1. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
0821114 Arkeolojiye Giriş 2 0 2 4
0821115 Arkeoloji Terminolojisi I 2 0 2 2
0821116 Ön Asya Arkeolojisine Giriş 2 0 2 4
0821117 Prehistoryaya Giriş I 2 0 2 4
0821118 Ön Asya Mitolojisi 2 0 2 4
0821119 Mimariye Giriş 2 0 3 4
0821120 Yunan Roma Mitolojisi I 2 0 2 2
0821122 Türk Dili I - - 2 2
0821121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - 2 2
0821123 Yabancı Dil I - - 2 2
TOPLAM AKTS  30
2. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
0821212 Heykel Sanatı 2 0 2 4
0821213 Prehistoryaya Giriş II 2 0 2 4
0821214 Hitit Sanatı ve Uygarlığı 2 2 2 4
0821215 Ege Mimarisi 2 2 2 4
0821216 Asur Ticaret Koloni Çağı 2 0 2 4
0821217 Arkeoloji Terminolojisi II 2 0 3 2
0821218 Yunan Roma Mitolojisi II 2 0 2 2
0821220 Türk Dili II - - 2 2
0821219 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - 2 2
0821222 Yabancı Dil II - - 2 2
TOPLAM AKTS  30
3. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
0821313 Seçmeli III Mesleki Yabancı Dil - - 2 3
0821322 Geometrik ve Arkaik Dönem Heykel Sanatı 2 0 2 4
0821323 Neolitik Çağ I 2 0 2 4
0821324 Arkaik Dönem Mimarisi 2 0 2 4
0821325 Küçük Buluntu Çizim Teknikleri I 2 0 2 4
0821326 Minos Miken Seramik Sanatı 3 0 3 4
0821327 Mühürcülük Sanatı I 2 0 2 4
0821328 Seçmeli I Hititçe I 2 0 2 3
0821329 Seçmeli I Eski Yunanca I 2 0 2 3
0821331 Seçmeli II Anadolu Coğrafyası 2 0 2 3
0821332 Seçmeli II Fotoğrafçılık 0 2 2 3
0821335 Seçmeli III Restorasyon 1 1 2 3
TOPLAM AKTS  42
24 AKTS Zorunlu Dersler olup, öğrenci bu dönemde en az 2 adet (3 AKTS) seçmeli ders almalıdır.
4. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
0821419 M.Ö. 5.yy Heykel Sanatı 2 0 2 4
0821420 Neolitik Çağ II 2 0 2 4
0821421 Antik Yunan Şehirciliği 2 0 2 4
0821422 Demir Çağ Anadolu Uygarlıkları 3 0 3 4
0821423 Geometrik ve Korinth Seramik Sanatı - - 2 4
0821424 Mühürcülük Sanatı II 3 0 3 4
0821425 Seçmeli II Hititçe II 2 0 2 3
0821408 Seçmeli IV Mesleki YabancıDil II - - 2 3
0821427 Seçmeli IV Antik Dönemde Günlük Yaşam 2 0 2 3
0821428 Seçmeli V Yüzey Araştırması ve Kazı Stajı 0 2 2 3
0821430 Seçmeli VI Eski Önasyada Yazı ve Yazılı Kaynaklar 2 0 2 3
0821431 Seçmeli VI Eski Yunanca II 2 0 2 3
TOPLAM AKTS  42
24 AKTS Zorunlu Dersler olup, öğrenci bu dönemde en az 2 adet (3 AKTS) seçmeli ders almalıdır.
5. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
0821514 Seçmeli IX Mesleki Yabancı Dil III - - 2 3
0821515 Seçmeli IX Antropoloji 2 0 2 3
0821518 Seçmeli III (Zorunlu) M.Ö. 4.yüzyıl Heykel Sanatı (Klasik) 3 0 3 5
0821519 Seçmeli III (Zorunlu) Sümer-Akad Sanatı (Protohistorya) 3 0 3 5
0821520 Seçmeli IV (Zorunlu) Arkaik ve Klasik Dönem Seramiği I (Klasik) 3 0 3 5
0821521 Seçmeli IV (Zorunlu) Erken Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi (Protohistorya) 3 0 3 5
0821522 Seçmeli V (Zorunlu) Anadolu Antik Kentleri (Klasik) 3 0 3 5
0821523 Seçmeli V (Zorunlu) Kalkolitik Çağ I (Protohistorya) 3 0 3 5
0821524 Tez Semineri 2 0 2 5
0821525 Seçmeli VI (Zorunlu) Hititçe III (Protohistorya) 2 0 2 4
0821526 Seçmeli VI (Zorunlu) Eski Yunanca III (Klasik) 2 0 2 4
0821527 Seçmeli VII Klasik Çağ Mimarisi (Klasik) 2 0 2 3
0821528 Seçmeli VII Arkeometri 2 0 2 3
0821529 Seçmeli VIII Frig Sanatı 2 0 2 3
0821530 Seçmeli VIII Doğu Anadolu Arkeolojisi 2 0 2 3
0821533 Seçmeli IX İkonografi 2 0 2 3
0821534 Seçmeli IX Grafik Tasarım III 2 0 2 3
TOPLAM AKTS  67
5 AKTS Zorunlu Dersler olup, öğrenci bu dönemde 3 adet (5 AKTS), 1 adet (4 AKTS) ve 2 adet (3 AKTS) seçmeli ders almalıdır.
6. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
0821619 Seçmeli VII (Zorunlu) Urartu Sanatı (Klasik) - - 3 4
0821620 Seçmeli VII (Zorunlu) Kalkolitik Çağ II (Protohistorya) 3 0 3 4
0821621 Seçmeli VIII (Zorunlu) Anadolu Antik Kentleri II (Klasik) 3 0 3 4
0821622 Seçmeli VIII (Zorunlu) Eski Önasya Dinleri ve İnanç Biçimleri (Protohistorya) 3 0 3 4
0821623 Seçmeli IX (Zorunlu) Arkaik ve Klasik Dönem Seramiği II (Klasik) - - 3 4
0821624 Seçmeli IX (Zorunlu) Erken Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi II (Protohistorya) 3 0 3 4
0821625 Seçmeli X (Zorunlu) Hellenistik Çağ Heykel Sanatı 3 0 3 4
0821624 Seçmeli X (Zorunlu) Yeni Asur Sanatı (Protohistorya) 3 0 3 4
0821627 Tez Semineri II 2 0 2 4
0821628 Seçmeli XI (Zorunlu) Hititçe IV (Protohistorya) 2 0 2 4
0821629 Seçmeli XI (Zorunlu) Eski Yunanca IV (Klasik) 2 0 2 4
0821630 Seçmeli X Hellenistik Çağ Mimarisi (Klasik) 2 0 2 3
0821632 Seçmeli XI Roma Heykeltraşlığı (Klasik) 2 0 2 3
0821633 Seçmeli XI Batı Anadolu Arkeolojisi (Protohistorya) 2 0 2 3
0821634 Seçmeli XII Mimari Çizim I 2 0 2 3
TOPLAM AKTS  56
4 AKTS Zorunlu Dersler olup, öğrenci bu dönemde 5 adet (4 AKTS) ve 2 adet (3 AKTS) seçmeli ders almalıdır.
7. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
0821717 Seçmeli XII (zorunlu) Portre Sanatı (Klasik) 2 0 3 5
0821718 Seçmeli XII (zorunlu) M.Ö. 2.bin Mühürcülük Sanatı (Protohistorya) 3 0 3 5
0821719 Seçmeli XIII (Zorunlu) Hellenistik Roma Çağı Seramik Sanatı (Klasik) 2 0 2 4
0821720 Seçmeli XIII (zorunlu) Yeni Babil Sanatı (Protohistorya) 2 0 2 4
0821721 Roma Çağı Mimarisi 3 0 3 5
0821722 Müzecilik 3 0 3 4
0821723 Bitirme Tezi I - - 2 3
0821724 Seçmeli XIV (zorunlu) Hititçe V (Protohistorya) 2 0 2 3
0821725 Seçmeli XIV (Zorunlu) Eski Yunanca V (Klasik) 2 0 2 3
0821726 Seçmeli XIII Antik Çağ Resim ve Mozaik Sanatı (Klasik) 2 0 2 3
0821727 Seçmeli XIII Hellenistik Mimaride Bezeme (Klasik) 2 0 2 3
0821728 Seçmeli XIII (zorunlu) Suriye Arkeolojisi (Protohistorya) 2 0 2 3
0821729 Seçmeli XIV Antik Çağ Nümizmatiği I (Klasik) 2 0 2 3
0821730 Seçmeli XIV (zorunlu) Eski Önasya’da Ölü Gömme Adetleri (Protohistorya) 2 0 2 3
0821732 Seçmeli XV Mesleki Yabancı Dil V - - 2 3
TOPLAM AKTS  54
12 AKTS zorunlu ders olup, öğrenci bu dönemde 1 adet (5 AKTS),  1 adet (4 AKTS) ve 3 adet (3 AKTS) seçmeli ders almak zorundadır.
8. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS
0821818 Seçmeli XV (zorunlu) Roma İmparatorluk Çağı Portre Sanatı (Klasik) 3 0 3 5
0821819 Seçmeli XV (zorunlu) M.Ö. 2.bin Yontu Sanatı (Protohistorya) 3 0 3 5
0821820 Seçmeli XVI (Zorunlu) Antik Çağ Resim ve Mozaik Sanatı II (Klasik) 3 0 3 5
0821821 Seçmeli XV (zorunlu) Mısır Uygarlığı (Protohistorya) 3 0 3 5
0821822 Müze Stajı 0 2 2 5
0821823 Bitirme Tezi II - - 2 4
0821824 Seçmeli XV (zorunlu) Hititçe VI (Protohistorya) 2 0 2 5
0821825 Seçmeli XVII (Zorunlu) Latince 2 0 2 5
0821826 Seçmeli XVI Antik Çağ Nümizmatiği II (Klasik) - - 2 3
0821827 Seçmeli XVI Güneydoğu Anadolu Arkeolojisi (Protohistorya) 0 2 2 3
0821828 Seçmeli XVII Antik Dönem Süs ve Takıları (Klasik) 2 0 2 3
0821830 Seçmeli XVIII Geç Antik Çağ Seramik Sanatı (Klasik) 2 0 2 3
0821831 Seçmeli XVIII Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme (Protohistorya) 2 0 2 3
TOPLAM AKTS  54
9 AKTS Zorunlu Dersler olup, öğrenci bu dönemde 3 adet (5 AKTS), 2 adet (3 AKTS) seçmeli ders almalıdır.