Arkeoloji Bölümü Hakkında
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yer almakta olan Arkeoloji Bölümü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün 2002 yılında Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümleri adıyla birbirinden ayrılmasıyla kurulmuştur. Bölüm başkanlığı görevini 2006-2008 yıllarında Yrd. Doç. Dr. Bahattin ÇELİK yürütmüş olup, 2009 yılından itibaren ise Doç.Dr.Mehmet ÖNAL Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
2009 – 2010 Eğitim-Öğretim yılında Arkeoloji Bölümü Lisans eğitimine başlamıştır.
Harran Üniversitesi Arkeoloji  Bölümünde, Klasik, Protohistorya ve Önasya ile Prehistorya Ana Bilim Dalları bulunmakta olup, zorunlu bölüm dersleri  bu bölümleri kapsamaktadır. III. Sınıfın başından itibaren ise, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Prehistorya Arkeolojisi Ana Bilim Dallarından birini seçecek olan öğrencilerimize uzmanlaşma imkanı da  sağlanmaktadır.
 
Eskinin Bilimi anlamına gelen arkeoloji, Eski kültür ve uygarlıkları onlardan kalan maddi kalıntıları inceleyen; yer ve zamanını saptamakla uğraşan, yorumlayan  bir bilimdir. Arkeoloji Bölümü’nün sahip olduğu temel amaçlar, Anadolu’nun ve komşu bölgelerin kültürel tarihine karşı olan sorumluluğuyla araştırma, bilimsel yayın ve eğitim olarak hizmet vermektir. Anadolu'nun tarihî mirasına sahip çıkan, kültürel kimlik olarak benimseyen, ülkesi için koruyan ve tanıtan akademik ve aydın arkeologlar yetiştirmektir. Bu bağlamda bölümümüzün eğitimi, görsel malzemeyle desteklenen teorik derslerin yanı sıra seminer ve arkeoloji gezileri, Müze çalışmaları, arazi faaliyetleri ve kazı çalışmaları gibi pratik uygulamaları da kapsamaktadır.
 
Not: Arkeoloji daha çok görsel ağırlıklı eğitime dayanan, uygulamasında da tamamen görsel öğelerin kullanıldığı bir bilim dalıdır. Arkeolojinin arazi çalışmaları güneş altında ve toz içinde, yüzey araştırmaları ise güneş altında yürüme, yükseklere tırmanma biçiminde olabilmektedir. Bu nedenlerle, Arkeoloji bilim Dalını seçmek isteyenlerin bu koşulları dikkate alması önerilmektedir.