Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi Özet Bildiri Kiitapçığı