ÖZGEÇMİŞ  
                                                                                  
                                                                                                                                       2019
1.      Adı Soyadı: Mehmet ÖNAL
2.      Doğum Tarihi: 1965
3.      Unvanı: Prof. Dr.      
4.      Öğrenim Durumu: Doktora
 
                  
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Klasik Arkeoloji Atatürk Üniversitesi 1985
Y. Lisans Klasik Arkeoloji Selçuk Üniversitesi 1994
Doktora Klasik Arkeoloji Selçuk Üniversitesi 2006
 
 
5.      Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2009          
Doçentlik Tarihi          : 2008                                           
Profesörlük Tarihi      : 2014
6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri : -
      6.2.  Doktora Tezleri : -
 
7.     Yayınlar
      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) :
Önal M., Ercan M., Desreumaux A., Dervişoğlu N., “Restore Edilen İki Adet
              Edessa Mozaiği 2011/ Two Edessa Mosaics which were restored in 2011” Journal of
              Mosaic Research,  Volume 6, 2013  (Bursa 2013): s.9-22.
          ISSN 1309-047X, EBSCO tarafından taranıyor.
 
   Önal M., Langin-Hooper, Stephanie, S. Rebecca Martin (with Rebecca Molholt) ile 
              "Zeugma as the Provenance of 12 Mosaic Fragments at Bowling Green
               State University," Journal of Roman Archaeology, Volume 26, 2013: 439-455             
 
     Önal M., “Herakles’in On İki İşi Betimli Mozaik Hakkında Tespitler” Journal of Mosaic    
              Research,  Volume 5, 2012  (Bursa 2012): s.131-144.
 
     Önal M., “Danae Evi’nin Mozaikleri” Journal of Mosaic Research  Volume 3, 2009,
                       (Bursa-2010) ISSN  1309-047x : s. 53-69.
 
      Önal M.,    -Wagner J.  ile “The neue Heimat der Mosaiken aus Zeugma” Antike Welt
                6/08, Museen in aller Welt (2008),  p.84-87
Önal, M. Nardi R. ile "The bronze statue of Mars: İnterim report" JRA (Journal
          of Roman Archeology, Suppl. 51, 2003: 69-78.
Önal, M., "Rescue Excavations in Belkıs/Zeugma: the Dionysos Room and the Pit below its
          Mosaic   Floor"  Damaszener Mitteilungen Band 13, s.   317-319, Pl.   45–46 (2001).
 
      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 
Önal, M., “Die Tonbullae von Doliche II”, E.Winter (ed), Kult und Herrschaft am Euphrat
Dolichener und Kommagenische Forschungen IV. Asia  Minor Studien 73 Bonn 2014 ISBN 978-3-7749-3890-8: 173-241.
 
Önal, M.  “Die Tonbullae von Doliche”, E. Winter (ed.), Von Kummuh nach Telouch. Archäologische und Historische Untersuchungen in Kommagene. Dolichener und Kommagenische Forschungen IV. Asia  Minor Studien 64, Bonn 2011 ISBN 978-3-7749-3646-1: 247-281.
 
 
     Önal, M.,  “Die Mosaiken im Triclinium des `Kointos-Hauses´ in Zeugma”, in: E.Winter
               (ed.), Patris    Pantrophos Kommagene. Neue Funde und Forschungen zwischen Taurus
               und Euphrat.  Asia Minor Studien 60, Bonn 2008: p. 263- 273 (with plates 35–37).


     Önal, M. “Das Mosaik von Sulumagara, in: E. Winter (ed.), Patris Pantrophos Kommagene.  
               Neue Funde und Forschungen zwischen Taurus und Euphrat.  Asia Minor Studien 60,  
              Bonn 2008: p. 275–282 (with plates 38–40).
 
Önal, M., Bernadet, R. ve Feugere, M. ile  “Jets d’eau rotatifs d’epoque romaine”
                İnstrumentum  n. 18, dec. 2003. p.37–38.
 
 
      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 
Önal M., “Harran 2017 Yılı Çalışmaları” 40. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt Ankara 2019: 632-650.
 
Önal M., “Zeugma ve Dolıche Mühür Baskılarında Tykhe Betimleri” Uluslararası Çağlar        
               Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Sempozyumu Bildirileri The Proceedıngs of       
               The   Internatıonal Symposıum on The Archeology of Hatay And Its Vıcınıty Through  
               The Ages 21-24 May 2013 Antakya, Antakya 2014: s. 269-284.
 
Önal M. “Urfa’nın Tarihi El Sanatlarından Mozaik” Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Şanlıurfa Sempozyumu 14-15 Ekim 2010 Şanlıurfa, ed. F.Akpınarlı, H.Tozun, F.N.Başaran, M.Büyükyazıcı, ISBN 978-605-359-263-1 (Şanlıurfa 2011): s. 187-195.
 
Önal M., “Die Archive von Zeugma und die Siegelabdrücke der iulisch-claudischen Zeit”   R.ABkamp und T.Esch (Ed/Hrsg) Beitrage zum internationalen Kolloquium des LWL-Römermuseums am 28. und 29. April 2008 in Münster,  IMPERUIUM-VARUS UND SEINE ZEIT VAK  XVIII (Münster  2010) : 153-174.
 
Önal M.,  “Deities and Cultures Meet on the Seal Impressions in Zeugma XVII International    
Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008. Session: Acculturation sur la frontière orientale de l’empire romain: l’exemple de Zeugma et de son cadre de vie. Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale G / G9 / 4 Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076: p.25-53.
 
 Önal M., “Zeugma Mozaiklerinin Belirlenen Sanatcıları ve Üslupları” Kültürler Arasında Bir Bağlantı: Mozaik. AIMC XI.Uluslararası Mozaik Kongresi Bildirileri, 7-10 Ekim 2008, M.Önal-S.Yılmaz (Ed.). Gaziantep 2009: s. 44-50   ISNB 978-605-5761-00-4
 
Önal M.“Zeugma Euphrates villasının taban mozaikleri”AIEMA Türkiye 4. Uluslar arası
                 Türkiye Mozaik Köprüsü Sempozyum Bildirileri, 6-10 Haziran 2007 (2008), s.81–91.   ISBN  978-975-6149-43-0
 
Önal, M., “Baraj Sonrası Zeugma’da yapılan Kazı Çalışmaları” Uluslar arası Geçmişten
           Geleceğe Zeugma   Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2004 Gaziantep (2006), s.135-148
                  ISBN : 975-7375-51-9
 
  1. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplarda bölümler:
 
Önal M. “Dionysos (Ergeç) Evi Sikke Definesi” Rifat Ergeç Armağanı, Ed. T.Demir,
            M.Ekici, M.Şahan Dinç, Ç.M.Tarhan, Gaziantep 2019: 235-244.
 
Önal, M. “I.Antiokhos’un İzleri” Kommagene’nin İzleri, (Ed. M.Yelken). İzmir 2016: 57-60.
 
Önal, M. “Samosatalı Zosimos” Kommagene’nin İzleri, (Ed.M.Yelken). İzmir 2016:129-133.
 
Ergeç R., Önal M. = R.Ergeç, M.Önal,  « Fouilles archeologiques effectuees en 1998-1999 par le musee de gaziantep : la maison de la Menade, la maison d’okeanos et la maison aux quadrillages » Varia Anatolica XXVI (2012) Ed. C.A.Reynal-R.Ergeç: p. 23-44. 
Önal, M.  “Fouilles de sauvetage sur les rives de l’Euphrate. Année 2002” Varia Anatolica  XXVI (2012) Ed. C.A.Reynal-R.Ergeç: p. 45-64. 
Önal, M.  “Fouilles du Musée de Gaziantep dans la Maison de Poséidon (ou Maison 1)
et la Maison de l’Euphrate (ou Maisons 2 et 3). Années 1999-2000” Varia Anatolica Varia XXVI (2012) Ed. C.A.Reynal-R.Ergeç: p. 65-182. 
Önal, M., Kepinsky C. vd. ile  “Repport Preliminaire Sur La Septieme Campagne
            De Foilles a Tilbeshar en 2006 (Sud-Est Anatolien)” Anatolia Antiqua XV (2007),
            p.275-288.
                                    
Önal, M., Blömer M, Winter E. ileDas Zentralheiligtum Des Jupiter Dolichenus Auf Dem
          Dülük Baba Tepesi Bei Doliche-Forschungen Des Jahres 2006 29.Kazı Sonuçları
          Toplantısı 1. Cilt, 28 Mayıs-01 Haziran 2007 Kocaeli. 2008, S.371–384
 
Önal, M., Kepinsky C. ile, “Tilbaşar 2006: New Evidence From Early and Middle Bronze” 
          29.Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 28 Mayıs-01 Haziran 2007 Kocaeli. 2008,
          S.193–206
 
Önal, M., Hamza Güllüce ile “Tuğlu Resimli Kaya Mezarı” Anadolu’da doğdu, 60.
            Yaşında Fahri  Işık’a  armağan, Ed. T.Korkut, H.Işkan, G.Işın. İstanbul-2004. s. 519-548. Ege Yayınları.
Önal, M.,  “Aphrodithe (Venüs) betimli Zeugma Mühür Baskıları” Ramazan Özgan
            Armağan Kitabı, İstanbul 2005, s.265–282
Önal, M.,  Ergeç, R., ve Wagner, J. ile  "Seleukeia am Euphrat/Zeugma"
             Gottkönige am Euphrat, Mainz am Rhein 2000. s. 105-113.
 
 
  1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 
Önal, M. “Zeugma Mühür Baskılarında Hellenistik Kral Portreleri” Arkeoloji Sanat Dergisi,  
               Sayı: 153,  Eylül-Aralık 2016: s.89-96
 
Önal M., – Karaoğlan İ., ve Özgan R., ile  “Kendisi Küçük Katkısı Büyük; Zeugma’dan
                  Kadın Heykelciği” Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Yıl: 33  Sayı: 138,  Eylül-Aralık
                  2011, s.55-67
Önal, M. "Belkıs'ta Sular Yükselirken" Arkeoloji ve Sanat Dergisi, No:98,  s.30–34
              (2000).
 
  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
Önal, M.  Ergeç, R. ile   "Belkıs/Zeugma Roma Hamamı ve Kompleksi Kurtarma
          Kazısı"  VIII. Müze Kurtarma Kazıları Semineri 1997, s.419–443.
Önal, M., “Belkıs/zeugma 2003 Yılı Kazı Çalışmaları” 14. Müze Çalışmaları ve Kurtarma 
          Kazıları Sempozyumu, 30 Nisan-2 Mayıs 2004: 179-194.
 
Önal, M.,  "Belkıs/Zeugma 1998 Mühür Baskıları Kurtarma Kazısı" 10. Müze Kurtarma
           Kazıları Semineri, 26-28 Nisan 1999  (Ankara 2000): 135-150
 
 
  1. Diğer yayınlar:
 
Kitaplar
 
Önal M., “Die Siegelabdrücke von Zeugma” Asia Minor Studien 85, Dolichener und Kommagenenische Forschungen X, Bonn 2018: 1-206, Tafel 1-16, Farbtafel 1-52 (Özel Sayı).
 
Önal M., Urfa-Edessa Mozaikleri, 2017: 1-146. ISBN 978-975-8165-32-2
 
N. Dieudonné-Glad, M. Feugère, M. Önal, Zeugma V-Les objets, Travaux de la Maison de l’Orient, 64 ; Série « Recherches archéologiques » Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux, (2013) – 439 pages ; 30 cm – ISBN 978-2-35668-039-6 


Önal M., Poseidon-Euphrates Evleri, Belkıs/Zeugma (İstanbul 2013): s.1-142, Arkeoloji Sanat
                Yayınları ISBN 978-605396-180-2,
 
Karabulut H. Önal M. Dervişoğlu N., Haleplibahçe Mozaikleri, Şanlıurfa/Edessa (İstanbul
                 2012): s. 1-171, Arkeoloji Sanat Yayınları ISNB: 978-605-396-181-9
 
Önal, M.,   a corpus Zeugma Mosaics, (İstanbul 2009): s.1-127,  ISBN 978-975-6445-28-0.
 
Önal, M. Zeugma Tetradrahmi Definesi/Zeugma Tetradrachm Hoards (Ankara
                2008): s.1.104, ISBN:978-975-9011-16-1.
 
Önal, M., Zeugma Mühür Baskıları/Zeugma seal impressions,  Fersa Matbacılık,
               (Ankara 2007): 1-128, ISBN: 978-975-9011-12-3.
 
Önal, M., Mahzereci, G. Özgan O, Devecioğlu T, Hancerkıran R, Gaziantep İlçeleri Taşınmaz Kültür ve Tabiat   Varlıkları  Envanteri,  s. 1-573, Ankara 2007
 
Önal, M.,  F.Bulgan, H. Güllüce v.d. ile Belkıs/Zeugma ve Mozaikleri, R.Ergeç (Ed.) :,  s. 1-224, Promat Basım   Yayıncılık, (İstanbul 2006): p. 1-223.
Önal, M., Mosaics of Zeugma,  s.1-68, A-Turizm Yayınları, (İstanbul 2002): p. 1-67.
 
Diğer Makaleler
 
Önal, M.  “Harran Çarşı Hamamı’na Sonradan Eklenen Sıcaklık Bölümü” Arulis Yıl 2019 Sayı
            6: 42-51.
Önal, M.  “Harran Örenyeri 2014 yılı kazıları” Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve
                           Turizm Dergisi, Yıl 8, Sayı 22, Ocak 2015: 3-6.
 
Önal, M., Ercan M., Dervişoğlu N., “Şanlıurfa’da arkeolojik kazılar ve Arkeoloji Müzesi
Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, Yıl: Mayıs 2012, Sayı: 13: 3-8
 
Önal, M. İpek Yolu MüzeleriŞanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, Yıl:4, Sayı: 11, Eylül 2011: 3-10
Önal, M.Tell Halaf’ın ÖyküsüŞanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, Yıl:4, Sayı: 9,  Ocak 2011: 3-7
 
Önal, M., « Zeugma’nın Nekropol Heykeltıraşlığı 2” Gaziantep Tarih Kültür Dergisi,  Yıl 5, Sayı  27, Temmuz-Ağustos  2010: 26-34.
Önal, M., « Zeugma’nın Nekropol Heykeltıraşlığı 1” Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, Yıl 5, Sayı 25,  Mart-Nisan   2010: 34-39.
Önal M., H.Karabulut, N. Dervişoğlu,  ile “Haleplibahçe Ktisis ve Zebra Mozaiği” Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, Yıl:3, Sayı: 7, Mayıs 2010: 7-10.
 Önal M., H.Karabulut, N. Dervişoğlu,  ile “Akilleus (Aşil) Mozaiği” Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, Yıl:3, Sayı: 6, Ocak 2010: 10-15.
 
Önal M., H.Karabulut, N. Dervişoğlu,  ile “Amazonların Avlanmasının tasvir edildiği mozaik” Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, Yıl:2, Sayı: 5, Eylül 2009: 16-21.
 
Önal, M., “Zeugma’da bulunan klasik dönem heykellerinin Roma dönemi kopyaları” 
                  Gaziantep Tarih Kültür  Dergisi, Yıl.4, Sayı 20, 2009: s.52-56.
 
Önal, M., “Zeugma Gümüş Sikkeleri Envanter ve Tanıtım Projesi” Gaziantep Tarih
                   Kültür  Dergisi, Yıl.3, Sayı 14, Mayıs-Haziran 2008, s.20-25.
 
Önal, M., “Zeugma Gümüş Sikkeleri Envanter ve Tanıtım Projesi” Gaziantep Tarih
                   Kültür  Dergisi, Yıl.3, Sayı 14, Mayıs-Haziran 2008, s.20-25.
 
 Önal, M.,  “Zeugma’da bulunan Edessa darplı III.Gordianus Dönemi Sikkeleri”, Şanlıurfa Kültür Sanat tarih ve Turizm Dergisi,  Yıl 2, Sayı 4 Mayıs 2009.
 
Önal, M., “Zeugma Mozaikleri” Gastro,  Ocak-Şubat 2008, Sayı 43: s.88-95
Önal, M., “Dülük Mitras Yeraltı Tapınağı  (Mitraeum)”  Gaziantep Tarih Kültür Dergisi,
                  Yıl 1, Sayı  6, Ocak/Şubat 2007,  s.40-43.
Önal, M., “Zeugma Freskleri” Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, Yıl 2, Sayı 7, Mart/Nisan
               2007,  s.28-31
Önal, M., “Zeugma Roma Hamamı” Gaziantep Tarih Kültür Dergisi, Yıl 2, Sayı 9,
               Temmuz/Ağuıstos 2007,  s.18-24
Önal, M., “Zeugma Mühür Baskıları” Merinos Haber, Yıl 2007, Sayı 13,  s.32-35.
Önal, M., « Zeugma Mühür Baskılarında Capricorn (Keçi-Balık) Ayıntap, Sayı 8 Yıl. 2006,
               s.14-19
Önal, M., “Zeugma’nın Peristilli (Sütunlu Avlulu) Evleri” Gaziantep Tarih Kültür
              Dergisi, Yıl 1, Sayı 5, Kasım/Aralık 2006,  s.26-32.
Önal, M.,”Yeni Gaziantep Müzesine Bakış” Ayıntap, Sayı 6 Yıl.2006, s.21-23
Önal, M., « Bardo Müzesi ve Zeugma Mozaikleri » Ayıntap, Sayı 3, Yıl.2005, s.22-27.
Önal, M., “Zeugma Mozaiklerinin belirlenen sanatçıları ve eserleri” Ayıntap, Sayı 4,
               Yıl.2005, s.25-29.
Önal, M.,”AB projesi ve Zeugma Mühür Baskıları Vitrini” Ayıntap, Sayı 5 Yıl. 2005, s.19-
                21
Önal, M., “Zeugma’da I. Antiokhos’un İzleri” Ayıntap, Sayı 5 Yıl.2005, s.15-18
Önal, M. “Mars Heykeli” Ayıntap, sayı 1, yıl 2004, s. 16-20
Önal, M. «Aphrodithe Anadyomene Betimli Zeugma Mühür baskıları », Ayıntap, Sayı 2,
           Yıl.2004, s.14-19.
Önal, M. "About the bullae of Zeugma" Zeugma , a bridge from past to present, 2001.  s.
            82-83.
Önal, M., "Kaybolan Cennet" YORUM, Yıl 3, Sayı:35, Gaziantep. Basım Ankara 2000. s.
            13–17.
Önal, M., "Zeugma Antik Kentinde Fırat Nehri Konulu Mozaikler" YORUM, Yıl.5, Sayı
             37, Ekim 2000. Gaziantep, Baskı.İstanbul. s.16–18.
 
     
     8.    Projeler
 
8.”Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi (GETAM) Projesi”, Kültür Arşiv Araştırma 
     Uzmanı . 2017
7. “Gap Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi Harran Yönetim Planı  2016”
      Danışman.
6. “Harran’da bulunan Küresel Konik Formlu Kapların Analizi, Konservasyonu ve Çizimlerinin  
      Yapılması 2015” HÜBAK, Proje Yürütücüsü
5. “Harran Antik Kenti Araştırmaları 2013” HÜBAK, Proje Yürütücüsü
4. Türkiye-Suriye Sınırı Mayın projesi  ÜYE
3.“Zeugma Kil Mühür Baskıları Projesi” GAP Kültürel Mirası geliştirme programı çerçevesinde,
    AB komisyonunca finans edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Müzesi Müdürlüğü
    projesi, DELTUR/2005/105868,  koordinatörü, 2005–2007.
2. Koordinatör, Gaziantep İlçelerindeki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Envanterlenmesi
   Çalışması, Teknik Koordinatörü 2007.
1. Koordinatör,  “Zeugma’nın Gümüş Sikkeleri envanteri ve tanıtımı” Türkiye-Suriye
   bölgelerarası İş birliğini geliştirme programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Müzesi
   Müdürlüğü projesi, KM-K–07–008, koordinatörü, 2008
 
 
9.   Görevler
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arkeolog Müze Müdürlüğü, Gaziantep 1993–2008
Müze Müd. V. Müze Müdürlüğü Gaziantep 2006–2007
Bölüm Bşk. Harran Üniv. Fen-Ede. Fak. Arkeoloji Böl. Bşk. 2009-
Arkeolog Üye Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyesi 2010-
Dekan V. Harran Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 2019-
 
                                                               
 
10. KATILDIĞI YURTDIŞI SEMPOZYUMLAR VE TOPLANTILAR
 
2016  “The Mosaics of Syria” 1st International Meeting RoGeMoPorTur, East meets West
            1st-3th of July 2016 Portugal.
2012 “Discovering the World of the Alexander the Great” 14-19 November  2012, “Portraits
           of Hellenistic Kings on The  Seal Impressions of Zeugma” Yunanistan, Thesseloniki
           (Selanik), Naoussa.
2008 “Mosaics in the Mediterannean: needs assessment meeting 13-15 May 2008” de İpek
           yolu Mozaikleri” adlı sunum, Roma-İtalya
 
      2008  “Meetings Between Cultures in the Ancient Mediterranean
                 XVII International Congress of Classical Archaeology
                 Rome, FAO Building, 22nd September – 26th September 2008
          “Figures of Some Gods and Goddesses and Culture Meet on the Zeugma Seal            
           Impressions “ adlı sunum, Roma İtalya.
  1. Semposium of IMPERIUM CONFLICT MYTH . 2000 Years Varusbattle,  28th-29th April 2008”
          sempozyumunda “The Zeugma Archives and seal Impressions of the Augustan Age”
          adlı sunum, Münster-Almanya.
 
2006 AIMC 10. Uluslararası Mozaik Kongresinde “Zeugma Poseidon Villasının Mozaikleri”
         konulu sunum, Üsküp (Skopje)-Makedonya
 
11. KAZI ALANI  SORUMLUSU  OLARAK KATILDIĞI KAZILAR
2008  Sammezeresi Mezarı kazısı;  Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Şehitkamil
2008 Haleplibahçe kazısı; Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında, Şanlıurfa merkez
2006-7 Yarımca mozaik kazısı; Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Yavuzeli
1995  Cıncıklı mozaikleri kazısı; Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, İslahiye
2004 Zeugma kazısı; Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Nizip
2003 Tuğlu Mezarı kazısı;  Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Nizip
2003  Sulumağara kazısı; Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, İslahiye
1996 -2003 Zeugma kazısı;  Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Nizip
1993 - 1995  Zeugma kazısı; Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında,  Nizip
 
12. KAZI BAŞKAN  YARDIMCISI  OLARAK KATILDIĞI KAZILAR
2012   Doliche/Dülük kazısı, Prof.Dr.Engelbert Winter Başkanlığında, Gaziantep, Şehitkamil.
2011   Doliche/Dülük kazısı, Prof.Dr.Engelbert Winter Başkanlığında, Gaziantep, Şehitkamil.
2010   Doliche/Dülük kazısı, Prof.Dr.Engelbert Winter Başkanlığında, Gaziantep, Şehitkamil.
 
13. KAZI BİLİMSEL DANIŞMAN  OLARAK KATILDIĞI KAZILAR
2012   Harran surları kazısı, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü  Başkanlığında, Şanlıurfa Harran.
2014   Yumurtalık Kazısı, Adana
 
14. KAZI BAŞKANI OLDUĞU KAZI
2014- …  Harran Örenyeri Kazısı
 
15. Adres:
İş: Harran Üniversitesi
     Fen-Ede.Fakültesi Arkeoloji Bölümü
             Osmanbey Yerleşkesi   63300- ŞANLIURFA
 
Telefon :
İş:  0414 3183627                 
Mobil: 0542 7443806
 
e-mail: monalbze@gmail.com