ÖZGEÇMİŞ
Unvanı, Adı ve Soyadı: Arş. Gör. Selçuk SÖYLEMEZ

Doğum Yeri ve Tarihi: Şanlıurfa
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 414 318 37 07
Faks: 0 414 318 36 82
e-mail: ssoylemez@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa 
Uzmanlık Alanları:
1 Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği, Topraksız Tarım
 Eğitim Durumu:
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Devam
Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Lisans Bahçe bitkileri Bölümü Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 1999
 Akademik Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araş.Gör. Harran. Üniversitesi 2002-
 Kurul / Komisyon Üyeliği:
  Yıl
1 Bahçe Bitkileri Bölümü Web Komisyonu 2011
     
 Aldığı Ödül ve Burslar:
  Konusu ve Nereden Alındığı Yıl
1    
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:  
  Kuruluşun Adı Yılları
1 Ziraat Mühendisleri Odası  1999
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
Hakan AKTAŞ
 
A.Yıldız PAKYÜREK
Selçuk SÖYLEMEZ
 
Sera biber yetiştiriciliğinde farklı budama şekillerinin bitki büyümesi, meyve kalitesi ve verim üzerine etkileri 2006-2008 HÜBAK  
A.Y. PAKYÜREK,
 S. SÖYLEMEZ
 
Antidon Plastik Serada Farklı Bitki Sıklığı ve Budamaların Urfa Yerli Biber Çeşidinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). 2001-2004 HÜBAK  
A.Y. PAKYÜREK,
 S. SÖYLEMEZ
 
Şanlıurfa Koşullarında Antidon Plastik Serada Bazı Sebze Türlerinin Farklı Üretim Dönemlerinde Farklı Sulama Aralıklarının ve Gübre Dozlarının Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi. 2000-2005 HÜBAK  
A.Y. PAKYÜREK, N. ÇÖMLEKÇİOĞLU, S. SÖYLEMEZ
 
Harran Ovası Koşullarında Marul (Lactuca sativa var. longifolia), Patlıcan (Solanum melongena L.), ve Biberde (Capsicum annuum L.) Tohumluk Üretimi Üzerine Araştırma. 1998-2003 TÜBİTAK
 
 

Yayınlar:
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:
A1.
 
B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
B1.
 
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
C1. Aktaş, H., Söylemez, S.,Pakyürek, A.Y. 2009. Farklı Budama Şekillerinin Sera Dolmalık Biber (Capsicum annuum L.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkisi. HR.Ü.Z.F.Dergisi, 13(3): 31 - 36
 
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
E1. PAKYÜREK A.Y., SÖYLEMEZ S., ŞİMŞEK M., 2001. Plastik Serada Farklı Sulama Düzeylerinin Kavunun Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. 6. Seracılık Sempozyumu, 5-7 Eylül 2001 Fethiye Muğla, S:133-138.
E2) ÇÖMLEKÇİOĞLU N., PAKYÜREK Y., SÖYLEMEZ, S., 2004. Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Gibberellik Asidin Marulda (Lactuca sativa var. longifolia) Tohum verim ve Kalitesine Etkileri. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, 2004, Çanakkale.
E3) PAKYÜREK, A. Y., SÖYLEMEZ S., 2004. Şanlıurfa Koşullarında Isıtmasız Serada Farklı Sulama Düzeyleri ve Azot Dozlarının Baş Salata’nın ( Lactuca Sativa var. Capitata) verim ve Bazı Baş Kalitesine Etkileri. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, 2004, Çanakkale.
4) SÖYLEMEZ S., PAKYÜREK A. Y., 2005. Farklı Dikim Sıklığı ve Budama Biçiminin  Isıtmasız Serada Yetiştirilen Urfa Yerli Biber Çeşidinin Verim ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 1345-1350
E5) PAKYÜREK A. Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU N., SÖYLEMEZ S., 2005. Farklı Ekim Dönemleri ve Bitki Başına Bırakılan Farklı Sayıdaki Meyvelerin Patlıcanın Tohum Verimi ve Kalitesine Etkileri. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 174-179
 E6) ÇÖMLEKÇİOĞLU N.,  PAKYÜREK A. Y.,    SÖYLEMEZ S., 2005. Ekim Dönemleri ve Bitki Başına Farklı Sayıdaki Meyvelerin Biberin (Capsicuum annuum)  Tohum Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 218-223
E7) SÖYLEMEZ S., PAKYÜREK A.Y. 2005. Farklı Bitki Sıklığı ve Budamaların Urfa Yerli Biber Çeşidinin Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkisi. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 230-237
E8) KARİPÇİN M. Z., BALKU N., RASTGELDİ U., PAKYÜREK A.Y., SÖYLEMEZ S., 2005. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Karpuz ( Citrullus vulgaris ) ve Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus ) Yetiştiriciliği. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 209-211
 
F. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan bildiriler :
F1.
 
G. Diğer yayınlar
G1. PAKYÜREK., A. Y., SÖYLEMEZ, S. 2005. Şanlıurfa Koşullarında Antidon Plastik Serada Bazı Sebze Türlerinin Farklı Üretim Dönemlerinde Farklı Sulama Aralıklarının ve Gübre Dozlarının Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi. Kesin Sonuç Raporu.Şanlıurfa.
 
G2. PAKYÜREK., A. Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU, N. SÖYLEMEZ, S. 2003. Harran Ovası Koşullarında Marul (Lactuca sativa var. longifolia), Patlıcan (Solanum melongena L.), ve Biberde (Capsicum annuum L.) Tohumluk Üretimi Üzerine Araştırma. Kesin Sonuç Raporu.