ÖZGEÇMİŞ
 
KİŞİSEL BİLGİLER
 
Unvanı, Adı Soyadı : Arş. Gör. Mehmet İlhan ODABAŞIOĞLU
Doğum Yeri ve Tarihi : Şahinbey/ 1989
Telefon : 0414 318 1216
Fax : 0414 318 3672
E-posta : milhanodabasioglu@gmail.com
Posta Adresi : Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa
 
 
UZMANLIK ALANLARI
 
-Bağcılıkta Anaç Kalem İlişkileri
-Bağcılıkta Budama
-Asma Tür ve Çeşitlerinde Stoma Karakteristikleri
 
 EĞİTİM
 
Derece Adı Alan Bitirme Yılı
Lisans Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri. 2011
Yüksek Lisans Harran Üniv. Bahçe Bitkileri A.B.D. Bağcılık 2014
Doktora Harran Üniv. Bahçe Bitkileri A.B.D. Bağcılık Devam Ediyor
  
YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU
 
Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Bazı Asma Çeşitleri İle Amerikan Asma Anaçlarının Yaprak Ve Stoma Özelliklerinin Belirlenmesi-(Danışman: Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ-2014)
 
 AKADEMİK UNVAN VE GÖREVLER
 
Görevi Kurum Yıl
Araştırma Görevlisi Harran Üniversitesi Zir. Fakt. Bahçe Bitkileri Bölümü 2011-
 
 YABANCI DİLLER
Dil Yabancı Dil Belgesi
İngilizce YDS:62,50 (2015 Bahar)
 
  
ÜNİVERSİTE KURUL/KOMİSYON ÜYELİKLERİ
  Kurul/Komisyon Adı Yıl
1. Türkiye 2.Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi Düzenleme Kurulu 2012
2. Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu 2012-2015
3. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Düzenleme Kurulu 2014-
4. Fen Bilimleri Enstitüsü Tez İnceleme Komisyonu 2014-
5. GAP VII Tarım Kongresi Düzenleme Kurulu 2015
6. Ziraat Fakültesi Dikey-Yatay Geçiş İnceleme Komisyonu 2015
 
 
ASİSTE EDİLEN DERSLER (2011-2017)
 
  Dersin Adı Dersi Veren Öğretim Üyesi
1. Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
2. Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
3. Genel Bağcılık Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
4. Özel Bağcılık Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
5. Asma Fidanı Yetiştirme Tekniği Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
6. Tarım Tarihi ve Deontolojisi Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
7. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ ve
Prof. Dr. Bekir Erol AK
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
9. Ampelografi Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
10. Mesleki Uygulama-I /II Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri
 
 
ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLAR
 
  Kuruluş Adı Yıl
1. Ziraat Mühendisleri Odası 2014-
2. Türkiye Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği 2015-
3. TEMA 2015-
 
 KATILDIĞI SEMİNER, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR
1. Türkiye Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi (11-15 Ocak 2010 ANKARA)
2. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 7.Öğrenci Kongresi (21 Nisan 2011 ANKARA)
3. Growtech Eurasia 2011. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı (1-4 Aralık 2011 ANTALYA)
4. 35. Dünya Bağ ve Şarap Kongresi (18-22 Haziran 2012 İZMİR)
5. Türkiye 2. Zeytin ve Zeytinyağı Kongresi (2-6 Ekim 2012 ŞANLIURFA)
6. 8.Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (25-28 Eylül 2013 KONYA)
7. 2.Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu (31 Ekim-2 Kasım 2013 DENİZLİ)
8. Tarımda 2023 Perspektifi Çalıştayı (Kasım 2013, ŞANLIURFA)
9. Fıstığımız Bol Olsun Paneli (2013, ŞANLIURFA)
10. 12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu (21-23 Mayıs 2014, TEKİRDAĞ)
11. GAP VII. Tarım Kongresi (28 Nisan-1 Mayıs 2015, ŞANLIURFA)
12. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (25-29 Ağustos 2015, ÇANAKKALE)
13 VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016" (6-9 October 2016, JAHORİNA-BOSNA HERSEK)
 
PROJELER
 
HÜBAK Destekli Projeler
 
1. Bazı İncir (Ficus carica L.) Çeşitlerinin Şanlıurfa Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar (HÜBAK) Proje no:12112, 2012-2015. (Y. Araştırmacı)
2. Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Bazı Asma Çeşitleri İle Amerikan Asma Anaçlarının Yaprak Ve Stoma Özelliklerinin Belirlenmesi (HÜBAK) Proje No: 14161, 2014-2015. (Y. Lisans Tez Projesi)
3. Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilecek Arbequina Zeytin Çeşidinde Sık Dikim Tesisi Ve Morfolojik Özelliklerin Belirlenmesi (HÜBAK) Proje No: 13080, 2013-2016. (Y. Araştırmacı)
4. Harran Üniversitesi Organik Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Tesisi Kurulması (HÜBAK) Proje No: 14087, 2014-2016. (Y. Araştırmacı)
5. Şiraz Üzüm Çeşidinde Farklı Budama Şiddetlerinin Verim ve Kaliteye Etkisi (HÜBAK) Proje No: 15035, 2015-2016. (Y. Araştırmacı)
6.
YAYINLAR
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
B1. BEKISLI, M.I., GURSOZ, S., 2014. Pruning and Training Methods in Viticulture. Agribalkan Balkan Agricultural Congress, 1, 659p. (Abstract)
B2. GURSOZ, S., AK, B.E., BEKISLI, M.I., KAYA, G., 2015. Training Systems Usage and Pruning Metods in Viticulture at Southeastern of Turkey. 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing, 16-18 September 2015, Belgrade-Serbia, 135p. (Abstract)
B3. ASLAN, K.A., ÇOBAN, N., OZCAN, S., USANMAZ, H., KOSETURKMEN, S., BEKISLI, M.I., 2015. Identification of Cold Resistance of Local Different Grape Varieties in the GAP Region. II. International Plant Breeding Congress and Eurocarpia-Oil and Protein Crops Section Conference, 1, 229p. (Abstract)
B4. BEKISLI, M.I., DIKMETAS, B., 2016. Stomata Analysis on Grapevine With Different Methods. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, 06-09 October 2016, Jahorina-Bosnia and Herzegovina, 376p. (Abstract)
B5. GURSOZ, S., BEKISLI, M.I., AK, B.E., 2016. Effect of Different Levels of Pruning on Yield and Qualıty by Cabernet Sauvignon Varieties Grown in Anhydrous Conditions. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, 06-09 October 2016, Jahorina-Bosnia and Herzegovina, 378p. (Abstract)
B6.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. BİLGİÇ, C., BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., 2015. Asma Fidanı Üretilen İşletmelerde Fidan Üretimi ve Sulaması Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27: 193-198.
D2. BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., GÜRSÖZ, S., 2015. Şanlıurfa İli Bağ Alanlarının Mevcut Durumu ve Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27: 562-565.
D3. ASLAN, A.A., ÖZCAN, S., KÖSETÜRKMEN, S., YAĞCI, A., SAKAR, E., BEKİŞLİ, M.İ., KILIÇ, D., 2015. Gaziantep İli Asma Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Karşılaştırılması. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27: 210-216.
D4. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., 2015. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Bazı Anaç-Çeşit Kombinasyonlarının Katlama Odası Performanslarının İncelenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(1): 24-37.
D5. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., 2016. Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Yaprak ve Stoma Özelliklerin İncelenmesi. Bahçe (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi), 45: 857-861.
D6. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., ADIGÜZEL, A.R., 2016. Farklı Zamanlarda ve Dozlarda Uygulanan Nanoteknolojik Yaprak Gübresinin Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(1): 46-61.
D7.
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., GÜRSÖZ, S., 2013. Susuz Koşullarda Yetiştirilen Syrah Çeşidinde Farklı Budama Düzeylerinin Verim ve Kaliteye Etkisi. 2. Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Denizli.(Sunulu Bildiri)
E2. BEKİŞLİ M.İ., BİLGİÇ, C., GÜRSÖZ, S., 2014. Bağcılıkta Sulamanın Önemi. 12. Ulusal Kültür Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014,Tekirdağ, 2: s543-546.
E3. BİLGİÇ, C., BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., 2014. Susuz Koşullarda Yetiştirilen Merlot Çeşidinde Farklı Budama Düzeylerinin Verim ve Kaliteye Etkisi. 12. Ulusal Kültür Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ, 2: s512-515.
E4. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., 2015. Bağcılıkta Don Zararı ve Korunma Yolları. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, Şanlıurfa, s272. (Özet Bildiri)
E5. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., 2015. Şanlıurfa İli Bağcılığında Yaygın Kullanılan Anaçlar ve Özellikleri. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, Şanlıurfa, s324. (Özet Bildiri)
E6. BEKİŞLİ, M.İ., TAŞ, A., GÜRSÖZ, S., AK, B.E., 2015. Antalya İli Alanya İlçesi Badem Yetiştiriciliği Sorunları ve Çözüm Önerileri. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, Şanlıurfa, 271s. (Özet Bildiri)
E7. SAKAR, E., BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., TAŞ, A., TAŞ, M., AK, B.E., 2015. Gemlik Zeytin Çeşidinde Farklı Sulama Aralıklarının Stoma Morfolojisine Etkisinin İncelenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. (Özet Bildiri)
E8.
F. Diğer Yayınlar:
F1. DOĞAN, M., BEKİŞLİ M.İ., 2011. Geleceğin Mirası Tarım. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 7.Öğrenci Kongresi-Ankara. 279-281s.
F2. GÜRSÖZ, S., BEKİŞLİ, M.İ., BULUT, F., 2014. Bağcılıkta Budama. Tarım Türk Dergisi, 45: 107-110s.
F3. GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., BEKİŞLİ, M.İ., 2015. Bağcılıkta Sulama. Tarım Türk Dergisi Gübreleme ve Sulama Eki, 51: 50-54s.
F4. GÜRSÖZ, S., BEKİŞLİ, M.İ., 2016. Bağcılıkta Anaç Kullanımının Önemi ve Yaygın Kullanılan Anaçlar. Tarım Gündem Dergisi, 80-84s. İzmir.
F5.