Özgeçmiş
Unvanı, Adı ve Soyadı: Dr.Öğr.Üyesi. Ebru SAKAR
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 414 318 37 08
Faks: 0 414  318 36 82
e-mail: ebru.sakar@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe  Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa
 
Uzmanlık Alanları:
1 Meyve  Yetiştiriciliği ve Islahı
2 Biyoteknoloji
 Eğitim Durumu:
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2009
Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Harran Üniversitesi 1999
Lisans Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 1996
 Akademik Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araş.Gör. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2000
 
 Kurul / Komisyon Üyeliği:
  Yıl
1 Ziraat Fakültesi Eğitim Komisyonu 2009-devam
     
 Aldığı Ödül ve Burslar:
  Konusu ve Nereden Alındığı Yıl
1    
2    
     
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:  
  Kuruluşun Adı Yılları
1 Zeytin dostu derneği Derneği  
 
Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
Yrd.Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA
(Proje Yürütücüsü)
Araş.Gör.Ebru SAKAR
(Yrd.Araştırıcı)
GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Bölgesi zeytin (Olea europaea L.) çeşitlerinin RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA)-PCR tekniği kullanılarak tanımlanması. 

 
2002-2006 Ankara Ünv.
Biyoteknoloji Enstitüsü
21.000
Prof.Dr. Menşure ÇELİK
 (Proje Yürütücüsü)
Araş.Gör.Ebru SAKAR
(Yrd.Araştırıcı)
Kolay ve Zor Köklenen Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinde Bazı İçsel Hormonların Düzeyleri ile Köklenme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 

 
 
1999-2006 Ankara Ünv
BAP
 
 25.000
Yrd.Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA
(Proje Yürütücüsü)
Araş.Gör.Ebru SAKAR
(Yrd.Araştırıcı)
Yapraktan Etkili Gübrelemenin Zeytinde Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. 

 
2000- Ankara Ünv
BAP
 
15.000
 Kahramanmaraş Araştırma Enstitüsü ·  Doğu Akdeniz Havzası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Delice Zeytinlerin Seleksiyon Yoluyla Verticilliuma Dayanıklı Anaç Geliştirilmesi 

 
2008-2010  TAGEM  25.000
Yrd.Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA
(Proje Yürütücüsü)
Doç.Dr. Ali ERGÜL
Prof.Dr. Menşure ÇELİK
Prof.Dr. Bekir Erol AK
Araş.Gör.Ebru SAKAR
(Yrd.Araştırıcı
·  Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Zeytinlerinin Seleksiyon yolu ile Islahı. 
Destekleyen : DPT (2005-)
2005-  
DPT
 200.000
Prof.Dr. Menşure ÇELİK
(Proje Yürütücüsü) Araş.Gör.Ebru SAKAR
(Doktora Tezi Projesi)
 
 
Adıyaman. Mardin. Şanlıurfa, Şırnak İlleri Zeytin  Tiplerinin Seleksiyon Yolu ile Islahı ve Seçilen Tiplerin Moleküler Markörler Aracılığı ile Tanımlanması 2005-
2009
 BİYEP  50.000
 

YAYINLAR
 
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
1. KAYA,C., HIGGS,D., SAKAR,E., 2002. Response of two leafy vegetables grown at high salinity to supplementry potassium and phosphorus during different growth stages, Journal of plant Nutrition, 25/12: 2663-2676.
2. KAYA,C., HIGGS,D., İNCE, F., AMADOR, B.M.., ÇAKIR,A., SAKAR, E., 2003. Ameliorative effects of potassium phosphate on salt stressed pepper and cucumber, Journal of plant Nutrition, 26/4 : 807-820.
3. M.T.ÖZKAYA, E. CAKİR, Z. GÖKBAYRAK, H.ERCAN, N.TASKIN 2006 Morphological and molecular characterization of Derik Halhali olive (Olea europaea) accessions grown in Derik- Mardin province of Turkey.Scientia Horticulturae 108 (2006) 205-209.
 
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 
 1-AK,B.E., I. ACAR and E. SAKAR, 2001.  An Investigation on Determination of Pomological and Morphological Traits of Wild Almond Grown at Sanliurfa Province. Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56, 139-144
 
2. M. T. ÖZKAYA, POLAT,M.,CAKIR E., TASKİN,N.,  ERCAN.,H. 2004. Morphologıcal Characteristıcs Of Turkısh Olıve Cultıvar “Kılıs Yağlık” 5.th International Symposium on Olive Growing.2004, İZMİR.
3. M. T. ÖZKAYA,CAKIR E.,POLAT,M.,  TASKİN,N.,  ERCAN.,H. 2004 Morphologıcal Characteristıcs Of Turkısh Olıve Cultıvar “Nizip” 5.th International Symposium on Olive Growing.2004, İZMİR.
 
4. M. POLAT, E. CAKIR, M. T. OZKAYA, M. CELIK, 2004. 2004 Determınatıon Of Seasonal Varıatıon Of Iaa And Aba Releated Wıth Adventıve Root Formatıon In Dıffıcult To-Root And Easy-To Root Olıve Cultıvars. 5.th International Symposium on Olive Growing.2004, İZMİR.
 
7. E. CAKIR, M. POLAT, M. T. OZKAYA, M. CELIK, 2004. Determınatıon Of Seasonal Varıatıon Of Gıbberallıc Acıd Releated Wıth Adventıve Root Formatıon In Dıffıcult To-Root And Easy-To Root Olıve Cultıvars. 5.th International Symposium on Olive Growing.2004, İZMİR.
 
. ÇELİK. M., M.T. ÖZKAYA, M.POLAT ve E. ÇAKIR. 2005. Kolay ve Zor köklenen Zeytin ( Olea europaea L.) Çeşitlerinde bazı İçsel Hormonların Düzeyleri ile Köklenme Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Ankara Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri. Kesin Rapor. 52 s
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
 
1-M.T.ÖZKAYA1)E.ÇAKIR1), M.ULAŞ2), M.ÇELİK1), M.BAKIR3), ALİ ERGÜL3), Mardin, Şırnak İlleri Zeytinlerinin (Olea europaea L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı ve Seçilen Tiplerin Moleküler Markörler Aracılığıyla Genetik Tanımlanması Üzerine Araştırmalar.V.Bahçe bitkileri Kongresi Eylül 2008.
 
Diğer Yayınlar
1. Özkaya, M.T., Ulaş, M. ve Çakır, E., “Zeytin Ağacı ve Zeytin Yetiştiriciliği”, 1-25s; (in) “Zeytinyağı” (ed: Göğüş, F., Özkaya, M.T. ve Ötleş, S.,), Eflatun Yayınevi, Aralık 2008. Ankara. 267s. 2008. (Kitap kısmı).
 
Atıf Sayısı: 12