ÖZGEÇMİŞ
Unvanı, Adı ve Soyadı: Dr.Öğr.Üyesi. Selçuk SÖYLEMEZ
Doğum Yeri ve Tarihi: Şanlıurfa-1973
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 414 318 37 07
e-mail: ssoylemez@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa 
Uzmanlık Alanları:
1 Sebze Yetiştiriciliği, Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği, Topraksız Tarım
 Eğitim Durumu:
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Lisans Bahçe bitkileri Bölümü Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 1999
 
 Akademik Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yrd. Doç. Dr. Harran. Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2017-
Arş.Gör. Dr. Harran. Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2014-2017
Arş. Gör. Harran. Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2002-2014
 
Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum
Selçuk SÖYLEMEZ
Cengiz KAYA
Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ
Domateste Tuz Stresinin Azaltılmasında Brassinolide Uygulamalarının Etkisi 2016-2017 BAP
A.Yıldız PAKYÜREK
Selçuk SÖYLEMEZ
Farklı Besin Solüsyonu Konsantrasyonlarında (EC) Topraksız Yetiştirilen Aşılı Domateslerde (Lycopersicon esculentum Mill) Bitki Büyümesi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Anaçların Tepkilerinin İncelenmesi (Doktora Tezi) 2011-2012 BAP
Hakan AKTAŞ
 A.Yıldız PAKYÜREK
Selçuk SÖYLEMEZ
 
Sera biber yetiştiriciliğinde farklı budama şekillerinin bitki büyümesi, meyve kalitesi ve verim üzerine etkileri 2006-2008 BAP
A.Y. PAKYÜREK,
 S. SÖYLEMEZ
 
Antidon Plastik Serada Farklı Bitki Sıklığı ve Budamaların Urfa Yerli Biber Çeşidinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). 2001-2004 BAP
A.Y. PAKYÜREK,
 S. SÖYLEMEZ
 
Şanlıurfa Koşullarında Antidon Plastik Serada Bazı Sebze Türlerinin Farklı Üretim Dönemlerinde Farklı Sulama Aralıklarının ve Gübre Dozlarının Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi. 2000-2005 BAP
A.Y. PAKYÜREK, N. ÇÖMLEKÇİOĞLU, S. SÖYLEMEZ
 
Harran Ovası Koşullarında Marul (Lactuca sativa var. longifolia), Patlıcan (Solanum melongena L.), ve Biberde (Capsicum annuum L.) Tohumluk Üretimi Üzerine Araştırma. 1998-2003 TÜBİTAK
 
 
 
Verdiği Dersleri
Dersin Adı Sınıfı Bölümü Dönemi
İklim Bilgisi 2 Bahçe Bitkileri Bölümü Güz
Bitki Fizyolojisi 2 Bahçe Bitkileri Bölümü Güz
Topraksız Tarım Teknikleri 4 Bahçe Bitkileri Bölümü Seçmeli Bahar
Temel Laboratuar Tekniği 3 Bahçe Bitkileri Bölümü Seçmeli Güz
Bitirme Ödevi 1 Bahçe Bitkileri Bölümü Güz/Bahar
Mesleki Uygulama 2 Bahçe Bitkileri Bölümü Güz/Bahar
 
Yayınlar:
 A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:
A1. SÖYLEMEZ S., PAKYÜREK A. Y., 2017.  Responses of Rootstocks to Nutrient Induced High EC Levels on Yield and Fruit Quality of Grafted Tomato Cultivars in Greenhouse Conditions. Applied Ecology and Environmental Research 15(3): 759-770.
 
A2. SÖYLEMEZ S., KAYA, C., KARAKAŞ DİKİLİTAŞ, S., 2017. Promotive Effects of Epibrassinolide on Plant Growth, Fruit Yield, Antioxidant, and Mineral Nutrition of Saline Stressed Tomato Plants. Pak. J. Bot., 49(5): 1655-1661.
 
B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
B1. SÖYLEMEZ S., PAKYÜREK A. Y., 2017. Domates Meyvesinin Element İçeriği Üzerine Farklı Anaçların ve Besin Kaynaklı EC Seviyelerinin Etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 155–161.
 
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
C1. Aktaş, H., Söylemez, S.,Pakyürek, A.Y. 2009. Farklı Budama Şekillerinin Sera Dolmalık Biber (Capsicum annuum L.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkisi. HR.Ü.Z.F.Dergisi, 13(3): 31 - 36
 
C2. SÖYLEMEZ, S., PAKYÜREK, A.Y., 2015. Farklı Elektriksel İletkenlik Seviyeleri ve Anaçların Domates Yapraklarındaki Besin Element İçerikleri Üzerine Etkileri. 7. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakkale, (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 45, Özel sayı, 498-502.
 
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :
 D1. SÖYLEMEZ, S., PAKYÜREK, A.Y., 2017. Effect of Different Tomato Rootstocks and EC Levels on The Nutrient Content of Tomatoes. III International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), 3-7 Mayıs 2017, Budapeşte-MACARİSTAN, 169. (Abstract)
 
D2. SÖYLEMEZ, S., PAKYÜREK, A.Y., SÖYLEMEZ, S., 2017. Aşılı ve Aşısız Domateste Farklı EC seviyelerinin Verim ve Bazı kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ICAFOF 15 - 17 May 2017, Cappadocia/Turkey (Baskıda)
D3. PAKYÜREK A.Y., SÖYLEMEZ S., 2016. Vegetable and Ornamental Production in South-Eastern Anatolia Region (TURKEY). VII. International Scientific Agriculture Symposium Book of Abstract, Jahorina, 06-09 Ekim, 162. (Abstract)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
E1. PAKYÜREK A.Y., SÖYLEMEZ S., ŞİMŞEK M., 2001. Plastik Serada Farklı Sulama Düzeylerinin Kavunun Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. 6. Seracılık Sempozyumu, 5-7 Eylül 2001 Fethiye Muğla, S:133-138.

E2) ÇÖMLEKÇİOĞLU N., PAKYÜREK Y., SÖYLEMEZ, S., 2004. Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Gibberellik Asidin Marulda (Lactuca sativa var. longifolia) Tohum Verim ve Kalitesine Etkileri. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, 2004, Çanakkale.

E3) PAKYÜREK, A. Y., SÖYLEMEZ S., 2004. Şanlıurfa Koşullarında Isıtmasız Serada Farklı Sulama Düzeyleri ve Azot Dozlarının Baş Salata’nın ( Lactuca Sativa var. Capitata) verim ve Bazı Baş Kalitesine Etkileri. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, 2004, Çanakkale.
 
E4) PAKYÜREK A. Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU N., SÖYLEMEZ S., 2005. Farklı Ekim Dönemleri ve Bitki Başına Bırakılan Farklı Sayıdaki Meyvelerin Patlıcanın Tohum Verimi ve Kalitesine Etkileri. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 174-179

E5)KARİPÇİN M. Z., BALKU N., RASTGELDİ U., PAKYÜREK A.Y., SÖYLEMEZ S., 2005. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Karpuz ( Citrullus vulgaris ) ve Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus ) Yetiştiriciliği. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 209-211
 
E6) ÇÖMLEKÇİOĞLU N., PAKYÜREK A. Y., SÖYLEMEZ S., 2005. Ekim Dönemleri ve Bitki Başına Farklı Sayıdaki Meyvelerin Biberin (Capsicuum annuum)  Tohum Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 218-223
 
E7) SÖYLEMEZ S., PAKYÜREK A.Y. 2005. Farklı Bitki Sıklığı ve Budamaların Urfa Yerli Biber Çeşidinin Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkisi. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 230-237.
 
E8) SÖYLEMEZ S., PAKYÜREK A. Y., 2005. Farklı Dikim Sıklığı ve Budama Biçiminin  Isıtmasız Serada Yetiştirilen Urfa Yerli Biber Çeşidinin Verim ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 1345-1350.
 
E9) USLUER, O., PAKYÜREK A.Y., SÖYLEMEZ S., 2011. Farklı Yetiştirme Ortamlarının Baş Salata’nın (Lactuca sativa var. capitata L.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi. 6. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim, 2011. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 580-586.
 
E10) AKAY RASTGELDİ, Z.H., PAKYÜREK A.Y., SÖYLEMEZ S., 2014. Biberde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Bitki Büyüme Parametreleri ile Na, K, Ca, Mg İçeriği Üzerine Etkisi. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2-4 Eylül 2014. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, 226-232.

 E11) SÖYLEMEZ S., PAKYÜREK A.Y., 2014. Farklı Anaçların ve Besin Kaynaklı Tuz Seviyelerinin Domatesin Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2-4 Eylül 2014. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, 233-239.
 
 

DUYURULAR

2020-2021 Güz Dönemi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı sözlü olarak uzaktan online yapılacaktır.

ETKİNLİK HABERLERİ

FAKÜLTEMİZDE DÜZENLENECEK KONGRE VE SEMPOZYUMLAR