Özgeçmiş 
Unvanı, Adı ve Soyadı:  PROF.DR. A.YILDIZ PAKYÜREK
Doğum Yeri ve Tarihi:  ADANA
İletişim Bilgileri:
Tel: 414 3183701
Faks: 414 318 36 825
e-mail: aypak@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa 
Uzmanlık Alanları:
1 SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI; ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ; ORGANİK TARIM; TOPRAKSIZ TARIM
 Eğitim Durumu:
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora BAHÇE BİTKİLERİ ÇUKUROVA ÜNİV. ZİRAAT FAKÜLTESİ 1989
Yüksek Lisans BAHÇE BİTKİLERİ ÇUKUROVA ÜNİV. ZİRAAT FAKÜLTESİ 1981
Lisans BAHÇE BİTKİLERİ ÇUKUROVA ÜNİV. ZİRAAT FAKÜLTESİ 1980
 Akademik Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr. HARRAN ÜNİV. 2002
Doç. Dr. HARRAN ÜNİV. 1995
Yrd. Doç. Dr. DİCLE ÜNİV. 1990
Araş.Gör. Dr. ÇUKUROVA ÜNİV. 1989
Araş.Gör. ÇUKUROVA ÜNİV. 1982
 Kurul / Komisyon Üyeliği:
 
  Üyelikler Yıl
1 Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği 2004-
2 Üniversite Yayın Kurulu Üyeliği 2004-
 
Aldığı Ödül ve Burslar:
  Konusu ve Nereden Alındığı Yıl
1 Vegetable Growing,  Wageningen/Hollanda 1986
2 Vegetable Technology Training Course,  Pekin/Çin 1995
3 Research & Development in Protected Crop Technologies /  İsrail 2001
 
 
 
 
 
Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:  
  Kuruluşun Adı Yılları
1 Bahçe Bitkileri Derneği  1998
 
 Lisans ve Lisansüstü Dersleri
Lisans Dersleri
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Genel Sebzecilik
Özel Sebzecilik I.
Bahçe Bitkileri Islahı
Tohumculuk
Örtüaltı Sebzeciliği
Özel Sebzecilik II.
Topraksız Tarım
 
Lisansüstü Dersleri
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Bitki Yetiştirme Ortamları
Sera Sebze Yetiştirme Prensipleri
Sebze Tarımında Yeni Gelişmeler I
 
Topraksız Tarım Teknikleri
Organik Sebze Yetiştiriciliği
Sebze Tarımında Yeni Gelişmeler II
 


Araştırma Faaliyetleri ve Projeler:
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
B. ÇEVİK, KANBER, R., M. BİÇİCİ, A.Y PAKYÜREK Sera Koşullarında Değişik Toprak Örtü Materyallerinde Yetiştirilen Hıyarda Farklı Su Düzeylerinin Verim. Kalite ve Su Tüketimine Etkileri. 1987-1990 TÜBİTAK  
K.ABAK., A.Y. PAKYÜREK.,N.GÜRSÖZ Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sebze Tarımının Geliştirilmesi Üzerinde Araştırmalar. 1988-1992 GAP İDARESİ  
R.KANBER., S. ÖNDER, H. KÖKSAL.,A.Y. PAKYÜREK Bazı Kışlık Sebze Türlerinde Sulama Olanaklarının Araştırılması. 1993-1996 GAP İDARESİ  
A.Y. PAKYÜREK, A. DELİBORAN Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Tüylü Acur Tiplerinin Pomolojik, Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Saptanması (Yüksek Lisans Tezi). 1994-1997 HÜBAK  
A.Y. PAKYÜREK, N. ÇÖMLEKÇİOĞLU Harran Ovası Koşullarında Açıkta Yetiştirilen Domates, Patlıcan ve Biberde Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. 1996-2000 GAP İDARESİ  
A.Y. PAKYÜREK, N. ÇÖMLEKÇİOĞLU Harran Ovası Koşullarında Kornişon (Turşuluk) Hıyarında Çeşit-Verim Adaptasyon ve Farklı Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. 1996-2000 GAP İDARESİ  
A.Y. PAKYÜREK, N. ÇÖMLEKÇİOĞLU, V. PİRİNÇ Urfa Yerli Patlıcanının Seleksiyon Yoluyla Islahı. 1996-2000 GAP İDARESİ  
A.Y. PAKYÜREK, N. ÇÖMLEKÇİOĞLU, S. SÖYLEMEZ Harran Ovası Koşullarında Marul (Lactuca sativa var. longifolia), Patlıcan (Solanum melongena L.), ve Biberde (Capsicum annuum L.) Tohumluk Üretimi Üzerine Araştırma. 1998-2003 TÜBİTAK  
A.Y. PAKYÜREK, S. SÖYLEMEZ Antidon Plastik Serada Farklı Bitki Sıklığı ve Budamaların Urfa Yerli Biber Çeşidinin Verim ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). 2001-2004 HÜBAK  
A.Y. PAKYÜREK, S. SÖYLEMEZ Şanlıurfa Koşullarında Antidon Plastik Serada Bazı Sebze Türlerinin Farklı Üretim Dönemlerinde Farklı Sulama Aralıklarının ve Gübre Dozlarının Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi. 2000-2005 HÜBAK  
A.Y. PAKYÜREK., Z. KARİPÇİN Değişik Malç Tipleri Sulama Aralık ve Düzeylerinin Plastik Serada Yetiştirilen Baş Salata’nın (Lactuca sativa var capitata) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). 2001-2004 HÜBAK  
A. Y. PAKYÜREK, O. USLUER Şanlıurfa Koşullarında Plastik Serada Farklı Ortamlar Kullanılarak Yetiştirilen Başsalatada Verım Ve Bazı Kalite Özeliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).
 
2003-2007 HÜBAK  
PAKYÜREK, A.Y., AKAY RASTGELDİ, H. Sera Sivri Biber Çeşitlerinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Fizyolojik Parametreler ile Mineral İçeriği Üzerine Etkisi 2007-2010 HÜBAK  

Yayınlar:
 A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:
 
A1.   POLAT, R., TURKOGLU, H., ATAY, U., PAKYÜREK, A. Y. 2007. Some Physico-Mechanical and Chemical  Properties of Cherry Tomatoes (Lycopersicon esculentum cv. Forme) Grown Under Greenhouse Conditions. Physico-Mechanical and Chemical Properties of Cherry Tomato. The Philippine Agricultural Scientist. Vol. 90 No. 1, 75-80
 
 B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 
B1. PİRİNÇ, V., PAKYÜREK, A.Y. 2004. A Study on Comparison of Eggplant Population with Their Selfing Lines. İnternational Journal of Agriculture and Biology, 6 (5):  874-876.
 
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 
C1. ABAK, K., PAKYÜREK, A.Y., SARI, N., BÜYÜKALACA, S. 1991. Sera kavun yetiştiriciliğinde malç ve farklı budama yöntemlerinin verim, erkencilik ve meyve iriliği üzerine etkileri. Ç.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 6. (4) : 39-50.
 
C2. ABAK, K., SARI, N., PAKYÜREK, A.Y. 1992. Malç ve alçak tünellerin serada yetiştirilen patlıcanların erkenci ve toplam verimleri, kök gelişmeleri ile toprak sıcaklığı üzerine etkileri. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi. 16 (1): 212-221.
 
C3.   ABAK, K., PAKYÜREK, A.Y., SARI, N. 1992. Malç ve alçak tünel uygulamalarının, serada yetiştirilen biberin erkenciliği, verim ve kök gelişmesi ile toprak sıcaklığı üzerine etkileri. Ç.Ü: Ziraat Fak. Dergisi, 7 (1): 1-12.
 
C4.   ÇEVİK, B., KANBER, R., KÖKSAL, H., PAKYÜREK, A.Y. 1992. Değişik toprak örtü materyalleri ve farklı su düzeylerinin serada yetiştirilen hıyarda verim, kalite ve su tüketimine etkileri.  Doğa Türk  Tarım ve Ormancılık Dergisi, 16 (39: 581-591.
 
C5.    PAKYÜREK, A.Y., KAŞKA, N. 1995. Tünel tipleri ve toprak örtülerinin, karpuzların erkenci ve toplam verimleri ile toprak sıcaklıkları üzerine etkileri. HR.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 1 (2): 218-229.
 
C6.   SARI, N., PAKYÜREK. A.Y., ABAK, K., 1995. Çukurova bölgesi koşulları için ilkbahar üretimine uygun baş salata ( Lactuca sativa var. Capitata) çeşitlerinin belirlenmesi. Ç.Ü: Ziraat Fak. Dergisi, 10, (3): 121-128.
 
C7.   DÜNDAR, Ö., PAKYÜREK, A.Y., ABAK, K.1996. Çukurova bölgesine uyabilecek bazı baş salata çeşitlerinin muhafazası üzerinde bir araştırma. ÇÜ: Ziraat Fak. Dergisi, 11, (1): 5-24.
 
C8.   AKTAŞ, H., SÖYLEMEZ, S., PAKYÜREK, A.Y. 2009. Farklı Budama Şekillerinin Sera Dolmalık Biber (Capsicum Annuum L.) Yetiştiriciliği Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,  13 (3): 31-36.
 
 D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 
D1.   PAKYÜREK. A.Y., ABAK, K., SARI, N., GÜLER, Y. 1994. Influence of mulching on earliness and yield of some vegetables grown under high tunnels. Acta Horticulturae, 366: 155-160.
 
D2.    PAKYÜREK. A.Y., ABAK, K., SARI, N., GÜLER, Y. 1994 . Effects of sowing dates and plant densities on the yield and quality of some onion varieties in southeats anatolia. Acta Horticulturae,  371: 209-214.
 
D3.   ABAK, K., SARI, N., GÜLER, Y., ONSİNEJAD, R., PAKYÜREK. A.Y. 1994. Timing of lettuce production with and without cover in different plantation dates in a new vegetable growing area. Acta Horticulturae, 371: 305-310.
 
D4.   SARI, N., PAKYÜREK. A.Y., GÜLER, Y. ABAK, K., 1994 . Effects of mulch and tunnel on yield and harvesting period of Cucumber and Squash. Acta Horticulturae, 371: 305-310.
 
D5.    PAKYÜREK, A.Y., DELİBORAN, A1997The determination of the morphological and biological characteristics of snake cucumber (hairy) growing in South-eastern Anatolia region. First Botanical Congress. Thessaloniki, 19-22 September. 1997.
 
D6.    PAKYÜREK Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU N. 2001. The Effects of Different Soving Dates on Seed Production and Some Seed Qualities of Eggplant and Pepper on Harran Plain Conditions. XIth Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant.        April 9 -13, 2001, Antalya-Turkey. 238-243 .
 
D7.    PİRİNÇ, V., PAKYÜREK, Y. 2001. An investigation on Comparison of Local Eggplant Population of Şanlıurfa with Their Selfing Lines. XIth Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant.  April 9 -13, 2001, Antalya-Turkey. 233-237
 
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
 
E1.    AKILLI, M., PAKYÜREK, A.Y. 1986. Değişik domates çeşitlerinde farklı hormonların meyve verim ve kalitesine etkileri üzerinde bir araştırma. Türkiye 1. Yaprak Gübreleri ve Bitki Hormonları Semineri. Antalya. 73-79.
 
E2.   ABAK, K., PAKYÜREK, A.Y., GÜRSÖZ, N., ONSİNEJAD, R.1990. Malç uygulamasının serada toprak sıcaklığı ile bazı sebzelerin verim ve erkencilikleri üzerine etkisi. 5. Seracılık Sempozyumu. 17-19 Ekim. Ege Üniv. Ziraat Fak. İzmir. 55-62.
 
 E3.  PAKYÜREK, A.Y., KAŞKA, N. 1992. Tünel tipleri ve toprak örtülerinin, karpuzlarda bitki gelişmesi ile erkenci ve toplam verimleri üzerine etkileri. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. İzmir, Cilt (2). 385-388.
 
E4.   ÇEVİK, B., KANBER, R., BİÇİCİ,M., PAKYÜREK, A.Y., KÖKSAL, H. 1992. Sera koşullarında yetiştirilen hıyarda değişik örtü materyallerinin verim, kalite ev su tüketimine etkileri. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.İzmir,Cilt (2). 209-212.
 
E5.   PAKYÜREK. A.Y., ABAK, K., SARI, N., GÜLER, Y. 1992. Harran ovası koşullarında toprak örtüsü ( malç) kullanımının domates, biber ve patlıcanda verim, erkencilik ve kalite üzerine etkileri. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. İzmir,  Cilt (2). 165-168.
 
E6. ABAK, K., SARI, N., PAKYÜREK, A.Y., GÜLER, Y., ONSİNEJAD, R.1992. Ispanakta farklı ekim zamanlarının ve ekim sıklığının verim üzerine etkileri. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. İzmir, Cilt (2). 93-96.
 
E7.   PAKYÜREK, A.Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU, N., ALAN, A. R. 1995. Şanlıurfa koşulları için ikinci ürün üretimine uygun turşuluk ( kornişon) hıyar çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, Cilt (2), 186-189.
 
E8.    PAKYÜREK, A.Y., ALAN, A.R.1995. Şanlıurfa Harran ovası koşullarına uyabilecek bazı çin lahanası  çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, Cilt (2), 277-279.
 
E9.   SARI, N., PAKYÜREK, A.Y., GÜLER, Y., ABAK, K. 1995. Harran ovası koşullarında bazı pırasa çeşitlerinin verim ve kaliteleri ile dikim sıklığı ve zamanının etkileri. 2 Türkiye. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana,  Cilt (2), 359-363.
 
E10. KÖKSAL, H., KANBER.,  R., ÇEVİK, B., ÖNDER, S., PAKYÜREK, A.Y. 1995. Hıyar bitkilerinde sulama programının oluşturulması. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, Cilt (2), 173-177.
 
E11. ÖNDER, S., KANBER.,  R., KÖKSAL, H., PAKYÜREK, A.Y. 1995. Harran ovası  koşullarında bazı kışlık sebze türlerinde azot su ilişkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, Cilt (2), 331-335.
 
E12. KÖKSAL, H., KANBER.,  R., ÖNDER, S., PAKYÜREK, A.Y., ÜNLÜ, M. 1997. Harran ovası koşullarında Turp ve Ispanak bitkilerinde azot-su ilişkileri. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. Şanlıurfa, 231-237.
 
E13. ÖNDER, S., KANBER.,  R., . KÖKSAL, H., PAKYÜREK, A.Y., ÜNLÜ, M. 1997. Harran ovası koşullarında Marul ve Baş salatanın farklı azot dozlarında su-verim ilişkileri. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. Şanlıurfa, 238-243.
 
E14. PAKYÜREK, A.Y., SARI, N., ABAK, K. 1997. Harran Ovası koşullarında farklı  bamya çeşitlerinin verim ve bazı meyve özellikleri. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. Şanlıurfa, 47-52.
 
E15. PAKYÜREK, A.Y., SARI, N., ABAK, K. 1997. Harran Ovası Koşullarına uygun farklı havuç çeşitlerinin verim ve bazı yumru özellikleri. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. Şanlıurfa, 140-145.
 
E16. PAKYÜREK, A. Y., SÖYLEMEZ, S., ŞİMŞEK, M. 2001. Plastik Seralarda Farklı Sulama ve Azot Düzeylerinin Kavunun Verim ve Bazı Kaliteleri Üzerine Etkileri. 6. Seracılık Sempozyumu (3-5 Eylül 2001) Fethiye-MUĞLA.,
 
E17. PAKYÜREK Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU N. 2002. Harran Ovası Koşullarında Marulda Tohumluk Üretimi. Türkiye 1. Tohumluk Kongresi, 11-13 Eylül 2002, Bornova-İzmir, 253-258.
 
E18. AKTAŞ, Y., PAKYÜREK, A.Y., HACIALİBEYOĞLU,N. 2002. Harran Ovası’nda Sebze Üretimi ve Tarımsal Yayım ve Sorunları. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum, 426-432.
 
E19. ÇÖMLEKÇİOĞLU N., PAKYÜREK Y., SÖYLEMEZ, S. 2004. Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Gibberellik Asidin Marulda (Lactuca sativa var. longifolia) Tohum verim ve Kalitesine Etkileri. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, 2004, Çanakkale, 182-185.
 
E20. PAKYÜREK, A. Y., SÖYLEME.Z. 2004. Şanlıurfa Koşullarında Isıtmasız Serada Farklı Sulama Düzeyleri ve Azot Dozlarının Baş Salata’nın ( Lactuca Sativa var. Capitata) verim ve Bazı Baş Kalitesine Etkileri. V. Sebze Tarımı Sempozyumu, 21-24 Eylül, 2004, Çanakkale, 372-374.
 
E21. ÇÖMLEKÇİOĞLU, N.,  PAKYÜREK, A. Y., SÖYLEMEZ, S. 2005. Ekim Dönemleri ve Bitki Başına Farklı Sayıdaki Meyvelerin Biberin (Capsicuum Annuum)  Tohum Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Cilt  1: 218-223.
 
E22. PAKYÜREK, A. Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU, N., SÖYLEMEZ, S. 2005.  Farklı Ekim Dönemleri ve Bitki Başına Bırakılan Farklı Sayıdaki Meyvelerin Patlıcanın Tohum Verimi ve Kalitesine Etkileri. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Cilt  1: 174-179.
 
E23SÖYLEMEZ, S.,  PAKYÜREK, A. Y. 2005. Farklı Bitki Sıklığı ve Budamaların Urfa Yerli Biber Çeşidinin Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkisi. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Cilt  1: 230-237.
 
E24. PAKYÜREK, A. Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU, N. 2005. Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Domates, Patlıcan ve Biberde Farklı Sıra Arası ve Üzeri Mesafelerinin Verim ve Kimi Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Cilt  2: 1328-1333.
 
E25ÇÖMLEKÇİOĞLU, N.,  PAKYÜREK, A. Y2005. Harran Ovası Koşullarında Kornişon Hıyarında Çeşit-Verim Adaptasyon ile Farklı Ekim Zamanlarının Belirlenmesi. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Cilt  2: 1339-1344..
 
E26SÖYLEMEZ, S., PAKYÜREK, A. Y. 2005. Farklı Dikim Sıklığı ve Budama Biçiminin Isıtmasız Serada Yetiştirilen Urfa Yerli Biber Çeşidinin Verim ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi.GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Cilt  2: 1345-1351.
 
E27KÜN, E., GÜR A., PAKYÜREK A. Y., KARLI B., AK B. E., ÇULLU M. A., KILINÇER N., YILMAZ A., ÖKTEM A., BİRSİN M., ALP A., ÇOPUR O., ÖZBERK İ., GÜL İ., ÖZBERK F., KARAHAN S., BAYRAM KUTLU Ü., ÖZCAN Z., 2005. 2005- 2015 Dönemi GAP Bölgesi Bitkisel Üretiminde Olası Gelişmeler. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 27-107
 
E28. KARİPÇİN M. Z., BALKU N., RASTGELDİ U., PAKYÜREK A.Y., SÖYLEMEZ S., 2005. Harran Ovası Koşullarında İkinci Ürün Karpuz ( Citrullus vulgaris ) ve Turşuluk Hıyar (Cucumis sativus ) Yetiştiriciliği. Gap IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Şanlıurfa, s. 209-211.
 
E29. PAKYÜREK A.Y., YANMAZ, R2008Çerezlik Karpuz (Citrullus Lanatus Thumb Matsum) Yetiştiriciliğine Uygun Gen  KaynaklarınınToplanması ve Değerlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar. 7. Sebze Tarımı Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2008. Yalova, 236-239.
 
 
F. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan bildiriler :
 
F1.
 
G. Diğer yayınlar
 
G1YAZGAN, A., PAKYÜREK, A.Y. 1985. Domates ıslahının amaçları ve bu amaçlar için kullanılan ıslah metotları. Cumhuriyet Üniv. Tokat Ziraat Fak. Dergisi, 1 (1): 186-202.
 
G2.   ABAK,  K., PAKYÜREK,  A.Y.  1988.  Turfanda   karpuz   yetiştiriciliği.  (1).   Çiftçi Dergisi, 7: 7-9.
 
G3.   ABAK,  K., PAKYÜREK,  A.Y.  1989.  Turfanda   karpuz   yetiştiriciliği.  (2).   Çiftçi Dergisi, 12: 22-23.
 
G4.   ABAK,  K., PAKYÜREK,  A.Y., GÜRSÖZ, N.  1989.  Çukurova bölgesinde tünelde   kavun   yetiştiriciliği.  Çiftçi Dergisi, 12: 24-25.
 
G5.    PAKYÜREK, A. Y. 1981. Doğu Akdeniz Bölgesinden seçilen yerli turunçlar ile bazı turunçgil tür ve çeşitlerinin poliembriyoniye eğilimleri ve çimlenme oranları. Yüksek Lisans Tezi. Adana. 71 s.(Basılmamış).
 
G6.   PAKYÜREK, A.Y. 1989Değişik tünel tipleri ve toprak örtülerinin karpuzlarda erkencilik, verim ve kalite üzerine etkileri. Ç.Ü Fen Bilim. Ens. ( Doktora Tezi). Adana, 1989. 179 s.   ( Basılmamış).
 
G7.   ÇEVİK, B., KANBER, R., BİÇİCİ, M., PAKYÜREK, A.Y. 1990. Sera koşullarında değişik toprak örtü materyallerinde yetiştirilen hıyarda farklı su düzeylerinin verim, kalite ve su tüketimine etkileri. ( Sonuç Raporu) TÜBİTAK, Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu, Proje No: TOAG-611, Adana,89 s.
 
G8.   ABAK, K., PAKYÜREK, A.Y., SARI, N., GÜLER, Y. 1992. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sebze tarımının geliştirilmesi üzerinde araştırmalar. ( Kesin Sonuç Raporu) Ç.Ü. Ziraat Fak. Güneydoğu Anadolu Projesi Yayınları, No: 62, Adana,
 
G9.   KANBER, R., ÖNDER, S., ÜNLÜ, M., SEZEN, M., ÖZEKİCİ, B., YAZAR, A.,  PAKYÜREK, A.Y. 1996. Bazı kışlık sebze türlerinde sulama olanaklarının araştırılması. ( Kesin Sonuç Raporu) Ç.Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No: 154, GAP Yayınları No. 95, Adana,
 
G10. PAKYÜREK., A. Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU, N, PİRİNÇ, V. 2000. Urfa Patlıcanının Seleksiyon Yoluyla Islahı. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Kesin Sonuç Raporu. Proje Kod No: 3.3, Şanlıurfa,
 
G11. PAKYÜREK., A. Y., HAYOĞLU, İ., ÇÖMLEKÇİOĞLU, N, DERYAOĞOLU, A. 2000. Harran Ovası Koşullarında Kornişon (Turşuluk) Hıyarında çeşit-verim adaptasyon ve farklı ekim zamanlarının belirlenmesi üzerine araştırmalar. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Kesin Sonuç Raporu. Proje Kod No: 3.2, Şanlıurfa,
 
G12. PAKYÜREK., A. Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU, N. 2000. Harran Ovası Koşullarında açıkta yetiştirilen domates, patlıcan ve biberde farklı sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin verim ve kalite üzerine etkileri. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Kesin Sonuç Raporu. Proje Kod No: 3.1, Şanlıurfa,
 
G13.  PAKYÜREK., A. Y., ÇÖMLEKÇİOĞLU, N. SÖYLEMEZ, S. 2003. Harran Ovası Koşullarında Marul (Lactuca sativa var. longifolia), Patlıcan (Solanum melongena L.), ve Biberde (Capsicum annuum L.) Tohumluk Üretimi Üzerine Araştırma. Kesin Sonuç Raporu.
 
G14.  PAKYÜREK., A. Y., SÖYLEMEZ, S. 2005. Şanlıurfa Koşullarında Antidon Plastik Serada Bazı Sebze Türlerinin Farklı Üretim Dönemlerinde Farklı Sulama Aralıklarının ve Gübre Dozlarının Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi. Kesin Sonuç Raporu. Şanlıurfa.
 
G15. USLUER,O., PAKYÜREK., A.Y. 2007. Şanlıurfa Koşullarında Plastik Serada Farklı Ortamlar Kullanılarak Yetiştirilen Başsalata da Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Kesin Sonuç Raporu
 
G16. RASTGELDİ, A. H., PAKYÜREK., A.Y.2010. Biberde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Fizyolojik ParamEtreler ile Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi. Kesin Sonuç Raporu. Şanlıurfa.
 
 

DUYURULAR

2020-2021 Güz Dönemi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı sözlü olarak uzaktan online yapılacaktır.

ETKİNLİK HABERLERİ

FAKÜLTEMİZDE DÜZENLENECEK KONGRE VE SEMPOZYUMLAR