Özgeçmiş

Unvanı, Adı ve Soyadı:  Prof. Dr. Bekir Erol AK

Doğum Yeri ve Tarihi: Adana, 1962
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 414 318 36 98
Faks: 0 414 318 36 82
e-mail: beak@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, ŞANLIURFA
 
Uzmanlık Alanları:
 
1 Meyve Yetiştirme ve Islahı
2  
3  
 
Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Meyvecilik Çukurova Üniversitesi ZiratFakültesi 1992
Yüksek Lisans Meyvecilik Çukurova Üniversitesi ZiratFakültesi 1988
Lisans Bahçe Bitkileri Çukurova Üniversitesi ZiratFakültesi 1985
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2001- devam ediyor
Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1993-2001
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1993
Araş.Gör. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1986-1992
 
İdari Görevler:
Görevi Görev Yeri Yıl
Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı HR.Ü. Ziraat Fakültesi 15.11.1993 Devam ediyor
Harran Üniversitesi Fıstık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür 10.10.1996
Devam Ediyor
Kurul / Komisyon Üyeliği:
 
  Yıl
1 HR.Ü. Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 1993 ------
2 HR.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği. 1994 ----
3 HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Komisyonu Üyeliği 2006 ----
 
     
     
 
Aldığı Ödül ve Burslar
 
  Konusu ve Nereden Alındığı Yılı
1 AB Çerçeve Programları Proje Önerisi Özendirme Ödülü 2006
2    
3    
 
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar: 
  Kuruluşun Adı Yılları
1 ISHS (International Society for Horticultural Science),  
2 Türkiye Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği  
3    
 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler
 Lisans
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Genel Meyvecilik Subtropik Meyveler-II
Budama Tekniği Ilıman İklim Meyveleri-II
Bahçe Bitkileri Ekolojisi Meyve Ağaçlarında Yap. Gübreleme (Ortak)
Bahçe Bitkileri Islahı (Ortak) Fidancılık Tekniği (Ortak)
Mesleki uygulama Mesleki uygulama
Bitirme Ödevi Bitirme Ödevi
 Lisansüstü
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Meyvecilik Ekolojisi Bahçe Bitkileri Döllenme Biyolojisi
Hormonlar ve Meyv. Kullanım Olanakları Meyve Yetiştiriciliğinde Anaçlar
Meyve Ağaçlarında  Beslenme Fizyolojisi Organik meyve Yetiştiriciliği
   
 


YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
1. KAYA, C., B.E.AK, D.HIGGS and B.M.AMADOR, 2002. Influence of foliar applied calcium nitrate on strawberry plants grown under salt stressed conditions. Australian Journal of Experimental Agriculture, 42, 631-636.
 
2. KAYA, C., B.E.AK and D.HIGGS, 2003. Response of salt-stressed strawberry plants to suplementary Calcium Nitrate and/or Potassium Nitrate.  Journal of Plant Nutrition 26 (3) : 543-560.
 
3. KAFKAS, S., H. ÖZKAN, B.E.AK, I. AÇAR, H.S. ATLİ AND S. KOYUNCU, 2006.  Detecting DNA Polymorphism and Genetic Diversity in a Wide Pistachio Germplasm: Comparison of AFLP, SSR and RAPD Markers. J. Amer.Soc.Hort. Sci.131(4): 522-529.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. AK,B.E., ve M.YILMAZ, 1990.  Bazı Pistacia Türleri Tohumlarının Çimlenmeleri  Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.  Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 4(2): 125-139.
 
2. AK, B.E.,1992. Bazı Uygulamaların Buttum (Pistacia khinjuk, Stocks.) Tohum ve   Embriyolarının Çimlenme Hızı Üzerine Etkileri.  Harran Ün. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3(4): 13- 23.
 
3. AK,B.E. ve M.DİREK, 1992. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Antepfıstığı Üretimindeki   Gelişmeler.  Harran Ün. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3(4): 1-8.
 
4. AK, B.E. ve M.DİREK, 1993. Türkiye'de Antepfıstığı Üretimi ve Bugünkü Durumu. Ç.Ü.    Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3): 11-24.
 
5. AK, B.E. ve A.S. ÜNSAL, 1993. Antepfıstığı Meyvesinin Bileşimi ve Besin Değeri.   Harran Ün. Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1): 68-78.
 
6. AK, B.E., A.I. ÖZGÜVEN ve Y. NİKPEYMA, 1993. Antepfıstığında GA3 Uygulamalarının Tohumların Çimlenmeleri ve Çöğürlerinin Büyümeleri Üzerine Etkileri. Ç.Ü.    Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2): 69-80.
 
7. AK, B.E., A.I. ÖZGÜVEN ve Y. NİKPEYMA, 1993. Değişik Yöntemlerle P. atlantica ve P. terebinthus Çiçek Tozlarının Çimlenme Yeteneklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü.    Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2): 81-90.
 
8. ÖZGÜVEN, A.I. ve B.E. AK, 1993.Indol Butirik Asidin (IBA) Nar Çeliklerinin   Köklenmesi Üzerine Etkisi. Ç.Ü.  Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3):1-10.
 
9. AK, B.E., J. STREIF ve J.M. GARCIA, 1997. Bazı Armut Çeşitlerinin Manav Koşullarında Bünyelerinde Meydana Gelen Değişimler Üzerinde Bir Araştırma.  Harran Ün. Ziraat Fakültesi Dergisi. 1(4): 89-98.
 
10. ÇAĞLAR, S., Y. NİKPEYMA ve B.E. AK, 1997. Antepfıstıklarında İçi Boş Meyve Oluşumunun Nedenleri. Kahramanmaraş Sütçüimam Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(1): 37-41.
 
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. AK, B.E. and N. KASKA, 1990. Morphological Differences Between The Organs of Male and Female Pistachio (Pistacia vera L.) Trees.XXIII.  International Horticultural Congress.  Abstracts of Contributed papers 2.  Poster, 3012.
 
2. KASKA, N., B.E.AK ve Y. NİKPEYMA, 1990. Comparison of Chip and Shield Budding in Top-Worked Pistacia terebinthus L.  in Çukurova Region. XXIII. International Horticultural Congress.  Abstracts of Contributed papers 2.  Poster, 4035.
 
3. AK, B.E., A.I.ÖZGÜVEN and Y. NİKPEYMA, 1995.  An Investigation on Determining The Ability of Some Pistacia spp.  Pollen Germination. Acta Horticulturae, 419: 43-48.
 
4. AK, B.E., A.I.OZGUVEN and Y. NIKPEYMA 1995. The Effect of GA3 Applications on Pistachio Nut Seed Germination and Seedling Growth. Acta Horticulturae, 419: 115-120.
 
5. AK, B.E., T.SERMENLI, R.KARACA and C. KOC, 1995 The Improvements of Pistachio at Ceylanpınar State Farm.  Acta Horticulturae, 419: 281-286.
 
6. OZGUVEN, A.I., Y. NIKPEYMA and B.E.AK, 1995. The Effects of GA3 on The Contents of ABA of Pistachio Seeds During Stratifications.Acta Horticulturae, 419: 109-114.
 
7. KUDEN, A.B., N.KASKA, E.TANRIVER, B.E.AK and H.TEKIN, 1995.  Determining the Chilling Requirements and Growing Degree Hours of Some Pistachio Nut Cultivars and Regions.  Acta Horticulturae, 419: 85-90.
 
8. AGAR, I.T., C. SARMIENTO, R. GARCES, N.KASKA, S. KAFKAS, B.E.AK, 1995. Compositional Changes of Fatty Acids During The Development of Embryo in Pistacia vera.  Acta Horticulturae, 419: 405-410.
 
9. KASKA, N. and B. E. AK, 1996. Effects of Pollens of Different Pistacia Species on  Nut Set of Pistachios. Proceedings of the Nineth G.R.E.M.P.A. Meeting - Pistachio. Bronte -Sciacca, Italy. May 20-21, 1993,  85-89.
 
 10. KASKA, N. and B. E. AK, 1996. Effects of Pollens of Different Pistacia Species on Some Physiological Features of Pistachios. Proceedings of the Nineth G.R.E.M.P.A. Meeting - Pistachio. Bronte - Sciacca, Italy. May 20-21, 1993,  43-47.
 
 11.  KASKA, N. and B. E. AK, 1996.  Effects of High Density Planting on Yield and Quality of Pistachio Nuts. Proceedings of the Nineth G.R.E.M.P.A. Meeting - Pistachio.  Bronte -Sciacca, Italy. May 20-21, 1993,  48-51.
 
12. KASKA, N., Y. NIKPEYMA and B.E. AK, 1996. Effects of Different Substrates on The Growth of Different Pistacia Seedlings.Proceedings of The Nineth G.R.E.M.P.A. Meeting -Pistachio.  Bronte - Sciacca, Italy. May 20-21, 1993,  124-131.
 
13. AK, B.E., 1998. Fruit Set and Some Fruit Traits of Pistachio Cultivars Grown Under Rainfed Conditions at Ceylanpınar State Farm.Proceedings of The X. GREMPA Seminar, 14-17 October 1996, Meknes (Morocco). Cahiers Options Mediterraneennes, Vol.:33, 217-223.
 
14. AK, B.E., 1998. Effects of Different Pistacia Species Pollen on Fruit Dimension and Weight in The Siirt Cultivar. Acta Horticulturae, 470: 294-299.
 
15. AK, B.E., 1998. The Yield and Fruit Quality of Pistacia vera cv.  Siirt Grown at The Ceylanpınar State Farm.  Acta Horticulturae, 470: 510-515.
 
16. AK,B.E., 1998. The Effects of Paclobutrazol (PP-333) Applications on
Inflorescence in Male Pistachio Trees.  Proceedings of The X. GREMPA Seminar, 14-17 October 1996, Meknes (Morocco). Cahiers Options Mediterraneennes, Vol.:33, 57-61
 
17. AK, B.E., 1998. Introduction of Pistachio Research and Application Centre Founded At University of Harran. Proceedings of The X GREMPA Seminar, 14-17 October 1996, Meknes (Morocco). Cahiers Options Mediterraneennes, Vol.:33, 209-212.
 
18. AK, B.E. and N. KASKA, 1998. Effects of Pollens of Different Pistacia spp. On The Protein and Oil Content in Pistachio Nut.Proceedings of The X. GREMPA Seminar, 14-17 October 1996, Meknes (Morocco). Cahiers Options Mediterraneennes, Vol.:33, 197-201.
 
19. AK, B.E. and N. KASKA, 1998. Determination of Viability and Germination Rates of Pistacia spp.  Pollen Kept For Artificial Pollination.Acta Horticulturae, 470: 300-306.
 
20. NIKPEYMA, Y., S.CAGLAR, B.E.AK and I.ACAR, 1998. Budding Success of Pistacia integerrima on Different Pistacia Rootstocks. Acta Horticulturae, 470: 237-241.
 
21. CARUSO, T.,  C.IANNINI, E. BARONE, F.P.MARRA, F.SOTTILE,           G.MARTELLI, C.I.GRECO, M.R.SABINA, F.  MONASTRA, I. BATLLE, F. VARGAS, M. ROMERO, B.E.  AK, G. ZAKIYNTHINOS, D. ROUSKAS, S. PADULOSI and M.           LAGHEZALI, 1998.  Genetic and Phenotypic Diversity in Pistachio (P.  vera L.) Germplasm Collected in Mediterranean Countries. Acta Horticulturae, 470: 168-178.
 
22. AK,B.E., I. AÇAR and N. KASKA, 1998. An Investigation on The Male Determination For Some Female Varieties Throughout Five Years (1992-1996) Grown at Ceylanpinar State Farm in Şanliurfa Conditions. Proceedings of The X. GREMPA Seminar, 14-17 October 1996, Meknes (Morocco). Cahiers Options Mediterraneennes, Vol.:33, 99-104.
 
23. AK, B.E., I.AÇAR, Y. NIKPEYMA and A.I. OZGUVEN, 1998. Effects of Container Size and GA3 Applications on The Growth and Development of Pistacia vera Seedlings. Proceedings of The X. GREMPA Seminar, 14- 17 October 1996, Meknes (Morocco). Cahiers Options Mediterraneennes, Vol.:33, 203-207.
 
24. ACAR, I.  and B.E.AK, 1998. An Investigation on Pollen Germination Rates of Selected Some Male Trees at Ceylanpınar State Farm.Proceedings of the X. GREMPA Seminar, 14-17 October 1996, Meknes (Morocco). Cahiers Options Mediterraneennes, Vol.:33, 63-66.
 
25. AK, B.E. and I. ACAR, 2001.  Pistachio production and cultivated varieties grown in Turkey. International Workshop on Pistachio: Towards a Comprehensive Documetation of Distribution and Use of Its Genetic Diversity in the CWANA Region.Report of the IPGRI Workshop, 14-17 December 1998, Irbid, Jordan.  p: 27-34.
 
26. AK, B.E. 2001.  The Mediterranean Group for Almond and Pistachio (GREMPA) Groupe de Recherche et d’Etude Mediterraneen pour le Pistachier et L’Amandier.  International Workshop on Pistachio: Towards a Comprehensive Documetation of Distribution and Use of Its Genetic Diversity in the CWANA Region. Report of the IPGRI Workshop, 14-17 December 1998, Irbid, Jordan.  p: 99.
 
27. AK,B.E. 2001. Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56, 415 p.
 
28. AK, B.E., 2001.  Effects of Different Pistacia Species Pollen on Fruit Dimension and Weight in The Kirmizi Variety. Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56, 311-314.
 
29. AK,B.E., I. ACAR and E. SAKAR, 2001.  An Investigation on Determination of Pomological and Morphological Traits of Wild Almond Grown at Sanliurfa Province. Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56, 139-144.
 
30. AK,B.E., I. ACAR, and M. YILDIZ, 2001.  An Investigation on the Bud Take and Shoot Growth of Different Almond Varieties at Harran Plain Nursery Conditions. Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56,  393-396.
 
31. AK, B.E.,  N. KASKA and I. ACAR, 2001. On Going Pistachio Research Projects At Ceylanpinar State Farm. Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56, 135-137.
 
32. ARPACI, S. and B. E. AK. 2001.  An Investigation on Determination of Transplanting Success and Growth of Some Pistacia spp. Seedlings Transplanted at Field Conditions. Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56, 209-213.
 
33. ACAR, I., B. E. AK and H. KUZDERE., 2001.  An Investigation on Artificialcial Pollination Facilities in Pistachios by Using Atomizer.Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56,  145-148.
 
34. KIRNAK,H.,  B. E. AK and I. ACAR, 2001. Irrigation and Irrigation Management Strategies of Pistachio Orchards. Proceedings of The XI GREMPA Seminar, 1-4 September, 1999, Sanliurfa, (Turkey) Cahiers Options Mediterraneennes, Vol: 56,  271-278.
 
35. OLMEZ, H.A.., B.E.AK, R. GULCAN, 2001. The relationship between stomata density and fruit quality of some apricot varieties growing different altitudes in Malatya Province. Acta Horticulturae, 701, 163-166.
 

36. AK, B.E., 2002.  Pistachio Production And Its Problems In The World. First Symposium on Horticulture. 16-20 October 2002, Ohrid- Macedonia, Symposium Proceedings,   432-437.

 
37. AK, B.E., N. KAŞKA, I. AÇAR ve A. İKİNCİ, 2002.  Preliminary Results of Different Pistachio Cultivars Grown Under Irrigated Conditions. Acta Horticulturae, 591, 357-362.
38. B.E. AK and N. AGACKESEN, 2005. Effects Of Soil Type And Irrigation On Yield And Quality Of Kirmizi Pistachio Cultivar.Proceedings of The XIII. GREMPA Meeting on Pistachios and Almonds. Cahiers Options Mediterraneennes, Serie A, Numero:63: 239-245.
39AK, B.E., H. KUZDERE and N. KASKA, 2005. An investigation on phenological and pomological traits of some almond cultivars grown at ceylanpinar State Farm in Turkey. Proceedings of The XIII. GREMPA Meeting on Pistachios and Almonds.  Cahiers Options Mediterraneennes, Serie A, Numero:63: 43-48.
40. KAŞKA, N., Z. ÖZCAN and B.E. AK, 2005. Recent developments of almond culture in the Southeast Anatolia region. Proceedings of The XIII. GREMPA Meeting on Pistachios and Almonds. Cahiers Options Mediterraneennes, Serie A, Numero:63: 239-245.
41. AK, B. E. 2006. The Cactus Pear (Opuntia ficus  Mill) in Turkey: Growing regions and some pomological traits of cactus pear fruits.Proc. V. International Congress on Cactus Pear and Cochineal. (Eds: C. Mondragon Jacobo et al.). Acta Hort. 728, 51-54.
 
42. KASKA,  N.,  S. KAFKAS, S. PADULOSI, N. WASSIMI, and B.E. AK, 2006, Characterization Of Nut Species Of Afghanistan: I. Almond.Proc. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds, (Eds. A. Javanshah et al.) Acta Hort. 726:147-155.
 
43. KASKA,  N.,  S. KAFKAS, S. PADULOSI, N. WASSIMI, and B.E. AK, 2006, Characterization Of Nut Species Of Afghanistan: II. PistachioProc. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds, (Eds. A. Javanshah et al.) Acta Hort. 726: 157-163.
 
44. KAFKAS, S.,  B. E.AK, and A.I. OZGUVEN, 2006. Performances   Of Different Pıstacia Genotypes. Proc. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds, (Eds. A. Javanshah et al.) Acta Hort. 726: 143-145.
 
45. B. E. AK and N. AGACKESEN, 2006. Some Pomological Fruit Traits and Yield of Pistacia vera Grown Under Irrigated and Unirrigated Conditions. Proc. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds, (Eds. A. Javanshah et al.) Acta Hort. 726: 165-168.
46. B. E. AK and S. TURKER, 2006. Effects of Different Rootstocks on Phenological Stages and Vegetative growth of Some Pistachio Cultivars. Proc. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds, (Eds. A. Javanshah et al.) Acta Hort. 726: 208-213.
 
47. AK, B.E., 2006. Sustainable development of pistachio nut culture at South East Anatolia region in Turkey. International Conference, Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP region. May, 29-31, 2006, 175-177.
 
48. AK, B.E. and H. PARLAKCI.2009.  Pistacia lentiscus at Mediterranean Region in Turkey.   I. International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, 16-19 October 2006,  Acta Hort. 818: 77-81.
 
49. AK, B.E. , A.I. ÖZGUVEN, A. IKINCI, C. YILMAZ and H. PARLAKCI. 2009. Some Pomological Traits of Different Pomegranate Varieties Grown in Sanliurfa-Turkey.    I. International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, 16-19 October 2006, Acta Hort. 818: 115-119.
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1. HAKTANIR, K., B.E.AK ve M.A.YILMAZ, 1989. Çevre Kirleticilerin Tarımda Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri.  Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi, 8-12 Ocak  1990, 41-52.
 
 2. KAŞKA,N., S. ETİ ve B.E.AK, 1989. Antepfıstığında Uçakla Yapay Tozlanma Üzerine Bir  Tasarım.  2'nci Tarımsal Havacılık Sempozyumu Bildirileri.  11/13 Ocak 1989, 127-133.
3. AK,B.E., M.  ÇETNASLAN ve T.  SERMENLİ, 1990.Ceylanpınar Tarım İşletmesinde   Antepfıstığı Üretimindeki Gelişmeler.  Türkiye 1.  Antepfıstığı Simpozyumu 11-12 Eylül 1990, 233-240.
 
4. KAŞKA,N., B.E.AK ve Y.NİKPEYMA, 1990. Pistacia Cinsinin Değişik Türlerinde   Yonga, Yama, Durgun ve Sürgün T- Göz Aşılarının Uygulanması.  Türkiye 1. Antepfıstığı  Simpozyumu 11-12 Eylül 1990, 59-67.
 
5. ÇAĞLAR, S., N. KAŞKA ve B.E.AK, 1990. Senir (İçel) Yöresinde Melengiç Zenginliği   ve Bunların Antepfıstıklarına Çevrilmesi Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 1.  Antepfıstığı  Simpozyumu 11-12 Eylül 1990, 256-260.
 
6. KAŞKA,N., A.B. KÜDEN ve B.E. AK, 1990.Antepfıstıklarında Soğuklama Gereksinimi   Üzerinde Çalışmalar.  Türkiye 1.  Antepfıstığı Simpozyumu 11-12 Eylül 1990, 261- 267.
7. KAŞKA,N., Ö.TUZCU, K.ABAK, F.ERGENOĞLU, Ö.GEZEREL, M.KAPLANKIRAN, S.ETİ, S.PAYDAŞ,  A.KÜDEN, S.TANGOLAR, Ö.DÜNDAR,   A.KÜDEN, A.I.ÖZGÜVEN ve B.E.AK, 1991.  Çukurova'da Bahçe Bitkileri Tarımı. Ç.Ü.   Ziraat Fak.  Çukurova I. Tarım Kongresi, 9-11 Ocak,1991. Ayrı Basım, 44 s.
8. AK,B.E. ve N. KAŞKA, 1992. Antepfıstıklarında Periyodisite Sorunu, Nedenleri ve   Değişik Çeşitlerdeki Durumu. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992 Cilt I (Meyve), 67-72.
 
9. AK,B.E. ve N. KAŞKA, 1992. Antepfıstığı Yetiştiriciliğinde Sık Dikimin Verime Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992 Cilt I (Meyve), 63-66.  
 
10. AK,B.E., N. KAŞKA ve Y. NİKPEYMA, 1992. Pistacia Türlerinin Farklı Ortamlardaki Büyümeleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992 Cilt I (Meyve), 99-103.
 
11. AK,B.E., N.KAŞKA ve A.I.ÖZGÜVEN, 1992.Büyümeyi Düzenleyicileri Antepfıstığı Yetiştiriciliğinde Kullanma Olanakları. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992 Cilt I (Meyve), 85-88.
 
12. AK,B.E., M. ÇETNASLAN, T.SERMENLİ ve R. KARACA, 1992. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde   Antepfıstığı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992 Cilt I (Meyve), 93-97.
 
13. KAŞKA,N., B.E.AK ve Y.NİKPEYMA,1992.  Antepfıstıklarında Tüplü Fidan Üretimi Üzerinde Bir Ön Araştırma. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992 Cilt I (Meyve), 79-83.
 
14. KAŞKA,N., B.E.AK ve Y.NİKPEYMA,1992.  Antepfıstığı Yetiştiriciliğinde Saçak Köklü Çöğür ve Fidan Yetiştirme Üzerinde Bir Araştırma.  Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri   Kongresi, 13-16 Ekim 1992 Cilt I (Meyve), 89-92.
15. KÜDEN, A.B., N.KAŞKA, B.E.AK, C.KURU ve H.TEKİN, 1992. Bazı Önemli  Antepfıstığı Çeşitlerinin Soğuklama Gereksiniminin "Klasik" ve "Soğuk Birimi" Yöntemleriyle Saptanması ve "Büyüme Derece Saatleri Toplamının" Bulunması. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 13-16 Ekim 1992 Cilt I (Meyve), 73-77.
16. AK, B.E., 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu, Geleceği, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Harran Üniv.Yay.No: 1, Ilmi Toplantılar Serisi-1, 1. GAP Nükleer Tarım Sempozyumu, Şanlıurfa, 13-21.
 
17. AK, B.E. ve T. SERMENLİ, 1995. Paclobutrazol (pp-333) Uygulamalarının Antepfıstığı Erkek Ağaçlarında Çiçeklenme Üzerine Etkileri. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi , 3-6 Ekim 1995 Cilt I (Meyve), 408-412.
18. AK, B. E., N. KAŞKA ve İ. AÇAR, 1999. Dünyada ve GAP Bölgesi’nde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Üretimi, Yetiştirme ve İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. GAP 1. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999,  Şanlıurfa, 19-2
 
19. KAŞKA, N., B. E. AK ve İ. AÇAR, 1999. Dünyada ve GAP Bölgesi’nde Badem Üretimi, Yetiştiriciliği ve Geleceği. GAP 1. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, 9-18.
 
20. AR.PACI, S., İ.DAĞDEVİREN,  B.E.AK ve H. TEKİN, 1999.  Sulu koşullarda Değişik Pistacia Türlerinin Gövde Gelişimi ve Meyveye Yatma Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül  1999, Ankara,  258-262.
21. POLAT, T., İ. AÇAR, İ. BAYSAL, Y. ŞILBIR ve B. E. AK, 1999. Ceylanpınar Kıraç Şartlarında Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Plantasyonlarında Alt Bitki Olarak Yetiştirilebilecek Fiğ (Vicia sativa L.) + Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışım Oranlarının Verim Komponentlerine Etkisi Üzerine Araştırmalar. GAP 1. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa, 821-828.
22. ATLI, H.S., N. KAŞKA, S. ARPACI, A. AKGÜN, İ. AÇAR, Y. YÜKÇEKEN, L. BİLGEL ve B.E.AK, 2001. Farklı anaçlar üzerine aşılı antepfıstığı çeşitlerinin sulu koşullarda gelişme, meyveye yatma, verim ve bazı kalite değerlerinin karşılaştırılmaları. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, Cilt 1, 107-112.
 
23. BOLAT, İ., A. İKİNCİ, S. GERÇEK, M. ŞİMŞEK, BEAK ve H. KIRNAK, 2003, Camarosa Çilek Çeşidinde Değişik Sulama Aralığı ve Sulama Düzeyinin meyve verimi, Erkencilik ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 08-12 Eylül 2003, Antalya, 217-219.
 
24. AK, B.E., N. KAŞKA, İ. AÇAR, ve İ. TOSUN, 2001. GAP Bölgesinde Değişik Nektarin Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 25-28 Eylül, 2001. Yalova,  93-101.

26. TOSUN, İ,  B.E.AK  ve İ. AÇAR, 2001. GAP Bölgesinde Bazı Şeftali Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu,  25-28 Eylül, 2001, Yalova, 423-434.

27. SARI, N., A. KÜDEN, S. TANGOLAR, B.E. AK, Y. PAKYÜREK, S. GÜRSÖZ, D.A. ATALAY, A.Y.HIZAL, VE S. ARPACI, 2003. GAP Alanında Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları. GAP III. Tarım Kongresi, 02-03 Ekim 2003, Şanlıurfa, 309-315.
28. AK, B. E., Şili’de Antepfıstığı Tarımı, GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa, Cilt 1,  180-187.
                      
29.  KÜN E., A. GÜR, Y. PAKYÜREK, B. KARLI, B.E. AK, M.E. ÇULLU, N. KILINÇER , A. ÖKTEM, M. BİRSİN, A. ALP, O. ÇOPUR, İ. ÖZBERK, F. ÖZBERK, S. KARAHAN, Ü. B. KUTLU ve Z. ÖZCAN, 2005 -2015 Dönemi GAP Bölgesi Bitkisel Üretimde Olası Gelişmeler. GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa, Cilt 1, 27-107.
 
30AK, B.E. , 2007. Kaktüs İncirinin (Opuntia ficus-indica, Mill.) Bitki ve Meyve Özellikleri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s. 466-477.
 
31. TÜRKER, S., B.E.AK., 2007. Bazi Antepfıstığı Anaçlarının Değişik Çeşitlerde Verim Üzerine Etkileri.  GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s. 13-18.
 
32. AK, B.E. , A.N. ÖZDEN, 2007. Meyve yetiştiriciliğinde Doku kültürü Yoluyla Çoğaltma Yöntemleri ve Önemi. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s. 507-519.
 
33. AK, B.E. , H. PARLAKÇI, 2007. Güneydoğu anadolu Bölgesinde Yaygın olarak Yetiştirilen Zeytin Çeşitleri ve Özellikleri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s. 435-445.
 
34. AK, B.E. , H. PARLAKÇI, 2007. Güneydoğu anadolu Bölgesinde Zeytin Yetşitiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Geleceği. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s. 446-456.
 
35. AK, B.E. , S. GÜRSÖZ, A. İKİNCİ, H. PARLAKÇI, 2007. GAP Bölgesi’ nde Organik Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği ve Önemi. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s. 497-506.
 
36. AK, B.E. , İ. HAYOĞLU, H. PARLAKCI, 2007. Kuru Meyvelerde Aflatoksin Sorunu ve Çözüm Önerileri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s. 457-465.
 
37. İKİNCİ, A., M.H.ALPER, B.E.AK, 2007. Şanlıurfa İlinde Yetiştirilen Değişik İncir (Ficus carica, L.) Çeşit ve Tiplerinin Bazı Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s. 19-28.
 
38. AK, B.E. , H. PARLAKÇI, 2007. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ nde Badem Yetiştiriciliği ve Bölgede Mevcut  Çeşitler. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum, Cilt 1:  Meyvecilik, 655-658.
39. TÜRKER, S. B.E. AK,  2007. Bazı Antepfıstığı çeşitlerinde değişik anaç x kalem kombinasyonlarının çiçeklenme safhaları üzerine etkileri. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-7 Eylül 2007, Erzurum, Cilt 1:  Meyvecilik,  118-122.
40. AK, B.E. ve A. İKİNCİ, 2008. Hilvan yöresinde meyveciliğin gelişmesi, önemi ve organik tarım. GAP Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu. 24-25 Mayıs 2008;  172-204.

Diğer yayınlar:

1. . POLAT,  R.,  B.E. AK, and I. ACAR, 2007. Some working parameters and energy use in a pistachio nut processing plant: A case study. Journal of Applied Sciences, 7 (1):151-154.
 
2. AK,B.E., 1989. Melengiçler Üzerine Antepfıstığı Aşılanması.  Çiftçi, 11: 13-14.
 
3. AK,B.E., N.  KAŞKA ve Y.  NİKPEYMA, 1990.  Melengiç ve Atlantik Sakızlarının  Antepfıstığına Çevrilmesi. Adana'da Tarım, 14: 11-14.
 
4. YILMAZ, M., A.I.ÖZGÜVEN, B.E.AK ve S.ÇETİNER, 1993. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Değişik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 57, GAP Yayınları No: 72 Adana, 22 s.
 
5. ÖZGÜVEN, A.I., S. ÇETİNER, B.E. AK ve C. YILMAZ, 1997. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Değişik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar (II. Araştırma Dilimi). Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel yayın No: 192, GAP Yayınları No: 112 Adana, 29 s. 
 
6. AK, B.E.,1998. GAP'ta Fıstık Üretimi. GAP (Aylık Ekonomik - Politik ve Haber Dergisi. Nisan-1998, 21-24.
 
 
7. AK, B.E., 2000. Fıstık Yetiştiriciliğinde Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Mezopotamya Tarım Bülteni, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Şanlıurfa Şubesi Yayını, 16-17.
 
8. AK, B.E., 2001. Fıstık Bahçelerinde Tozlanma ve Erkek Ağaçların Önemi. Tarım Bülteni, T.C.  Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü Tarım Bülteni,  5(26):  12-13.

9. BOLAT, İ., M. ŞİMŞEK, B.E.AK, A. İKİNCİ, S. GERÇEK, , ve H. KIRNAK, 2001. GAP Bölgesi’nde çilekte farklı sulama düzeyi ile sulama aralıklarının verim, kalite ve yaprak bitki besin elementi kapsamına etkileri. Proje No: TÜBİTAK-TARP-2085, Sonuç Raporu, Şanlıurfa, 53 s.

10. KAYA, C., B.E.AK ve D. HIGGS, 2004. Tuzlu Koşullarda Yetiştirilen Çilek Çeşitlerine Yapraktan ve Besin Çözeltisi ile Verilen Kalsiyum ve Azot ile Silisyumun Bitki Gelişmesi, Meyve Verimi ve Gelişme Fizyolojisine Etkileri.  Harran Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı,  Sonuç Raporu. Proje No: 236, Şanlıurfa, 19 s.
 
11. AK, B.E., H.M. YEŞİLOĞLU ve F.F. ÖZTÜRK, 2007. Antepfıstığı yetiştiriciliği.  T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi: 31,  Ankara, 62 s.
 
12. AK, B.E., H.M. YEŞİLOĞLU ve F.F. ÖZTÜRK, 2007. Badem yetiştiriciliği.  T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çiftçi Eğitim Serisi: 46, Ankara, 56 s.
 
13. AK, B.E. 2008. Dünyada ve GAP’ta Fıstık.  BORSA, Şanlıurfa Ticaret Borsası yayını, Yıl:1, Sayı: 3: 14-18.
 
14. AK, B.E., 1996. Pistachio Research and Application Center. University of Harran. Nucis,  5: 25.
 
15. AK, B.E., 1998. Harvest Systems: Pistachio Harvest in Turkey and Iran.  Advanced Course Production and Economics of Nut Crops. Organized by CIHEAM-IAMZ, FAO and Univ.Çukurova Fac.of Agr.  Course Notes:  5 p.
 
16. AK, B.E., 2001.  Selection criteria of the best pistachio male trees. Nucis,  10: 24-25.
 
17. GODEC, B. and B.E.AK, 2003. Prava  Pistacija. Moj Mali Svet (MMS), Letnik,  Slovenya.35: 34-35,
 
18. AK, B.E., 2004. Underground drip system: The new irrigation method for pistachio and almond orchard in Turkey. Nucis 12: 24-25.  
          
19. 56. AK, B.E., 2006. Almond and its uses in Turkey. Following Almond Footprints (Amygdalus communis, L.) Cultivation and Culture, Folk and History, Traditions and Uses. Scripta Horticulturae, 4: 148-153.
 
20. AK, B. E. and  H. PARLAKCI,  2006.  The low yield reasons and solution of pistachio nut in Turkey. Nucis, 13:37-40
 
21AK, B. E., 2007.  Late Spring Frost Damage in pistachios and almonds in Turkey. Nucis, 14: 19-21.
 
22. AK, B.E., 2008. Almond and its uses in Turkey. Following Pistachio Footprints (Pistacia vera, L.) Cultivation and Culture, Folklore and History, Traditions and Uses. Scripta Horticulturae, 7: 105-111.
 
23. AVANZATO, D., I. VASSALLO, B.E.AK and H. HOKMABADI, 2008. Following Pistachio Footprints (Pistacia vera, L.) Cultivation and Culture, Folklore and History, Traditions and Uses. Scripta Horticulturae, 7, 116 p.
  

DUYURULAR

2020-2021 Güz Dönemi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı sözlü olarak uzaktan online yapılacaktır.

ETKİNLİK HABERLERİ

FAKÜLTEMİZDE DÜZENLENECEK KONGRE VE SEMPOZYUMLAR