Özgeçmiş 

Unvanı, Adı ve Soyadı: Prof. Dr. İbrahim BOLAT
Doğum Yeri ve Tarihi:
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 414 318 37 00
Faks: 0 414 318 36 82
e-mail: ibolat@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa 
Uzmanlık Alanları:
1 Meyve Yetiştirme ve Islahı
2 Bodur  Meyvecilik, Budama Fizyolojisi, Hormonlar, Döllenme Biyolojisi
3 Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Erik, Kayısı, Kiraz, Vişne, Çilek, Ahududu , Böğürtlen, Frenküzümü Türlerinde  Yetiştirme ve Islah
 Eğitim Durumu:
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Bahçe Bitkileri Atatürk/Fen Bilimleri Enst. 1989
Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Atatürk/ Fen Bilimleri Enst 1986
Lisans Bitki Koruma Atatürk/Ziraat Fakültesi 1984
 Akademik Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001-
Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1997-2001
Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1994-1997
Yrd.Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1990-1994
Araş.Gör.Dr. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1989-1990
Araş.Gör. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1984-1989
 Kurul / Komisyon Üyeliği:
  Yıl
1 Harran Üniversitesi Senatosu 1997-2011
2 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2004-2007
3 Harran Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Yönetmelik Hazırlama, Af Kanunu Uygulama Esasları Belirleme vs. Kom. 1999-2009
 Aldığı Ödül ve Burslar:
  Konusu ve Nereden Alındığı Yıl
1    
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:  
  Kuruluşun Adı Yılları
1 International Society for Horticultural Science 2001-2006
2 American Pomological Society 2003-2006
3 Türkiye Bahçe Bitkileri Derneği 2001-
 
Lisans ve Lisansüstü Dersleri
Lisans Dersleri
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Ilıman İklim Meyveleri I Üzümsü Meyveler
Subtropik Meyveler I Turunçgiller
Sık Dikim Meyve Yetiştiriciliği Meyvecilikte Aşı Uygulamaları
 
Lisansüstü Dersleri
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Stress (Gerilim) Fizyolojisi Meyvelerde Derim Öncesi Fiz. ve Derim Kriterleri
Meyvecilik. Anaç Islahı Ilıman İklim Meyve Tür. Genetik Kaynakları
Ilıman İklim Meyveleri ve Özel Islahı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan Anaçlar
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
Güleryüz, M., İ. BOLAT, L. Pırlak, A. Eşitken, S. Ercişli Erzincan İlinde ve Iğdır – Kağızman İlçelerinde Yetiştirilen Kayısıların Bitki Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar
 
1991-1993 TÜBİTAK
TOAG-759
 
Bolat, İ., M. Şimşek, B:E.Ak, A. İkinci, S. Gerçek, H. Kırnak Gap Bölgesi’nde Çilekte Damla Sulama Yönteminde Farklı Sulama Düzeyi ile Sulama Aralıklarının Verim, Kalite ve Bitki Besin Elementi Alımına Etkileri,
 
1998-2001 TÜBİTAKTARP-2085.  
Bolat, İ., M. Şahin, S. Uslu, M.N. Demirtaş, B.M. Asma, T. Pektekin Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı Kayısı Çeşitlerinde Derim Kriterlerinin ve Optimum Derim Zamanının Saptanması,
 
2000-2002 TÜBİTAKTARP -2573-11  
Bolat, İ., A. İkinci Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyveler Pilot Araştırma-Geliştirme ve Uygulama (AR-GE) Projesi,
 
2002-2007 DPT  

Yayınlar:
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:
 
A.1. Bolat, I., M. Dikilitas, S. Ercisli, A. Ikinci, T. Tonkaz, The Effect of Water Stress on Some Morphological, Physiological, and Biochemical Characteristics and Bud Success on Apple and Quince Rootstocks,  The Scientific World Journal, vol. 2014, Article ID 769732, 8 pages, (2014). doi:10.1155/2014/769732.
 
 A2. Demirtas MN, I. Bolat, S.  Ercisli  et al. The Effects of Different Pruning Treatments on the Growth, Fruit Quality and Yield of ‘Hacıhaliloğlu’ Apricot. .Acta Scıentıarum Polonorum-Hortorum CulTUS   Volume: 9   Issue:  4   Pages:  183-192  (  2010)
 
 A3.   Demirtas,N.M., I. Bolat, S. Ercisli, A. Ikinci, H. Olmez, M. Sahin, M. Altındag, “ The Effects of Different Pruning Treatments on Seasonal Variation of Carbohydrates in ‘Hacihaliloglu’ Apricot Cultivar”, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 38 (3): 223-227 (2010)
 
 A4. Bolat, I., C. Kaya, A. Alamaca, S. Timucin, “Calcium Sulfate Improves Salinity Tolerance in Rootstocks of Plum”, Journal of Plant Nutrition,29(3): 553-564 (2006).
 
 A5. Bolat I., L. Pirlak, “ Effects of three plant growth regulators and boric acid on pollen germination and tube growth in apricot (Prunus armeniaca L.)”,  Bangladesh Journal Of Botany ,32 (1): 53-56 (2003).
 
A6. Kirnak H, C. Kaya, D.Higgs, I. Bolat, M.Simsek ve A.Ikinci, “Effects of preharvest drip-irrigation scheduling on strawberry yield, quality and growth”,  Australian Journal of Experımental Agriculture  ,43 (1): 105-111 (2003).
 
A7. Pirlak L, M. Guleryuz ve I. Bolat,  “Promising cornelian cherries (Cornus mas L.) from the Northeastern Anatolia region of Turkey”, J Amer Pomolog Soc 57 (1):14-18 (2003 ).
 
 B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
B1.
 
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
C1. 1.Erdoğan, Ü. G. İ. Bolat, “ Çoruh Vadisinde  Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin İncelenmesi”, Bahçe, 31(1-2):25-32 (2002).
 
C2. Bolat, İ., L. Pırlak, “An Investigation On Pollen Viability, Germination And Tube Growth In Some Stone Fruits”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23 (4): 383-388(1999).
 
C3. Bolat, L. Pırlak, ”Erzurum Koşullarında Yetiştirilen Kütahya Vişne Çeşidinde Bazı Biyolojik Özelliklerin ve Meyve Gelişiminin İncelenmesi”,Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 29(1):1-11, (1998).
 
C4. Pırlak, L., İ. Bolat, “Kiraz ve Vişnede Bazı Büyümeyi Düzenleyicilerin ve Borik Asidin Polen Çimlenmesine ve Polen Tüp Gelişimine Etkileri”,Bahçe, 27(1-2):3-10 (1998).
 
C5. Pırlak, L., İ. Bolat, “Bazı Biostimülantların Kayısı ve Kirazda Polen Çimlenmesine ve Polen Tüp Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi”, Bahçe, 27(1-2): 55-62, (1998).
 
C6. Güleryüz, M., İ. Bolat, L. Pırlak, A. Eşitken, S. Ercişli, “Erzincan’da Yetiştirilen Hasanbey Kayısı Çeşidinin Beslenme Düzeyinin Belirlenmesi”,Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 20 (6): 479-488, (1996).
 
C7. Bolat, İ., “Iğdır Koşullarında Yetiştirilen Şalak Kayısı Çeşidinde Meyve Gelişme Periyodunda Meydana Gelen Bazı Fiziksel ve Kimyasal Değişimler ve Birbirleri İle İlişkileri”, Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 17: 841-853, (1993).
 
C8. Güleryüz, M., İ. Bolat, “Erzurum Koşullarında Kütahya Vişne Çeşidinde (Prunus cerasus L.) Alar 85 (Succinic Acid 2,2- Dimethylhydrazide) Uygulamasının Vejetatif Gelişmeye Etkileri”, Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 13 (3a):540-551, (1989).
 
 
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 D1. Pırlak, L., M. Güleryüz, İ. Bolat, “The Altıtude Affects The Runner Plant Productıon And Qualıty In Strawberry Cultıvars”, 4th International Strawberry Symposium, Tampere, Finland. Acta Horticulturae , 567:305-308, (2002).
 
D2. Güleryüz, M., İ. Bolat, “Investigation of Characteristics of Apricot Cultuvars in Erzincan-Turkey”, Proceedings of the XIth International Symposium on Apricot Culture, Veria-Makedonia, Greece, Acta Horticulturae, 488: 139-142,(1999).
 
D3. Bolat, İ., H. Karlıdağ,“Thinning by NAA and Hand of Hacıhaliloğlu and Hasanbey Apricot Cultivars”, Proceedings of the XIth International Symposium on Apricot Culture, Veria-Makedonia, Greece,  Acta Horticulturae, 488: 507-510, (1999).
 
D4. Bolat, İ., H. Karlıdağ, “The Effects of Harvest Periods on SO2 Content and Fruit Quality of Turkish Dried Apricot”,  Proceedings of the XIthInternational Symposium on Apricot Culture, Veria-Makedonia, Greece, Acta Horticulturae, 488: 615-618, (1999).
 
D5. Bolat, İ., M. Güleryüz, “Selection of Late Maturation Wild Apricot (Prunus armeniaca L.) Forms in Erzincan Plain”, Tenth International Symposium on Apricot Culture, İzmir,Turkey, Acta Horticulturae, 384: 183-188, (1995).
 
D6. Güleryüz, M., İ. Bolat, L. Pırlak, A. Eşitken, S. Ercişli, “Seasonal Variations in the Amount of Plant Nutrient Elements (PNE) in Leaf and Their Relationship With PNE in Soil in Apricot Orchards (cv. Şalak)”, Tenth International Symposium on Apricot Culture, İzmir, Turkey,Acta Horticulturae, 384: 441-448, 1995.
 
D7. Bolat, İ., “The Relationship Between Frost Resistance and Seasonal Changes in Carbohydrate Contents in Flower Buds in Apricot (Prunus armeniaca L., cvs. Şalak and Tebereze)”, Tenth International Symposium on Apricot Culture, İzmir, Turkey, Acta Horticulturae, 384: 323-328, (1995).
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
E1. Bolat, I., Y. Ak, “Bazı Çay Tiplerinde ve Derepazarı-7 Çay Klonunda Fenolojik Gelişim ve Vejetasyon Süresinin İncelenmesi”, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I: 718-722, Erzurum, (2007).
E2. Karlıdağ, H., İ. Bolat, “Yüksek Rakımda Yetiştirilen Kabaaşı ve Şekerpare Kayısı Çeşitlerinde Meyvenin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerindeki Değişimin İncelenmesi”, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I: 776-781, Erzurum, (2007).
E3. Karlıdağ, H., İ. Bolat, “Farklı Rakımlarda Yetiştirilen Bazı Kayısı Çeşitlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi”, Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I: 782-787, Erzurum, (2007).
E4. Bolat, İ., S. Timuçin Söylemez, “Independence Nektarin Çeşidinde Gölgelemenin Bazı Bitki ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri”,  TürkiyeV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt I: 796-800, Erzurum, (2007).
E5. Bolat, İ., “Şalak ve Tebereze Kayısı Çeşitlerinde Düşük Sıcaklıklara Dayanım Düzeyinin İncelenmesi”, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 214-216, Antalya, (2003).
E6. Bolat, İ., A. İkinci, S. Gerçek, M. Şimşek, B.E. Ak, H. Kırnak, “Camorosa Çilek Çeşidinde Değişik Sulama Aralığı ve Sulama Düzeyinin Meyve Verimi, Erkencilik ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 217-219, Antalya, (2003).
E7. Bolat, İ., M. Şahin, “Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı Kayısı Çeşitlerinde Meyve Dökümü ve Dal Yaşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 220-222, Antalya, (2003).
E8. Bolat, İ., B. Pilavcı, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Badem Ve Kayısıda Tohum Taslağı Gelişiminin İncelenmesi”, I. Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu,  221-228, Yalova, (2001).
 
E9. Bolat, İ., “Vişnede Dona Dayanım ve Düşük Sıcaklık Exothermi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 843-848, Ankara, (1999).
 
E10. Sadeler, M., İ. Bolat, “Golden ve Starking Delicious Elma Çeşitlerinde Farklı Seyreltme Uygulamalarının Meyve Özelliklerine Etkilerinin Saptanması”, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1999, 849-854, Ankara, (1999).
 
E11. İkinci, A., İ. Bolat, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyve Türleri Yetiştiriciliğinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, GAP I. Tarım Kongresi, 29-38, Şanlıurfa,(1999).
 
E12. Bolat, İ., A. İkinci, İ. Açar, “GAP Bölgesi’nde Yetiştirilen Değişik Kayısı Çeşitlerinde Çiçek Tozu Canlılık, Çimlenme Düzeyi, Çiçek Tozu Üretimi ve Çim Borusu Gelişiminin İncelenmesi”, GAP I. Tarım Kongresi, 89-96, Şanlıurfa, (1999).
 
E13. Güleryüz, M., İ. Bolat, L. Pırlak, A. Eşitken, S. Ercişli, “Iğdır ve Erzincan’daki Kayısı Bahçelerinin Çinko Beslenme Düzeylerinin İncelenmesi”, Ulusal Çinko Kongresi, Tarım ve Sağlık, 175-182, Eskişehir, (1997).
 
E14. Bolat, İ., “Golden Delicious ve Starking Delicious Elma Çeşitlerinde Dormant Dönemde Elektrolitik İletkenlik ve Su İçeriğindeki Değişimin İncelenmesi”, Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 187-194, Yalova,(1997).
 
E15. Bolat, İ., Ü.G. Alamur, “Çoruh Vadisinde Yetiştirilen Elma Çeşitlerinin Döllenme Biyolojilerinin İncelenmesi”, Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 91-98, Yalova, (1997).
 
E16. Bolat, İ., Ü.G. Alamur, “Bazı Kimyasal Maddelerin Elmada Polen Çimlenmesi ve Polen Tüpü Uzunluğuna Etkileri”, Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 83-90, Yalova,(1997).
 
E17. Bolat, İ., “Starking ve Golden Delicious Elma Çeşitlerinin Dona Dayanım Düzeylerindeki Mevsimsel Değişimin İncelenmesi”, Yumuşak Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, 179-186, Yalova, (1997).
 
E18. Gülcan, R., M. Güleryüz, İ. Bolat, A. Ünal, L. Pırlak, A. Eşitken, R. Aslantaş, H. Demirsoy, L. Karaduva, “Yumuşak ve Sert Çekirdekli Meyvelerde Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri”, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, 629-653, Ankara, (1995).
 
E19. Bolat, İ., L. Pırlak, M. Pamir, “Farklı Anaçların Bazı Elma Çeşitlerindeki Bitki Besin Elementi İçeriğine Etkileri”, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 35-39, Adana, (1995).
 
E20. Bolat, İ., M. Güleryüz, “Çoruh Vadisinde Yetiştirilen Bazı Zeytin Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma”. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 736-740, Adana, (1995).
 
E21. Bolat, İ., “Kayısıda Farklı Dönemlerde Yapılan Durgun Göz Aşısının Aşı Başarısına ve Aşı Sürgünü Kalitesine Etkileri”, Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 179-183, Adana, (1995).
 
E22. Güleryüz, M., İ. Bolat, L. Pırlak, ”Aliso Çilek Çeşidinde Paclobutrazol (PP333) Uygulamasının Vejetatif ve Generatif Gelişme İle Yaprakların Bazı Besin Elementi Kapsamlarına Etkileri Üzerinde Bir Araştırma”, Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 217-221, İzmir,(1992).
 
E23 .Güleryüz, M., İ. Bolat, L. Pırlak,  “Gümüşhane İli Meyveciliğinin Sorunları ve Çözüm Yolları”, Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, 497-510, Gümüşhane, (1990).
 
F. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster olarak sunulan bildiriler :
F1.
 
G. Diğer yayınlar
G1. Pırlak, L., İ. Bolat, “Çoruh Vadisinde Yetişen Diospyros lotus L. Türünde Bazı Aşı Uygulamaları Üzerinde Bir Araştırma”, Derim, 14(2):62-69, (1997).
 
G2. Bolat, İ., “Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Fidanlık Arazisinde Bazı Meyve Türlerinde Çöğür Gelişiminin İncelenmesi Üzerinde Bir Araştırma”,  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 25 (1): 67-77, (1994).
 
G3. Bolat, İ., M. Güleryüz, “Bazı Kayısı Çeşitlerinde Polen Muhafazsaı Üzerinde Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 25 (2): 159-166, (1994).
 
G4. Bolat, İ., M. Güleryüz, “Erzincan Koşullarında Yetiştirilen Hasanbey Kayısı Çeşidinin Döllenme Biyolojisi Üzerinde Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 25 (4): 509-519, (1994).
 
G5. Bolat, İ., “Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Fidanlık Arazisinde Yetiştirilen Ilıman İklim Meyve Türleri Fidanlarının Bazı Özelliklerinin İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 24 (2): 86- 97, (1993).
 
G6. Güleryüz, M., İ. Bolat, “Doğu Anadolu Kayısı Üretim Alanlarında Soğuk Zararının Azaltılmasıyla İlgili Yapılması Gerekli Çalışmalar”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 23(2): 160-173, (1992).
 
G7. Bolat, İ., M. Güleryüz, “ Hasanbey Kayısı Çeşidinde Alar Uygulamasının Vejetatif Gelişmeye ve Bazı Meyve Özelliklerine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 23 (2): 101-112, (1992).
 
G8. Bolat, İ., M. Güleryüz, “ Alar Uygulamasının Hasanbey Kayısı Çeşidinde Karbonhidrat İçeriği, Soğuğa Mukavemet ve Çiçeklenmeye Etkileri”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 24(1):1-13, (1992).
 
G9. Bolat, İ., M. Güleryüz, L. Pırlak, “Aliso Çilek Çeşidinde Bazı Ortamların Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri”, Bahçe, 21(1-2):55-60, (1992).
 
G10. Bolat, İ., “Ülkemizde Meyve Ağaçlarının Gübreleme Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 22(1): 78-87, (1991).
 
G11. Güleryüz, M., İ. Bolat, “Kütahya Vişne Çeşidinde (Prunus cerasus L.) CCC (CHLORMEQUAT) Uygulamasının Vejetatif Gelişmeye Etkileri”,Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 20(1): 1-17, (1989).
 
 

DUYURULAR

2020-2021 Güz Dönemi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı sözlü olarak uzaktan online yapılacaktır.

ETKİNLİK HABERLERİ

FAKÜLTEMİZDE DÜZENLENECEK KONGRE VE SEMPOZYUMLAR