Özgeçmiş
 

Unvanı, Adı ve Soyadı: Prof. Dr. Sadettin GÜRSÖZ
Doğum Yeri ve Tarihi: Birecik- 08.05.1961
Tel:0 414 318 37 02
Faks: 0 414 318 36 82
E-posta: sado@haran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Osmanbey Yerleşkesi, Şanlıurfa
 
 
Uzmanlık Alanları:
1 Bağcılık
2 Ampelografi
3 Şarapçılık
 
 
Eğitim Durumu:
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Ampelografi Ç.Ü. Fen Bil. Enst. 1985-1993
Yüksek Lisans Bağcılık Ç.Ü. Fen Bil. Enst. 1983-1985
Lisans Bahçe Bit. Ç.Ü. Ziraat Fak. 1979-1983
 
 
Akademik Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr. Harran Üniversitesi 2008
Doç. Dr. Harran Üniversitesi 1998-2008
Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi 1994-1998
Araş. Gör. Dr. Dicle Üniversitesi 1993-1994
Araş. Gör. Dicle Üniversitesi 1985-1993
 
 
Kurul / Komisyon Üyeliği:
  Yıl
1 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim-Disiplin Kurulu Üyesi 1999-2008
2 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj Komisyon Başkanlığı 1985-2010
3 Harran Üniversitesi Senato Üyesi 1994-1996
4 Harran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü 1994-1996
5 ÖSYM Siverek İlçe Sınav Yöneticiliği 1994-1996
6 Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü 1996-1996
7 Harran Üniversitesi Ceylanpınar Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü 1996-1997
8 Harran Üniversitesi Senatosu Senatörlüğü 1994-1997
9 Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 2000-2006
10 Bahçe Bitkileri Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı 2013-
 
 
Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:
 
  Kuruluşun Adı Yıl
1 T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası 1983-
2 Türkiye Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği 1997-
 
 
Lisans ve Lisansüstü Dersleri
 
Lisans Dersleri
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Asma Fidanı Yetiştirme Tekniği Genel Bağcılık
Bahçe Ürünlerinin Muhafazası Özel Bağcılık
Tarım Tarihi ve Deontoloji Ampelografi
Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri
Mesleki Uygulama-I Peyzaj Mimarlığı
Bitirme Ödevi Asma Fizyolojisi
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  Mesleki Uygulama-II
  Bitirme Ödevi
 
Lisansüstü Dersleri
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Özel Bağ Fizyolojisi ve Biyolojisi Özel Bağ Islahı
Bağcılıkta Büyümeyi Düzenleyici Maddeler Bağcılıkta Yeni Gelişmeler II
Bağcılıkta Yeni Gelişmeler I Bağcılıkta Anaçlar ve Anaç Islahı
Bağcılık Ekolojisi Özel Ampelografi
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 
Öğrencinin Adı-Soyadı Tez Bitirme Tarihi Tezin Adı
Yıldız DİLLİ 1997 Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Nitelikleri ile Verim ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
 
Orhan ÇORUH 05.07.1999 Değişik Amerikan Asma Anaçlarına Perlette Üzüm Çeşidinin Aşılanması Üzerine Bir Araştırma
 
Ahmet Faruk YAZGAN 16.09.2002 KOBER 5 BB Amerikan Asma Anacına Değişik Üzüm Çeşitlerinin Aşılanması Üzerine Bir Araştırma
 
Müslüm YANMAZ 18.09.2002 110 R Amerikan Asma Anacına Değişik Üzüm Çeşitlerinin Aşılanması Üzerine Bir Araştırma
 
Atilla ÇAKIR 07.01.2003 GAP Alanında Yetiştirilen Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Sulama Düzeylerinin Besin Maddesi Alımına Etkileri
 
Sedat GÖKOĞLU 10.05.2005 Karışık Bahçe Şeklinde Yetiştirilen Asma ve Antepfıstığının Besin Maddesi Kapsamlarının Belirlenmesi
 
İsmail RASTGELDİ 20.12.2005 Değişik Budama Zamanalarının Perlette Üzüm Çeşidinin Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Etkileri
 
Aslı POLAT 12.12.2006 SO4 Anacı Üzerine Aşılı Syrah Asma Fidanlarının Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Biyouyarıcıların Etkileri
 
Hicran AKAALP 03.07.2007 Mardin İli Bağ Yetiştiriciliğinin Analizi
 
Zerife HAYAT-KANDEMİR 2013 Halfeti Yöresinde Bağcılıkta Geleneksel Olarak Kullanılan Goble ve Serpene Terbiye Sistemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
 
Mehmet İlhan BEKİŞLİ 18.08.2014 Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Bazı Asma Çeşitleri İle Amerikan Asma Anaçlarının Yaprak ve Stoma Özelliklerinin Belirlenmesi
 
Hüseyin AĞDEMİR 23.12.2015 Değişik Amerikan Asma Anaçlarına Farklı Üzüm Çeşitlerinin Aşılanması Üzerine Bir Araştırma
 
Ali Rıza ADIGÜZEL 23.12.2015 Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Zamanlarda Uygulanan Nanoteknolojik Yaprak Gübresinin Verim ve Bazı Kalite Unsurlarına Etkisi
 
Yahya ÖZTUNÇ 23.12.2015 Şanlıurfa İlinde Bağcılığın Yaygın Olarak Yapıldığı Bölgelerde Bağların Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma
 
 
Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
 
Araştırmacılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum
ERGENOĞLU F., B.ÇEVİK, S. TANGOLAR ve S.GÜRSÖZ Sulamanın GAP Alanında Yüksek Verimli Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerine Etkisi (Proje Bileşeni No:5.1.6) Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 35, GAP Yayınları No:64, 38s. ADANA. 1988-1992 DPT
ERGENOĞLU F., B.ÇEVİK, S. TANGOLAR ve S. GÜRSÖZ Sulamanın GAP Alanında Yüksek Verimli Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerine Etkisi Proje No:4. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:199, GAP Yayınları No:114, 45s. ADANA 1992-1997 DPT
GÜRSÖZ, S.,
DİLLİ, Y.
Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Nitelikleri ile Verim ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma 1997 HÜBAK
GÜRSÖZ, S.,
ÇORUH, O.,
Değişik Amerikan Asma Anaçlarına Perlette Üzüm Çeşidinin Aşılanması Üzerinde Bir Araştırma 1999 HÜBAK
GÜRSÖZ, S.,
YAZGAN, A.F.,
KOBER 5 BB Amerikan Asma Anacına Değişik Üzüm Çeşitlerinin Aşılanması Üzerine Bir Araştırma 2002 HÜBAK
GÜRSÖZ, S.,
YANMAZ, M.,
110 R Amerikan Asma Anacına Değişik Üzüm Çeşitlerinin Aşılanması Üzerine Bir Araştırma 2002 HÜBAK
GÜRSÖZ, S.,
ÇAKIR, A.,
GAP Alanında Yetiştirilen Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Sulama Düzeylerinin Besin Maddesi Alımına Etkileri 2003 HÜBAK
GÜRSÖZ, S., YANMAZ, M., Şanlıurfa Yöresi Koşullarında Örtüaltında Erkenciliği Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma (Proje No: 283) 2003 HÜBAK
ÖZDEN, M.,
GÜRSÖZ, S., DİKİLİTAŞ, M.,
110 R Anacı Üzerine Aşılı Şiraz Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşidinin NaCl ve Proline Uygulamalarına Karşı Fizyolojik ve Biokimyasal Tepkileri (Proje No: 531) 2004 HÜBAK
SARI, N., A., KÜDEN, S., TANGOLAR, B.,E., AK, Y., PAKYÜREK, S., GÜRSÖZ, D., A., ATALAY, A., Y., HIZAL, S., ARPACI GAP Alanında Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları. TÜBİTAK (TOGTAG-2669/1) ve Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu (ULS.2000.ZF.39). Adana. 2005 TÜBİTAK
GÜRSÖZ, S.,
GÖKOĞLU, S.,
Karışık Bahçe Şeklinde Yetiştirilen Asma ve Antepfıstığının Besin Maddesi Kapsamlarının Belirlenmesi 2005 HÜBAK
GÜRSÖZ, S.,
RASTGELDİ, İ.,
Değişik Budama Zamanlarının Perlette Üzüm Çeşidinin Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Etkileri 2005 HÜBAK
GÜRSÖZ, S.,
POLAT, A.,
SO4 Anacı Üzerine Aşılı Syrah Asma Fidanlarının Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Biyouyarıcıların Etkileri 2006 HÜBAK
ÖZDEN, M.,
GÜRSÖZ, S.,
ŞİMŞEK, M.,
Şanlıurfa Koşullarında Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Terbiye Şekli ve Gövde Yüksekliğinin Gelişme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri (Proje No: 786) 2007 HÜBAK
GÜRSÖZ, S.,
AKAALP, H.,
 
Mardin İli Bağ Yetiştiriciliğinin Analizi
2007 HÜBAK
AK, B.E.,
GÜRSÖZ, S.,
GAP Bölgesinde Zeytin Yetiştiriciliğinde ve İşleme Sanayinde Mevcut Durumun ve Gelişme Olanaklarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. 2009-2011 GAP BKİ.
GÜRSÖZ, S.,
BEKİŞLİ, M.İ.,
Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Bazı Asma Çeşitleri İle Amerikan Asma Anaçlarının Yaprak ve Stoma Özelliklerinin Belirlenmesi (Proje No: 14161) 2014-2015  
HÜBAK
GÜRSÖZ, S.,
ADIGÜZEL, A.R.,
Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Zamanlarda Uygulanan Nanoteknolojik Yaprak Gübresinin Verim ve Bazı Kalite Unsurlarına Etkisi (Proje No: 15037) 2015  
HÜBAK
GÜRSÖZ, S.,
AĞDEMİR, H.,
Değişik Amerikan Asma Anaçlarına Farklı Üzüm Çeşitlerinin Aşılanması Üzerine Bir Araştırma (Proje No: 15038) 2015  
HÜBAK
 
 
Yayınlar:
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde (SCI, SCI exp.) yayınlanan makaleler:
A1. OZDEMIR, G., TANGOLAR, S., GURSOZ, S., CAKIR, A., 2008. Effect of Different Organic Manure Applications on Grapevine Nutrient Values. Asia Journal of Chemistry 20 (3): 1841-1847.
 
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler :
B1. GURSOZ, S., DILLI, Y., 1997. Determination of Yield and Quality Companents with Ampelographic Characteristics of Some Grape Cultivars Grown in Harran Plain Conditions. First Balkan Botanical Congress. 19-22 September 1997, Thessaloniki/GREECE. (Abstract)
B2. KIZILGOZ, I., KIZILKAYA, R., GURSOZ, S., 2000. The Nutrition Status of Vitis vinifera L. Grown Around Şanlıurfa in Turkey. Proceedings of International Symposium on Desertification. 13-17 June 2000 pp503-506. Konya/TURKEY.
B3. GURSOZ, S., 2002. The Current State, Problems and Potential for Improvement of Viticulture in South East Part of Turkey. First Symposium on Horticulture 16-20 October 2002. pp546-548. Ohrid/REPUBLİC of MACEDONİA.
B4. GURSOZ, S., GOKOGLU, S., AK, B.E., 2008. Determination of Mineral Nutrition Contents of Grape and Pistachio Cultivars Grown as Interplanted Orchard. XIV. Grempa Athens Hellas 2008. XIV Meeting of the Mediterranean Research Group for Almond and Pistachio 30 March-4 April 2008 Athens/GREECE.
B5. GURSOZ, S., GOKOGLU, S., AK, B.E., 2009. Utilization of Some Elements of Grape and Pistachio Cultivars Grown as Interlanted Orchard. 5. International Symposium on Pistachio and Almonds, 6-10 October, 2009, Sanliurfa /TURKEY.
B6. POLAT, A., GURSOZ, S., BENGISU, A.G., POLAT, I.H., 2010. The Effects of Biostimulants On Nutrient Uptake Of Syrah Vine Saplings Grafted on SO4 Rootstock. 28th International Horticultural Congress, August 22-27, 2010, Lisbon/PORTUGAL. Volume:2, pp738.
B7. CAKIR, A., GURSOZ, S., POLAT, A., 2010. The Effects of Different Levels of Irrigation to Uptake of Micro Nutrients in the Table and Wine Grapewine Cultivars Grown. 28th International Horticultural Congress, August 22-27, 2010, Lisbon/PORTUGAL. Volume:2, pp.711.
B8 AK, B.E., GURSOZ, S., YANMAZ, M., 2010. An Overwiew of Cactus (Opuntia ficus Mill.) Production and Consuption in Turkey. The VII th International Congress on Cactus Pear and Cochineal, October 17-22, 2010, Agadir/MOROCCO. Abstract book pp76.
B9. BEKISLI, M.I., GURSOZ, S., 2014. Pruning and Training Methods in Viticulture. Agribalkan Balkan Agricultural Congress, 8-11 September 2014, Edirne/TURKEY, Abstract book pp659.
B10. GURSOZ, S., AK, B.E., BEKISLI, M.I., KAYA, G., 2015. Training Systems Usage and Pruning Metods in Viticulture at Southeastern of Turkey. 3rd Balkan Symposium on Fruit Growing. 16-18 September 2015, Belgrade/SERBİA, Abstract book pp135.
 
 
D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
D1. GÜRSÖZ, S., ERGENOĞLU, F., 1987. Adana koşullarında Yetişen 16 üzüm Çeşidinin Bazı Fenolojik ve Kimyasal Değerleri üzerinde Bir Araştırma. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 1(2): 29-38.
D2. TANGOLAR, S., ERGENOĞLU, F., GÜRSÖZ, S., 1991. Geç Budamanın Tarsus Beyazı Üzüm Çeşidinde Erkencilik, Verim ve Kalite üzerine Etkisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(4): 115-124.
D3. ERGENOĞLU, F., TANGOLAR, S., GÜRSÖZ, S., 1991. Bazı Üzüm Çeşitlerinde Farklı Düzeylerde Budamanın Etkileri. Bahçe-Sera Dergisi, 4: 27-30.
D4. ERGENOĞLU, F., TANGOLAR, S., GÜRSÖZ, S., 1992. Farklı Sistemlerde Terbiye Edilmiş Üzüm Çeşitlerinde Dolu Zararının Etkisi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(3): 57-70.
D5. ERGENOĞLU, F., ÇEVİK, B., TANGOLAR, S., GÜRSÖZ, S., 1992. Sulamanın GAP Alanında Yüksek Verimli Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerine Etkisi (Proje Bileşeni No:5.1.6) Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 35, GAP Yayınları No:64, 38s. ADANA.
D6. GÜRSÖZ, S., DİLLİ, Y., 1997. Determination of Yield and Quality with Ampelographic Characteristics of some Grape Cultivars Grown in Harran Plain Conditions. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 1(4): 99-102. ŞANLIURFA.
D7. ERGENOĞLU, F., ÇEVİK, B., TANGOLAR, S., GÜRSÖZ, S., 1997. Sulamanın GAP Alanında Yüksek Verimli Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerine Etkisi Proje No:4. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:199, GAP Yayınları No:114, 45s. ADANA.
D8. GÜRSÖZ, S., DİLLİ, Y., 1998. Bağcılıkta Ampelografinin Önemi ve Ampelografideki Son Gelişmeler. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2(1): 65-72. ŞANLIURFA.
D9. TANGOLAR, S., ÖZDEMİR, G., GÜRSÖZ, S., ÇAKIR, A., GÖK TANGOLAR, S., 2007. Bazı Organik Gübre Uygulamalarının Asmanın (Vitis vinifera L. Çiloreş) Fenolojik Gelişmesi ile Salkım, Tane ve Şıra Özellikleri Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 319-325.
D10. ÖZDEN, M., DEMİREL, U., GÜRSÖZ, S., 2008. Öküzgözü ve Boğazkere (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşitlerinin Yaprak Eksplantlarında Organogenesis ile Bitki Rejenerasyonu. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.
D11. ÖZDEN, M., DİKİLİTAŞ, M., GÜRSÖZ, S., AK, B.E., 2011. 110 R Anacı Üzerine Aşılı Şiraz Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşidinin NaCl ve Proline Uygulamalarına Karşı Fizyolojik ve Biyokimyasal Tepkileri. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1-9.
D12. KIZILGÖZ, İ., SAKİN, E., GÜRSÖZ, S., 2011. Ovacık Köyü’nde (Şanlıurfa) Yetiştirilen Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinin Mineral Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1): 1-10.
D13. BİLGİÇ, C., BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., 2015. Asma Fidanı Üretilen İşletmelerde Fidan Üretimi ve Sulaması Üzerine Bir Çalışma. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27: 193-198.
D14. BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., GÜRSÖZ, S., 2015. Şanlıurfa İli Bağ Alanlarının Mevcut Durumu Ve Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi-A, 27: 562-565.
D15. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., 2015. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Bazı Anaç-Çeşit Kombinasyonlarının Katlama Odası Performanslarının İncelenmesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19 (1): 24-37.
 
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
E1. ERGENOĞLU, F., GÜRSÖZ, S., 1991. Akdeniz Bölgesi Bağcılığında Fidan Sorunu. Türkiye 1. Fidancılık Simpozyumu, 85-95s.
E2. GÜRSÖZ, S., 1993. GAP Alanına Giren Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağcılığı Ve Özellikle Şanlıurfa İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Nitelikleri İle Verim Ve Kalite Unsurlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 2. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 2., ADANA.
E3. ÇELİK, H., BARIŞ, C., GÖKÇAY, E., KARA, Z., ÖZIŞIK, S., ECEVİT, F., SÖYLEMEZOĞLU, G., TURAN, A., GÜRSÖZ, S., 1995. Bağcılıkta Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği 4. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995. s:675-682, ANKARA
E4. GÜRSÖZ, S., 1999. Şanlıurfa Yöresinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Sinonimleri Saptanması Üzerine Bir Çalışma. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, ŞANLIURFA
E5. KIZILKAYA, R., KIZILGÖZ, İ., GÜRSÖZ, S., KAPTAN, H., 1999. Şanlıurfa Yöresinde Bağcılık Yapılan Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. GAP I. Tarım Kongresi 26-28 Mayıs 1999, II.Cilt s:979-986 ŞANLIURFA
E6. TANGOLAR, S., ÇEVİK, B., ERGENOĞLU, F., GÜRSÖZ, S., GÖK, S., EYMİRLİ, S., ÇAKIR, A., 2001. GAP Alanında Yetiştirilen Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Sulama Düzeylerinin Etkisi Üzerinde Bir Araştırma (TARP-1775). Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi Simpozyumu. 20-21 Eylül 2000 ŞANLIURFA/TÜRKİYE
E7. GÜRSÖZ, S., ÇORUH, O., ÇAKIR, A., COŞKUN, Y.T., YANMAZ, M., 2001. Değişik Amerikan Asma Anaçlarına Perlette Üzüm Çeşidinin Aşılanması Üzerine Bir Araştırma. GAP II. Tarım Kongresi 24-26 Ekim 2001. s.85-90. ŞANLIURFA.
E8. ÇAKIR, A., GÜRSÖZ, S., 2002. GAP Alanında Yetiştirilen Bazı Sofralık Ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Sulama Düzeylerinin Makro Besin Maddesi Alımına Etkileri. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu 5-9 Ekim 2002 CAPPADOCİA-NEVŞEHİR.
E9. GÜRSÖZ, S., POLAT, A., 2005. Çiloreş Üzüm Çeşidinde Sürgün Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Bir Araştırma. GAP IV. Tarım Kongresi 21-23 Eylül 2005. s.260-263. ŞANLIURFA.
E10. SARI, N., KÜDEN, A.., TANGOLAR, S., AK, B.,E., PAKYÜREK, Y., GÜRSÖZ, S., ATALAY, D.A., HIZAL, A.Y., ARPACI, S., 2005. GAP Alanında Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yapılan Araştırmalar ve Gereksinim Duyulan Yeni Araştırma Konuları. TÜBİTAK (TOGTAG-2669/1) ve Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu (ULS.2000.ZF.39). ADANA.
E11. POLAT, A., GÜRSÖZ, S., 2007. Biyouyarıcıların Asma (Vitis vinifera L.) Fidanlarında Sürgün ve Kök Gelişimi Üzerine Etkileri. GAP V. Tarım Kongresi 17-19 Ekim 2007. s.486-491. ŞANLIURFA.
E12. GÜRSÖZ, S., POLAT, A., YANMAZ, M., 2007. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ nde Bağcılıkta Kullanılan Anaçlar ve Anaç Kullanmanın Önemi. GAP V. Tarım Kongresi 17-19 Ekim 2007. s.492-496. ŞANLIURFA.
E13. AK, B.E., GÜRSÖZ, S., İKİNCİ, A., PARLAKÇI, H., 2007. GAP Bölgesi’ nde Organik Meyve ve Bağ Yetiştiriciliği ve Önemi. GAP V. Tarım Kongresi 17-19 Ekim 2007. s. 497-506. ŞANLIURFA.
E14. GÜRSÖZ, S., POLAT, A., YANMAZ, M., 2007. Sulanan ve Sulanmayan Bağlarda Verim ve Kalitenin Karşılaştırılması. GAP V. Tarım Kongresi 17-19 Ekim 2007. s.29-32. ŞANLIURFA.
E15. GÜRSÖZ, S., 2008. Hilvan Yöresinde Yetiştirilen Üzümlerin Değerlendirilme Şakileri. GAP Ekseninde Gelişen/ Değişen Hilvan Sempozyumu 24-25 Mayıs 2008. s. 215-222. HİLVAN/ ŞANLIURFA.
E16. GÜRSÖZ, S., KAMİLOĞLU, Ö., POLAT, A., 2009. Şanlıurfa İli Bağcılığının Mevcut Durumu ve Sorunları. 7.Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim 2009, ss. …. MANİSA.
E17. TANGOLAR, S., ÖZDEMİR, G., GÜRSÖZ, S., YÜCEL, A., GÖK TANGOLAR, S., ÇAKIR, A., 2009. Şanlıurfa İli Organik Üzüm Yetiştiriciliğinde Hastalık ve Zararlı Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009,s. …,ŞANLIURFA.
E18. AK, B.E., GÜRSÖZ, S., 2011. Fas’da Kaktüs İnciri Yetiştiriciliği. Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 4-8 Ekim 2011, ….s, ŞANLIURFA
E19. BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., GÜRSÖZ, S., 2013. Susuz Koşullarda Yetiştirilen Syrah Çeşidinde Farklı Budama Düzeylerinin Verim ve Kaliteye Etkisi. 2. Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım 2013 DENİZLİ.(Sunulu Bildiri)
E20. BEKİŞLİ, M.İ., BİLGİÇ, C., GÜRSÖZ, S., 2014. Bağcılıkta Sulamanın Önemi. 12. Ulusal Kültür Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014 TEKİRDAĞ, 2: s543-546.
E21. BİLGİÇ, C., BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., 2014. Susuz Koşullarda Yetiştirilen Merlot Çeşidinde Farklı Budama Düzeylerinin Verim ve Kaliteye Etkisi. 12. Ulusal Kültür Teknik Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014 TEKİRDAĞ, 2: s512-515.
E22. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., 2015. Bağcılıkta Don Zararı ve Korunma Yolları. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015 ŞANLIURFA, s272.
E23. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., BİLGİÇ, C., 2015. Şanlıurfa İli Bağcılığında Yaygın Kullanılan Anaçlar ve Özellikleri. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015 ŞANLIURFA, s324.
E24. BEKİŞLİ, M.İ., TAŞ, A., GÜRSÖZ, S., AK, B. E., 2015. Antalya İli Alanya İlçesi Badem Yetiştiriciliği Sorunları ve Çözüm Önerileri. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015 ŞANLIURFA, 271s.
E25. BEKİŞLİ, M.İ., GÜRSÖZ, S., 2015. Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilen Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Yaprak ve Stoma Özelliklerin İncelenmesi. VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015 ÇANAKKALE. (Basımda)
 
 
G. Diğer yayınlar
G1. GÜRSÖZ, S., 1985. Bağlarda Budama. Tarım Dünyası Dergisi, Sayı 6: 15–16s. ŞANLIURFA.
G2. GÜRSÖZ, S., 1988. Bağlarda Filoksera Tehlikesi. Tarım Dünyası Dergisi, Sayı 16: 12–13s. ŞANLIURFA.
G3. GÜRSÖZ, S., ÖZDEN, M., 2005. Bağcılığın Önemli Sorunları ve Çözüm Önerileri. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Sayı 19: 15-17s. ŞANLIURFA.
G4. GÜRSÖZ S., BEKİŞLİ M.İ., BULUT F., 2014. Bağcılıkta Budama. Tarım Türk Dergisi, 45: 107-110s. İZMİR.
G5. GÜRSÖZ S., BİLGİÇ C., BEKİŞLİ M.İ., 2015. Bağcılıkta Sulama. Tarım Türk Dergisi Gübreleme ve Sulama Eki, 51: 50-54s. İZMİR.