Güncellendi. 19/12/2018
Bölümümüz öğrencilerinden bitirme projesi dersi ve bitirme projesi önerisi alan kişilerin dönem sonu demo sunumları (poster dâhil) programı aşağıdaki gibidir.
Bitirme Projesi Önerisi Alan Öğrenciler:
Projelerinin demo sunumlarını Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Zemin Kat Z-04 numaralı derslikte gerçekleştireceklerdir. Tüm grupların proje sunumlarıyla birlikte 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 16:00’dan önce  sınıfta hazır bulunmaları gerekmektedir. Demo sunumları 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 16:00’da başlayacaktır.  Sunum sırasında yazılım gereksinim dokümanında belirtilen proje çerçevesinde Bitirme Projesi Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.  
 
Bitirme Projesi Alan Öğrenciler:
Bitirme projesi alan öğrencilerimiz hazırlamış oldukları posterlerin çıktılarını 3 Ocak 2019 Perşembe tarihinden önce almış olmaları gerekmektedir. 3 Ocak 2019 Perşembe günü saat 15:00’dan sonra bölümümüz zemin katta bulunan camlarla örülü çalışma salonun camlarına (boş yerlere) sıralı bir şekilde posterlerini asmaları gerekmektedir. Masaya ihtiyacı olan grup/kişiler çalışma salonundaki sıralardan alabilirler. Bu öğrenciler sunumlarını posterleri başında Bitirme Projesi Komisyonuna yapacaklardır. Bu öğrenciler proje web sayfalarını göstermek için aldıkları masaların üzerine bilgisayarları koyarak bilgisayardan web sitesini komisyona göstermeleri gerekmektedir. Poster değerlendirmeleri Bitirme Projesi Önerisi alan öğrenci sunumlarından sonra başlaycaktır. 
Bitirme projesi izlencesinde belirtildiği gibi hazırlanan posterler ve web sitelerinin link bilgisi en geç ​21/12/2018 tarihi saat 23:59'a kadar ​hrubitirmeproje@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. 

BOLOGNA

İLETİŞİM

Telefon: 0414 318 3776
E-posta: bilgisayar@harran.edu.tr