ADI SOYADI                                              MAİL ADRESİ                                          DAHİLİ TELEFON
 
Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Göksal Sezen                      sezen@harran.edu.tr                               0414 318 3565
                                                                 
goksalsezen@yandex.com                   

   
 
Prof. Dr. Abdulcenap Cevheri                    ccevheri@harran.edu.tr                            0414 318 3566
                                                                 ccevheri@mynet.com