Akademik Personel

Adı Soyadı Uzmanlık Alanı Tel e-mail
BOTANİK A.B.D
Prof. Dr. Hasan AKAN Tohumlu Bitkiler Sistematiği 0414 318 3557 hakan@harran.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Mahmut DOĞAN Stres Fizyolojisi 0414 318 3563 dogan@harran.edu.tr
MOLEKÜLER BİYOLOJİ A.B.D
Yrd. Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ Moleküler Biyoloji 04143183562
 
Yrd. Doç. Dr. Ebru UYAR Moleküler Biyoloji 0414318 1017 ebruuyar@gmail.com
ZOOLOJİ A.B.D.
       
Prof. Dr. Seyit  Ahmet OYMAK Hidrobiyoloji 0414 318 3561 ahmetoymak63@gmail.com
Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK Ekoloji, Yaban Hayatı, Evrim 0414 318 3564 stoprak@harran.edu.tr
       
HİDROBİYOLOJİ A.B.D
Yrd. Doç. Dr. Göksal SEZEN Hidrobiyoloji, Limnoloji
Algoloji
Sporlu Bit. Sist.
0414 318 3565
Lab:04143183000/1717
sezen@harran.edu.tr
goksalsezen@yandex.com
 Doç. Dr. A. Cenap CEVHERİ   0414 318 3566 ccevheri@mynet.com
GENEL BİYOLOJİ A.B.D
Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ İmmünoloji, Kök Hücre 0414 318 3560 suzergoz@harran.edu.tr
Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK Mikrobiyoloji, Toprak mikrobiyolojisi 0414 318 3567 ckucuk@harran.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Hatice GÜMÜŞHAN Hücre Biyolojisi 0414318 1192  
Yrd. Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ Populasyon Genetiği 0414 318 3562 aprmksz@gmail.com
       
EKOLOJİ A.B.D
Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA Bitki Ekolojisi, Bitki Sosyolojisi 0414 318 3568 newbotanist@yahoo.com