Bitki bilimi olarak tanımlanan Botanik, Biyoloji biliminin en temel alt dallarından biridir. Botanik alanının araştırma konusu olan bitkiler, yaşadığımız çevrede geniş bir yer tutarlar ve şüphesiz ki canlılık için çok büyük öneme sahiptirler. Hayatın her alanında bir rolleri bulunmaktadır. Sebze, meyve ve baharat olarak beslenmede çok büyük rol oynadıkları gibi, soluduğumuz oksijen bitkiler tarafından üretilir, ilaç yapımında kullanılan maddelerin büyük bölümü de yine bitkisel orijinlidir. Bitkiler, ekolojik dengenin içinde adeta hayatın anahtarıdır ve birer ilham kaynağıdır. Bitkilerin varlığı, yeryüzündeki canlılığın devamı için vazgeçilmezdir. Bu nedenle araştırılması, haklarında bilgi sahibi olunması ve korunması büyük önem taşımaktadır.

Botanik Ana Bilim Dalı'nda bitkilerin yapıları, çeşitlilikleri ve evrimsel akrabalıkları yapılan çalışmalar sayesinde hem morfolojik olarak hem de moleküler boyutta incelenmektedir. Bu bağlamda, kuruluşundan bu yana Botanik Ana Bilim Dalı bünyesinde gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyde dersler, laboratuvar çalışmaları ve uygulamalar yürütülmektedir. Bölümümüzde eğitim gören öğrenciler Bitki Anatomisi, Bitki Fizyolojisi, Bitki Sistematiği, Bitki Embriyolojisi, Bitki Sosyolojisi gibi dersler sayesinde bitkilerin dünyasını çeşitli açılardan tanımakta, bitki biyolojisi hakkında detaylı bilgilere sahip olmaktadırlar. Bu teorik derslerin çoğunun laboratuvar uygulamaları da yapılmaktadır. Bu sayede öğrenciler almış oldukları teorik bilgileri, pratik çalışmalarla destekleyerek pekiştirme imkanı bulmaktadırlar.

Ana Bilim Dalı'mızda öğrencilerimize temel Botanik derslerinin yanı sıra, güncel bilgiler, arazi çalışmaları hakkında tecrübe, topluma ve çevreye saygılı olma, takım çalışmasına yatkınlık gibi özellikler de kazandırılmaktadır. Bu sayede geleceğin bilim insanlarının yetişmesine hizmet edilmektedir.

Bütün bu lisans ve lisansüstü öğrenim sürecinin sonunda öğrenci, Biyolog, Bilim Uzmanı/Uzman Biyolog veya Bilim Doktoru ünvanlarını almaktadır. Mezuniyet sonrası iş imkanları ise, temeli bitkisel araştırmalara dayanan ziraat, ormancılık, eczacılık, süs bitkileri üreticiliği, bitkisel ilaç hammaddeleri, tıbbî bitkiler gibi çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarıdır.