Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı, biyolojinin çeşitli alt disiplinlerini, yaşamın moleküler düzeyden toplum düzeyine doğru incelenmesi yoluyla aydınlatmaktadır. 

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı’mızda temel olarak Fizyoloji, Biyokimya, Sitoloji, Histoloji, Anatomi gibi bilim dalları yer almaktadır. Bu alt dallar bünyesinde yapılan çalışmalar sayesinde canlılığa ilişkin işlevler, mikro ve makro yapılar en ince detayları ile bilim dünyasına sunulmaktadır. Bu dersler sadece teorik düzeyde bilgiye dayanmamakta, ayrıca her derse ait laboratuvar uygulamaları sayesinde öğrencilerin pratik açıdan gelişmeleri de sağlanmaktadır.

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı, bölümdeki öğrencileri özellikle lisansüstü eğitimlere ve sağlık bilimlerine yönelik çalışmalar yapmaya hazırlamak için tasarlanmıştır. Biyoloji okumak isteyen ancak nihai hedeflerinin ne olabileceğini bilmeyen öğrenciler için önemli bir yol göstericidir. Öğrenciler, bölümden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitim alarak kendilerini ilerletebilmekte ya da biyolog kadrolarına geçiş için gerekli altyapıya ulaşabilmektedir. Ayrıca, Orman ve Çevre Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi dallarında çalışma ortamına hazırlayıcı laboratuvar uygulamaları sayesinde kendilerini iş imkanı açısından geliştirmektedirler.

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı'mızda bulunan laboratuvarlar gerek öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapabilmelerine, gerekse ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesi için uygun altyapı ve teknolojik donanımlara sahiptir. Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak; Hücre kültürü laboratuvarlarımızda laminar kabinler, CO2 inkübatörleri, değişen hız ve çapta santrifüj cihazları, sterilizatörler, otoklav, sıvı azot hücre saklama tankı, floresan ve inverted mikroskoplar ile görüntü kayıt sistemleri bulunmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında normal ve çalkalamalı inkübatörler, sterilizasyon birimleri, mikrobiyolojik ekimler için kabinler bulunmaktadır. Genel Biyoloji laboratuvarında, ışık ve stereomikroskoplar, jel elektroforez setleri, bilgisayara bütünleşik ELISA plak okuyucu sistem, liyofilizatör cihazı, ortak kullanıma açık santrifüjler, pH metre cihazları, -20°C ve -80°C derin dondurucu sistemler ile öğrencilerin pratik yapabilmelerine imkan sağlayan disseksiyon setleri mevcuttur.

Genel itibariyle;
*Genel Biyoloji laboratuvarlarında planlanan araştırmalara ilişkin ön hazırlıklar,
*Hücre kültürü laboratuvarlarında anti-kanser araştırmaları,
*Mikrobiyoloji laboratuvarlarında bitki patojenlerine karşı biyolojik mücadele araştırmaları sürdürülmektedir.

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı'nda akademik personeller, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla, TÜBİTAK, TÜSEB, KOSGEB ve BAP tarafından desteklenen projeler yürütmektedir.

Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarının öncülüğünde 21-23 Eylül 2017 tarihlerinde 1. Uluslararası Kanser ve İyon Kanallar Kongresi gerçekleştirilmiştir.