Harran Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat Bölümü’nde yer alan Şanlıurfa’da bulunmaktadır. Üniversitemiz, içinde bulunduğu GAP Bölgesi kapsamında oluşan baraj gölleri ile birlikte önemli bir su ve su ürünleri potansiyeline sahip durumdadır. Şanlıurfa’da 3’ü büyük olmak üzere yapımı devam edenlerle birlikte 30 gölet mevcuttur.

Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı olarak bölgemizde bulunan sucul canlıların tespiti ve bu canlıların bölge ve ülke ekonomisine katkıları noktasında çalışmalara öncelik verilmektedir. Özellikle de Dünya'nın sayılı, ülkemizin de en büyük baraj gölü olan Atatürk Baraj Gölü bu anlamda büyük bir potansiyeldir. Göl ile bağlantısı olan akarsularla birlikte çoğu ekonomik değere sahip 21 balık taksonu barınmaktadır. Şanlıurfa sınırları içinde ise 34 balık taksonu tespit edilmiştir. Bu nedenle, sulak alan kapsamına alınan Atatürk Baraj Gölü ile Karkamış Sulak Alanı çalışmalarımızda öncelikli yer tutmaktadır. Ayrıca bölgemizdeki diğer baraj gölü, göl, gölet, sulak alan, nehir ve akarsularda da çalışmalar sürdürülmektedir. Bu alandaki ekonomik ve biyolojik açıdan önemli türlerin gerek sistematik gerekse biyolojik özellikleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Yine bölgedeki sucul canlılardan örnekler alınarak müze oluşturulmaya çalışılmaktadır. Önemli sayıda örnek, bölümüzde bulunan Zooloji Müzesi'nde özenle saklanmaktadır. 

Ana Bilim Dalı'mızda Hidrobiyoloji ve Alg Bilimi/Fikoloji laboratuvarlarımız bulunmaktadır ve bu laboratuvarlar gerek lisans gerekse lisansüstü araştırmalar sürdürülmektedir. Bölgemizde çeşitli göl, gölet, nehir, akarsu ve sulak alanlardan topladığımız bentik ve plankton örnekleri çalışılmakta ve saklanmaktadır. Ayrıca çeşitli Fitoplankton ve Zooplankton kültürleri üzerinde de Morfolojik, Sitolojik, Fizyolojik ve Toksikolojik çalışmalar yapılmaktadır.Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı'nda verilen dersler;
*Balık Taksonomisi ve Ekolojisi
*Alg Taksonomisi ve Ekolojisi
*Zooplankton Taksonomisi ve Ekolojisi
*Sucul Omurgasız Taksonomisi ve Ekolojisi
*Su Kalitesi
içeriklerini barındırmaktadır.