Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı kapsamında Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Enzimoloji, Genetik Mühendisliği ve Popülasyon Genetiği gibi alanlarda, hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere eğitim verilmektedir. Teorik derslerin yanında yapılan laboratuvar uygulamaları sayesinde öğrencilerin pratik olarak kendilerini geliştirmesine de imkan verilmektedir. Ayrıca tüm bu teorik ve pratik dersler sayesinde öğrencilerin Biyoloji bilimi kapsamındaki güncel konuları tartışması ve yeni gelişmeleri de takip etmesi sağlanmaktadır.

Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı’mızda bulunan araştırma laboratuvarları sayesinde; endüstriyel öneme sahip prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmaların izolasyonu, mikroorganizmaların moleküler tanılaması ve bu mikroorganizmalar tarafından üretilen biyoteknolojik ürünlerin saptanması, gen ekspresyonlarının enzimatik ve moleküler yöntemlerle kantitatif tayinine ilişkin çalışmaların yanı sıra popülasyon genetiği çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. 

Bütün bunlara ek olarak, öğrencilere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen araştırma projelerinde tecrübe kazanma imkanı da sunulmaktadır.