Zooloji Ana Bilim Dalı, hayvanların çeşitliliğini hücresel boyuttan başlayarak tür boyutuna kadar ele alır. Hayvan türleri aralarındaki ilişkiler ve evrimsel akrabalıklar dikkate alınarak hem morfolojik hem de moleküler olarak incelenir. Bu kapsamda Hayvan Embriyolojisi, Hayvan Histolojisi, Hayvan Fizyolojisi, Hayvan Ekolojisi, Yaban Hayatı, Entomoloji, Davranış Biyolojisi, Gelişim Biyolojisi gibi temel alanlarda dersler verilmektedir. Bu alanlarda hem lisans öğrencileri ile hem de lisansüstü öğrenciler ile araştırmalar ve incelemeler yapılmaktadır, projeler yürütülmektedir. Zooloji Ana Bilim Dalı'mız bünyesinde ikiyaşamlılara, kuşlara ve memelilere ilişkin araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca parazitler ile konakları arasındaki ilişkileri kapsayan çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Zooloji Ana Bilim Dalı bölgenin faunası ve hayvan çeşitliliğini araştırmaktadır. Bu amaçla bölümümüz, Ceylanları doğaya aşılama projesine katkı sunmuştur.Ayrıca Zooloji Ana Bilim Dalı'mız nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan canlıları da araştırmaktadır.Zooloji Ana Bilim Dalı katkılarıyla birçok kongre, sempozyum ve kurs da düzenlenmiştir.