Biyoloji Kulübü 2018 yılında, Biyoloji Bölümü öğrencileri tarafından, Harran Üniversitesi senatosunun 14/02/2018 tarih ve 2018/06/02 sayılı  kararıyla kuruldu.


Harran Üniversitesi Biyoloji Kulübü'nün amaçları:
a) Biyoloji Bölümü ve Üniversitemiz öğrencileri arasındaki dayanışmayı arttırmak,
b) Bölümümüzü ve Üniversitemizi tanıtarak eğitsel ve sosyal yaşam açısından daha ilgi duyulan bir ortam yaratmak,
c) Analiz, sentez ve değerlendirme yapan bireylerin yetiştirilmesini sağlamak,
d) Yeni gelişmeleri sürekli takip etmeyi ve kendini sürekli yenilemeyi sağlamak ve
e) Çevre ve doğal dengenin varlığını ve önemini kavratmaktır.

Harran Üniversitesi Biyoloji Kulübü'nün Başlıca Etkinlik Alanları:
a) Bilimsel, kültürel ve sosyal amaçlı toplantı, seminer, konferans ve paneller düzenlemek,
b) Kulüp üyelerinin sosyal ve kültürel olarak gelişimlerini sağlamak,
c) Bütün öğrencilerin katkılarına açık güncellenebilir bir web sitesi veya duvar gazetesi hazırlamak ve/veya süreli yayın çıkarmak ve
d) Teknik geziler düzenlemektir.

Harran Üniversitesi'ne kayıtlı her öğrenci bu kulübe üye olabilir.


Harran Üniversitesi Biyoloji Kulübü Yönetim Kurulu (2023-2024)
Kulüp Başkanı: Hacer Yıldız
Başkan Yardımcısı: Rojbin Arslan
Sayman: Yunus Emre Kabul
Raportör: Gazel Acar
Üye: Saadet Nur Çinbaşı

Yedek: Emin Ruhat Yücedağ
Yedek: Melike Hammadi


Harran Üniversitesi Biyoloji Kulübü Denetim Kurulu (2023-2024)
Başkan: Furkan Ercan
Üye: Mehmet Demir
Üye: Merve Alıcı
Yedek: Sıdıka Güçoğlu
Yedek: Rabia Nur Karaca

Divan Başkanı: Ayşe Nur Kılıç
Divan Başkan Yardımcısı: Tahir Karagün

Akademik Danışman: Arş. Gör. Dilara Ulusal Sevimli
Akademik Danışman Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Göksal Sezen

Harran Üniversitesi Biyoloji Kulübü tüzüğü için tıklayınız.