Prof.Dr.Hasan AKAN ÖZGEÇMİŞ

 

 
 KİMLİK BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı                     : Hasan AKAN
Doğum Yeri                         : Nusaybin (Mardin)
Doğum Tarihi                      : 02.04.1972
Yabancı Dili                         : İngilizce
Uzmanlık Alanı                    : Botanik /Tohumlu Bitkiler Sistematiği
 

B.   ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI :

 

İş: Harran Ün., Fen Edeb. Fak., Biyoloji Böl Başk., Şanlıurfa, (Tlf: 0-414 318 35 57)
www.hasanakan.com
 

C.   AKADEMİK UNVANLARI (Üniversite -Fakültesi ve (Ay-Gün -Yıl) Tarih ) :

 

Lisans               : ODTÜ- Eğitim Fak.1993
Yüksek Lisans   :Dumlupınar Ün-Fen Bilimleri Enst.-1995 Doktora         : Gazi Ün-Fen Bilimleri Enst. - 2000
Doçentlik          : Harran Ün-Fen Edebiyat Fak. – 14 Kasım 2006 Profesörlük   : Harran Ün-Fen Edebiyat Fak. -23 Ocak 2012
Halen                : Harran Ün-Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölüm Başkanı
 

D.   BİLİMSEL ÇALIŞMALARI (Bilimsel Yayınlarının Listesi)

 

D1. : BİLİMSEL YAYINLARI:

 

D1.1(YDM-ISI): Yurt Dışı (SCI-expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Yayınları:
 
 1. Akan, H and Civelek, Ş., Astragalus aytatchii (Fabaceae), a new species from Anatolia, Turkey, Ann. Bot. Fennici 38 (3): 167-170 (2001).
 2. Duman, H. and Akan, H., New species of Astragalus L. (sect. Alopecuroidei DC.: Leguminosae) from Turkey, Botanical Journal of Linnean Society 143:201-205 (2003).
 3. Türkoğlu, İ, Akan, H and Civelek, Ş., A new species of Centaurea (Asteraceae) from Turkey, Botanical Journal of Linnean Society 143:207-212 (2003).
 4. Akan, H. and Aytaç, Z. Astragalus ovabaghensis (Fabaceae), A new species from Turkey: Ann. Bot. Fennici 41: 209–212, (2004).
 5. Ekici, M., Aytaç, Z and Akan, H., Contribution to the genus Astragalus L. (Fabaceae) in Turkey: Astragalus wagneri Bunge, Astragalus lycaonicus Hub.-Mor. & Reese and their relations, Belgian Journal of Botany 138 (2): 192-198, (2005).
 6. Akan, H. and Eker, İ., A new record for Turkey: Colchicum crocifolium Boiss., with some contributions to the description of species, Belgian Journal of Botany 138 (1):93-96, (2005).
 7. Akan, H, Eker, İ. and Satıl, F., The morphological and anatomical properties of endemic Crocus leichtlinii (D. Dewar) Bowles (Iridaceae) in Turkey, Pakistan Journal of Botany 39 (3):711-718, (2007).
 8. Akan, H., Fırat M., Ekici, M. Astragalus bahcesarayensis (Leguminosae-Papilionoideae), a new species of sect. Alopecuroidei DC. from Turkey, Botanical Journal of Linnean Society 156:439-444 (2008).
 9. Ekici M, Aytaç Z, Akan H, A New Species of Astragalus L. (Sect. Onobrychoidei DC.: Fabaceae) from Turkey, Botanical Journal of Linnean Society , 157: 741-747 (2008).
 10. Vural C, Ekici M, Akan, H., Aytaç Z. Seed morphology and its systematic implications for genus Astragalus L. Sections Onobrychoidei DC., Uliginosi Gray and Ornithopodium Bunge (Fabaceae), Plant Syst Evol, 274:255-263 (2008).
 11. Martin E, Akan H, Ekici M, Aytaç Z. Karyomorpgological studies on section Buceratus Boiss. of Trigonella L. (Leguminosae) from Turkey". Caryologia, Cilt: 61, No: 3, Sf: 225- 236, (2008).
 12. Pınar M, Ekici M, Aytaç Z, Akan H ve ark. Pollen morphology of Astragalus L. sect. Onobrychoidei DC. (Fabaceae) in Turkey, Turk J Bot, 33, 291-303 (2009).
 13. Yılmaz A, Martin E, Ünal F and Akan H (2009) Karyological study on six Trigonella L. species (Leguminosae) in Turkey, Caryologia, 62:2 (89-94) (2009).
 14. Eker İ, & Akan, H (2010). Last two hundred individuals:Rediscovery of Scilla mesopotamica Speta,a threatned endemic species in Turkey, Acta Soc Bot Poloniae, 79 (1):31-36. (2010).
 15. Martin E, Akan H, Ekici M ve Aytaç Z . Karyology of ten Turkish Trigonella L. (Leguminosae) species from section Cylindricae Boiss., Turk. J. Bot., 34, (2010), 485- 494.(2010).
 16. Martin, E., H. Akan, M. Ekici and Z. Aytac. New chromosome numbers in the genus Trigonella L. (Fabaceae) from Turkey. Afr. J. Biotechnol., 10: 116-125. (2011).
 17. Sylvi H, Akan H, Çelik B, Manfred H .. The climate of Younger Dryas as a boundary for Einkorn domestication. Veget Hist Archaebot. (2011).
 18. Martin E, Akan H, Ekici M ve Aytaç Z . Karyotype analysis of ten sections of Trigonella (Fabaceae), Comparative Cytogenetics 5 (2) 105-121 (2011).
 19. Çeter T, Pınar M, Akan H, Ekici M, Aytaç Z. The comparative seed morphology of Trigonella L. species in Turkey, African Journal of Agricultural Research, Vol 7 (3), 509-522. (2012).
 20. Pınar M, Akan H, Ceter T, Aytac Z, Ekici M, Acar A, Akdogan S. Comparative pollen morphology of annual Trigonella L. (Fabaceae) in Turkey. Plant Systematics and Evolution, Volume 300, Issue 4, pp 689-708 (2014).
 21. Akan H, Aytaç Z. The revision of the section Alopecuroidei of the genus Astragalus (Fabaceae) in Turkey. Turk. J. Bot., 38: 37-59, (2014).
 
D1.2 (YDM-H):Yurt DıĢı (Uluslararası) Hakemli Diğer Dergideki Yayınları:
 
 1. Korkut M, Akan H, Balos M. Arat dağı Florası (Birecik, Şanlıurfa/Türkiye), SÜ Fen Edeb Fak Dergisi, 31:67-86 (2008).
 2. Eker İ, Koyuncu M, Akan H. The Geophytic Flora of Şanlıurfa Province, Turkey, Turk J Bot, 32 : 367-380 ((2008).
 3. Akan H, Balos M.M, Check-List of the Genus Biarum Schott in the Flora of Turkey, with a New Record for Turkey: Biarum syriacum (Spreng.) H.Riedl, Turk J Bot, 32: 305-310 (2008). 4.Balos MM, Akan, H. Flora of the region between Zeytinbahçe and Akarçay (Birecik, Şanlıurfa), Turkey, Turk J Bot, 32:201-226 (2008).
 1. Akan, H., Korkut, M.M., Balos M.M., Arat dağı ve Çevresinde (Birecik, Şanlıurfa) Etnobotanik Bir Araştırma, Fırat Ün Fen ve Müh. Bilimleri Derg, 20 (1): 67-81 (2008).
 2. Balos M.M, Akan H. Zeytinbahçe-Akarçay (Birecik, Şanlıurfa) arasında kalan bölgenin etnobotanik özellikleri, Selçuk Ün., Fen Edeb Fak Fen dergisi, 29:170 (2007).
 3. Akan H, Balos M.M, GAP Bölgesinden toplanan meyan kökü (Glycrrhiza glabra L.) taksonunun ihracat durumu, etnobotanik özellikleri ve tıbbi önemi, Fırat Ün Fen ve Müh. Bilimleri dergisi, 20 (2), (2008).
 4. Akan, H. & Tay, D. Potential Herbaceous Ornamental Plants of Upper Mesopotamia: Genetic Resources, Distribution and Field Surveys, Acta Hort. 760:609-619 (2007).
 5. Satıl, F. ve Akan, H. Şanlıurfa’da Yayılış Gösteren Bazı Endemik ve Nadir Geofıtler Üzerinde Anatomik Araştırmalar, Ekolojı 15 (58): 21-27, (2006).
 6. Akan, H., Aslan, M. Ve Balos, M.M., Şanlıurfa’nın Kent Merkezındeki Semt Pazarlarında Satılan Bazı Bitkiler ve Kullanım Amaçları, Ot Sıstematık Botanık Dergısı, 12 (2): 43-58, (2005).
 7. Akan, H., Aslan, M. ve Eker, İ., Capparis L. (Kebere) cinsinin GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) bölgesindeki işlenmesi, ihracatı ve son populasyon durumu, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11 (1):105-118, (2004).
 8. Akan, H, Tatlıdil, S and Bıçakçı, A. Pollen morphology of Astragalus L. section Alopecuroidei DC. (Fabaceae) in Turkey, International Journal of Botany 1 (1):50-58 (2005). 13.Akan, H and Eker, İ. Chek-list of the genus Colchicum in flora of Turkey, Turkish Journal of Botany 29 (4):327-331, (2005).
 1. Akan, H., Kaya, Ö.F., Eker, İ. and Cevheri, C. The flora of Kaşmer Dağı (Şanlıurfa), Turkish Journal of Botany 29 (4):291-310, (2005).
 2. Yıldırımlı Ş. ve Akan, H. New floristic records for the various squares in the flora of Turkey, Ot Sistematik Botanik Dergisi 2 (1): 1325-131 (1995).
 3. Tel, A.Z., Akan, H. ve Tatlı, Â. B2 karesi için yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi 2 (1): 117-124 (1995).
 4. Aydoğdu, M and Akan, H. The flora of Kalecik Mountain (Şanlıurfa, Turkey), Turkish Journal of Botany 29: 155-174 (2005).
 5. Ekim, T., Akan, H., Çetin, E. and Polat, T. The flora of Kuyulu Erosion District (Adıyaman / Turkey), Asian Journal of Botany 4 (2): 171-183 (2005).
 6. Akan, H and Satıl, F. Morphological and anatomical investigations on some species of Colchicum L. occuring in south east Anatolia, Turkey, Journal of Biological Sciences 5 (4): 402-410 (2005).
 7. Satıl; F, Eker, I and Akan, H. Some contributions to the morphological and anatomical description of Anemone coronaria L. (Ranunculaceae) occuring in Şanlıurfa, Turkey, Asian Journal of Plant Science 4 (1): 40-43 (2005).
 8. Akan, H. and Eker, İ. Some morphological and anatomical investigations on autumn species of Crocus L. occuring in Şanlıurfa, Turkish Journal of Botany 28: 185-191 (2004).
 9. Tatlı, Â., Akan, H., Tel, A.Z. and Kara, C., The flora of Upper Ceyhan Valley (Kahramanmaraş / Turkey), Turkish Journal of Botany 26: 259-275 (2002).
 
D1.3 (YDT) :Yurt DıĢı Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları:
 
 1. Akan, H. Gümüş ve Yellice Dağları bitkilerinin tehlike sınıflarında yapılan bazı değişiklikler, II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi (20-22 Mayıs), Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bildiri Kitabı 270-272 (1998) (Tam metin).
 2. Akan, H., Temel, M. ve Tatlı, Â., Kütahya’da nadir yayılış gösteren Gentiana lutea ssp. sypmhandra (Murb.) Hayek üzerinde taksonomik, morfolojik ve ekolojik bir araştırma, I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu (23-25 Eylül), Bildiri Kitabı, Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:1, Bildiri kitabı, 269-278 (1999) (Tam metin).
 3. Tatlı, Â., Memiş, R., Akan, H. ve Temel, M. Kütahya’da yayılış gösteren endemik bitkilerin tehlike sınıfları açısından değerlendirilmesi, I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu (23-25 Eylül), Dumlupınar Ün. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No:1, Bildiri Kitabı, 280-294, (1999) (Tam metin).
 4. Tatlı, Â., Küçükkaraca, B. ve Akan, H. Kütahya’nın Anıt Ağaçları, I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu (23-25 Eylül), Dumlupınar Ün. Çevre Sorunları Araşt ve Uyg Merk, Yayın No:1, Bildiri Kitabı, 623-630 (1999) (Tam metin).
 5. Tatlı, A., Akan, H., Tel, Z. and Kara, C., The flora of upstairs Ceyhan Valley (Kahramanmaraş), Second Balkan Botanical Congress, 14-18 May, Abstracts: 19, İstanbul 2000 (Bildiri) (Abstract-özet yayın).
 6. Akan, H. and Eker, İ., Some morphological and anatomical investigations on autumn species of Crocus L. spreading in Şanlıurfa, VI th Plant Life of Southwest Asia Symposium (10-14 June), Program & Abstracts: 35, Yüzüncü Yıl University, Van, 2002 (Poster) (Abstract-özet yayın).
 7. Eker, İ. and Akan, H., “Some morphologıcal observations on Sternbergia clusiana (Ker- Gawl.) Ker-Gawl. ex Sprengel spreading in Şanlıurfa and Kilis” VI th Plant Life of Southwest Asia Symposium (10-14 June), Program & Abstracts: 60, Yüzüncü Yıl University, Van, 2002, (Poster) (Abstract-özet yayın).
 8. Akan, H, Ekici, M. and Aytaç, Z., The endemic species of Trigonella and their conservation in Turkey, XVII. International Botanical Congress, Vienna, (17-23 July), Abstracts, p. 611, (2005 ) (Abstract-özet yayın).
 9. Akan, H. An ethnobotanical investigation on the baskets of Mardin, south Anatolia, IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB2005) (21-26 August, İstanbul), Abstracts, p. 55 (2005) ((Abstract-özet yayın).
 10. Akan, H. and Aslan M, A folkloric and ethno-botanical research on Şanlıurfa isot, (Capsıcum annuum L.), IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB2005) (21-26 August, İstanbul)Abstracts, p. 15 (2005) (Abstract-özet yayın).
 11. Akan, H., Aslan, M. and Balos, M.M., An assesment of hand-made musical instruments in Şanlıurfa, SE Anatolia, IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB2005) (21-26 August, İstanbul), Abstracts, p. 55, (2005) (Abstract-özet yayın).
 12. Akan, H., Aydoğdu, M and Korkut M, An ethnobotanical research of the Kalecik Mountain area (Şanlıurfa, South East Anatolia), IV th International Congress of Ethnobotany (ICEB2005) (21-26 August, İstanbul), Abstracts, p. 56, (2005) (Abstract-özet yayın).
 13. Eker, İ., & Akan H., Rediscovery of Scilla mesopotamica Speta (Liliaceae); a threatened endemic Turkish species, 20-26 June, Sofia, Book of Abstracts, page 172, (2006), (Abstract- özet yayın).
 14. Akan H, Tay D, Potential Ornamental Plants of Upper Mesopotamia: Genetic Resources, Distribution and Preliminary Observations, 13-19 August, Seoul, Abstracts book, page 8, (2006)(Abstract-özet yayın).
 15. Akan, H. The Botanical Tourism in Turkey, XIII. Optima Meeting, 22-26 March Antalya, Turkey, Book of Abstracts, page 35 (2010). (Abstract-özet yayın). (çağrılı Bildiri).
 16. Dabanlı D, Şapçı H, Ekici M, Özcan S, Vural C, Akan H. Phylogenetic relationship of Taxa Hypoglottidei DC. Section in genus Astragalus L. Using seed storage protein polymorphism, XIII. Optima Meeting, 22-26 March Antalya, Turkey, Book of Abstracts, page 88 (2010). (Abstract-özet yayın).
 17. Şapçı H, Dabanlı D, Özcan S, Ekici M, Vural C, Akan H. Phylogenetic relationship of Taxa Dissitiflori DC. Section in genus Astragalus L. Using seed storage protein polymorphism, XIII. Optima Meeting, 22-26 March Antalya, Turkey, Book of Abstracts, page 117 (2010). (Abstract-özet yayın).
 18. Ekici M, Akan H, Aytaç Z. The taxa of CR and EN catergories belong to sections Hypoglottidei DC. and Dissitiflori DC. of Astragalus L. in Turkey. XIII. Optima Meeting, 22-26 March Antalya, Turkey, Book of Abstracts, page 146 (2010). (Abstract-özet yayın).
 19. Akan H. GAP’ın Bitkisel Zenginliği ve Botanik Turizminde Değerlendirlmesi, I.Uluslararası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası (UDİSİS), Bildiri Kitabı, 267-274, 24-26 Mayıs Diyarbakır (2010) (Tam metin).
 
D1.4 (YDKM) :Yurt Dışı Kitapta Yayımlanan Makale:
 
----
 

D1.5 (YİM) :Yurt İçi Dergide Yayınları:

 

 1. Tel, A.Z., Akan, H. ve Tatlı, Â. B2 karesi için yeni floristik kayıtlar, Ot Sistematik Botanik Dergisi 2 (1): 117-124 (1995).
 2. Yıldırımlı Ş. ve Akan, H. New floristic records for the various squares in the flora of Turkey, Ot Sistematik Botanik Dergisi 2 (1): 125-131 (1995).
 3. Akan, H., Aslan, M. ve Eker, İ., Capparis L. (Kebere) cinsinin GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) bölgesindeki işlenmesi, ihracatı ve son populasyon durumu, Ot Sistematik Botanik Dergisi, 11 (1):105-118, (2004) .
 4. Akan, H., Aslan, M. ve Balos, M.M., Şanlıurfa’nın kent merkezindeki semt pazarlarında satılan bazı bitkiler ve kullanım amaçları, Ot Sist Botanik Dergisi, 12 (2): 43-58, (2005).
 5. Balos M.M, Akan H. Zeytinbahçe-Akarçay (Birecik, Şanlıurfa) arasında kalan bölgenin etnobotanik özellikleri, Selçuk Ün., Fen Edeb Fak Fen dergisi, 29:155-171 (2007).
 6. Akan H, Balos M.M, GAP Bölgesinden toplanan meyan kökü (Glycrrhiza glabra L.) taksonunun ihracat durumu, etnobotanik özellikleri ve tıbbi önemi, Fırat Ün Fen ve Müh. Bilimleri dergisi, 20 (2):233-241 (2008).
 7. Akan, H., Korkut, M.M., Balos M.M. , Arat dağı ve Çevresinde (Birecik, şanlıurfa) Etnobotanik Bir Araştırma, Fırat Ün Fen ve Müh Bilimleri Dergisi, 20 (1): 67-81 (2008).
 8. Korkut M, Akan H, Balos M Arat dağı Florası (Birecik, Şanlıurfa/Türkiye), SÜ Fen Edeb Fak Dergisi, 31:67-86, Konya (2008).
 9. Aslan M, Akan H, Balos M.M Şanlıurfa'da Bazı Odunsu Bitkilerin Etnobotaniği Üzerine Bir Araştırma. Ot Siztematik Botanik Dergisi Cilt:18 Sayı:1 Sayfa 117-137 (2011).
 10. Akan H. Mardin (Güneydoğu Anadolu Bölgesi) Zembilleri Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma, Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Dergisi, sayı 1, cilt 1, 21-31 (2013).
 11. Akan H, Balos MM, Tel, AZ. Birecik (Şanlıurfa) Yöresindeki Bazı Baklagil Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri, Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Uluslararası Dergisi, sayı 1, cilt 1, 32-40 (2013).
12. Akan H, Balos MM, Aslan M. An ethnobotanical research on handmade musical instruments in Şanlıurfa, South East Anatolia, Turkey.Biological Diversity and Conservation, 6/1 (2013) 93-100 (2013).
 
 
D1.6 (YİT) :Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınları:
 
 1. Akan, H. ve Tatlı, Â., Gümüş ve Yellice Dağları florası üzerinde çalışmalar-I, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, (17-20 Eylül, İstanbul), Bildiri Kitabı, Cilt 1, 274-285 (1997) (Tam metin).
 2. Akan, H. ve Tatlı, Â., Gümüş ve Yellice Dağları florası üzerinde çalışmalar-II, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi, (7-10 Eylül, Samsun), Bitki Sistematiği-Bitki Ekolojisi Seksiyonu Bildiri Kitabı, Cilt 1, 528-537 (1998)(Tam metin).
 3. Akan, H. ve Tatlı, Â, Beşkarış baraj alanının florası (Kütahya), Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu (21-23 Eylül), İstanbul Üniversitesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı, Bildiri Kitabı, 52-65, Çantay Matbaası (1998) (Tam metin).
 4. Akan, H. and Eker, İ., Şanlıurfa’da yayılış gösteren Anemone coronaria L. (Ranunculaceae) üzerinde bazı morfolojik gözlemler, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, (4-7 Eylül), Özetler: 129, Malatya, (2002) (Poster) (Abstract-özet yayın).
 5. Akan, H., Hatemov, V. ve Kaya, Ö.F., Şanlıurfa’nın Park ve Bahçelerindeki Dendrofloranın Floristik Yönden Araştırılması, HÜBAK 1. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 16 Şubat, Bildiri Özet Kitabı: 48, Şanlıurfa, (2004) (Bildiri) (Abstract-özet yayın).
 6. Korkut, M. ve Akan, H., Şanlıurfa Piyasasinda Satılan Tıbbi Bitkiler, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran), 5. Seksiyon: Botanik (Sistematik, Bitki Fizyolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi) Özetleri: 20, Adana, (2004) (Bildiri) (Abstract-özet yayın).
 7. Akan, H, Eker İ ve Aslan M, Kapari (Keber) Bitkisinin GAP Bölgesindeki İhracatı ve Son Populasyon Durumu, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran), 5. Seksiyon: Botanik (Sistematik, Bitki Fizyolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi) Özetleri: 140, Adana, (2004) (Poster) (Abstract-özet yayın).
 8. Akan, H ve ark., Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) Florası, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi (21-24 Haziran) 5. Seksiyon: Botanik (Sistematik, Bitki Fizyolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi) Özetleri: 41, Adana, (2004) (Bildiri) (Abstract-özet yayın).
 9. Akan, H. ve Balos M.M, Şanlıurfa’da doğal dayılış gösteren bazı geofitlerin kaya bahçelerinde değerlendirilmesi, I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu, Sempozyum özet kitabi, s.15, (26-27 Mayıs, İzmir) (2005) (Abstract-özet yayın).
 10. Akan, H ve ark., Harran Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Atatürk Arboretumu’nun Mevcut Durumu ve Geliştirme Stratejileri” I. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu (26-27 Mayıs, İzmir) Sempozyum özet kitabi, s.12, (2005) (Abstract-özet yayın).
 11. Babaoglu S, Açik L, Ekici M, Akan H., Astragalus cinsine ait Onobrychioidei DC. Seksiyonundaki taksonomik iliskilerin protein profilleri ile belirlenmesi, XIV Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskisehir, 2005 (Abstract-özet yayın)
 12. Eker, İ, Koyuncu M, Akan H. Şanlıurfa İli Geofit Florası, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası, Özet Bildiri Kitabı, sayfa 28, 26-30 Haziran (2006), (Abstract-özet yayın).
 13. Martin E, Akan, H., Ekici M, Aytaç Z. , Türkiye’de Yetişen Trigonella L. (Fabaceae) cinsine ait taksonların karyotip analizi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özet Kitapçığı, sayfa 25, 26-30 Haziran , Kuşadası, (2006), (Abstract-özet yayın)
 14. Akan H, Mirdeslioğlu M.N, Şanlıurfa Yöresindeki bazı baklagil bitkilerin etnobotanik özellikleri, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, (2008) Trabzon (Poster) (Abstract-özet yayın) .
 15. Akan H, Mirdeslioğlu M.N, Şanlıurfa’nın Endemik Bitkileri, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, 2008 Trabzon (Poster) (Abstract-özet yayın)
 16. Akan, H., Kılıç Ö.S, Mirdeslioğlu M.N, Aydoğdu M. Okul dışı çevre eğitiminde GAP Doğa Eğitimi Projesi, 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, (2008) Trabzon (Poster) (Abstract-özet yayın).
 17. Akan H (2008). Türkiye Trigonella(Leguminosae)Larının Revizyonu, I.Ulusa Baklagil Çalıştayı, Özet Kitapçığı, 11-13, Şanlıurfa 11-13 Nisan (2008). (Abstract-özet yayın).
 18. Murat Ekici, Hasan Akan, Zeki Aytaç, Türkiye’deki Astragalus L. Cinsine Ait Incanı Dc. Seksiyonunda Yer Alan Cr Ve En Kategorilerindeki Taksonlar, Pamukkale Üniversitesi 21– 25 Haziran, 20.Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli. (2010).
 19. Akan H. (2012) Türkiye'de Orkide Turizmi. Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı Menemen/İzmir. 25-26 Nisan (2012) (Bildiri).
 20. Eryılmaz R, Akan H. (2012) Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Orkideler Üzerinde Ön Araştırmalar. Türkiye 2. Orkide ve Salep Çalıştayı Menemen/İzmir. 25-26 Nisan (2012).
 21. Akan H (2012). Gül Turizmi, Her yönüyle Gül turizmi Sempozyumu, 7-9 Haziran, İsparta, (2012).
 22. Akan H. GAP'ın Florası ve Botanik Turizminde değerlendirilmesi (Davetli konuşmacı) GAP Biyoçeşitlilik sempozyumu, 24 Mayıs, Şanlıurfa, (2013).
 23. Sadıkoğlu N & Akan H (2013). GAP’ın Etnobotanik Biyoçeşitliliği ve Ekoturizm Açısından Değerlendirilme Olanakları, GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu (Bildiri), 23-25 Mayıs, Şanlıurfa (2013).
 24. Abak F, Akan H, Taşgüzen R, Arslan M, Avcıl N ve Gül M. Türkiyenin Güney Sınırındaki Mayınlı Bölglerde Yayılış Gösteren Asteraceae (Bildiri), 23-25 Mayıs 2013, GAP Biyoçeşitlilik sempozyumu, Şanlıurfa (2013).
 25. Gül M, Akan H, Taşgüzen R, Avcıl N, Abak F, Arslan M. Birecik (Şanlıurfa) Aktarlarında Etnobotanik Bir Araştırma, 23-25 Mayıs 2013, GAP Biyoçeşitlilik sempozyumu, Şanlıurfa (2013).
 26. Arslan M, Akan H, Gül M, Taşgüzen R, Avcıl N, Abak F (2013). Şanlıurfa Yöresinde Yer Alan Bazi Şifalı Bitkiler Üzerine Çalışmalar, 23-25 Mayıs 2013, GAP Biyoçeşitlilik sempozyumu, Şanlıurfa (2013).
 27. Avcıl N, Akan H, Gül M, Taşgüzen R, Abak F, Arslan M. GAP Yöresinde Yayılış Gösteren Bazı Gagea Türleri, 23-25 Mayıs, GAP Biyoçeşitlilik sempozyumu, Şanlıurfa (2013).
 28. Taşgüzen R, Akan H, Gül M, Avcıl N (2013). Şanlıurfa İlinde Bulunan Brassicaceae (Hardalgiller) Familyası Üzerine Ön Çalışmalar, 23-25 Mayıs, GAP Biyoçeşitlilik sempozyumu, Şanlıurfa (2013).
 
D2: Basılmış Kitapları D2.1 (YDK)   :Yurt Dışı:- D2.2 (YİK)      :Yurt İçi:
 
 1. Tatlı, Â., Ölçer, H., Bingöl, N. ve Akan, H., (Editör) “I. Uluslararası Doğal Çevreyi
Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumu Bildiri Kitabı, 965 sayfa, Dumlupınar Ün. Çevre Sorunları Araş. ve Uyg. Merk. Yayın No:1, Tuğra Ofset (1999).
 1. Tatlı, Â., Küçükkaraca, B., Akan, H. ve ark., Kütahya’nın Anıt Ağaçları, Kütahya Valiliği Çevre Vakfı Yayını, Reprovizyon Ltd. Şti., (Türkçe ve İngilizce), Renkli, ISBN: 975-97247- 0-7, 231 sayfa, (2000).
 2. Hatemov, V., Akan, H ve ark., Şanlıurfa’nın Egzotik Ağaç ve Çalıları, (Türkçe ve İngilizce), Renkli, Demircioğlu Matbaacılık, ISBN:975-288-773-2, 64 sayfa, (2003).
 3. Akan, H. Sistematik Temel Bilgisi, Harran Üniversitesi Yayını No: 3, Harran Üniversitesi Basımevi, Şanlıurfa, ISBN: 975-7113-18-2, 82 sayfa, (2003).
 4. Akan, H. ve Eker, İ., Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuar Kılavuzu, Harran Üniversitesi Yayınları No: 4, Harran Üniversitesi Basımevi, ISBN:975-7113-19-0, 208 sayfa, (2003) .
 5. Akan, H., Eker., İ. ve Balos M.M., “Şanlıurfa’nın Nadide Çiçekleri (Geofitler)”, (Türkçe ve İngilizce), Renkli, Demircioğlu Matbaacılık, ISBN: 975-270-609-6, 96 sayfa, (2005).
 6. Tatlı, Â ve Akan, H, Nemrut Dağı, In: Özhatay, N., Byfield, A., Atay, Türkiye’nin 122 önemli bitki alanı, 327-329, WWF Türkiye, İstanbul (2005).
 7. Akan H. Nemrut Volkanı, In: Eken G, Bozdoğan M, İsfendiyaroğlu S, Kılıç DT, Yıldıray L, Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, 354-355, Doğa Derneği, (2006).
 8. Akan, H & Balos M Tabiat varlıklarıyla Urfa, Şanlıurfa Valiliği, İl Kültür ve Turizm müdürlüğü yayınları, şehir kitaplığı dizisi : 54, Fsf (2008).
 9. Akan H, Ekici M & Aytaç Z.Türkiyenin Yabani Çemenleri, Ece Matbaası, Ankara (2009).
 
D3: Destek Proje Yürütücülüğü:
 
 1. “Türkiye’nin Astragalus L. (Leguminosae) Cinsine Ait Alopecias Bunge (=Alopecuroidei DC.) Seksiyonunun Revizyonu”, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1575,(2000) Yardımcı Araştırıcı.
 2. “Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) Florası”, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, Proje No: 248, (2002) Proje Yürütücüsü.
 3. “Şanlıurfa’nın Park ve Bahçe Bitkilerinin Dendroflorası”, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, Proje No: 249, (2002) Yardımcı Araştırıcı.
 4. “Kalecik Dağı (Şanlıurfa) Florası”, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, Proje No: 433, (2004) Proje Yürütücüsü.
 5. “Türkiye’nin Astragalus L. Cinsine Ait Onobrychium Boiss. Seksiyonunun Revizyonu, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1959, (2005) Yardımcı Araştırıcı.
 6. “Şanlıurfa Geofit Florası”, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Saymanlığı, Proje No:174, (2005) Proje Yürütücüsü.
 7. “Kuyulu (Adıyaman) Erozyon Kontrol Uygulama Alanının Floristik Yapısı Üzerinde Araştırmalar” TEMA Projesi, Proje No: 10.03-210, (2005) Proje Yürütücüsü.
 8. GAP’taki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, TÜBİTAK Projesi, (TBAG-Ç.SEK/22) (2006) Proje Yürütücüsü
 9. “Arat Dağı (Birecik) florası ve etnobotanik özellikleri” Harran Ün. Araş. Fonu Saymanlığı, proje no:481, (2006), Proje Yürütücüsü
 10. Türkiye Trigonella L. (Leguminosae)’larının Revizyonu, TÜBİTAK projesi, TBAG- 2099, (2006) Proje Yürütücüsü
 11. GAP Yöresinin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi-I , TÜBİTAK, Proje no: 106Y096, (2007) Proje Yürütücüsü
 12. GAP Geofit Florası, Harran ÜniversitesiBilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Proje No: 642 (2008), Proje Yürütücüsü
 13. GAP Yöresinin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi-II , TÜBİTAK, Proje no: 107B005, (2008) Proje Yürütücüsü
 14. Şanlıurfa Leguminosae Florası, Harran Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, (Proje No:798), 2007 Proje Yürütücüsü
 15. GAP Yöresinin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi-III , TÜBİTAK, Proje no: 108B007, Proje Yürütücüsü, 2009
 16. Türkiye’ nin Astragalus L. (Leguminosae) Cinsine ait Proselius Bunge, Hypoglottidei DC. ve Xiphidium Bunge Seksiyonlarının Revizyonu”, TÜBİTAK projesi, proje no: 106T284, yardımcı araştırıcı, 2010.
 17. Şanlıurfa Poacea Florası, Harran Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, 2011 Proje Yürütücüsü
 18. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Orchidaceae Florası, Harran Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, 2011 Proje Yürütücüsü
 19. Atatürk ormanı (Şanlıurfa) Florası ve Etnobotanik Özellikleri, Proje Yöneticisi, 2011
 20. Türkiye'nin Güney Sınırı Boyunca Yer Alan Mayınlı Alanların Alt Gelişim Projesi, 2012 Yardımcı Araştırıcı
 
 1.  AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ -TARİHLERİ :
 
 1. Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı: Harran Ün, Biyoloji Böl., 2001-devam ediyor
 2. Botanik Bahçesi ve Arboretumu Müdürlüğü : Harran Ün, (2001–2006)
 3. Bölüm Koordinatörü, Tezsiz Y. Lisans, Ortaöğretim Fen Alanlar Anabilim Dalı (2008)
 4. Bölüm Başkan yardımcılığı: Harran Ün, Biyoloji Böl., 2007-2009
 5. Yönetim Kurulu Üyeliği: Harran Ün, Eğitim Fakültesi, - (2009-devam ediyor)
 6. Bölüm Başkanlığı : Harran Ün, Biyoloji Bölümü (2011- Devam Ediyor)
 
 
 1.  ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI  KURULUŞLAR :
 
 1. Society for Economic Botany (Amerika)
 2. TEMA
 3. Doğal Hayatı Koruma Derneği
 4. O.D.T.Ü. Mezunlar Derneği
 5. Doğa Derneği
 6. Şanlıurfa Doğal ve Kültürel Hayatı Koruma Derneğinin Kurucu üyesi–2007
 7. Flora Araştırmaları Derneği-2008
 8. Şanlıurfa Profesyonel Turist Rehberler Derneği (ŞURED) kurucu Başkanı (2008-2010)
 9. TUREB (Türkiye Turist Rehberler Derneğinin Genel Başkan Yardımcısı (2008-2010)
 10. Şanlıurfa Kent Konseyi Kültür- Turizm Tanıtım Gurubu üyesi 2009-2011
 11. Pusula Danışmanlık ve Eğitim Derneği Kurucu Üyesi (2012)
 

G. DİĞER HUSUSLAR

 
KONGRE VE SEMPOZYUMLARA KATKILARI:
 
 1. Sempozyum:“I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Semp., 23-25 Eylül, 1999 (Organizasyon Komitesi Üyesi).
 2. 7th International Symposium on Plant Life of South West Asia, 2007, Eskişehir, Turkey (Bilim Danışma Kurulu).
 3. I. Ulusal Baklagiler Çalıştayı, 11-13 Nisan 2008 (Organizasyon Komitesi Başkanı).
 4. I.GAP Organik Tarım Kongresi 17-20-Kasım 2009 Şanlıurfa, (Bilim Danışma Kurulu).
 5. Ekoloji Sempozyumu / 03-05 Mayıs 2012 - Kilis (Bilim Danışma Kurulu)
 6. III. Ulusal Biyosidal Kongresi / 01-04 Kasım 2012-Şanlıurfa (Düzenleme Komitesi)
 

 YURT DIŞI BURSLARI :

 
 1. TÜBİTAK, NATO B2 bursu, Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi ve herbaryumunda araştırma bursu, İngiltere (1998).
 2. TÜBİTAK NATO B2 Bursu, Kent State Universitesi’nde Dr. Andrea Schwarzbach yönetiminde Trigonella cinsinin “Moleküler yapısı” konusunda araştırma, Amerika (2003).
 3. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Yurt Dışı Bilimsel Toplantı desteği, Seul, (2006).
 4. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Yurt Dışı Bilimsel Toplantı desteği, Fransa, (2009).
 5. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, Yurt Dışı Bilimsel Toplantı desteği, Sırbistan, (2013).
 
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİM:
 
17 Yüksek Lisans, 2 doktora öğrencisi
 

TELEVİZYONCULUK/BELGESEL DENEYİMİ:

 
Kütahya orman belgesi” “Anıt Ağaçlar Belgesi“ “doğa ve çevre” “Gerçeklerin Aynası”, “Ramazan Konuğu”
“Adım Adım İlçelerimizisimli programların sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendi.
 

Radyo ve TV Konuşmaları:

 

 1. Doğal Çevreyi Koruma ve Endemik Bitkilerimiz” Destan TV (Kütahya) (Konuklar: T. Ekim, H. Duman, Â. Tatlı, E.Yücel’in konuk oldukları “Gerçeklerin Aynası” isimli programda program yapımcılığı ve sunuculuğu görevi (24 Eylül-1999).
 2. Kütahya Ormanlarının Belgeseli ve Anıt Ağaçları (7 Bölüm) Destan TV (Kütahya), Metin yazarı, Program yapımcısı ve Sunucusu (2000).
 3. “GAP’ın Genel Bitki Örtüsü”, TRT GAP Radyosu, 22.11. 2004, tele-Röportaj (2004).
 4. “Meyan Şerbeti” ŞRT (Şanlıurfa Yerel Televizyonu), 8.01. 2005, Ana Haber Bülteninde 10 dakikalık söyleşi (2005).
 5. ” Şanlıurfa Geofitleri”, TRT1 İzmir Radyosu, 1.06.2005, Tele-röportaj (2005).
 6. 24 Mayıs 2006 TRT Diyarbakır Radyosu, canlı telefon bağlantısı, GAP Doğa Eğitimi
 7. 26 Mayıs 2006: İzmir TRT Radyosu, GAP Doğa Eğitimi
 8. 6 Haziran 2006: TRT3, Stüdyo Diyarbakır programı, canlı yayın, Ekoturizm ve GAP Doğa Eğitimi
 9. 28 Aralık 2005, TRT Diyarbakır radyosu,Gündönümü programı,
 10. 21 Haziran 2007 TRT Gide gide gap canlı yayın
 11. 7 Nisan 2008, TRT, Bu toprağın Sesi, Legum çalıştayı
 12. 6 Haziran 2008 TRT Diyarbakır radyosu, Günışığı programı, Geze geze köşesi, GAP Doğa Eğitimi
 13. 13 Haziran 2008 TRT Diyarbakır radyosu, Günışığı
 

Gazete, Bülten ve Popüler Dergilerdeki Haberler:

 

 1. “Orkideleri Koruyalım” (Ufuk Gazetesi, Tahsin Dolavcı, Kütahya, 1 Nisan 1997)
 2. “Dumlupınar Üniversitesi’nde Orkide Semineri”(Bayram Gazetesi, 19/20 Nisan 1997)
 3. “Mezopotamya Sümbülü Yeniden Keşfedildi” (Hürriyet, 16 Ekim 2004)
 4. “Mezopotamya Sümbülüne 116 Yıl Sonra Yeniden Keşif” (Yeni şafak, 16 Ekim 2004)
 5. “Mezoptamya Sümbülü” (Tercüman, 16 Ekim 2004)
 6. “Mezopotamya Sümbülü’nün Yeniden Keşfi” (Harran Ün. Bülteni, Aralık 2004)
 7. “Urfa’nın Çiçekleri Kitap oldu” (Gap Gündemi, 26 Şubat 2005)
 8. “Şanlıurfa’nın Nadide Çiçekleri” (Şanlıurfa Anadolu Gazetesi, 26 şubat 2005)
 9. “Nadide Çiçeklere Kitap” (Halkın Sesi, 26 Şubat 2005)
 10. “Şanlıurfa’nın Çiçekleri Ortaya Çıkarıldı” (Şanlıurfa’da Bugün, 26 şubat 2005)
 11. “Şanlıurfa’nın Nadide Çiçekleri” (Şanlıurfa Reha Gazetesi, 26 şubat 2005)
 12. “Nadide Çiçekler” (Güneydoğu Ekspres, 26 şubat 2005)
 13. “Şanlıurfa’nın Nadide Çiçekleri Çok Beğenildi” (Hizmet Gazetesi, 28 şubat 2005)
 14. “Nadide Çiçeklerimiz Kitapta Toplandı” (Pusula Gazetesi, 1-5 Mart 2005)
 15. “Urfa’nın Etrafı: Fırat boyunun Sümbülleri, Çiğdemleri…” (Atlas dergisi, Mayıs 2005)
 16. “Şanlıurfa’nın Nadide Çiçekleri” (Geofitler)” (Orman ve Av Dergisi, Sayı: 2005-2)
 

Bir Ağaca ismimin Verilmesi:

 

Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araş. ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün onayı ile “Kütahya Biyolojik Zenginliklerinin Tanıtılması” çalışmalarım nedeniyle “Kütahya’nın Anıt Ağaçları” (sayfa 132) isimli kitapta yer alan bir Karaçam ağacına “Hasan Akan” adı verilmiştir (2000
 

 Hakemlikler/Danışmanlılar:

 

 1. Ot Sistematik Botanik Dergisi makalelerine hakemlik
 2. Botanical Journal of Linnean Society makalelerine hakemlik
 3. Harran Ün. Bilimsel Araştırma Projeleri Kom. Başkanlığına sunulan projelere hakemlik
 4. Harran Ün. Yayın Komisyonu Başkanlığına sunulan Eserlerin incelenmesine hakemlik
 5. Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi makalelerine hakemlik,
 6. Asian Journal of Plant dergisi makalelerine hakemlik
 7. International Journal of Pharmacology dergisi makalelerine hakemlik
 8. Journal of Biological Sciences dergisi makalelerine hakemlik
 9. Pakistan Journal of Biological Sciences dergisi makalelerine hakemlik
 10. Plant Pathology Journal dergisi makalelerine hakemlik
 11. Journal of Applied Biological Sciences dergisi (Nobel yayınevi) makalelerine hakemlik
 12. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi makalelerine hakemlik
 13. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi makalelerine hakemlik
 14. Turkish Journal of Botany dergisi makalelerine hakemlik
 15. TÜBİTAK proje önerilerini değerlendirme panellerine hakemlik
 16. International Journal on Biological Diversity and Conservation dergisinde hakemlik
 17. Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜTAYAM) e-Dergisi Danışma Kurulu
 18. Yüzüncı Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Danışna Kurulu.
 19. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Danışma Kurulu.
 20. EurAsian Journal of BioSiciences Dergisi Hakemlik.
 21. Celal BAYAR Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kom. Başkanlığına sunulan projelere hakemlik

 

Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Okuttuğu Dersler:

 

 • Paleobotanik
 • Bitki Embriyolojisi
 • Mesleki Latince
 • İleri Etnobotanik
 • Botanik Nomenklatürü ve Terminolojisi
 • Tohumlu Bitkiler Sistematiği
 • Tohumlu Bitkiler Sistematiği Lab.
 • Sistematik Temel Bilgisi
 • Herbaryum Teknikleri
 • Genel Botanik II
 • Türkiye Florası
 

Teşekkür/Takdir Belgeleri:

 

 1. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığının Teşekkür Sertifikası (1999).
 2. 23-25 Eylül tarihleri arasındaki I. Uluslararası Doğal Çevreyi Koruma ve Ehrami Karaçam Sempozyumuna” katkılardan ötürü Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün Teşekkür Belgesi (1999).
 3. “Orman Yangınlarını Önleme” konulu TV programları ve “Kütahya Orman Belgeselinin” hazırlanmasından ötürü Orman Bakanlığı Teşekkür belgesi (2000).
 4. Aslanapa 2000 CD’sinin hazırlanmasındaki katkılar için Aslanapa Kaymakamlığının Teşekkür yazısı (2002).
 5. Harran Üniversitesi IV. Bahar Şenlikleri (15-17 Mayıs) kapsamında “Biyoloji Dünyası” standında gösterilen gayretten dolayı Dekanlığın verdiği Teşekkür belgesi (2003)
 6. Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından hazırlanan ” Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları” isimli kitaba katkılardan ötürü Teşekkür yazısı (2003).
 7. Şanlıurfa Vakfı, Tektek Dağları Milli Parkı panelinde konuşmacı, Teşekkür plaketi (2007)
 8. TEMA ve Adıyaman Üniversitesi Tarafından Düzenlenen "Erozyon ve Çevre" Konulu Panelde Konuşmacı, Teşekkür Plaketi (2007)
 9. Samsun İlkadım Milli Eğitim Müdürlüğü,” GAP ve Doğanın dili” konferansı için, (2008).
 10. Şanlıurfa Valiliği, “63. Kentte 63 yayın” projesine destek kapsamında, (2009).
 11. Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Urfa Tabiat Varlıkları İsimli kitaba katkı (2009).
 12. İzmir Turist Rehberler Odası, “Türkiye Florası ve Botanik Turizmi” konferansı, (2009).
 13. Türkiye Florasının Yeniden Yazılması Toplantısı, Flora Araştırmalar Der (2009).
 14. “Konuşan Kitap Şenliğine katkı”, Şanlıurfa Valiliği (2009).
 15. Doğa Sevgisi ve Çevre Bilinci, Cizre Milli Eğitim Müd. (2009).
 16. X.Ulusal Turizm Kongresine katkıdan ötürü, Mersin Üniversitesi (2009).

 

Kokartlı Turist Rehberliği :

 
-Eko-turizme olan merakı nedeniyle 2008 yılında “Profesyonel Turist Rehberi” oldu.
“Şanlıurfa Turist Rehberleri Derneği (ŞURED)nin kurucu başkanlığını yaptı
-Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB)’nin genel başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.