Yrd. Doç. Dr. Mahmut DOĞAN
Biyoloji (Bitki Fizyolojisi)
Tel :0 414 318 35 63
E-mail: dogan@harran.edu.tr
 
                                        
 
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Biyoloji Bölümü Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 1986–1990
Y. Lisans Biyoloji Anabilim Dalı, Harran Üniversitesi 1996–1999
Doktora Botanik Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi 1999–2004
 
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
Atık suların Karıştığı Karakoyun Deresi ile Sulanan Bahçelerde Yetiştirilen Sebzelerde Toksik Element Birikiminin Araştırılması
 
Prof. Dr. Yaşar ÜNLÜ (Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa
 
Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :
Domates (Lycopersicon sp.)‘te tuz stresinin bazı fizyolojik parametreler ve antioksidant enzim aktiviteleri üzerindeki etkilerinin in vivo ve in vitro olarak incelenmesi
 
Prof. Dr. Rukiye TIPIRDAMAZ (Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Ankara
 
Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
     
Ar. Gör. Harran Üniversitesi 1994–1997
Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi 1997–2004
Dr. Ar. Gör. Harran Üniversitesi 2004–2005
Ydr. Doç. Dr. Harran Üniversitesi 2005-
     
     
 
 
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
Lisans:
Güz Dönemi:
Sitoloji
Sitoloji Lab.
Bahar Dönemi:
Bitki Fizyolojisi
Bitki Fizyolojisi Lab.
 
Yüksek Lisans:
Güz Dönemi:
Bitki Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi
Bitki Hücre Metabolizması
Bitki Büyüme Regülâtörleri
 
 
 
Bahar Dönemi:
Çimlenme Fizyolojisi
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
Bitkilerde Stres Fizyolojisi
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1. Tez konusu: “Bor elementinin soyada kuraklık stresine karşı kullanılması ve bazı antioksidatif savunma mekanizmaları açısından araştırılması” adlı yüksek lisans tezi. Bitirme yılı 2010.
 
2. Tez konusu: “Bitkilerde kuraklık stresinin antioksidatif enzim aktiviteleri üzerindeki etkileri” adlı yüksek lisans tezi. Bitirme yılı 2010.
 
3. Tez konusu: “Bitkilerin Tuz Stresine Toleransında Salisilik Asit ve Prolin’in Fizyolojik Rolünün Araştırılması” adlı yüksek lisans tezi. Bitirme yılı 2010.
 
4. Tez konusu: "Çinko Uygulamasının Soyada (Glycine Max. L.  cv., “A3935”) Büyüme ve Gelişmeye Etkisi" adlı yüksek lisans tezi. Bitirme yılı 2012.
 
5. Tez konusu: "Sıcaklık Stresinin Soyada (Glycine Max. L.  cv., “A3935”) Büyüme ve Gelişmeye Etkisi" adlı yüksek lisans tezi. Bitirme yılı 2012.
 
6. Tez konusu: "Azot Uygulamasının Soyada (Glycine Max. L.  cv., “A3935”) Büyüme ve Gelişmeye Etkisi" adlı yüksek lisans tezi. Bitirme yılı 2013.
 
7. Tez konusu: "Potasyumun Soyada (Glycine Max. L.  cv., “A3935”) Kuraklık Stresine Etkisi" adlı yüksek lisans tezi. Bitirme yılı 2014.
 
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
1.
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. Proje yöneticisi, 2004, “Domates’te (Lycopersicon esculentum L.) tuz stresinin bazı antioksidant enzim aktiviteleri üzerindeki etkilerinin in vivo ve in vitro olarak incelenmesi” adlı araştırma fonu projesi.
 
2. Proje yöneticisi, 2006, “Domates tohumlarının çimlenmesi üzerine tuz stresi ve sıcaklığın etkisi” adlı araştırma fonu projesi.
 

3. Proje yöneticisi, 2007, “Şanlıurfa ili atmosferik polen ve sporlarının araştırılması” adlı araştırma fonu projesi.

 
4. Poje yöneticisi, 2009, “Bor elementinin soyada kuraklık stresine karşı kullanılması ve bazı antioksidatif savunma mekanizmaları açısından araştırılması” adlı araştırma fonu projesi.
 
5. Proje yöneticisi, 2009, “Bitkilerde kuraklık stresinin antioksidatif enzim aktiviteleri üzerindeki etkileri” adlı araştırma fonu projesi.
 
6. Proje yöneticisi, 2010, “Bitkilerin Tuz Stresine Toleransında Salisilik Asit ve Prolin’in Fizyolojik Rolünün Araştırılması” adlı araştırma fonu  projesi.
 
7. Proje yöneticisi, 2012, "Çinko Uygulamasının Soyada (Glycine Max. L. Cv., A3935) Büyüme ve Gelişmeye Etkisi" adlı araştırma fonu projesi.
 
8. Proje yöneticisi, 2013, "Azot Uygulamasının Soyada (Glycine Max. L. Cv., A3935) Büyüme ve Gelişmeye Etkileri" adlı araştırma fonu projesi.
 
9. Proje yöneticisi, 2013, "Potasyumun soyada (Glycine Max. L. Cv., A3935) Kuraklık stresine etkisi" adlı araştırma fonu projesi.
 
10. Proje yöneticisi, 2014, Farklı Lokalizasyonlardaki Meyan (Glycrrhiza glabra L.) Bitkisinin Fizyolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi", adlı araştırma fonu projesi.
.
İlgi Duyduğu Alanlar:
Bitki Fizyolojisi
Stres Fizyolojisi
Doku Kültürü
Antioksidanlar ve Serbest Radikaller
-
Uluslararası Dergilerde Hakemlik:
1.
Ulusal Dergilerde Hakemlik:
1.
İdari Görevler :
-
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
 
Ödüller :
1.
ESERLER
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Mahmut Doğan, 2013. Determine Heavy Metal Accumulation in Plants Exposed to Exhaust Gases Alongside Şanlıurfa Highway. Ekoloji ve Çevre Dergisi, 22(89), 40-48
2. Mahmut Doğan, 2012. An investigation of salt stress in salsola and tomato plants in terms of antioxidant enzyme activities in their young and old leaves, African Journal of Plant Science, 6(2), 62-72.
 
3. Mahmut Doğan, 2011. Antioxidative and proline potentials as a protective mechanism in soybean plants under salinity stres. African Journal of Biotechnology, 10(32), pp., 5972-5978.
4. Mahmut Doğan, Rukiye Tıpırdamaz, Yavuz Demir, 2010. Salt resistance of tomato species grown in sand culture, Plant, soil and environmental agricultural journals (ISI), 499-507 pp., DOI: 1214-1178
5. Mahmut Doğan, Rukiye Tıpırdamaz, Yavuz Demir, 2010. Effective salt criteria in callus- cultured tomato genotypes, A journal of Biosciences (ISI), 613-618 pp., DOI: 0939-5075
 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Mahmut DOĞAN, 2001. The Accumulation of Toxic Elements in Parsley (Petroselinum crispum) grown in soils irrigated by Wastewater of Karakoyun Stream, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp., 31-34. DOI: false
2. Mahmut DOĞAN, 2003. Şanlıurfa'da karakoyun deresi atık sularıyla sulanan soğanda (Allium cepa L.) toksik element birikimi üzerine bir araştırma, Ekoloji çevre dergisi (ISI), pp., 1-3. DOI: false
3. Mahmut DOĞAN, Aslıhan AVU, Esra Nida CAN, Ali AKTAN, 2008. Farklı domates tohumlarının çimlenmesi üzerine tuz stresinin etkileri, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, pp., 174-182.
4. Mahmut DOĞAN, Hasan Kılıç, Ali Aktan, Nida Esra Can, 2009. Tuz Stresinin Domates’te (Lycopersicon Sp.) Kalsiyum Miktarı Üzerindeki Etkileri, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , pp., 103-108. DOI: false
5. Mahmut DOĞAN, 2012. Farklı Bor Uygulamalarının Capparis L. spp. ve Carthamus L. spp. Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(2), 154-161.
6. Mahmut DOĞAN, 2012. Azot Uygulamasının Tuz Stresi ve Antioksidan Enzim Aktivitesine Etkisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 16(3), 297-306.
7. Mahmut DOĞAN Aslıhan Avu, 2013. Kuraklık Stresine Karşı Borun Antioksidant Enzimlere Etkisi. Artvin Çoruk Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 14(1) 94-103.
8. Mahmut DOĞAN, Aslıhan AVU, 2013. Kuraklık stresine karşı bor bileşiklerinin soyada (Glycine max. L., cv., “A3935”) büyüme parametrelerine etkisi. Nevşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 2(2) 1-13.
 
9. Baran, Ayşe, Mahmut Doğan., 2014. Tuz Stresi Uygulanan Soya’da (Glycine max L.) Salisilik Asit’in fizyolojik Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(2), 36-43.
 
 
 
 
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. Mahmut DOĞAN, Rukiye TIPIRDAMAZ, Murat DİKİLİTAŞ, 2007. Effect of salt stres on some physiological parameters on various tomato (Lycopersicon spp.) genotypes. Second Annual Yok-Suny Collaboration Symposium, 23- 25 May- Adana/Turkey.
2. Dudu Özkum, Rukiye Tıpırdamaz, Mahmut Doğan, Haşim Şağban, Hilal Üstün, 2001. Proceedings of the 2nd balkan Botanical congress konferansı dahilinde "Plants of the Balkan Peninsula:in to the next millennium" bildiri kitapçığındaki "A. Karyological Study on Iris Stenophylla Hausskn&Siene ex Baker Subsp. Stenophylla (Iridaceae) collected From Beyşehir in Turkey", 489-492 pp., İstanbul/Turkey,
3. Mahmut DOĞAN, 1999. The 3d International Symposium konferansı dahilinde "The 3d International Symposium New and Nontranditional plants and prospects of their utilization" bildiri kitapçığındaki "’Estimation of the toxic elements from the soil to mint (Mentha longifolium) which irrigated by the waste water and fertilization", 184-186 pp., Moscow-Russia,
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. Mahmut Doğan, Yaşar Ünlü, 1999. Türkiye 3. ulusal bahçe bitkileri kongresi konferansı dahilinde "Türkiye 3. ulusal bahçe bitkileri kongresi" bildiri kitapçığındaki "Atık suların karıştığı karakoyun deresi suyu ile sulanan toprakta yetiştirilen marul (Lactuca sativa) bitkisinde toksik element birikimi, 549-553 pp., Ankara.
2. Dudu Özkum, Mahmut Doğan, Haşim Şağban, Rukiye Tıpırdamaz 1999. Türkiye 3. ulusal bahçe bitkileri kongresi konferansı dahilinde "Türkiye 3. ulusal bahçe bitkileri kongresi" bildiri kitapçığındaki "Türkiye Florasında Doğal olarak Yetişen ve Beyşehir’den Toplanan Liliaceae Familyasına ait Colchicum balansae Üzerine Karyolojik İncelemeler, 1033-1037 pp., Ankara.
3. Mahmut DOĞAN, Faruk SÜZERGÖZ, Fikret YAŞAR, Şebnem ELLİALTIOĞLU, Rukiye TIPIRDAMAZ, 2006. Tuz stresinin farklı domates (Lycopersicon spp.) genotiplerinde bazı iyon değişimleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. 18. Ulusal Biyolji Kongresi, 26-30 Haziran Kuşadası/AYDIN.
4. Mahmut DOĞAN, Rukiye TIPIRDAMAZ, Murat DİKİLİTAŞ, 2008. 5. Gap Tarım Kongresi konferansı dahilinde "5. Gap Tarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Tuz stresinin bazı domates çeşitlerinde (Lycopersicon spp.) iyon değişimleri üzerine etkileri, 1-9 pp., Şanlıurfa.
5. Mahmut DOĞAN, Rukiye TIPIRDAMAZ, 2008. Domates’te (Lycopersicon Sp.) Tuz stesinin Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerindeki etkilerinin İn vitro Olarak İncelenmesi. 19. Ulusal biyoloji Kongresi, Özetler, 23-27 Haziran-Trabzon.
6. Mahmut DOĞAN, Aslıhan AVU, Nida Esra CAN, Müslüm UYSAL, 2008. Farklı Domates Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tuz Stresi Ve sıcaklığın Etkisi. 19. Ulusal biyoloji Kongresi, Özetler, 23-27 Haziran-Trabzon.