BİYOLOJİ BÖLÜMÜ  LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

 
Ders Kodu
Türkçe İsimleri
Kredi
AKTS
5104102
Seminer
0
6
5104188
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
3
6
5104700
Uzmanlık Alanı ve Tez Dönemi
4
30
5104701
Danışmanlık
0
0
5104702
Uzmanlık Alanı ve Ders Dönemi
4
6
5104101
Biyoenerjetic
3
6
5104103
Hücre Biyolojisi
3
6
5104105
Sucul Ekoloji ve Toksikoloji I
3
6
5104109
Hayvansal Doku Kültürü
3
6
5104113
Biyolojide Son Gelişmeler
3
6
5104115
Biyolojide Araştırma Yöntemleri
3
6
5104117
Hidrobiyoloji I
3
6
5104121
Böcek Biyokimyası
3
6
5104123
Türkiye Tatlı Su Balıklarının Coğrafi Dağılımı
3
6
5104127
Biyocoğrafya I
3
6
5104129
Bitkilerde Üreme Biyolojisi
3
6
5104131
Bakteri  Genetiği
3
6
5104133
İleri Parazitoloji
3
6
5104135
Bitkilerde Stres Fizyolojisi
3
6
5104137
Bitki Sosyolojisi
3
6
5104139
Biyoinformatik
3
6
5104141
İleri Moleküler Biyoloji
3
6
5104143
Protein Biyokimyası
3
6
5104145
Mesleki Latince
3
6
5104147
Biyomembranlar ve Taşınma Mekanizması
3
6
5104149
Bitkilerin Metabolizma Fizyolojisi
3
6
5104151
Böceklerde Eşleşme Sistemleri ve Davranış
3
6
5104153
İleri Evrim
3
6
5104155
Botanik Nomenklatürü ve Terminolojisi
3
6
5104156
İleri Etnobotanik
3
6
5104157
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar
3
6
5104158
İleri Mikoloji
3
6
5104159
Mikrobiyal Fizyoloji
3
6
5104160
İleri Çevre Biyolojisi
3
6
5104161
Yaban Hayatı Ekolojisi
3
6
5104162
Bitki Büyüme Regülatörleri
3
6
5104163
Diyatome Biyolojisi ve Sistematiği
3
6
5104164
Göl İyileştirmesi ve Yöntemi
3
6
5104165
Fitoplankton Ekolojisi
3
6
5104166
Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi
3
6
5104167
İleri Hücre Biyolojisi
3
6
5104168
Türkiye Herpetofaunası
3
6
5104169
Zehirli Hayv. Saldırı ve Savunma Davranışları
3
6
5104170
Rekombinant DNA Teknolojisi
3
6
5104171
Reptilia Biyolojisi
3
6
5104172
Davranışın Temel Öğeleri
3
6
5104173
Kök Hücre Biyolojisi
3
6
5104174
Dendroloji
3
6
5104175
Bitki Moleküler Genetiğinde Güncel Konular
3
6
5104176
Kanser Moleküler Biyolojisi
3
6
5104177
İleri Limnoloji
3
6
5104178
Bitki Mikrobiyolojisi
3
6
5104179
Balık Moleküler Genetiği
3
6
5104180
Hayvan Populasyonlarının Genetik Analizleri
3
6
5104181
Moleküler Belirleyiciler
3
6
5104182
Biyokimyasal Analiz Teknikleri
3
6
5104183
Apoptosis
3
6
5104185
Mikrobiyal Ekoloji
3
6
5104186
Çayır Mera Ekoloji
3
6
5104187
Tümör İmmunoloji
3
6
5104201
Seminer
0
6
5104600
Uzmanlık Alanı and Tez Dönemi
0
30
5104601
Danışmanlık
0
6
5104602
Uzmanlık Alanı and Ders Dönemi
4
6
5104202
Bitki Hücre Kültürü
3
6
5104203
İleri Türkiye Zoocoğrafyası
3
6
5104204
Biyolojide Son Gelişmeler
3
6
5104205
Biyoiklim
3
6
5104206
Biyokimyasal Hesaplamalar
3
6
5104207
Mikrobiyal Biyoteknoloji
3
6
5104208
Endokrinolojisi
3
6
5104209
Vektör Ekolojisi
3
6
5104210
Sucul Ekoloji ve Toksikoloji II
3
6
5104212
Mutajen ve Mutasyon Tipleri
3
6
5104214
Hayvansal Doku Preparasyonu
3
6
5104216
Protozoloji
3
6
5104218
İmnunoloji
3
6
5104220
Karbonhidrat Metabolizması
3
6
5104222
Balıkların Populasyon Dinamiği
3
6
5104224
Hidrobiyoloji II
3
6
5104225
Chlorophyta Biyolojisi ve Sistematiği
3
6
5104226
Türkiyenin Biyolojik Çeşitliliği
3
6
5104228
Balıklarda Yaş Tayini Metodlar
3
6
5104232
Bitki Toplama ve Herbaryum Teknikleri
3
6
5104234
Sistematiğin Esasları
3
6
5104236
Biyocoğrafya II
3
6
5104238
Tıbbi ve Zehirli Bitkiler
3
6
5104240
Bitki Örn.Teşhis ve Ad. Teknikleri
3
6
5104242
Genetik Kaynaklar
3
6
5104244
Mikroteknik
3
6
5104248
Sinir Bilimi
3
6
5104250
Hücre İçi Sinyalizasyon
3
6
5104252
Genetik Mühendisliği
3
6
5104254
Biyoakustik
3
6
5104256
Bentik Alg Ekolojisi
3
6
5104257
Türkiye Orman Vejetasyonu
3
6
5104258
Bitki Biyoteknolojisi
3
6
5104259
Doğal Kaynakların Korunması
3
6
5104260
Bitkilerde Çimlenme Fizyolojisi
3
6
5104261
Göl İyileştirilmesi ve Yöntemi
3
6
5104262
Tümör Biyolojisi
3
6
5104263
Omurgalı Hematolojisi
3
6
5104265
Amfibi Biyolojisi
3
6
5104266
Biyologlar İçin Fotoğraflama Tekniği
3
6
5104267
Maya Genetiği ve Biyoteknolojisi
3
6
5104268
Tıbbi Ekoloji
3
6
5104269
Hayvanlarda Renklenme
3
6
5104270
Tümör İmmünoloji
3
6
5104271
Bilimsel Makale Yazım Teknikleri
3
6
5104272
Türkiye Halofit Vejetasyonu
3
6
5104243
Türkiyedeki Park Bahçe Süs Bitkileri
3
6
5104274
Moleküler BiyolojiTeknikleri
3
6
5104275
Kanser Hücrelerinde Sinyal Üretimi
3
6
5104276
Akarsu Biyolojisi ve Ekolojisi
3
6
5104277
Mikroalg Kültür Teknikleri
3
6
5104278
Mikrosatellit DNA Analizi ve Uygulama Alanları
3
6
5104279
Koruma Genetiği
3
6
5104280
Genetik ve Evcilleştirmenin Kökeni
3
6
5104281
Gen Klonlama ve DNA Analiz. Temel İlkeleri
3
6
5104282
Oksidatif Stres ve Antioksidanlar
3
6
5104283
Proteinlerin Yapısı ve Fonksiyonları
3
6
5104284
Biyoremediasyon
3
6
5104285
Hücre Migrasyonu
3
6
5104286
Kök Hücre Uygulamaları
3
6
5104287
Mikrobiyal Tanımlama Yöntemleri
3
6
5104288
Endüstriyel Mikrobiyoloji
3
6