Biyoloji Bölümü 2017-2018 Bahar Yarıyılı Lisansüstü Seminer Programı
(Sunum Yeri: Biyoloji Bölümü Seminer Salonu)
 

ADI-SOYADI
PROGRAMI
DANIŞMANI
SEMİNER ADI
TARİH/SAAT
SUNUM YERİ
Mehmet Akkay
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK
Hamamböceklerinin Biyo ekolojisi
09.04.2018/13:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Murat Çelik
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK
Sivrisineklerin Biyo-Ekolojisi
09.04.2018/14:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Mehmet Avcı
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK
Karasineklerde Direnç mekanizması
09.04.2018/15:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Mehmet Harun Acemoğlu
Biyoloji
Yrd..Doç.Dr. Mahmut DOĞAN
Soya’ya etki eden zararlılar ve biyolojik mücadele
13.04.2018/10:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Yahia Radha Gül
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ
Irak'a kayıtlı sülük türlerinin (Hirudinea) incelenmesi ve sınıflandırma ile ilgili tartışmalar (Further investigations of Iraq recorded leech species (Hirudinea) and debates concerning there classification)
26.04.2018/10:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Mesut Kaygusuz
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ
Yeni nesil dizileme yöntemleri
26.04.2018/10:30
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Ali Bozdağ
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ
Çocuklarda en çok görülen üst solunum yolu enfeksiyonları
26.04.2018/11:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Hakan Fettahoğlu
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ
Tatlı su balıklarında genetik çeşitlilik araştırmalarında kullanılan mtDNA markörler
26.04.2018/11:30
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Salih Bozancı
Biyoloji
Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA
Sulak Alan Bitkileri
02.05.2018/10:30
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Hıdır Sulak
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Hatice AKTAŞ
Kanser ve Beslenme
03.05.2018/14:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Nuran Şinşek
Biyoloji
Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK
Toprak mikroorganizmaları üzerine tarımsal atıkların etkileri
04.05.2018/13:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Onur Baysoy
Biyoloji
Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK
Gıda güvenliğinden biyoteknolojiye: Trichoderma sp.'nin kullanımı
04.05.2018/14:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Osman Kuzudişli
Biyoloji
Doç. Dr. A.Cenap CEVHERİ
GAP Bölgesinde ekolojik tarım
04.05.2018/15:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Sevim Ökten
Biyoloji
Doç. Dr. A.Cenap CEVHERİ
Tarım ilaçlarının kullanımı ve çevreye riskleri
04.05.2018/16:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Hava Gürlek
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Ebru UYAR
Hidrojen Üretiminde Ağır Metaller
09.05.2018/13:30
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Mehmet Haluk Baltaş
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Göksal SEZEN
Termal Sularda yaşayan Mavi-Yeşil Algler (Cyanobacteria)
11.05.2018/10:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Muhammed Öztürk
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Göksal SEZEN
Daphnia sp. kültürü ve kullanımı
11.05.2018/10:30
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Zeynep İzgördü
Biyoloji
Prof. Dr. Hasan AKAN
Hebaryumların önemi ve Harran Herbaryumu’nun tanıtımı
14.05.2018/13:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Maruf Balos
Biyoloji
Prof. Dr. Hasan AKAN
Arum, Biarum, Eminium (Araceae Familyası) üzerinde yapılan Biyosistematik çalışmalar
14.05.2018/14:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Remziye Yaygın
Biyoloji
Prof. Dr. Hasan AKAN
Paulownia (Pavlonya) ağacının irdelenmesi ve peyzajdaki önemi
14.05.2018/14:30
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Atiqullah Latifi
Biyoloji
Prof. Dr. Hasan AKAN
Rosaceae familyasının önemi ve sistematiği
14.05.2018/15.00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
İbrahim Taşçı
Biyoloji
Prof. Dr. Hasan AKAN
Şanlıurfa’da yetişen tedavi amaçlı kullanılan bitkiler
14.05.2018/15.30
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Sarbaz Najmadin Qader
Biyoloji
Prof. Dr. Hasan AKAN
Su kalitesini değerlendirmek için Diyatome indekslerinin kullanılması
14.05.2018/16:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Adnan Lateef Abdulraheem
Biyoloji
Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ
Vitiligo Hastalarında İmmün Sistemin Durumu
16.05.2018/14:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Fatma Özer
Biyoloji
Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ
Vitiligo Patogenezinde İmmün Sistemin Rolü
16.05.2018/14:30
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu
Nihat Batan
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ASLAN
Günümüzde Türkiye Koşullarında Etnobotanik Çalışmalara Genel bir Bakış
24.05.2018/14:00
Biyoloji Bölümü Seminer Salonu