2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ FİNAL TARİHLERİ PDF

 
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAHAR DÖNEMİ YARIYIL SONU
SINAV TARİHLERİ
 
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Yarıyıl Sonu
Sınav Tarihleri
5104214 Hayvansal Doku Preparasyonu Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ 08.06.2020
5104218 İmmünoloji Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ 09.06.2020
5104286 Kök Hücre Uygulamaları Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ 08.06.2020
5104294 Cell Culture Applications Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ 08.06.2020
5122620 İmmünoloji Doktora Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ 09.06.2020
5104234 Sistematiğin Esasları Prof. Dr. Hasan AKAN 11.06.2020
5104232 Bitki Toplama ve Herbaryum Teknikleri Prof. Dr. Hasan AKAN 11.06.2020
5104289 Mikroalg Biyoteknolojisi Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK 11.06.2020
5104290 Mikrobiyal Biyogübreler Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK 11.06.2020
5104159 Mikrobiyal Biyoteknoloji Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK 11.06.2020
5122629 Biyocoğrafya II Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA 10.06.2020
5122610 Biyoiklim Dersi Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA 10.06.2020
5122625 Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA 10.06.2020
5104238 Tıbbı ve Zehirli Bitkiler  Doçent Dr. Cenap CEVHERİ 11.06.2020
5104242 Genetik Kaynaklar Doçent Dr. Cenap CEVHERİ 11.06.2020
5104280
Genetik ve Evcilleştirmenin Kökeni
Doçent Dr. Arif PARMAKSIZ 15.06.2020
5104279
Koruma Genetiği
Doçent Dr. Arif PARMAKSIZ 15.06.2020
5104278
Mikrosatellit DNA Analizi ve Uygulama Alanları
Doçent Dr. Arif PARMAKSIZ 15.06.2020
5104260 Bitkilerde çimlenme Fizyolojisi Dr.Öğr.Üyesi Mahmut DOĞAN 08.06.2020
5104211 Bitki Hücre Kültürü Dr.Öğr.Üyesi Mahmut DOĞAN 08.06.2020
5104209 Vektör Ekolojisi Dr.Öğr.Üyesi Şahin TOPRAK 07.06.2020
5104210 Sucul Ekoloji ve Toksikoloji I.I Dr.Öğr.Üyesi Şahin TOPRAK 07.06.2020
5104268 Tıbbi Ekoloji Dr.Öğr.Üyesi Şahin TOPRAK 07.06.2020
5122619 Protozooloji Dr.Öğr.Üyesi Şahin TOPRAK 07.06.2020
5104276 Akarsu Biyolojisi ve Ekolojisi Dr.Öğr.Üyesi Göksal SEZEN 08.06.2020
5104256 Bentik Alg Ekolojisi Dr.Öğr.Üyesi Göksal SEZEN 08.06.2020
5104225 Chlorophyta Biyolojisi ve Sistematiği Dr.Öğr.Üyesi Göksal SEZEN 08.06.2020
5104252 Genetik Mühendisliği- YL/Doktora Dr.Öğr.Üyesi Ebru UYAR 08.06.2020
5104288 Endüstriyel Mikrobiyoloji Dr.Öğr.Üyesi Ebru UYAR 08.06.2020
5104287 Mikrobiyal Tanılama Yöntemleri Dr.Öğr.Üyesi Ebru UYAR 08.06.2020
5104262 Tümör Biyolojisi Dr.Öğr.Üyesi Hatice AKTAŞ 10.06.2020
5104275 Kanser Hücrelerinde Sinyal İletimi Dr.Öğr.Üyesi Hatice AKTAŞ 10.06.2020
5122667 Hücre Migrasyonu Dr.Öğr.Üyesi Hatice AKTAŞ 10.06.2020
5104296 Molecular Techniques for gene Dr.Öğr.Üyesi Sedat ÇAM 08.06.2020
5104295 Microbial Biofilms Dr.Öğr.Üyesi Sedat ÇAM 08.06.2020
5104291 Mikrobiyal Biyofilm Dr.Öğr.Üyesi Sedat ÇAM 08.06.2020
 


                                                                           Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ
                                                                                Biyoloji Bölüm Başkanı