SINAV (FİNAL) NOTLARINA İTİRAZLAR
Kıymetli öğrencilerimiz, sınav notlarınıza itirazlar Fakültemiz resmi mail adresi olan fef@harran.edu.tr adresine yapılacak olup geri dönüşler de mail adresinize yapılacaktır.