GÜZ DÖNEMİ LİSANS DERS İZLENCELERİ

0804101 Genel Biyoloji I
0804102 Genel Biyoloji I Laboratuvarı
0804125 Genel Kimya I
0804126 Laboratuvar Temel Bilgisi
0804114 Resim I
0804128 Çevre Biyolojisi
0804127 Biyofizik

0804343 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği
0804344 Omurgasız Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı
0804345 Sporlu Bitkiler Sistematiği
0804346 Sporlu Bitkiler Sistematiği Laboratuvarı
0804305 Sitoloji
0804347 Sitoloji Laboratuvarı
0804349 Bitki Anatomisi
0804350 Bitki Anatomisi Laboratuvarı
0804348 Organik Kimya I
0804313 Temel Bilgi Teknolojileri

0804503 Fizyoloji I
0804518 Fizyoloji I Laboratuvarı
0804523 Genetik I
0804509 Biyokimya I
0804520 Biyokimya I Laboratuvarı
0804524 Hayvan Embriyolojisi
0804522 Ekoloji I
0804521 Mesleki Yabancı Dil (Seçmeli Ders)
OSDI-021 Ev Zararlıları (Ortak Seçmeli Ders)

0804721 Moleküler Biyoloji
0804718 Evolüsyon
0804735 Genel Hidrobiyoloji
0804723 Entomoloji (Seçmeli Ders)
0804727 Türkiye Florası (Seçmeli Ders)
0804726 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler (Seçmeli Ders)
0804728 Bitki Embriyolojisi
0804734 Viroloji (Seçmeli Ders)


BAHAR DÖNEMİ LİSANS DERS İZLENCELERİ

0804202 Genel Biyoloji II
0804203 Genel Biyoloji II Laboratuvarı
0804214 Resim II
0804223 Sistematik Temel Bilgisi
0804225 Genel Kimya II
0804227 Biyoistatistik
0804228 Mikropreparasyon

0804406 Hayvan Anatomisi
​0804410 Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuvarı
​0804422 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği
​0804423 Omurgalı Hayvanlar Sistematiği Laboratuvarı
​0804424 Tohumlu Bitkiler Sistematiği
​0804426 Organik Kimya II
​0804428 Histoloji
​0804429 Hayvan Anatomisi Laboratuvarı
0804427 Bilgisayarlı İstatistik Uygulama

​0804602 Fizyoloji II
​0804605 Genetik II
0804608 Biyokimya II
​0804618 Fizyoloji II Laboratuvarı
​0804620 Biyokimya II Laboratuvarı
0804622 Mikrobiyoloji Laboratuvarı
​0804623 Mikrobiyoloji
​0804624 Ekoloji II
0804625 Algoloji (Seçmeli Ders)
​0804627 Mikoloji (Seçmeli Ders)
OSDII-030 Deney Hayvanları (Ortak Seçmeli Ders)

​0804836 Davranış Biyolojisi
​0804841 Herbaryum Teknikleri (Seçmeli Ders)
​0804842 Botanik Bahçeleri ve Arboretum (Seçmeli Ders)
​0804844 Biyoteknoloji
​0804845 Vejetasyon
​0804848 Parazitoloji (Seçmeli Ders)
0804849 Temel İmmünoloji (Seçmeli Ders)
0804850 Fitocoğrafya (Seçmeli Ders)
​0804856 Fitopatoloji (Seçmeli Ders)
​0804858 Çevresel Etki Değerlendirmesi (Seçmeli Ders)
​0804859 Kent Ekolojisi (Seçmeli Ders)