LİSANS DERSLERİ
 
  1. SINIF
1. DÖNEM
            1. SINIF
2. DÖNEM
       
 D. KODU  DERS ADI    U   K   AKTS       D. KODU  DERS ADI  T   U   K   AKTS 
0804101 Genel Biyoloji I 4 0 4 5   0804202 Genel Biyoloji II 4 0 4 5
0804102 Genel Biyoloji I Lab 0 4 2 3   0804203 Genel Biyoloji II Lab 0 4 2 3
0804115 Atatürk İlk ve Ink Tarihi I 2 0 2 2   0804225 Genel Kimya II 3 0 3 3
0804116 Türk Dili I 2 0 2 2   0804223 Sistematik Temel Bilgisi 2 0 2 3
0804119 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2 2   0804227 Biyoistatistik 3 0 3 4
0804125 Genel Kimya I 3 0 3 3   0804228 Mikropreparasyon 2 0 2 3
0804126 Lab Temel Bilgisi 1 2 2 4   0804216 Türk Dili II 2 0 2 2
0804114 Resim I 0 2 1 3   0804215 Atatürk İlk ve İnk Tarihi II 2 0 2 2
0804128 Çevre Biyolojisi 2 0 2 3   0804219 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2 2
0804127 Biyofizik 2 0 2 3   0804214 Resim II 0 2 1 3
  Toplam       30   Toplam         30
  2. SINIF
3. DÖNEM
            2. SINIF
4. DÖNEM
       
D. KODU DERS ADI T U K AKTS   D. KODU DERS ADI T U K AKTS
0804343 Omurgasız Hyv Sist 3 0 3 4   0804422 Omurgalı Hyv Sist 3 0 3 4
0804344 Omurgasız Hyv Sist Lab 0 2 1 2   0804423 Omurgalı Hyv Sist Lab 0 2 1 2
0804345 Sporlu Bitkiler Sist 3 0 3 4   0804424 Tohumlu Bitkiler Sist 3 0 3 4
0804346 Sporlu Bitkiler Sist Lab 0 2 1 2   0804410 Tohumlu Bitkiler Sist Lab 0 2 1 2
0804305 Sitoloji 3 0 3 4   0804428 Histoloji 3 2 4 6
0804347 Sitoloji Lab 0 2 1 2   0804426 Organik Kimya II 2 0 2 3
0804349 Bitki Anatomisi 2 0 2 3   0804406 Hayvan Anatomisi 2 0 2 3
0804350 Bitki Anatomisi Lab 0 2 1 2   0804429 Hayvan Anatomisi Lab 0 2 1 2
0804348 Organik Kimya I 2 0 2 3   0804427 Bilgisayarlı İst Uygulama 2 2 3 4
0804313 Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 3 4              
  Toplam       30     Toplam       30
  3. SINIF
5. DÖNEM
            3. SINIF
6. DÖNEM
       
D. KODU DERS ADI T U K AKTS   D. KODU DERS ADI T U K AKTS
0804503 Fizyoloji I 3 0 3 4   0804602 Fizyoloji II 3 0 3 4
0804518 Fizyoloji I Lab 0 2 1 2   0804618 Fizyoloji II Lab 0 2 1 2
0804523 Genetik I 3 2 4 6   0804605 Genetik II 3 0 3 5
0804509 Biyokimya I 3 0 3 4   0804608 Biyokimya II 3 0 3 4
0804520 Biyokimya I Lab 0 2 1 2   0804620 Biyokimya II Lab 0 2 1 2
0804524 Hayvan Embriyolojisi 2 2 3 5   0804624 Ekoloji II 2 0 2 4
0804522 Ekoloji I 2 0 2 4   0804623 Mikrobiyoloji 3 0 3 4
              0804622 Mikrobiyoloji Lab 0 2 1 2
  Seçmeli Grup             Seçmeli Grup        
0804521 Mesleki Y Dil I 2 0 2 3   0804625 Algoloji 2 0 2 3
0804525 Paleobotanik 2 0 2 3   0804627 Mikoloji 2 0 2 3
0804526    Hücre Doku ve Kültür Tek    2 2 3 3   0804621 Mesleki Y Dil II 2 0 2 3
OSDI Ortak Seçmeli Dersler I 2 0       OSDII Ortak Seçmeli Dersler II 2 0    
PFD502 Özel Öğretim Yöntemleri 3 0 3 4              
  Toplam       40     Toplam       36
  4. SINIF
7. DÖNEM
            4. SINIF
8. DÖNEM
       
D. KODU DERS ADI T U K AKTS   D. KODU DERS ADI T U K AKTS
  Temel Grup
(Zorunlu Dersler)
            Temel Grup
(Zorunlu Dersler)
       
0804721 Moleküler Biyoloji 2 2 3 6   0804844 Biyoteknoloji 2 0 2 5
0804718 Evolüsyon 2 0 2 4   0804836 Davranış Biyolojisi 2 0 2 5
0804735 Genel Hidrobiyoloji 3 0 3 4   0804845 Vejetasyon 2 0 2 4
  Seçmeli Grup              Seçmeli Grup         
0804723 Entomoloji 2 2 3 5   0804860 Tıbbi Mikrobiyoloji 2 0 2 4
0804724 Bakteriyoloji 2 0 2 4   0804849 Temel İmmünoloji 2 0 2 4
0804725 Enzimoloji 2 0 2 4   0804848 Parazitoloji 2 2 3 5
0804727 Türkiye Florası 2 2 3 5   0804850 Fitocoğrafya 2 0 2 4
0804726 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler 2 0 2 4   0804842 Botanik Bah ve Arb 2 0 2 5
0804728 Bitki Embriyolojisi 2 0 2 4   0804841 Herbaryum Teknikleri 2 0 2 4
0804734 Viroloji 2 0 2 3   0804852 Genomik ve Proteomik 2 0 2 3
0804731 Hücre Fizyolojisi 2 0 2 3   0804858    Çevresel Etki Değerlendirmesi    2 0 2 3
0804730 Temel Biyoinformatik 2 2 3 3   0804853 Endokronoloji 2 0 2 3
0804733 Farmakoloji ve Toksikoloji 2 0 2 3   0804607 Populasyon Genetiği 2 0 2 3
PFD701 Öğretmenlik Uygulaması 1 8 5 10   0804856 Fitopatoloji 2 0 2 3
              0804859 Kent Ekolojisi 2 0 2 3
  Toplam       62     Toplam       58

NOT: Her dönem için en az 30 AKTS’yi tamamlanmalıdır.

LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
 
  DERS KODU   DERS ADI   KREDİ     AKTS  
5104101 Biyoenerjetik 3 6
5104102 Seminer 0 6
5104103 Hücre Biyolojisi 3 6
5104105 Sucul Ekoloji ve Toksikoloji I 3 6
5104109 Hayvansal Doku Kültürü 3 6
5104113 Biyolojide Son Gelişmeler 3 6
5104115 Biyolojide Araştırma Yöntemleri 3 6
5104117 Hidrobiyoloji I 3 6
5104121 Böcek Biyokimyası 3 6
5104123 Türkiye Tatlı Su Balıklarının Coğrafi Dağılımı 3 6
5104127 Biyocoğrafya I 3 6
5104129 Bitkilerde Üreme Biyolojisi 3 6
5104131 Bakteri Genetiği 3 6
5104133 İleri Parazitoloji 3 6
5104135 Bitkilerde Stres Fizyolojisi 3 6
5104137 Bitki Sosyolojisi 3 6
5104139 Biyoinformatik 3 6
5104141 İleri Moleküler Biyoloji 3 6
5104143 Protein Biyokimyası 3 6
5104145 Mesleki Latince 3 6
5104147 Biyomembranlar ve Taşınma Mekanizması 3 6
5104149 Bitkilerin Metabolizma Fizyolojisi 3 6
5104151 Böceklerde Eşleşme Sistemleri ve Davranış 3 6
5104153 İleri Evrim 3 6
5104155 Botanik Nomenklatürü ve Terminolojisi 3 6
5104156 İleri Etnobotanik 3 6
5104157 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 3 6
5104158 İleri Mikoloji 3 6
5104159 Mikrobiyal Fizyoloji 3 6
5104160 İleri Çevre Biyolojisi 3 6
5104161 Yaban Hayatı Ekolojisi 3 6
5104162 Bitki Büyüme Regülatörleri 3 6
5104163 Diyatome Biyolojisi ve Sistematiği 3 6
5104164 Göl İyileştirmesi ve Yöntemi 3 6
5104165 Fitoplankton Ekolojisi 3 6
5104166 Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi 3 6
5104167 İleri Hücre Biyolojisi 3 6
5104168 Türkiye Herpetofaunası 3 6
5104169 Zehirli Hayvan Saldırı ve Savunma Davranışları 3 6
5104170 Rekombinant DNA Teknolojisi 3 6
5104171 Reptilia Biyolojisi 3 6
5104172 Davranışın Temel Öğeleri 3 6
5104173 Kök Hücre Biyolojisi 3 6
5104174 Dendroloji 3 6
5104175 Bitki Moleküler Genetiğinde Güncel Konular 3 6
5104176 Kanser Moleküler Biyolojisi 3 6
5104177 İleri Limnoloji 3 6
5104178 Bitki Mikrobiyolojisi 3 6
5104179 Balık Moleküler Genetiği 3 6
5104180 Hayvan Populasyonlarının Genetik Analizleri 3 6
5104181 Moleküler Belirleyiciler 3 6
5104182 Biyokimyasal Analiz Teknikleri 3 6
5104183 Apoptosis 3 6
5104185 Mikrobiyal Ekoloji 3 6
5104186 Çayır Mera Ekolojisi 3 6
5104187 Tümör İmmünolojisi 3 6
5104188 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 6
5104201 Seminer 0 6
5104202 Bitki Hücre Kültürü 3 6
5104203 İleri Türkiye Zoocoğrafyası 3 6
5104204 Biyolojide Son Gelişmeler 3 6
5104205 Biyoiklim 3 6
5104206 Biyokimyasal Hesaplamalar 3 6
5104207 Mikrobiyal Biyoteknoloji 3 6
5104208 Endokronoloji 3 6
5104209 Vektör Ekolojisi 3 6
5104210 Sucul Ekoloji ve Toksikoloji II 3 6
5104212 Mutajen ve Mutasyon Tipleri 3 6
5104214 Hayvansal Doku Preparasyonu 3 6
5104216 Protozooloji 3 6
5104218 İmmünoloji 3 6
5104220 Karbonhidrat Metabolizması 3 6
5104222 Balıkların Popülasyon Dinamiği 3 6
5104224 Hidrobiyoloji II 3 6
5104225 Chlorophyta Biyolojisi ve Sistematiği 3 6
5104226 Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği 3 6
5104228 Balıklarda Yaş Tayini Metodları 3 6
5104232 Bitki Toplama ve Herbaryum Teknikleri 3 6
5104234 Sistematiğin Esasları 3 6
5104236 Biyocoğrafya II 3 6
5104238 Tıbbi ve Zehirli Bitkiler 3 6
5104240 Bitki Örnekleri Teşhis ve Adlandırma Teknikleri 3 6
5104242 Genetik Kaynaklar 3 6
5104243 Türkiyedeki Park Bahçe Süs Bitkileri 3 6
5104244 Mikroteknik 3 6
5104248 Sinir Bilimi 3 6
5104250 Hücre İçi Sinyalizasyon 3 6
5104252 Genetik Mühendisliği 3 6
5104254 Biyoakustik 3 6
5104256 Bentik Alg Ekolojisi 3 6
5104257 Türkiye Orman Vejetasyonu 3 6
5104258 Bitki Biyoteknolojisi 3 6
5104259 Doğal Kaynakların Korunması 3 6
5104260 Bitkilerde Çimlenme Fizyolojisi 3 6
5104261 Göl İyileştirilmesi ve Yöntemi 3 6
5104262 Tümör Biyolojisi 3 6
5104263 Omurgalı Hematolojisi 3 6
5104265 Amfibi Biyolojisi 3 6
5104266 Biyologlar İçin Fotoğraflama Tekniği 3 6
5104267 Maya Genetiği ve Biyoteknolojisi 3 6
5104268 Tıbbi Ekoloji 3 6
5104269 Hayvanlarda Renklenme 3 6
5104270 Tümör İmmünolojisi 3 6
5104271 Bilimsel Makale Yazım Teknikleri 3 6
5104272 Türkiye Halofit Vejetasyonu 3 6
5104274 Moleküler Biyoloji Teknikleri 3 6
5104275 Kanser Hücrelerinde Sinyal İletimi 3 6
2104276 Akarsu Biyolojisi ve Ekolojisi 3 6
5104277 Mikroalg Kültür Teknikleri 3 6
5104278   Mikrosatellit DNA Analizi ve Uygulama Yöntemleri   3 6
5104279 Koruma Genetiği 3 6
5104280 Genetik ve Evcilleştirmenin Kökeni 3 6
5104281 Gen Klonlama ve DNA Analizi Temel İlkeleri 3 6
5104282 Oksidatif Stres ve Antioksidanlar 3 6
5104283 Proteinlerin Yapısı ve Fonksiyonları 3 6
5104284 Biyoremediasyon 3 6
5104285 Hücre Migrasyonu 3 6
5104286 Kök Hücre Uygulamaları 3 6
5104287 Mikrobiyal Tanımlama Yöntemleri 3 6
5104288 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 6
5104600 Uzmanlık Alanı ve Tez Dönemi 0 30
5104601 Danışmanlık 0 6
5104602 Uzmanlık Alanı ve Ders Dönemi 4 6
5104700 Uzmanlık Alanı ve Tez Dönemi 4 30
5104701 Danışmanlık 0 0
5104702 Uzmanlık Alanı ve Ders Dönemi 4 6