Güz Dönemi:
Ders Kodu
Ders Adı
T+U
KRD
AKTS
5104101
Biyoenerjetik
3+0
3
3
5104102
Seminer
0+0
0
0
5104105
Sucul Ekoloji ve Toksikoloji I...
2+0
2
2
5104109
Hayvansal Doku Kültürü
2+2
3
3
5104113
Biyolojide Son Gelişmeler
1+2
2
2
5104115
Biyolojide Araştırma Yöntemler...
3+0
3
3
5104117
Hidrobiyoloji I
2+0
2
2
5104123
Türkiye Tatlısu Balıklarının C...
3+0
3
3
5104127
Biyocoğrafya  I
3+0
3
3
5104129
Üreme Biyolojisi
2+0
2
2
5104131
Bakteri Genetiği
2+2
3
3
5104135
Bitkilerde Stress Fizyolojisi
2+2
3
3
5104139
Biyoinformatik
2+2
3
3
5104141
İleri Moleküler Biyoloji
3+0
3
3
5104143
Protein Biyokimyası
2+2
3
3
5104145
Mesleki Latince
2+2
3
3
5104151
Böceklerde Eşleşme Sistemleri ...
3+0
3
3
5104153
İleri Evrim
3+0
3
3
5104155
Botanik Nomenklatürü ve Termin...
3+0
3
3
5104156
İleri Etnobotanik
3+0
3
3
5104157
Serbest Radikaller Ve Antioksi...
3+0
3
3
5104158
İleri Mikoloji
3+0
3
3
5104159
Mikrobiyal Fizyoloji
3+0
3
3
5104160
İleri Çevre Biyolojisi
2+0
2
2
5104161
Yaban Hayatı Ekolojisi
3+0
3
3
5104162
Bitki Büyüme Regülatörleri
3+0
3
3
5104163
Diyatome Biyolojisi ve Sistema...
2+2
3
4
5104164
Göl İyileştirmesi ve Yöntemi
2+2
3
3
5104165
Fitoplankton Ekolojisi
2+2
3
3
5104166
Türkiye Step Vejetasyonu ve Ek...
3+0
3
4
5104167
İleri Hücre Biyolojisi
3+0
3
6
5104168
Türkiye Herpetofaunası
3+0
3
7
5104169
Zehirli Hayvanlarda Savunma ve...
2+0
2
5
5104171
Reptilia Biyolojisi
2+0
2
4
5104175
Bitki Moleküler Genetiğinde Gü...
3+0
3
7
5104176
Kanser Moleküle Biyolojisi
3+0
3
6
5104700
Uzmanlık Alanı
0+0
0
3
5104701
DANIŞMANLIK
0+0
0
0

Bahar Dönemi Dersleri:
 
 
 
Ders Adı
Ders Kodu
T+U
KRD
AKTS
Seminer
5104201
0+0
0
0
Bitki hücre kültürü
5104202
3+0
3
3
İleri Türkiye Zoocoğrafyası
5104203
3+0
3
3
Biyolojide Son Gelişmeler
5104204
1+2
2
2
Biyoiklim
5104205
2+0
2
2
Biyokimyasal Hesaplamalar
5104206
2+2
3
3
Mikrobiyal Biyoteknoloji
5104207
3+0
3
3
Endokrinoloji
5104208
3+0
3
3
Vektör Ekolojisi
5104209
3+0
3
3
Sucul Ekoloji ve Toksikoloji I...
5104210
2+0
2
2
Mutajen ve Mutasyon Tipleri
5104212
2+0
2
2
Hayvansal Doku Preparasyonu
5104214
3+0
3
3
İmmunoloji
5104218
3+0
3
3
Hidrobiyoloji II
5104224
2+0
2
2
Chlorophyta Biyolojisi ve Sist...
5104225
2+2
3
4
Türkiyenin Biyolojik Çeşitlili...
5104226
2+0
2
2
Bitki Toplama Ve Herbaryum Tek...
5104232
2+2
3
3
Sistemetiğin Esasları
5104234
2+0
2
2
Biocoğrafya II
5104236
3+0
3
3
Tıbbi Ve Zehirli Bitkiler
5104238
2+0
2
2
Bitki Örn. Teşhis Ve Ad. Tekni...
5104240
2+2
3
3
Genetik Kaynaklar
5104242
2+0
2
2
Mikroteknik
5104244
2+2
3
3
Hücre-İçi Sinyalizasyon
5104250
2+0
2
2
Genetik Mühendisliği
5104252
2+2
3
3
Bentik Alg Ekolojisi
5104256
2+2
3
3
Türkiye Orman Vejetasyonu
5104257
3+0
3
4
Bitki Biyoteknolojisi
5104258
3+0
3
5
Doğal Kaynakların Korunması
5104259
3+0
3
4
Bitkilerde Çimlenme Fizyolojis...
5104260
3+0
3
3
Tümör Biyolojisi
5104262
3+0
3
6
Maya Genetiği ve Biyoteknoloji...
5104267
3+0
3
5
Tıbbi Ekoloji
5104268
3+0
3
5
Uzmanlık Alanı
5104600
0+0
0
3