Ünvanı, Adı ve soyadı: Prof. Dr. Ömer Faruk KAYA 

Ana Bilim Dalı: Biyoloji / Ekoloji Anabilim Dalı

Tel: 0 414 318 3568

Fax: 0 414 318 3541

E-mail: phytosociologist@gmail.com

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Öğretmenliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Biyoloji

Harran Üniversitesi

2002

Doktora

Biyoloji

Ankara Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Tektek Dağları (Şanlıurfa) Florası / Prof. Dr. Alaattin Selçuk ERTEKİN

Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Karacadağ (Şanlıurfa/Diyarbakır)’In Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması / Prof. Dr. Osman KETENOĞLU

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü

2000-2001

Ar. Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi

2001-2002

Ar. Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi

2003-2006

Dr. Ar. Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi

2006-2009

Ydr. Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi

2009-2011

Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi

2011-2017

Prof. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi Harran Üniversitesi

2017

 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Lisans:

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Güz Dönemi

Türkiye Florası

2

2

Ekoloji-I

2

0

Bitki Anatomisi

2

2

Bahar Dönemi

Vejetasyon

2

0

Ekoloji-II

2

0

Kent Ekolojisi

2

0

 

 

Yüksek Lisans:

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Güz Dönemi

Biyocoğrafya-l

3

0

Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi

3

0

İleri Evrim

3

0

Bitki Sosyolojisi

2

0

Dendroloji

3

0

Bahar Dönemi

Biyoiklim

2

0

Doğal Kaynakların Korunması

3

0

Biyocoğrafya-ll

3

0

Türkiye’deki Park-Bahçe Süs Bitkileri

2

0

Türkiye Orman Vejetasyonu

3

0

Bilimsel Makale Yazım Teknikleri

2

0

Türkiye Halofit Vejetasyonu

3

0

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1. Abdülkadir AKIL / Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (Şanlıurfa) Florası

2. Hasan KARAKEÇİ / Şanlıurfa (Merkez)’da Motorlu Taşıt Kaynaklı Robinia Pseudoacacia L. “Umbraculifera” nın Yapraklarında Biriktirdiği Pb, Zn, Cu, Ni Ve Cd Ağır Metallerinin Araştırılması

3. Mehmet DAĞLI / Şanlıurfa Merkez ve Bağlı Köylerde Etnobotanik Bir Araştırma

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1. Hatice TOSYAGÜLÜ ÇELİK / Tuza Dayanıklı Halofit ve Tuza Hassas Glikofit Bitkilerdeki Na+/H+ Antiport Proteininin Aktivitesinin Kontrolü Üzerine Reaktif Oksijen Türleri (ROS) ve Antioksidanların Sinyal İletim Rollerinin Etkileri (Devam ediyor)

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Şanlıurfa İli Kültür Park ve Bahçe Bitkilerinin Dendroflorası 1999-2002 HUBAK/Proje No:246 (Yardımcı Araştırıcı)

2. Tek Tek Dağları (Şanlıurfa) Florası 2000-2002 HUBAK/Proje No:231 (Yüksek Lisans Tezi-Yardımcı Araştırıcı)

3. Kaşmer Dağı(Şanlıurfa) Florası 2001-2003 HUBAK/Proje No:248 (Yardımcı Araştırıcı)

4. GAP Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi 2001-2003 Doğal Hayatı Koruma Derneği (Yardımcı Araştırıcı)

5. Muş Lalesinin (Tulipa) Teşhisi, Çoğaltılması ve Muhafazası 2004-2006 DPT (2003-K-120-190-4) (Yardımcı Araştırıcı)

6. Kacadağ (Şanlıurfa/Diyarbakır)’ın Bitki Sosyolojisi ve Bitki Ekolojisi Yönünden Araştırılması 2004-2006 HUBAK/Proje No:556 (Doktora- Yardımcı Araştırıcı)

7. Karaömer Dağı (Amasya)’nın Vejetasyonu 2007-2008 TÜBİTAK (TBAG / HD- 268) (Yardımcı Araştırıcı)

8. Şanlıurfa Merkezde Bulunan Robinia pseudoacacia L. nin Yapraklarında Biriktirdiği Motorlu Taşıt Kaynaklı Ağır Metalerin (Pb,Zn,Cu,Ni,Cd) Araştırılması 2014-2015 HUBAK/Proje No:13151 (Yürütücü)

9. Şanlıurfa Merkez ve Bağlı Köylerde Etnobotanik Bir Araştırma 2014-2015 HUBAK/Proje No:13152 (Yürütücü)

 

İlgi Duyduğu Alanlar:

- Bitki Sosyolojisi

- Bitki Ekolojisi

- Bitki Coğrafyası

- Bitki Taksonomisi

- Biyoçeşitlilik

Uluslararası Dergilerde Hakemlik:

1. Australian Journal of Crop Science

2. Ot Sistematik Botanik Dergisi / The Herb Journal of Systematic Botany

Ulusal Dergilerde Hakemlik:

1. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty

İdari Görevler :

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1. Société Botanique de France (SBF) / Fransa

2. Natural Areas Association (NAA) / ABD

3. International Association for Vegetation Science (IAVS)

 

Ödüller :

1. Tubitak Ulakbim Yayın Teşvik (UBYT)

 

ESERLER

 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Kaya ÖF. 2014. Phytosociological analysis on the national park of the Tek Tek mountains (Şanlıurfa, Turkey). Bangladesh Journal of Botany, 43 (1): 27-35.

2. Kaya ÖF. 2013. phytosociological analysis on Kızılkuyu wildlife development area (Şanlıurfa/Turkey). Management of Sustainable Development Journal, 5 (2): 13-20.

3. Akıl A, Kaya ÖF. 2013. Kızılkuyu yaban hayatı geliştirme sahası (Şanlıurfa) fulorası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 20(1): 87-110.

4. Kaya ÖF, Ertekin AS2012. A new hybrid record for Turkey: Phlomis x praetervisa Rech.f. (Lamiaceae). The Herb Journal of Systematic Botany, 19 (2): 67-74.

5. Kaya ÖF. 2011. New steppic syntaxa from southeastern Anatolia (Şanlıurfa, Turkey). Acta Botanica Gallica, 158 (2): 189-204.

6. Kaya ÖF, Ketenoğlu O, Yetim S. 2011. A synecological and syntaxonomical research of the secondary vegetation caused by overgrazing on Arat Mountain (Şanlıurfa, Turkey). Acta Botanica Gallica, 158 (1): 13-25.

7. Kaya ÖF, Ketenoğlu O. 2010. A syntaxonomical and synecological research on the steppe vegetation of the Karacadağ mountain (Şanlıurfa/Diyarbakır). Ecologia Mediterranea, 36 (1): 45-62.

8. Kaya ÖF, Cansaran A, Yıldırım C. 2010. A syntaxonomical investigation of forest and pseudomaquis on transitional area in the central Black Sea region (Amasya, Turkey). Acta Botanica Gallica, 157 (3): 469-482.

9. Kaya ÖF, Çetin E, Aydoğdu M, Ketenoğlu O, Atamov V. 2010. Syntaxonomical analyses of the secondary vegetation of Harran Plain (Şanlıurfa/Turkey) ensuing excessive irrigation by using GIS and Remote sensing. Ekoloji, 19 (75): 1-14.

10. Cansaran A, Kaya ÖF, Ertekin AS, Ketenoğlu O. 2010. A phytosociological study on Karaömer Mountain of North Anatolia (Amasya, Turkey). Acta Botanica Gallica, 157 (1): 65-88.

11. Aslan S, Vural M, Şahin B, Ergin E, Kaya ÖF. 2010. A new record for Turkey: Michauxia nuda A.DC. (Campanulaceae). Turkish Journal of Botany, 34 (1): 51-56.

12Cansaran A, Bingöl MÜ, Geven F, Güney K, Erdoğan N, Kaya ÖF. 2010. Contribution to the flora of Sakarat mountain (Amasya/Turkey). Biodicon, 3 (1): 103-120.

13. Kaya ÖF, Ertekin AS. 2009. A new record for the flora of Turkey: Silene monerantha (Caryophyllaceae). Flora Mediterranea, 19: 11-14.

14. Kaya ÖF, Ertekin AS. 2009. Flora of the protected area at the Tek Tek mountains (Şanlıurfa-Turkey). The Herb Journal of Systematic Botany, 16 (2): 79-96.

15. Kaya ÖF, Cansaran A, Ertekin AS. 2009. Contribution to the flora of the Karaömer mountain (Amasya). The Herb Journal of Systematic Botany, 16 (1): 59-78.

16. Ertekin AS, Kaya ÖF. 2005. A new record species for the flora of Turkey, Pimpinella nephrophylla Rech.f.& H.Riedl. (Apiaceae). The Herb Journal of Systematic Botany, 12 (2): 13-18.

17Akan H, Kaya ÖF, Eker İ, Cevheri C. 2005. The flora of Kaşmer Dağı (Şanlıurfa, Turkey). Turkish Journal of Botany, 29 (4): 291-310.

18Ertekin AS, Kaya ÖF. 2004. A new subspecies for the flora of Turkey, Trigonella monantha C.A.Meyer subsp. incisa (Benth.) Ali. The Herb Journal of Systematic Botany, 11 (2): 17-20.

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Kaya ÖF. 2010. A syntaxonomical study on the steppe vegetation of Kaşmer mountain (Şanlıurfa). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 10 (1): 1-16.

2. Kaya ÖF, Ketenoğlu O, Bingöl MÜ. 2009. A phytosociological investigation on forest and dry stream vegetation of Karacadağ (Şanlıurfa/Diyarbakır). Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, 9 (2): 157-170.

3. Cansaran A, Kaya ÖF, Yıldırım C. 2007. An ethnobotanical study (Amasya/Gümüşhacıköy) between the vicinity of Ovabaşı, Akpınar, Güllüce and Köseler villages. Science and Engineering Journal of Fırat University, 19 (3): 243-257.

4. Cansaran A, Kaya ÖF. 2006. Amasya merkez ilçe, Bağlarüstü, Boğaköy ve Vermiş köyleri ile Yassıçal ve Ziyaret beldeleri etnobotanik envanteri 2005. Journal of Cultural Inventory, 5: 135-170.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. Ö.F.Kaya, O.Ketenoğlu, A.S.Ertekin, M.Ü.Bingöl, First International Congress Documenting, Analysing and Managing Biodiversity in the Middle East konferansı dahilinde "First International Congress Documenting, Analysing and Managing Biodiversity in the Middle East" bildiri kitapçığındaki "The vegetation of Karacadağ mountain (Şanlıurfa/Turkey).", 82 pp., Aqaba, Jordan, Ekim 2008.

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. Biricik M, Ertekin AS,.Kaya ÖF, Karakaş R. 2006. "Karacadağ.", Türkiyenin Önemli Doğa Alanları, Cilt II, 462-463 pp., Ankara.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. Ö.F.Kaya, A.S.Ertekin, GAP Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu konferansı dahilinde "GAP Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Güneydoğu Anadolu bitki örtüsüne genel bakış ve GAP’ın etkileri.", 206-214 pp., Şanlıurfa, Türkiye, Mayıs 2008.

2. H.Akan, Ö.F.Kaya, İ.Eker, C.Cevheri, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi konferansı dahilinde "Botanik (Sistematik, Bitki Fizyolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi) Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Kaşmer Dağı (Şanlıurfa) Florası.", 41 pp., Adana, Türkiye, Haziran 2004.

3. H.Akan, V.Atamov, Ö.F.Kaya, HÜBAK I. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu konferansı dahilinde "HÜBAK I. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Şanlıurfa’nın park ve bahçelerindeki dendrofloranın floristik yönden araştırılması.", 48 pp., Şanlıurfa, Türkiye, Şubat 2004.

 

Diğer Yayınlar

1Bingöl MÜ, Cansaran A, Geven F, Güney K, Erdoğan N, Kaya ÖF, "Evaluation of threat categories of the endemic plants of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey)." XIII. Optima Meeting, 136 pp., Antalya, Turkey, March 2010.

2Kaya ÖF, Ketenoğlu O, Yetim S, "A synecological and syntaxonomical research of the secondary vegetation caused by overgrazing on Arat Mountain (Şanlıurfa, Turkey).", XIII. Optima Meeting, 152 pp., Antalya, Turkey, March 2010.

3Kaya ÖF, Cevheri C. 2008. Tek Tek Dağları artık Milli Park. Güneydoğu Life, 16, 6-12.

4Kaya ÖF, Yıldırım SS. 2008. Güneydoğu Anadolu’daki yaban bitkileri. Güneydoğu Life, 15, 68-70.

5. Kaya ÖF, Cevheri C. 2008. Milli Park (Doğa Koruma Alanları). Güneydoğu Life, 15, 12-13.

6. Oymak SA, Kaya ÖF 2008. Biyoçeşitlilik ve GAP.", Güneydoğu Life, 14, 22-24.

7. Kaya ÖF, Ertekin AS, Yıldırım S, Kırım Ö, "Tek Tek dağları (Şanlıurfa) koruma alanı florası." 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 346 s., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Haziran 2008.

8. Cansaran A, Kaya ÖF, Yıldırım C, "An ethnobotanical study (Amasya/Gümüşhacıköy-Turkey).", International Symposium 7th Plant Life of South West Asia (7th PloSWA), Eskişehir, Turkey, June 2007.

9. Cansaran A, Kaya ÖF, Ertekin AS, Ünlüsoy A, "The vegetation of the Karaömer mountain (Amasya/Turkey).", International Symposium 7th Plant Life of South West Asia (7th PloSWA), Eskişehir, Turkey, June 2007.

10. Cansaran A, Kaya ÖF. 2005. Amasya’nın yararlı bitkileri, Kültürle Büyümek. Türkiye Kültür Sektörü TÜBA-TÜKSEK, 52-53 s.

11. Atamov VV, Akan H, Kaya ÖF, Polat T, Ağdemir H. 2004. Şanlıurfa'nın Egzotik Ağaç ve Çalıları (The Exotic Trees and Shrubs of Şanlıurfa). Demircioğlu Matbaacılık, 64 s., Şanlıurfa.

12. Anonim. 2004. GAP Biyolojilik Çeşitlilik Araştırma Projesi Sonuç Raporu.", Doğal Hayatı Koruma Derneği, 142 s., Ankara.

13. Atamov VV, Cevheri AC, Kaya ÖF, "Seasonal phytososiological features of natural pastures of Şanlıurfa.", Third International Balkan Botanical Congress "Plant Resources In The Creation Of New Values", 184 pp., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 2003.

14Atamov VV, Kaya ÖF, Cevheri AC, "Anthropogenic factors effecting steppe vegetation of Şanlıurfa.", IV. International Scientific and Practical Conference "Introduction of Non-Traditional and Rare Agricultural Plants", 2, 17-21 pp., Ulyanovsk, Russia, June 2002.

15Atamov VV, Kaya ÖF, "Properties of steppe vegetation of Şanlıurfa." VI. Plant Life of Southwest Asia International Symposium, 75 p., Van, Turkey, June 2002.

16. Atamov VV, Kaya ÖF, "Şanlıurfa bitki örtüsündeki fanerofitler.", XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 129 s., İnönü Üniversitesi, Malatya, Eylül 2002