Prof. Dr. Faruk SÜZERGÖZ
Genel Biyoloji ABD
Tel : 04143183560
Fax: 04143183541
E-mail: suzergo@harran.edu.tr, suzergoz@yahoo.com
Öğrenim Durumu:
 
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans --- --- ---
Y. Lisans Veteriner Fakültesi Fırat Üniversitesi 1991
Doktora İmmünoloji AD İstanbul Üniversitesi 2002
 
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :
 
“Büyüme faktörüyle uyarılmış kordon kanı mononükleer hücrelerinin in vitro kültürlerde proliferasyonu ve immünfenotipik özelliklerinin incelenmesi” Prof. Dr. Serap ERDEM
 
Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar. Gör. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 1994-1996
Ar. Gör. İstanbul üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 1996-2002
Dr. Ar. Gör. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 2002-2003
Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 2003-2009
Doç. Dr. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 2010-2015
Prof. Dr. Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 2015-
 
 
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
Lisans:
Güz Dönemi:
Biyokimya I
Biyokimya I Lab.
Farmakoloji ve Toksikoloji
Bahar Dönemi:
Biyokimya II
Biyokimya II Lab.
Temel İmmünoloji
 
Yüksek Lisans:
Güz Dönemi:
Biyoenerjetik
Hücre Fizyolojisi
Biyolojide Araştırma Yöntemleri
Biyomembranlar ve Taşıma Mekanizmaları
Bahar Dönemi:
İmmünoloji
Endokrinoloji
Hücre İçi sinyalizasyon
Biyokimyasal Hesaplamalar
Hayvansal doku Preparasyonu
 
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
 1. Çolak, T., Sterik engelli fenol türevli schiff bazlarının kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkilerinin araştırılması, Harran Üniversitesi, 2013.
 2. Tümen, F., Sterik engelli salisilaldiminlerin kanser hücre dizisi üzerine sitotoksik etkilerinin araştırılması, Harran Üniversitesi, 2013.
 3. Can, N.E., İmin taşıyan fenoksi substitüe siklotrifosfazenlerin kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkilerinin araştırılması, Harran Üniversitesi, 2013.
 4. Özçelik, A., Sanlıurfa yöresine ait bazı endemik bitkilerin antineoplastik özelliklerinin  incelenmesi, Harran Üniversitesi, 2011.
 5. Aslanlı, Ş., Hayvansal atıklardan biyogaz üretimi üzerine çeşitli bor bileşiklerinin etkinliğinin araştırılması, 2009.
 6. Fıratoğlu, A., Soğuk plazmanın içme sularına Escherichia coli üzerine etkisinin araştırılması, (Devam ediyor)
7.Yaşar, İ., Brucella abortus S-19 Suşunun Değişik Kültür Mediumları Kullanılarak Çelik Fermentörde Üretiminin Optimizasyonu, (Devam ediyor)
8.Varış, Y., Florlu Schiff Bazlarının Kanser Hücre Dizisi Üzerine Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi, (Devam ediyor)
 
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Projelerde Yaptığı Görevler :
TÜBİTAK
 1. Florlu Schiff Bazlarının Sentezi ve Pankreas Kanseri Hücre Hatlarında Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi TÜBİTAK (ARDEB-1001), Proje No:113Z134, Proje Yürütücüsü, 2013 - Devam ediyor.
 2. İnsan dental pulpa kök hücrelerinin metil selüloz kültürlerdeki gelişiminin taramalı elektron mikroskopta incelenmesi. TÜBİTAK (ARDEB-1002), Proje No: 108S406, Araştırmacı, 2010.
 3. Civan perçemi (Achiella millefolium) bitkisinin ratlarda kan kolesterol düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesi. TÜBİTAK (BIDEB-2209), Proje Yürütücü & Danışmanı, 2008.
ULUSAL-BAP
 1. Florlu Schiff bazlarının kanser hücre dizisi üzerine sitotoksik etkilerinin incelenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı (HÜBAK), Başvurusu yapıldı, Proje Yürütücüsü, 2013.
2.Brucella abortus S-19 suşunun değişik kültür mediumları kullanılarak çelik fermentörde üretiminin optimizasyonu, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı (HÜBAK), Başvurusu yapıldı, Proje Yürütücüsü, 2013.
3.Sterik engelli fenol türevli schiff bazlarının kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkilerinin araştırılması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı (HÜBAK), Proje No: 1272, Proje Yürütücüsü, 2013.
4.Sterik engelli salisilaldiminlerin kanser hücre dizisi üzerine sitotoksik etkilerinin araştırılması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı (HÜBAK), Proje No: 1268, Proje Yürütücüsü, 2013.
5.Soğuk plazmanın içme sularına kanalizasyon yoluyla karışmış olan escherichia coli bakterisi üzerine olan etkisinin deneysel olarak incelenmesi, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı (HÜBAK), Proje No: 1262, Proje Yürütücüsü, 2013.
6.İmin taşıyan fenoksi substitüe siklotrifosfazenlerin kanser hücreleri üzerine sitotoksik etkilerinin araştırılması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı (HÜBAK), Proje No: 1249, Proje Yürütücüsü, 2013.
7.Şanlıurfa yöresine ait bazı endemik bitkilerin antineoplastik özellikleri. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı (HÜBAK), Proje No: 1249, Proje Yürütücüsü, 2011.
8.Hayvansal atıklardan biyogaz üretimi üzerine çeşitli bor bileşiklerinin etkinliğinin araştırılması, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Başkanlığı (HÜBAK), Proje No: 849, Proje Yürütücüsü, 2007.
 1. Allerjik bireylerde allerjenik olmayan stimülanlara karşı lefoprolifreatif yanıtların belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) ve İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Allerji Bilim Dalı, Proje Yürütücüsü, 2005.
 2. Büyüme faktörleriyle uyarılmış kordon kanı mononükleer hücrelerinin kısa süreli kültürlerde proliferasyonu ve immünfenotipik özelliklerinin incelenmesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu T-907/061100, Proje Yürütücüsü, 2002.
 3. Çocukluk çağı akut lösemilerinde P-gp ile ilişkili çoğul ilaç direnci ve prognostik önemi. İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu 959/090597 ve Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, Araştırmacı, 1999.
12.Soğuk ve sıcak iklim şartlarında yetiştirilen Anadolu çoban köpeklerinde biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin incelenmesi, Devlet Planlama Teşkilatı DPT-94 K120350, Araştırmacı, 1994.
.
 
 
 
İlgi Duyduğu Alanlar:
1.İmmünoloji
2.Kök hücre tedavisi
3.Kanser kemoterapi
 
Uluslararası Dergilerde Hakemlik:
Ulusal Dergilerde Hakemlik:
İdari Görevler :
1.Harran Üni. Biyoloji Bölümü Başkan Yardımcılığı 2010 – 2012
2.Harran Üni. Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji AD. Başkanı 2009 - devam ediyor
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
1.Türk İmmünoloji Derneği (TİD)
2.Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD)
3.The European Association for Cancer Research (EACR)
4.Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD)
5.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD)
 
Ödüller :
 
1.Başarılı Araştırmacı Ödülü. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, İstanbul, 2001
 
ESERLER
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
1.Kasim V, Suzergoz F, Sahin E, Celik O, Aslanoglu M, Synthesis, structure, spectroscopic characterization and effect of fluorine substitution on the redox and anticancer behaviors of bis(N-perfluorophenyl-3,5-di-tert-butylsalicylaldiminato) Cu(II) complexes, J fluorine Chemistry DOI: 10.1016/j.jfluchem.2014.03.011 (2014).
2.Suzergoz F, Çinar S, Oktay R, Karakus F, Gurol AO, Effect of Achillea wilhelmsii Extract Intake Upon Blood Lipid Profile, Hematologic and Immunologic Parameters in the Rat, Food and Agricultural Immunology, DOI:10.1080/09540105.2013. 864605 (2013).
3.Ali Osman Gurol AO, KursunAO, Suzergoz F, Kucuksezer UC, Cevik A, Ornek O, Kaya S, Karsidag K, Deniz G, Malaisse VJ ve M.T Yilmaz1, IL-1BETA and glycemia levels are inversely proportional in early period of allo- and xenotransplantation of islets of Langerhans, Met Funct Res Diab, 3: 15-19, (2010)
4.Suzergoz F, Erdem S, Combination of early and late growth factors to enrich transplantable cord blood CD34+ cells in short term cultures, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 30, 256-62 (2010).    
5.Kıran B, Cagatay T, Clark P, Kosar F, C0agatay P, Yurt S, Suzergoz F, Gurol AO,, Can immune parameters be used as a predictor to distinguish between  pulmonary multi-drug resistant and drug sensitive tuberculosis, Arc Med Sci, 6, 77-82 (2010).
6.Gurol AO, Kursun-Okten A, Suzergoz F, Kucuksezer UC, Cevik A, Ornek O, Kaya S, Karsidag K, Deniz G, Malaisse WJ, Yilmaz MT. IL-1β and glycemia levels are inversely proportional in early period of allo- and xenotransplantation of islets of Langerhans. Metabolic and Functional Research on Diabetes. 3, 15-19 (2010)
7.Süzergöz F, Büyüköztürk S, Özşeker F, Gürol AO, Deniz G, Lenfoproliferative responses of allergic individuals to non allergic stimulants, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 29, 625-31 (2009).    
8.Süzergöz F, Pınar Erdem A, Sepet E, Bektaş M, Yalman N, Gürol AO, Dental pulpa kök hücrelerinin izolasyonu, koloni oluşturma yeteneği ve kök hücre içeriğinin belirlenmesi üzerine bir ön çalışma, Türkiye Klinikleri J Med Sci, 29, 128-33 (2009).
9.Gürol AO, Kurşun AO, Süzergöz F, Küçüksezer UC, Kıran B, Kaya S, Küçük M, Deniz G, Yılmaz MT, Peri-transplant and long-term secretion of IL-1ß in cyclosporine A-treated syngeneic rats allografted with islets of langerhans, Transplantation Porceedings, 37, 2375-8 (2005).
10.Karakas Z, Kuruca SE, Suzergoz F, Gedikoglu G, Importance of drug resistance profile in children with all in Turkey, Leukemia, 15, 505 (2001).
11.Karakaş Z, Ağaoğlu L,  Erdem S,  Yanıkkaya Demirel G, Araslı  M, Süzergöz F, Deniz G, Anak S, Gedikoğlu G, Prognostic value of p-gp expression and related function in childhood acute leukemia, Advances in Experimental Medicine and Biology, 457, 21-8 (1999).
12.Suzergoz F, Kasim V, Gurol AO, A novel approach to determining antiproliferative effects of fluorine substitute 3,5-di-tert-butylphenol bearing Schiff bases using CFSE-based cell proliferation assay, J of Clinical Laboratory Analysis (İncelemede).
13.Suzergoz F, Sepet E, Pinar Erdem A, Ikikarakayali G, Cinar S, Erdem  MA, Gurol AO, Behavior of Dental Pulp Cells in Semisolid 3D Cultures Initiated by Transforming Growth Factor-β1 and Bone Morphogenetic Protein 2, 4. Int Endod J (İncelemede).
14.Suzergoz F, İgci N, Cavuş C, Yıldız MZ, Coskun MB, Göcmen B. In vitro cytotoxic and proapoptotic activities of Anatolian  Macrovipera lebetina obtusacrude venom on cultured K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Cytotechnology (İncelemede)
15.Gurol AO, Kursun A, Suzergoz F, Kasapoglu P, Aydin B, Kucuksezer U, Cevik A, Kucuk M, Deniz G, Yilmaz MT. Effects of omega 3 and vitamin D3 on proinflammatory cytokines involved in survival of experimentally transplanted islets. Exp Clin Endocrinol Diabetes (İncelemede).
 
 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Kiran, B., Sonmez, E. S., Suzergoz, F., Su, O., Gurol, A. O. ve B. Bilgic, Does priming granulocyte macrophage colony stimulating factor increase tissue CD4/CD8 ratios in impaired flap healing?, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6, 11-17 (2009).
 1. Süzergöz, F., Gürol, A. O., Evcimik, M. F. ve N. Yalman, Lymphoproliferative response of Fanconi anemia patients to mitogens, bacterial and viral antigens in vitro, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5,19-23 (2008).
 2. Süzergöz, F., Gürol, A. O. ve S. Erdem, Büyüme faktörlerinin kordon kanı kök hücre içeriği üzerine etkisinin hücrelerde Rodamin123 birikimi ile belirlenmesi,                Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4, 45-9 (2007).
 3. Süzergöz, F., Kıran, B., Deniz, G., Evcimik, M. F. ve O. Çen, Concanavalin A and phytohaemagglutinin stimulated lymphoproliferative responses in cord blood mononuclear cells, Turkish Journal of Immunology, 10, 13-8 (2005).
5.Karakaş, Z., Ağaoğlu, L., Erdem, S., Yanıkkaya-Demirel, G., Araslı, M., Hacıbektaşoğlu, A., Süzergöz, F., Deniz, G., Anak, S. ve G. Gedikoğlu, Çocukluk çağı akut lösemilerinde P-glikoprotein ekspresyonu ve fonksiyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Ege Tıp Dergisi, 38, 131-6 (1999).
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1.Sepet E, Suzergoz F, Pinar Erdem A, Ikikarakayali G, Cinar S, ve MA, Erdem,  The cell proliferation and colony forming ability of DPSCs in 3D cultures. The first international conference on dental and craniofacial stem cells. S. 7, New York, 2011.
2.Pinar Erdem A, Suzergoz F, Sepet E, Ikikarakayali G, Çınar S, ve MA, Erdem, Effect of different modified 3D cultures on colony forming ability of DPSCs  The first international conference on dental and craniofacial stem cells. S. 8, New York, 2011.
3.Gurol AO, Kursun A, Kucuksezer UC, Cevik A,  Suzergoz F, Ornek O, Kaya S., Karsidag K, Deniz G, Yilmaz MT., Is IL-1b Important in Pancreatic Islet Cell Transplantation?, 12th ESOT Congress, s.46, Geneva, 2005.
4.Gurol, AO, Kurşun, AO, Kucuksezer, U. C., Kucuk, M., Suzergoz, F., Karşıdag, K., Deniz, G. ve M. T. Yilmaz, IL-1 and glycemia levels in peri and long term period of allo- and xeno- transplantation, 24th Workshop of the AIDPIT Study Group, s.20, Igls, 2005.
5.Gurol, A. O., Kursun, O. A., Suzergoz, F., Kucuksezer, U. C., Kıran, B., Kaya, S., Kucuk, M., Deniz, G. ve M. T. Yılmaz, Peri-transplant and long term secretion of IL-1β in rats allografted with pancreatic islets, 4th Balkan Congress of Immunology, s.94, Istanbul, 2004.
6.Gurol, A. O., Kursun, A. O., Kucuksezer, U. C., Cevik, A., Suzergoz, F., Kaya, S., Kıran, B., Deniz, G. ve M. T. Yilmaz, IL-1 and glycaemia levels are inversely proportional in early post-transplant period, 23rd workshop of study group on artificial insulin delivery, pancreas and islet transplantation, s.204, Igls, 2004.
7.Gurol, A. O., Kursun, A.O., Karsidag, K., Kucuk, M., Suzergoz, F., Solakoglu, S.              ve M. T. Yılmaz, Results of human islets xenotransplanted into rat livers, 22nd workshop of aidpit study group, s.15, IGLS-Innsbruck, 2003.
8.Kıran, B., Suzergoz, F., Deniz, G., Complement system and Flow Cytometry,       3rd Balkan Congress of Immunology, s.108, Athens, 2001.
9.Karakas, Z., Kuruca, S. E., Suzergoz, F. ve G. Gedikoglu, Importance of drug resistance profile in children in Turkey, 4th International Symposium on Drug resistance in Leukemia and lymphoma, s.505, Amsterdam, 2001.
10.Araslı, M., Deniz, G., Bilgic, S., Aydemir, D., Suzergoz, F., Gurol, A. O. ve M. T.  Yılmaz, CD25/CD3 and CD23/CD19 ratios as T and B lymphocyte activation  markers in different stages of type I diabetes mellitus, 2nd International Congress on Autoimmunity, s.60, Tel Aviv, 1999.
 
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
1.Süzergöz F, Kasım V, Gürol AO, Yeni Sentezlenen Kimyasalların Kanserli Hücre Hattı Üzerine Antiproliferatif Etkilerinin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi 2014
2.Süzergöz F, İğci N, Çavuş C, Coşkun MB, Yıldız MZ Göçmen B, Macrovipera lebetina obtusa Zehirinin K562 Hücre Dizisi Üzerine Sitotoksik ve Apoptotik Özelliklerinin Araştırılması. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi 2014
3.Süzergöz F, Kasım V2, Çiftçi C2 Varış Y Mono-Flor anilinler temelinde 3,5-di–tert–butilsalisilaldiminler ve Onların Bazı Metal Komplekslerinin Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi 2014
4.Kasım V, Süzergöz F, Celal C, N-trifloranilin-3,5-di-tert-butilsalisilaldiminler ve Onların Pd(II)  ve Cu(II) Komplekslerinin Kanser Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması. 22.Ulusal Biyoloji Kongresi 2014
5.Süzergöz F, Özçelik A, Can NE, Centaurea obtusifolia Ekstrelerinin Sitotoksik Etkilerinin K562 Hücre Dizilerinde MTT Yöntemiyle Araştırılması, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, s.83, İzmir, 2012.
6.Süzergöz F, Oktay R, Aksu U,Çınar Adın S, Karakuş F, Gürol AO, Achillea wilhelmsii Ektresinin Yüksek Yağlı Diyetle Obezite Geliştirilmiş Ratlarda Kan Lipit Profili Üzerine Etkileri, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, s.365, İzmir, 2012.
7.Çolak T, Tümen F, Başak Y, Özcelik A, Can NE, Süzergöz F, Ceviz (Juglans regia) Gövde İçi, Gövde Kabuğu, Yaprak, Yeşil Kabuk ve Sert Kabuk Ekstrelerinin Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, s.84, İzmir, 2012.
8.Sepet E, Süzergöz F, Erdem AP, İkikarakayalı G, Çınar S ve Erdem MA. Modifiye 3 Boyutlu Kültürlerin insan dental pulpa kök hücreleri üzerine etkisinin incelenmesi 18.  Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi s.59 İstanbul, 2011.
9.Adın Çınar, S. ve F. Süzergöz, Atopik bireylerde immünoterapi öncesi ve sonrası   IL-1 beta, IL-6 ve TNF-alfa düzeyleri, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s.305, Trabzon, 2008.
10.Gürol, A. O., Kurşun, O. A., Süzergöz, F., Küçüksezer, U. C., Salman, F, Çınar, S. A., Deniz, G. ve M. T. Yılmaz, Deneysel Langerhans adacık izolasyonu ve transplantasyonu: 10 yıllık DETAE / MEDAB deneyimi, XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi, s.216, Antalya, 2007.
11.Süzergöz, F., Gürol, A. O. ve G. Deniz, Kordon kanında PPD ve CMV antijenlerine karşı lenfoproliferatif yanıt düzeyleri, XVIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi, s.43, Bursa, 2005.
12.Gürol, A. O., Kurşun, O. A., Küçüksezer, U. C., Süzergöz, F., Örnek, O., Çevik, A., Kaya, S., Karşıdağ, K., Deniz, G. ve M. T. Yılmaz, İnsan pankreas langerhans adacıklarının deneysel transplantasyonunda erken ve uzun dönemde lL-1beta ve glisemi düzeylerinin önemi, XVIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı, s.34, Bursa, 2005.
13.Gürol, A. O., Kurşun, O. A., Küçüksezer, U. C., Süzergöz, F., Örnek, O., Küçük, M., Karşıdağ, K., Deniz, G. ve M. T. Yılmaz, Langerhans adacık izolasyonu öncesi insan pankreas dokusunun saklanması. XVIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi, s.27, Bursa, 2005.
14.Gürol, A. O., Kurşun-Ökten, A., Küçüksezer, U. C., Çevik, A., Süzergöz, F., Örnek, O., Kaya, S., Karşıdağ, K., Deniz, G. ve M. T. Yılmaz, Allograft ve Xenograft Langerhans Adacık Transplantasyonunun Erken Döneminde IL-1beta ve Glisemi Düzeyleri. s.13, 41. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, 2005
15.Süzergöz, F., Gürol, A. O., Deniz, G., Özşeker, F., Gelincik, A., Çolakoğlu, B., s. Büyükoztürk, Allerjik bireylerin periferik kan mononükleer hücre kültürlerinde nonallerjik çeşitli antijenik uyaranlara proliferatif yanıtın araştırılması, XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, s.27, İzmir, 2005.
16.Süzergöz, F., Gürol, A. O., Evcimik, M. F. ve N. Yalman, Kordon kanının phytohamagglutinin ve tetanoz toksoidine karşı lenfoproliferatif yanıtlarının karşılaştırılması, XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s. 99, Gaziantep, 2005.
17.Süzergöz, F., Gürol, A. O., Aksu, U., Turan, N. ve S. Erdem, Kordon kanının         kök hücreye etkili sitokinlerle in vitro kültürlerinde rodamin-123 alımındaki değişimler, XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s231, Gaziantep, 2005.
18.Süzergöz, F., Yalman, N., Evcimik, M. F. ve A. O. Gürol, Fankoni anemili hastalarda lenfositlerin  concanavalin-A ve pokeweed mitojene lenfoproliferatif yanıtları,           XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s. 257, Gaziantep, 2005.
19.Gürol, A. O., Kurşun, Ö. A., Kıran, B., Süzergöz, F., Küçüksezer, U. C., Yılmaz, Y., Kaya, S., Deniz, G. ve M. T. Yılmaz, Allograft ve xenograft Langerhans adacık transplantasyonunda IL1β’ nın peri-transplant etkinliğinin incelenmesi,                           XVII. Ulusal İmmünoloji Kongresi, s.267,  Aydın, 2003.
20.Süzergöz, F., Kıran, B., Deniz, G., Evcimik, M.F. ve A. O. Gürol, Sitotoksisite ve hücre proliferasyonunu belirlemede kolorimetrik Methyl Thiazol Tetrazolium (MTT) yöntemi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29. Ulusal Kongresi, s.116, Ankara, 2003.
21.Süzergöz, F., Kıran, B., Deniz, G., Evcimik, M. F. ve A. O. Gürol, Kordon kanı mononükleer hücrelerinin Concanavalin A ve Phytohaemagglutinine karşı lenfoproliferatif yanıtları, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29. Ulusal Kongresi, s.117, Ankara, 2003.
22.Gürol, A. O., Kurşun, Ö. A., Süzergöz, F., Küçüksezer, U., Küçük, M. ve M. T.  Yılmaz, Allograft ve xenograft langerhans adacık transplantasyonunda siklosporin A enjeksiyonunun seçici diyabetojenik  etkinliğinin incelenmesi, 39. Ulusal Diyabet Kongresi, İstanbul, 2003.
23.Süzergöz, F. ve S. E. Kuruca, Transpalntasyon öncesi kısa süreli kültürlerin,  kordon kanının hematopoetik rejenerasyon kapasitesi üzerine etkileri,                               28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s. 151, İzmir, 2002.
24.Süzergöz, F. ve S. E. Kuruca, Kordon kanı mononükleer hücre kültürlerinde T lenfositlerindeki kantitatif değişiklikler, 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s.152, İzmir, 2002.
25.Turan, N., Akgün-Dar, K., Kuruca, S., Meriçli, F., Süzergöz, F. ve B. Atasever, Nerium oleander bitkisinden elde edilen ekstrelerin antilösemik etkileri, 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s.156, İzmir, 2002.
26.Süzergöz, F. ve S. E. Kuruca, Kısa süreli kültürlerin, kordon kanı mononükleer hücrelerinin CD34+ kök hücre sayısına etkisi, 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, s.159, İzmir, 2002.
27.Araslı, M., Deniz, G., Aydemir, D., Dervogormiyaciyan, H., Kiran, B., Süzergöz, F., Gürol A.O. ve M.T. Yılmaz, Çocukluk ve gençlik dönemi otoimmün (Tip I) Diabet'te lenfosit alt grup değişimleri, 15. Ulusal İmmünoloji Kongresi, s.10 Antalya, 2000.
28.Araslı, M., Deniz, G., Bilgiç, S., Aydemir, D., Süzergöz, F., Gürol, A. O. ve M. T. Yılmaz, Tip 1 diyabetin farklı evrelerinde T ve B lenfosit aktivasyon göstergeleri olarak CD23/CD19 ve CD25/CD3 oranları, XXXV. Ulusal Diyabet Kongresi, s.9, İstanbul, 1999.
29.Karakaş, Z., Ağaoğlu, L., Erdem, S., Yanıkkaya-Demirel, G., Araslı, M., Süzergöz, F., Deniz, G., Anak, S. ve G. Gedikoğlu, Çocukluk çağı akut lösemilerinde p-glikoprotein ekspresyonunun flow sitometri ile değerlendirilmesi ve klinikle ilişkisi, XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, s.68, Ankara, 1998.
30.Karakaş, Z., Süzergöz, F., Erdem, S., Ağaoğlu, L., Yalman, N., Devecioğlu, Ö. ve G. Gedikoğlu, Akut lösemili çocuklarda in vitro ilaç direnci ve in vivo korelâsyonu, XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, s.72, Ankara, 1998.
31.Karakaş Z, Ağaoğlu L, Erdem S, Yanikkaya-Demirel G, Araslı M, Hacıbektaşoğlu A,    Süzergöz F, Deniz G, Anak S, ve G. Gedikoğlu G, Çocukluk çağı akut lösemilerinde p-glikoprotein ekspresyonu ve fonksiyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi,                 XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, s.74, Ankara, 1998.
32.Karakaş, Z., Ağaoğlu, L., Erdem, S., Yanikkaya-Demirel, G., Araslı, M., Süzergöz, F., Deniz, G., Anak, S. ve G. Gedikoğlu, Çocukluk çağı akut lösemilerinde P-gp ile ilişkili çoğul ilaç direnci ve prognostik önemi, X.Pediatrik Onkoloji Kongresi, s.28, Ankara, 1998.
33.Aksoy, G., Zerin, M., Koçyiğit, A., Süzergöz, F, ve  M. Ü. Boyraz, Soğuk ve sıcak iklim şartlarında yetiştirilen kangal köpeklerinde bazı biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin araştırılması, II. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, s.22, İstanbul, 1997.