Genel Biyoloji Anabilim dalında bulunan laboratuarlar gerek öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapabilmelerine, gerekse ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesi için uygun altyapı ve teknolojik donanımlara sahiptir. Genel Biyoloji Anabilim dalında öğretim elemanlarınca, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler ve araştırma laboratuarlarımızda yürütülmektedir.

 Öğrencileri teşvik edici bir araştırma ortamı ile TÜBİTAK BİDEB destekli burslarla günümüz biyoloji konularını kapsayan alanlarda öğrencilerimizin araştırma projelerine katılımı sağlanmaktadır. Mezun öğrencilerimizin akademik araştırma, kamu ve özel sağlık kurumlarına bağlı laboratuarlar, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi dallarında çalışma ortamına hazırlayıcı laboratuar pratikleri yapılmaktadır. Amaç; biyolojik araştırma ve uygulamaya yönelik yüksek kalitede, modern laboratuar ve eğitim imkanlarını sağlamaktır.

Genel Biyoloji Öğrenci Laboratuarı: ışık mikroskopları, steromikroskopları, lyoflize cihazı, etüv ve su banyoları ile donatılmış olup biyolojik materyallerin mikroskobik yapılarını incelemeye olanak sağlar. Monütörlü mikroskoplarla çalışmalara görsel zenginlik katılmaktadır. Diseksiyon setleriyle öğrenciler pratikler yapmaktadır.
 

Genel Biyoloji Araştırma Laboratuvarı: Hematokrit santrifüjü, Eppendorf santrifüjü, muhtelif ebatta tüpler için santrifüjler, su banyosu, pH metre, inkübatör, spektrofotometre, jel elektroforez setleri ve mikropipetler bulunmaktadır. Saf su cihazı, iklim dolapları, -20 °C soğutucu kabin, manyetik karıştırıcı, çoklu ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, hassas terazi, pH metre, otoklav ve diğer bazı cihazlardır.

Genel Biyoloji öğretim üyeleri tarafından yürütülen araştırmalardan örnekler:
Çeşitli bitki ekstrelerinin in vivo etkilerinin diyabetli sıçanlar üzerinde araştırılması.
Aspirinle indüklenen deneysel ülser modeline medikal bitkilerin etkisi
Marekli hastalıklı (Viral) hayvanlarda serum biyokimyasal parametrelerinin ölçümü
İmmobilize stresin sıçanlarda oluşturduğu hormonal ve biyokimyasal değişimlerinin araştırılması
Hayvansal atıklardan biyogaz üretimi üzerine bor elementinin etkileri.
Biyokontrol etmeni olan bakteri türlerinin determinasyonu.
Bazı bakteri türlerinin izolalasyonu ve Biyokimyasal, Antifungal, Fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi.