Ünvanı, Adı ve Soyadı   : Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜK
Ana Bilim Dalı            : Genel Biyoloji
Tel :04143183567
Fax:
E-mail: ckucuk@harran.edu.tr
 
Öğrenim Durumu:
 
Derece Üniversite
Lisans Ankara
Y. Lisans Anadolu
Doktora Eskişehir Osmangazi
 
 
Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi 2007
Doç. Dr. Harran Üniversitesi 2011
Prof. Dr. Harran Üniversitesi 2016
 
 
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
 
Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi Viroloji 2 0
Bahar Dönemi Mikrobiyoloji 3 0
Mikrobiyoloji Laboratuvar 0 2
Mikoloji 2 0
 
Yüksek Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi Mikrobiyal Fizyoloji 3 0
İleri Mikoloji 3 0
Mikrobiyal Ekoloji 3 0
Bahar Dönemi Mikrobiyal Biyoteknoloji 3 0
Biyoremediasyon 3 0
Bitki mikrobiyolojisi 3 0
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
 
Gezer, T. “Trichoderma sp.’nin mutant izolatlarının antagonistik potansiyellerinin belirlenmesi” Harran Üniversitesi, 2015-
 
Koşar, N. “Trichoderma sp.'nin bazı bitki patojenik funguslarına karşı mikoparazitizmi”. Harran Üniversitesi, 2014-2016
 
Baysoy, O. “Yol kenarındaki topraklarda biriken bazı ağır metallerin toprakların mikrobiyolojik aktivitesine etkisi”. Harran Üniversitesi, 2013-2016
 
Yeşilorman, D. ”Bazı fungisitlerin toprağın biyolojik aktivitesine etkisi” Harran Üniversitesi, 2012-2014
 
Tekgül, Y.T., ‘‘Üç farklı organik atığın toprak mikroflorası ve bazı toprak enzimlerine etkisi’’ Harran Üniversitesi, 2011- 2014.
 
Güler, İ., “Topraktan Pseudomonas spp. İzolasyonu ve Antagonistik Etkinliklerinin Belirlenmesi”, Harran Üniversitesi, 2008-2010.
 
Projelerde Yaptığı Görevler :
 
Cevheri, A.C., Küçük, Ç.,Şanlıurfa yöresinde mürdümük (Lathyrus sativa) bitkisinde etkili nodül oluşturan Rhizobium suşlarının seçimi ve etkinliklerinin belirlenmesi” HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Araştırmacı, 2016-2018
 
Küçük, Ç., Koşar, N.Trichoderma sp.'nin bazı bitki patojenik funguslarına karşı mikoparazitizmi”. HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Proje Yöneticisi, 2015-2016.
 
Küçük, Ç., Dikilitaş, M., Cevheri, C., Karakaş, S. “Trichoderma spp’nin antagonistik etkilerinin, protein degradasyon kapasiteleri esas alınarak biyolojik preparat için kullanım potansiyellerinin araştırılması”.  HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu,  Proje Yöneticisi, 2015- 2016.
 
Küçük, Ç., Bilgili, A.V., Cevheri, C. “Harran ovası topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin biyolojik aktiviteye etkisi”. HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Proje Yöneticisi, 2014-2015.
 
Küçük, Ç., Yeşilorman, D. ”Bazı fungisitlerin toprağın biyolojik aktivitesine etkisi” Harran Üniversitesi, HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Proje Yöneticisi 2012-2014
 
Küçük, Ç., Baysoy, O. “Yol kenarındaki topraklarda biriken bazı ağır metallerin toprakların mikrobiyolojik aktivitesine etkisi”. Harran Üniversitesi, HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Proje No:14182 Proje Yöneticisi 2014-2016
 
Özçelik, H., Düzdemir, O., Küçük, Ç., Cevheri, C., Ertekin, D.Ç. “Kuru fasulyede yüksek sıcaklığa ve kuraklık stresine toleranslı materyallerin belirlenerek ıslah programlarında değerlendirilmesi”. TÜBİTAK- TOVAG (1003), Proje Yürütücüsü,  2013-2016
 
Küçük, Ç., Kaya, S., “Tuzlu topraklardan izole edilen bakterilerin antagonistik aktivitesi”.  HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Proje Yöneticisi 2012-2015.
 
Arı, H., Sönmez, O., Aydemir, S., Küçük, Ç., Öktem, A., Saygan, E.P. “Biyokatıların (Biochar) Organik Toprak İyileştiricisi Olarak Mısır Bitkisi Gelişimi Ve Sera Gazlarının (CO2, N2O Ve CH4) Emisyonları Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi”. TÜBİTAK-TOVAG. 2012-2016, Araştırmacı.
Küçük, Ç., Cevheri, C., Avcı, M.  “Farklı çayır mera bitkilerinin gelişme aşamalarında rizosfer toprak örneklerinin  mikrobiyolojik  özellikleri”. HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Proje Yöneticisi 2012-2013.
 
Küçük, Ç., Tekgül, Y.T. “Üç farklı organik atığın toprak mikroflorası ve  bazı toprak enzimlerine etkisi”,  HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu,  Proje Yöneticisi 2012-2014.
 
Cevheri, A.C., Küçük, Ç., Okkaoğlu, H., İkiz, Ö. “Fiğ ve Yem Bezelyesinin  Gelişimine  Mikoriza ve Rhizobium sp.’nin Etkisinin Belirlenmesi”, HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Araştırmacı, 2012-2015.
 
Bilgili, A.V., Çullu, M.A., Küçük, Ç., Almaca, A., Öztürkmen, A. “Harran Ovası topraklarının kalitelerinin toprak kalite indeksi (skor fonksiyonu) kullanarak değerlendirilmesi ve takip edilme potansiyelinin araştırılması”, TÜBİTAK-TOVAG,  Araştırmacı, 2012-2014.
 
Küçük, Ç., Cevheri, C. “Şanlıurfa, Harran Ovasında tuzlu topraklarda  halofitik yem bitkilerinin dağılımı ve rizosfer topraklarının  bazı mikrobiyolojik özellikleri” HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Proje Yöneticisi 2011-2012.
 
Küçük, Ç., Güler, İ.Topraktan Pseudomonas spp. İzolasyonu ve Antagonistik Etkinliklerinin Belirlenmesi”, HÜBAK, H.Ü. Araştırma fonu, Proje Yöneticisi 2009-2010.
 
Küçük, Ç. “Rhizobium bakterilerinin protein, lipopolisakkarit profillerinin belirlenmesi, ekzopolisakkarit üretimlerinin araştırılması”, HÜBAK, H.Ü. Araştırma Fonu, Proje Yöneticisi, 2008-2010.
 
Kıvanç, M., Küçük, Ç. Kınacı, E., Kınacı, G.”Eskişehir’de Etkili Rhizobium Suşu ile Yapılan Aşılamanın Fasulyenin Tane Verimi ve Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkileri”, DPT Projesi, Araştırmacı,  2003.
 
Kıvanç, M., Küçük, Ç. “Tarla koşulları altında T. harzianum T1’in buğday üzerine etkisi”, A.Ü. Araştırma Fonu,  Araştırmacı,  2002.
 
Kıvanç, M., Küçük, Ç. “Trichoderma harzianum ile Toprak Kökenli Bazı Bitki Patojenlerinin Kontrolü”, A.Ü. Araştırma Fonu, Araştırmacı, 2000
 
Kıvanç, M., Küçük, Ç. “Topraktan İzole Edilen Trichoderma harzianum Suşlarının Antifungal ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi”, A.Ü. Araştırma Fonu, Araştırmacı, 1999.
 
İlgi Duyduğu Alanlar: Toprak Biyolojisi ve Mikrobiyolojisi, Mikrobiyoloji, Toprak ekolojisi
 
Uluslararası Dergilerde Hakemlik:
 
1.Turkish Journal of Agriculture Forestry
2-  Symbiosis
4- Annals of Microbiology
5- A.J. Microbiology Research
6- African Journal of Food Science
7-Journal of Biotechnology
8- The Philippine Agricultural Scientist
9. Tarım bilimleri dergisi
10. American Society of Agricultural and Biological Engineering
 
Ulusal Dergilerde Hakemlik:
 
İdari Görevler :
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Biyoteknoloji Derneği, TMMOB  Ziraat Müh. Odası
 
Ödüller :
TÜBİTAK-BAYG Yurtiçi kongrelere katılım Bursu-2004
TÜBİTAK-BAYG Doktora sonrası Araştırma Bursu (2005-2006)
TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri
Harran Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri
 
ESERLER
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


1.KÜÇÜK, Ç., CEVHERI,C., ÖZÇELİK, H., ERTEKİN-ÇELİK, D. “Determination of resistance of bean genotypes/lines to halo blight disease”.  Jokull Journal. 66(6),145-151 (2016).
 
2.KÜÇÜK, Ç., CEVHERI,C. “Poly-β-hydroxybutyrate production by root nodule isolates of wild Vicia faba”. J. Biol. Environ. Sci., 10(28), 35-38 (2016).  
 
3.KÜÇÜK, Ç., CEVHERI, C. “Alleviation of salt stress by bacteria on seed germination of Triticale (xTriticosecale Wittmack)”. Jokull Journal. 66(4),67-73 (2016).
 
4.KÜÇÜK, Ç., “Production of poly-β-hydroxybutyrate by root nodule bacterıa of Phaseolis vulgaris”. Jokull Journal 66(3), 218-224 (2016).
 
5. CEVHERI, C., KÜÇÜK, Ç., POLAT, T. “Preliminary characterization of Rhizobium spp. wild broad bean isolates from South East  Turkey”. MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG. 66,104-115 (2016).
 
6. KÜÇÜK, Ç., CEVHERI, C. “In vitro Antagonism of Rhizobium Strains Isolated from Various Legumes”. Journal of Pure and Applied Microbiology. 9, 503-511 (2015).
 
7. CEVHERİ, C., KÜÇÜK, Ç., POLAT, T. “Effect of Glomus mosseae on soil microbiological properties and growth of triticale under salt stress”. SYLWAN, 158(5), 418-435 (2014).
 
8. KÜÇÜK, Ç., CEVHERİ, C., POLAT, T.Effect of Rhizobium sp. inoculation and phosphorus fertilization on seed and green  fodder yield of common vetch (Vicia sativa L.)”. SYLWAN,  158(5), 406-417 (2014).
 

9. KÜÇÜK, Ç., “Enhanced root and shoot growth of wheat (Triticum aestivum L.) by Trichoderma harzianum from Turkey”. Pakistan Journal of Biological Sciences. 17(1), 122-125 (2013).

 
10. KÜÇÜK, Ç., CEVHERİ, C., “Nodulasyon study of Natural Forage legume in Semiarid Region Turkey“ Pakistan Journal of Biological Sciences.17(4),535-539 (2014).
 
11. CEVHERI, C., KÜÇÜK, Ç., AVCI , M., ATAMOV, V. “Element Content, Botanical Composition and Nutritional Characteristics of Natural Forage of Şanlıurfa, Turkey” Journal of Food, Agriculture & Environment, 11(3&4),790-794 (2013).
 
12. KÜÇÜK, Ç., CEVHERİ, C. 2012. ‘’Tolerance of rhizobia isolated from Trifolium species in Southeast region, Şanliurfa, Turkey’’. African Journal of Agricultural Research, 12, 1462- 1467
 
13. CEVHERİ, C., KÜÇÜK, Ç., 2012. ‘’Trichoderma harzianum ve Fusarium  moniliforme  Antagonizminde Amaranthus Ekstraktlarının Antifungal Etkisi’’. Kafkas Univ Vet. Fak Derg 18; 161-165.
 

14. KÜÇÜK, Ç., KIVANÇ, M. 2011. “In vitro interactions and fungal populations isolated from maize rhizosphere”. Journal of Biological Sciences, 11(8), 492-495 (2011).
 
15. CEVHERİ, C., KÜÇÜK, Ç., TEKGÜL, T.Y. “Effect of  Bacillus sp. on  growth  and nutrient  uptake  of maize  in semi-arid region of Turkey”. Current Opinion in Biotechnology”. 22(1), 568-569 (2011).

 16. KÜÇÜK, Ç., “Inoculation with Rhizobium spp. in kidney  bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties”. Žemdirbystė=Agriculture, vol. 98, 49-56 (2011).
 
17. CEVHERI, C., KÜÇÜK, Ç., ÇETIN, E. “Fungicide, antibiotic,  heavy metal resistance and salt  tolerance  of root nodule isolates isolated from Vicia palaestina”. Afr. Journal of Biotechnology. 10(13), 2423-2429 (2011)
 
18. KÜÇÜK, Ç., VE M. KIVANÇ, “Production of PHB and antimicrobial activity by Bacillus spp. from Turkey”. Fresenius Environmental Bulletin, 19(10), 2145-2150 (2010).
 
19. GÜLER, İ., KÜÇÜK, Ç., “Isolation and Characterization of Pseudomonas Isolates for Antagonistic Activities’’, Journal of Applied Biological Sciences, 4 (3), 25-30 (2010).
 
20. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, ‘‘Survival of the Trichoderma harzianum  and Fusarium sp. into Sterilised and Non-sterilise Soil’’. New Biotechnology
 25(1)(2009)
 
21. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, ‘‘Effects of Fungicides, Antibiotics and NaCl  in Rhizobium sp. Isolated from Clover Root Nodules,’’ Fresenius Environmental Bulletin (FEB). 18 (5), 774-748  (2009).
 
22. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, ‘’Extracellular Polysaccharide Production by Rhizobium ciceri from Turkey,’’ ANNALS OF MICROBIOLOGY, 59(1), 141-144 (2009).
 
23. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, “Evaluation of symbiotic effectiveness of Bean (Phaseolus vulgaris L.) Rhizobium sp. Isolates in Turkey’’, Adv Food Technol., 30(4), 223-228 (2008).
 
24. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, “Survival and Symbiotic Effectivity of Lyophilized Root Nodule Bacteria’’, Pakistan Biological Sciences, 11(16), 2032-2035 (2008).
 
25. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, “The effect of Rhizobium spp. inoculation on seed quality of bean in Turkey’’, Pakistan Biological Sciences, 11(14), 1856-1859 (2008).
 
26. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, “Preliminary Characterization of Rhizobium Strains Isolated from Chickpea Nodules’’, Afr. Journal of Biotechnology, 7(6), 772-775 (2008).
 
27. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, “Mycoparasitism in the Biological control of and  Gibberella zeae  Aspergillus ustus by Trichoderma harzianum Strains’’, J of Agricultural Technology, 4, 49-55 (2008).
 
28. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, “Effect of Carbon Source on Production of Lytic Enzymes by Trichoderma harzianum’’, Journal of Applied Biological Sciences, 2, 23-26 (2008).
 
29. KÜÇÜK, Ç., M. KIVANÇ, E. KINACI, VE G. KINACI, “Determination of the growth and solubilization capabilities of Trichoderma harzianum T1’’, Biologia, Bratislava, 63(2), 162-170 (2008).
 
30. KÜÇÜK, Ç., M.KIVANÇ, “Efficacy of Trichoderma harzianum (Rifaii) on inhibition of ascochyta blight disease of chickpea’’, ANNALS OF MICROBIOLOGY, 57(4), 665-668 (2007).
 
31. KÜÇÜK, Ç., M. KIVANÇ, E. KINACI, VE G. KINACI, “Biological efficacy of Trichoderma harzianum isolate to control some fungal pathogens of wheat (Triticum aestivum L.) in Turkey’’, Biologia Bratislava 62(3), 283-286 (2007).
 
32. KÜÇÜK, Ç., VE M. KIVANÇ, “Effect of Formulation on the Viability of Biocontrol Agent, Trichoderma harzianum Conidia’’, Afr. Journal of Biotechnology, 4(5), 483-486 (2005).
 
 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
1. KÜÇÜK, Ç., C. CEVHERİ, “Indole acetic acid production by Rhizobium sp. Isolated from pea (Pisum sativum L. ssp. arvense)”. Turkish Journal of Life Sciences, 1(1), 43-45 (2016).
 
2. KÜÇÜK, Ç., CEVHERİ, C. “Exopolysaccharide production by root nodule bacteria of wild Lathyrus cassius Boiss”, Turkish Journal of Life Sciences, 1(1), 1-7 (2016).
 
3. KÜÇÜK, Ç., C. CEVHERİ, M.AVCI, “Vicia sativa L.’nin kök nodül bakterilerinin poli-β-hidroksibütirik asit (PHB) üretimi”, Harran Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 5(1), 57-60 (2016).
 
4.KÜÇÜK, Ç., İ. GÜLER, “Bitki gelişimini teşvik eden bazı biyokontrol mikroorganizmalar’’, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 07(1), 30-42 (2009).
 
5.KÜÇÜK, Ç., M. KIVANÇ, E. KINACI, G. KINACI, 2009. “Trichoderma harzianum izolatlarının şekerpancarında kullanılan bazı fungisitlere duyarlılıklarının in vitro’da araştırılması”. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi (Orlab On-Line mikrobiyoloji Dergisi) 7, 8-12.
 
6. KÜÇÜK,Ç., M. KIVANÇ, ve E. KINACI, “Characterization of Rhizobium sp. Isolated from Bean”, Turk J Biol, 30, 127-137 (2006).
 
7. KÜÇÜK, Ç., M. KIVANÇ, E. KINACI, ve G. KINACI, “Cladosporium herbarum ve Fusarium sp.’nin Gelişimlerine Bikarbonatların Etkisi”, Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi,04(05), 1-5 (2006).
 
8. KÜÇÜK,Ç.,  M. KIVANÇ, M., S. ÇAKIR, ve İ. HASENEKOĞLU, “Eskişehir İlinde Kuru Fasulye Tohumlarından İzole Edilen Funguslar”, Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 03 (07), 1-4 (2005).
 
9. KÜÇÜK,Ç., M. KIVANÇ, E. KINACI, ve G. KINACI, “Bazı gübrelerin Trichoderma harzianum’un misel gelişimi ve spor üretimine etkisi”, Selçuk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(35), 60-65 (2005).
 
10. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, “In  Vitro  Antifungal  Activity  of  Strains  of Trichoderma harzianum, Turk J Biol,  28, 111-115 (2004).
 
11. KÜÇÜK, Ç., M. KIVANÇ, E. KINACI, ve G. KINACI, “Fungal bitki patojenlerinin biyokontrolünde Trichoderma harzianum ve mikoparazitizm”, Anadolu Üniv. Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(1), 17-23 (2004). 
 
12. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, “Isolation of Trichoderma spp. and Determination Their Antifungal and Biochemical, Physiological Features”, Turk J Biol, 27, 247-253 (2003).
 
13. KÜÇÜK, Ç.,  M. KIVANÇ, E. KINACI, ve G. KINACI, “Antifungal Peptidler”, Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi 01(10), 1-8 (2003).
 
14. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, “Sera ve Laboratuvar Koşullarında Trichoderma harzianum’un  Toprak Kökenli Bazı Fungal Bitki Patojenleri Üzerine Etkisi”, BİYOTEKNOLOJİ (KÜKEM) Dergisi, 25 (2), 85-92 (2001).
 
15. KIVANÇ, M., VE Ç. KÜÇÜK, “Biyolojik Savaşım Ajanı Trichoderma harzianum, BİYOTEKNOLOJİ  (KÜKEM)Dergisi, 25(1), 83-88 (2001).
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 
1.KOŞAR, N., Ç. KÜÇÜK, C. CEVHERİ, “Diversity of rhizobacteria cotton growing regions of Harran Plain, Şanlıurfa, Turkey”. SEAB 2016 Symposium on Euroasian Biodiversity Abstract Book, p,383, 23-27 May 2016 Antalya, Türkiye.
 
2. KÜÇÜK, Ç., C. CEVHERİ, “Effects of land use on some soil microbiological properties”. SEAB 2016 Symposium on Euroasian Biodiversity Abstract Book, p,384, 23-27 May 2016 Antalya, Türkiye.
 
3. CEVHERİ, C., Ç.KÜÇÜK, “The rhizosphere microbiological properties of pasture soils and plant distribution in Şanlıurfa; Turkey”. SEAB 2016 Symposium on Euroasian Biodiversity Abstract Book, p,385, 23-27 May 2016 Antalya, Türkiye.
 
4.KÜÇÜK, Ç. CEVHERİ, C., ÖZÇELİK, H., ÇELİK-ERTEKİN. D. Evaluation Resistance of X.phaseoli and P.phaseolicola in P.vulgaris lines. 26th International Scientific Expert Conference of Agriculture and Food Industury Congress., 27th-30th September 2015, Bosnia and Hergegovina. (2015)
 
5.CEVHERİ, C., KÜÇÜK, Ç. Interactions amongst Rhizobium V5 isolate, Mycorrhiza infection and root characteristics of forage pea. 26th International Scientific Expert Conference of Agriculture and Food Industury Congress., 27th-30th September 2015, Bosnia and Hergegovina.(2015)
 
6. BİLGİLİ, A., KÜÇÜK, Ç., DOĞAN, Z., BİLGİLİ, A.V. 2015. Soil-borne fungi of Harran Plain in Şanlıurfa-Turkey and salinity relations. XVIII. International Plant Protection Congress (IPPC) 2015, Abstract Book, p:319-320, 24-27 August 2015, Berlin Germany
 
7. BİLGİLİ A.V., ÇULLU, M.A., KÜÇÜK Ç., SARIYILDIZ, T. Soil quality assessment using linear and non-linear scoring functions. 2014. 8th International Soil Science Congress on ‘The Soul of soil and civiilization’ Soil Science Society of Turkey Cooperation with Federation of Eurasian Soil Science Societies. 14-16 October 2014 Side, Antalya, Book of Proceedings. p. 63-71
 
8. KÜÇÜK, Ç., C. CEVHERİ, A.R. ÖZTÜRKMEN, “Growth promotion of maize by rhizobacteria in salinated soil’’. 8th International Soil Science Congress on ‘Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management’, May 15-17, 2012 Çeşme İzmir-Turkey, Volume II, p.126-129
 
9. CEVHERİ, C., KÜÇÜK, Ç. “The effect of Amaranthus blitoides on growth of Rhizobium bacteria’’. 8th International Soil Science Congress on ‘Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management’, May 15-17, 2012 Çeşme İzmir-Turkey, Volume II, p.123-125.
 
10. CEVHERİ, C., KÜÇÜK, Ç. “Effect of Bacillus sp. on P uptake in Vicia sativa, Vicia ervilia, Medicago sativa grown in greenhouse Condiditions” Options méditerranéennes Series A: Mediterranean Seminars 2012- Number 102; p 337-341. 14th Meeting of the FAO-CIHEAM Inter-regional Cooperative Research and Development Sub-Network on Mediterranean Pastures and Fodder Crops titled "New approaches for grassland research in a context of climatic and socio-economic changes"3-6 Ekim 2012 tarihli kongrede sunulmuştur.
 
11. KÜÇÜK, Ç., CEVHERİ, C. Evaluation of  Rhizobium isolates from Melilotus officinalis nodules at various stress conditions Options méditerranéennes Series A: Mediterranean Seminars 2012- Number 102; p 361-365. 14th Meeting of the FAO-CIHEAM Inter-regional Cooperative Research and Development Sub-Network on Mediterranean Pastures and Fodder Crops titled "New approaches for grassland research in a context of climatic and socio-economic changes" 3-6 Ekim 2012 tarihli kongrede sunulmuştur.
 
12. KÜÇÜK, Ç., KIVANÇ, M. “Bacteriocin Production by Bean Root Bacteria’’. III. International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Fostering Cross-disciplinary Applied Research in Microbiology, and Microbial Biotechnology, BioMicroWorld, 2-4 December 2009, Lisbon, Portugal. p.779.
 
13.  KÜÇÜK, Ç., ve KIVANÇ, M. “Characterization of Rhizobium strains isolated from root nodules of Phaseolus vulgaris grown in Eskişehir,” Microbiologia Balkanica 2003 3rd Balkan Conference of Microbiology, Istanbul, September, (2003).
 
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
1. CEVHERİ, C., KÜÇÜK, Ç. “Amaranthus Türlerinin in vitro Çimlenmesi Üzerine Farklı Tuz Düzeylerinin Etkisi”. Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016; Edirne, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 132  (2016) 
 
2. KÜÇÜK, Ç., CEVHERİ, C. “Arpa (Hordeum vulgare L.) bitkisinde mikrobiyal gübrelerin çimlenme üzerine etkisinin belirlenmesi” Türkiye 12. Gıda Kongresi 05-07 Ekim 2016; Edirne, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 131  (2016) 
 
3. CEVHERİ, C., KÜÇÜK, Ç. “Mikoriza ve Rhizobium Aşılamasının Fiğ Gelişimi Üzerine Etkisi”. Ulusal Tarım Kongresi.29-31 Ekim 2015, Afyon,  Bildiri Özetleri Kitabı, s.183 (2015) 
 
4. KÜÇÜK, Ç., C. CEVHERİ, “Farklı çayır mera bitkilerinin gelişme aşamalarında rizosfer özellikleri” 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale Bildiri Özetleri Kitabı, s. 308 (2015)
 
5. CEVHERİ, C., Ç. KÜÇÜK, G. ÇOLAK, “Şanlıurfa’da Doğal Olarak Yetişen Amaranthus Türlerinin Yem Değerlilikleri” 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale Bildiri Özetleri Kitabı, s. 369 (2015)
 
6. CEVHERİ, C., Ç. KÜÇÜK, T. POLAT,  “Şanlıurfa, Harran Ovası’ndaki Tuzlu Topraklarda  Halofitik yem bitkilerinin dağılımı ve rizosfer topraklarının  bazı mikrobiyolojik özellikleri”. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2015, Şanlıurfa
 
7. KÜÇÜK, Ç., Y.T. TEKGÜL, “Üç Farklı Organik Atığın Toprağın Mikrobiyolojik Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi” 22. Ulusal biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014 Eskişehir, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 907 (2014)  
 
8. CEVHERİ, C., Ç. KÜÇÜK, Trichoderma harzianum’un Bezelye Gelişimine Etkisi” 22. Ulusal biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014 Eskişehir, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 885 (2014).
 
9.BİLGİLİ, A.,  Ç.  KÜÇÜK, Z. DOĞAN, A.V. BİLGİLİ, “Harran Ovası Topraklarında Tespit Edilen Bazı Funguslar”. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 3-5 Şubat 2014, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, s.292
 
10. KÜÇÜK, Ç., S. ÇAKIR, E. ATMACA, R.AKIN “Rhizobium sp. ile aşılamanın barbunyada simbiyotik azot fiksasyonuna etkisi”. Ekoloji 2014 Sempozyumu. 01-04 Mayıs 2014 Gazimağusa, KKTC, Bildiri Özetleri Kitabı, s.153
 
11. KÜÇÜK, Ç., C. CEVHERİ, “Fungisid uygulamasının toprak CO2 üretimine etkisi”. Ekoloji 2013 Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2013 Tekirdağ, Bildiri Özetleri Kitabı, s.192
 
12. CEVHERİ, C., Ç. KÜÇÜK, “Anızlı Toprakların Bakla (Vicia faba L.) Bitkisinde Azot Fiksasyonuna Etkisinin Belirlenmesi”. Ekoloji 2013 Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2013 Tekirdağ, Bildiri Özetleri Kitabı, s.196
 
13. CEVHERİ, C., Ç. KÜÇÜK, “Baklagil yembitkileri ile ilgili kök nodül bakterileri: farklılık, ekoloji, azot fiksasyonu, biyoteknoloji”. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa. (2011) Bildiriler Kitabı Çayır Mera Yem bitkileri 3.cilt s.1803-1807.
 
14. KÜÇÜK, Ç.,Rhizobium bakterilerinin ekzopolisakkarit üretimlerinin araştırılması”. Sayfa 453-462. (Uluslararası katılımlı) I. Ali Numan Kıraç Tarım kongresi ve Fuarı Bildiriler kitabı 27-30 Nisan 2011 Eskişehir.
 
15. KÜÇÜK, Ç., CEVHERİ, C., ÇETİN, E. “Şanlıurfa’daki doğal baklagillerin Rhizobium potansiyellerinin belirlenmesi”. Sayfa 445-452. I. Ali Numan Kıraç Tarım kongresi ve Fuarı Bildiriler kitabı 27-30 Nisan 2011 Eskişehir.
 
16. GÜLER, İ., Ç., KÜÇÜK, M.E. GÜLDÜR, “Biber rizosferinden Bacillus  ve Pseudomonas izolatlarının antifungal etkisi”. I. Ali Numan Kıraç Tarım kongresi ve Fuarı Bildiriler kitabı 27-30 Nisan 2011 Eskişehir.
 
17. KÜÇÜK, Ç., İ.GÜLER, “Topraktan İzole Edilen Bacillus Sp. İzotlarının Fungisidlere Toleransı” I. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ 1-4 HAZİRAN 2010 ESKİŞEHİR, Bildiriler kitabı sayfa 637-642.
 
18. ÇAKIR, S., Ç. KÜÇÜK, M. KIVANÇ, VE E. ATMACA, ‘‘Farklı fasulye çeşit ve hatlarının Pseudomonas syrigae pv. phaseolicola ve Xanthomonas compestris pv. phaseoli’e karşı duyarlılıklarının belirlenmesi’’, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Bildiriler Kitabı, sayfa 266, 27-29 Ağustos 2007, Isparta
 
19. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, ‘‘Fasulyenin ürün verimi ve tohum kalitesinde Rhizobium inokulasyonunun etkisi’’,Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bildiriler ve Poster Kitabı, sayfa 169, Bolu, 2006.
 
20. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, ‘‘Toprakta Trichoderma harzianum’un canlılığının belirlenmesi’’, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, s 218, poster 365, Aydın, 2006.
 
21. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, ‘‘Biyokontrol etmeni olan Trichoderma harzianum izolatlarının bazı fungisidlere duyarlılıklarının belirlenmesi’’,  18. Ulusal Biyoloji Kongresi,  s 218, Aydın,  2006.
 
22. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, ‘‘Fasulye rhizosfer bölgesi topraklarından izole edilen aktinomiset izolatlarının fasulyede kök çürüklüğü etmeni olan Rhizoctonia sp.’ye karşı antagonistik özelliklerinin belirlenmesi’’, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, s 218, Aydın, 2006. 
 
23. KÜÇÜK,Ç., ÇAKIR, S., KIVANÇ, M., AKIN, R. Eskişehir Koşullarında Kuru Fasulye Tarımı Yapılan Toprakların Enzim Aktiviteleri. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi 31 Ağustos – 2 Eylül 2005. Eskişehir.  Bildiriler Kitabı, sayfa 129-132.
 
24. DAĞ, M.S., Ç. KÜÇÜK, ve M. KIVANÇ, ‘‘Fusarium sp.’e Karşı Bazı Toprak Mikroorganizmalarının Antimikrobiyal Aktiviteleri’’, XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiri ve Poster Kitabı  sayfa 581, Eskişehir, 2005.
 
25. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, ‘‘Trichoderma harzianum İzolatlarının Litik Enzimatik Aktiviteleri ve İn Vitro Antagonizm’’ Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Uluslararası Katılımlı, (TÜBİTAK-BAYG destekli). sayfa 28, 8-10 Eylül 2004, Samsun, Türkiye.
 
26. KÜÇÜK, Ç., ve M. KIVANÇ, ‘‘Trichoderma harzianum ile Fungal Bitki Patojenlerinin Degradasyonu’’ XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Bildiriler ve Poster Kitabı, Çanakkale, 2003.
 

Diğer yayınlar :

 
1. KÜÇÜK, Ç., M. KIVANÇ, E. KINACI, ve G. KINACI, ‘‘Trichoderma harzianum’un Biyokontrol Mekanizması’’, Hasad, 201, 45-46.(2002).