Yrd. Doç. Dr. Arif PARMAKSIZ


Adı Soyadı: Arif PARMAKSIZ                                                               
Doğum Tarihi: 01 Ocak 1981
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
Ana Bilim Dalı: Genel Biyoloji
Tel: 0 414 318 3562
e-mail: aprmksz@gmail.com
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Biyoloji Harran Üniversitesi 2002
Y. Lisans  Biyoloji Harran Üniversitesi 2005
Doktora  Biyoloji Harran Üniversitesi- Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2013
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :
“Osmanbey Kampüsü (Harran Üniversitesi)’nün Florası, Fitososyolojik Özellikleri ve Mevsimsel Gelişimi”, 107s., Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 2005. Danışman: Prof. Dr. Prof. Dr. Vagif HATEMOV
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı :
“Türkiye’den Yerli Evcil Koyunlarda, Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelinii anatolica Valenciennes, 1856) ve Bandırma Merinosunda Polimorfizm Çalışması” 120s., Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa, 2013. Danışman: Doç. Dr. S. Ahmet OYMAK, Prof. Dr. İnci TOGAN
Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş. Gör.  Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2006- 2013
Arş. Gör. Dr. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2013-2014
Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2014-
 
 ESERLER
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
A.1.     OYMAK, S. A., ÜNLÜ, E., PARMAKSIZ, A., DOĞAN, N.,2011. A Study on the Age, GrowthandReproduction of Aspiusvorax(Heckel, 1843) (Cyprinidae) in Atatürk Dam Lake (EuphratesRiver), Turkey. TurkishJournal of FisheriesandAquaticSciences 11: 217-225.
A.2.     PARMAKSIZ, A., ATAMOV, V., ASLAN, M., 2006. The Flora of OsmanbeyCampus of the Harran University. Journal of BiologicalSciences, 6(5): 793-804.
 
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
B.1.     TOGAN, I., DEMIRCI, S., OZKAN UNAL, E., AYANOGLU, I. C., PARMAKSIZ, A.,DAGTAS, N. D.,OZER, F.,YUNCU, E.,UZUN, B.,CHIRIBOGA, F.,KOBAN BASTANLAR, E.,ERGUVEN,A., 2013.  Genetic Diversity of Native Sheep in Turkey: Recent Results, New Question. VIth International Conference(Balkan Animal Science Conference) Balnimalcon.NamikKemal University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science Tekirdag/Türkiye
 
B.2.     OYMAK S.A., UNLU E., PARMAKSIZ A., DOGAN N.,2013.Some Reproductive Chracteristics of An Invasive Species Carassiusauratus(Linnaeus, 1758)in Atatürk Dam Lake. Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu/Romanya
 
B.3.     TOGAN, I., DEMIRCI, S., ACAN, S. C., KOBAN, E., ACAR, H., YUNCU, E., AYANOĞLU, I.C., PARMAKSIZ, A., 2011.Genetic Diversity Of Turkish Native Sheep In Conservation Studies; RBI 8th Global Conference on theConservation of AnimalGeneticResourcesTekirdag/Türkiye
 
B.4.     OYMAK, S. A., SOLAK, K., UNLU, E., PARMAKSIZ A., 2011.Age, Growth and Reproduction of Silurustriostegus(Heckel, 1843) From Atatürk Dam Lake, Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu/Romanya.
B.5.     ATAMOV, V., CEVHERI, C., PARMAKSIZ, A.,YAVUZ ,M.,2005. Flora andVegetation of FatikMountain, Sanliurfa, Turkey XVII International BotanicalCongressVienna/Austria,
B.6.     ATAMOV, V., YAVUZ, M., CEVHERI, C., PARMAKSIZ, A., CETİN, E., 2005.HalophytesandHalophydicationIn Harran Plain (ŞANLIURFA). International ConferanceBiosalineAcriculture& High SalinityToleranceMuğla/Turkey.
 
C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
C.1.     YILDIZ, M. Z., NAHYA, S., GÜLER, E., ÖZCAN, A. F., ÇALIŞ, H., İĞCİ, N., AKMAN, B., YALÇINKAYA, D., PARMAKSIZ, A.& GÖÇMEN, B.,2013. Karacadağ (Diyarbakır-Şanlıurfa)'ın Herpetofaunasıve Lava Ortamının Renklenmeye Olan Etkisinin Belirlenmesi. Gap BiyoçeşitlilikSempozyumu, Şanlıurfa.
C.2.     YILDIZ, M. Z., İĞCİ, N., PARMAKSIZ, A.& GÖÇMEN, B.,2013.Şanlıurfa'nınHerpetofaunası. I. UlusalZoolojiKongresi, ÖzetKitabi, NevşehirÜniversitesiYayınları, Nevşehir.
C.3.     OYMAK S. A., ÜNLÜ, E., PARMAKSIZ, A., DOĞAN, N., 2009.Atatürk Baraj Gölü’nde Yaşayan AspiusvoraxHeckel, 1843 Türünün Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma, Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Elazığ.
 
C.4.     OYMAK S. A., MUSA, D., PARMAKSIZ, A., 2009. Carasobarbusluteus’un Gonadlarının Histolojik Değişimi; 15.Ulusal Su Günleri Sempozyumu, Rize.
 
C.5.    OYMAK S. A., DOĞAN, N., PARMAKSIZ, A., 2008. Çat Baraj Göl’ünde yaşayan Leuciscuscephalus’un büyüme özellikleri; 19. Ulusal Biyoloji Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon.
 
C.6.    OYMAK S A., PARMAKSIZ A.,AKGÜN H., 2008. Hilvan (Şanlıurfa)’da Balıkçılık Potansiyeli, GAP Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu, Hilvan/ Şanlıurfa
C.7.    ATAMOV, V., CEVHERİ, C., ASLAN, M., YAVUZ, M., PARMAKSIZ, A., 2005. Şanlıurfa’nın Doğal Mer’a Florası, Bitki Birlikleri ve Ekolojik Durumu. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya.
C.8.    ATAMOV, V., CEVHERİ., A.C., PARMAKSIZ A.,2004. Şanlıurfa Doğal Mera Yem Bitkileri. XVII Ulusal Biyoloji Kongresi,Çukurova Üniversitesi,  Adana.
C.9.    ATAMOV, V., PARMAKSIZ, A., YAVUZ,M., 2004. Osmanbey Kampüs Alanı (Harran Üniversitesi) Step Vejetasyonunun Mevsimsel Gelişimi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 
D. Görev Aldığı Projeler
 
D.1.     TOGAN, İ.,PARMAKSIZ, A., 2012.Anadolu Koyunlarında Gözlenecek Y Kromozomuna Dayalı Polimorfizm Aracılığıyla Koyunlarda Göçlerin Anlaşılmasına Katkıda Bulunmak. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ RAPORU (BAP-1), Proje No:BAP- 01-08-2012-014, Projede Araştırıcı.
 
D.2.     YILDIZ, M. Z.GÖÇMEN, B.,PARMAKSIZ, A., İĞCİ, N.,2011.Şanlıurfa’nın Herpetofaunası HUBAK, Proje No: 1111, ProjedeAraştırıcı.
 
D.3.     OYMAK, S.A.,PARMAKSIZ, A.,2011.Atatürk Baraj Gölü’ndeki İstilacı Türlerden
Carassiusauratus (Linnaeus, 1758) veCarassiusgibelio(Bloch, 1782)’nun Üreme
Özellikleri HUBAK,Proje No: 1151, ProjedeAraştırıcı.
 
D.4.     OYMAK, S.A.,PARMAKSIZ, A., DOĞAN, N.,2011.Atatürk Baraj
Gölü’nde Yaşayan Chalcarburnusmossulensis (Heckel, 1843) ve Cyprinion
macrostomum (Heckel, 1843)’un Büyüme ve Üreme Özellikleri. HUBAK, Proje No:
819, ProjedeAraştırıcı.
 
D.5.     OYMAK, S. A., TOGAN, İ., PARMAKSIZ, A.,2010.Anadolu Koyunlarında Gözlenecek Y Kromozomuna Dayalı Polimorfizm Aracılığıyla Koyunlarda Evcilleşme Sürecinin Anlaşılmasına Katkıda Bulunmak. HÜBAK Proje No: 1176, Doktora Tezi.
 
D.6.     OYMAK, S. A.,PARMAKSIZ, A., DOĞAN, N., 2007.Atatürk Baraj Gölünde Yaşayan Aspiusvorax’ın Bazı Biyolojik Özellikleri. TÜBİTAK, Proje No: TBAG / HD- 307, Projede Araştırıcı,
 
D.7.     ATAMOV, V.,PARMAKSIZ, A., 2003.Osmanbey Kampus Alanın Florası, Fitososyoljik Özellikleri ve Mevsimsel Gelişimi, HÜBAK, Proje No:486,  Yüksek Lisans Tezi.
 
D.8.     ATAMOV, V., CEVHERİ, C., ASLAN, M., PARMAKSIZ, A., 2002.Fatik Dağları (Şanlıurfa) Doğal Mer’alaranınFloristik, Fitososyolojik Ve Fitoekolojik Özellikleri,  HÜBAK, Proje No: 294,Projede Araştırıcı.