Ünvanı, Adı ve soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice (GÜMÜŞHAN) AKTAŞ
Ana Bilim Dalı: Genel Biyoloji Anabilim Dalı  
Tel : +904143183000 / 1192
Fax: +904143183190
E-mail: haticeaktas@harran.edu.tr
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Biyoloji Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1998
Y. Lisans Biyoloji Bölümü Harran Üniversitesi 2002
Doktora Biyoloji Bölümü İstanbul Üniversitesi 2010
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
“İ.P., İ.V., S.C. yollarla uygulanan adriamycin'in Ehrlich Asit Tümörü (EAT) taşıyan farelere etkileri üzerine bir araştırma”, Danışman: Doç. Dr. Davut MUSA
 
Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :
“Çeşitli bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen ekstraktların sıçan prostat kanseri üzerine etkisi” Danışman: Prof. Dr. Seyhan ALTUN
 
Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar. Gör. Harran Üniversitesi Fen – Edb. Fakültesi Biyoloji Bölümü 2000-2003
Ar. Gör. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2003-2010
Dr. Ar. Gör. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2010-2011
Dr. Ar. Gör. Harran Üniversitesi Fen – Edb. Fakültesi Biyoloji Bölümü 2011-2011
Ydr. Doç. Dr. Harran Üniversitesi Fen – Edb. Fakültesi Biyoloji Bölümü 2011-devam
 
 
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ 2 2
HÜCRE FİZYOLOJİSİ 2 0
Bahar Dönemi HİSTOLOJİ 3 2
ENDOKRİNOLOJİ 2 0
 
Yüksek Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi İLERİ HÜCRE BİYOLOJİSİ 3 0
HAYVANSAL DOKU KÜLTÜRÜ 2 2
Bahar Dönemi MİKROTEKNİK 2 2
TÜMÖR BİYOLOJİSİ 3 0
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1.Cemal Çavuş “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yaşayan Prostat Kanserli Bazı Hastaların Nav1.7 Gen Ekspresyon Profili Bakımından İncelenmesi”, (devam ediyor).
2.Tuba Akgün “Bazı doğal bileşiklerin sıçan prostat kanser hücreleri üzerine etkisi: Hücre kinetikleri ve Migrasyon”
 
 
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
1.
Projelerde Yaptığı Görevler :
1.Öğrenci, “Na+ Kanalını Bloke Eden Ajanların Anormal Karakterli Sıçan Prostat Hücreleri Üzerindeki Etkisinin in vivo Olarak Araştırılması”, TÜBİTAK 104T031, 2004-2008. 
2.Araştırmacı, “Çeşitli Bitki Ekstraktların HeLa Hücreleri Üzerindeki Antitümöral Etkileri”, İÜBAP572, 2006-2010.
3.Bursiyer, “Vinpocetine ve Docosahexaenoic Asidin, Mat-Lylu Sıçan Prostat Kanser Hücrelerindeki Sodyum Kanal Aracılı Rolü: Hücre Kinetikleri ve Migrasyon”, TÜBİTAK 109T600, 2010-2011.
4.Araştırmacı, “İn vivo Sıçan Prostat Kanser Hücreleri ve Voltaj Kapılı Sodyum Kanal Ekspresyonu: Metastatik Potansiyelin Değerlendirilmesinde Yeni Stratejiler ve Moleküler Yaklaşımlar” TÜBİTAK 110T890, 2011-2014.
5.Araştırmacı, “RUNX-2 transkripsiyon faktörünün bazı tiroid kanser hücre soylarında galektin-3 ekspresyonu üzerindeki rolü”, İÜBAP34150, 2013- devam.
6.Yürütücü, “Yeni Sentezlenmiş Semikarbazon ve Tiyosemikarbazon Türevlerinin Farklı Metastatik Özelliğe Sahip Tümör Hücreleri Üzerindeki Olası Antitümöral ve Antimetastatik Etkilerinin Araştırılması”, HÜBAK 13081, 2013 – devam.
7.Yürütücü, “Bazı Doğal Bileşik ve Türevlerinin Antitümöral ve Antimetastatik Etkilerinin Araştırılması”, HÜBAK 14086, 2014 – 2015.
 
İlgi Duyduğu Alanlar:
- Hücre Biyolojisi,
- Tümör Biyolojisi,
- Hücre Fizyolojisi,
- Hayvan Hücre Kültürü
 
Uluslararası Dergilerde Hakemlik:
  1. Journal of Medicinal Plants Research
  2. Journal of Medicinal Food
Ulusal Dergilerde Hakemlik:
  1. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences
İdari Görevler :
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
 
Ödüller :
   2 kez TÜBİTAK yayın teşvik ödülü
 
ESERLER
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Musa D., Dilsiz N., Gumushan H., Ulakoglu G., Bitiren M., Antitumor activity of an ethanol extract of Nigella sativa seeds. Biologia, 2004, 59(6), 735-740.
2.Yıldırım S., Altun S., Gumushan H., Patel A., Djamgoz M., Voltage-gated sodium channel activity promotes prostate cancer metastasis in vivo. Cancer Letters, 2012, 323(1), 58-61.
3.Gumushan-Aktas H., Altun S., “In vitro antitumor effects of a new cultivar (Gürarslan) of Trigonella foenum graecum L.” African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines, 2015, 12(3), 113-119.
 
 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Gumushan H., Musa D., Effect of adriamycin administered via different routes on Ehrlich Ascites Tumor cells. IUFS Journal of Biology, 2008, 67(1), 49-54.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1.Gumushan-Aktas H., Akgun T., Turkkan B. “The Antiproliferative Properties and Motility of Naringenin and Naringenin Oxime”, 3rd EACR-Sponsored Anticancer Agent Development Congress, (2015).
2.Bugan I., Gumushan-Aktas H., Altun S., Karagoz Z., Djamgoz MBA. Bazı İyon Kanal Blokerlerinin Antiproliferatif Özellikleri, 5th Multidisciplinary Cancer Researh Congress, (2014).
3.Gumushan H., Altun S., Hedera helix L. against prostate cancer metastasis, FEBS Journal, Volume 277, Issue Supplement s1, p 73, (2010).
4.Gumushan H., Altun S., Tekguler B., Raspberry for prostate cancer patients: healtful or risky?, Asian Pacfic Journal of Cancer Prevention, Volume 11, APOCP 5th General Assembly Program Supplement, p 154, (2010).
 
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.Gumushan-Aktas H., Altun S., Akgun T., Çeşitli Bitki Ekstraktlarının HeLa Hücreleri Üzerindeki Antitümoral Etkileri, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir, (2014).
2.Altun S., Gumushan H., Bugan İ., Karagöz Z., Djamgoz M.B.A., Prostat kanseri metastazına karşı, Voltaj-Kapılı Sodyum Kanal blokeri olarak Gabapentin ? 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, (2012).
3.Altun S., Gumushan H., Bugan İ., Fraser S., Erol Z., Djamgoz M.B.A., Vinpocetine ve Docosahexaenoic Acid’in Mat-LyLu sıçan prostat kanseri hücrelerinin hareketi üzerine etkileri, Turkish Journal of Biochemistry, 36 (S2): 111, (2011).
4.Gumushan H., Altun S., Farklı çözücülerle hazırlanmış Hedera helix L. yaprak ekstraktlarının sıçan prostat tümör hücreleri üzerindeki etkileri. II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, 24-27 Şubat, Bursa, (2008).
5.Altun S., Yıldırım Ş., Gumushan H., Djamgoz M.B.A., Bugan İ., Dunning Prostat Tümör sıvısının in vitro prostat tümör hücreleri üzerindeki antiproliferatif etkisi. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, (2007).
6.Altun S., Gumushan H., Yıldırım Ş., Djamgoz M.B.A. Isırgan otu (Urtica dioica) kök ekstresinin Mat-LyLu sıçan prostat kanseri hücrelerinin proliferasyonuna etkisi. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, (2007).
7.Gumushan H., Musa D., Ulakoğlu G. Farklı yollarla Adriamycin uygulamasının Ehrlich Ascites Tümörü taşıyan fareler üzerindeki etkisi. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, (2007).
8.Gumushan H., Ulakoğlu G., Hedera helix (Duvar sarmaşığı) L. etanol ekstraktının HeLa hücreleri üzerindeki antiproliferatif etkisi. XVII. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan, Antalya, (2007).
9.Musa D., Dilsiz N., Gumushan H., Özardalı İ., Adriamycin toksisitesine karşı Nigella sativa ekstraktının etkisi. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana, (2004).