Ülkenin ilerlemesini sağlayacak ilerici, yaratıcı, bilimi kendine ilke edinmiş aydın insanlar yetiştirmeyi hedeflemiş olan Üniversitemiz, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi amaçlamaktadır.

 

Bugün itibariyle Harran Üniversitesi'nde eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Öğrencilerin her yarıyılda alacakları dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Öğrenciler, zorunlu dersleri almakla yükümlüdürler. Ancak, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen dersler için açılan muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler, o derslerden muaf olurlar. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapılmaktadır.  

 

Harran Üniversitesi'nde bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. ÖSYM tarafından Harran Üniversitesi'ne yerleştirilen yeni öğrencilerin kayıt işlemleri, Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın gözetiminde yapılmaktadır. Ara sınıflardaki öğrenciler ise her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bölüm Başkanlığı'nın önerisi ile fakülte yönetim kurulu kararıyla her sınıfa bir akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrenci mezun olana kadar ders alma, sınıf geçme, sınavlar, üniversite ile ilgili yönetmelikler ve eğitim-öğretim ile ilgili çeşitli konularda öğrencilere danışmanlık yapar. Ayrıca Üniversitemizde uzman elemanlar tarafından öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Öğrenciler her yarıyılda en az iki ara sınav ve her dönem sonunda yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.
 

Öğrenciler, eşdeğer eğitim programları uygulayan yüksek öğretim kurumları ve kurum içindeki bölüm/programlara “Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, eğitim-öğretim başlamadan önce yatay geçiş için başvurabilir. Üniversitemizde öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin görüş ve önerilerinden yararlanmak amacıyla oluşturulan öğrenci konseyi, her yıl öğrencilerin seçimiyle yenilenmektedir. Öğrenci Konseyi Başkanı, Rektörün çağrısı üzerine zaman zaman Üniversite Senatosu ve diğer kurullara katılarak öğrencilerin görüş ve önerilerini sunar.


Harran Üniversitesi 2020-2021 Tanıtım Filmi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tanıtım Filmi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi 2021-2022 Tanıtım Filmi için tıklayınız.


Harran Üniversitesi 2023-2024 Tanıtım Filmi için tıklayınız.