Bölümümüz, 1992 yılında Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Şanlıurfa merkezinde yer alan Yenişehir Kampüsü’nde kurulmuştur. 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlamıştır. 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında, Harran Üniversitesi Osmanbey Merkez Kampusü’ndeki yeni binasına taşınmıştır ve bu kampüste lisans ve lisansüstü eğitimlerini vermeye devam etmektedir.

Bölümün akademik kadrosunda 5 adet Profesör, 2 adet Doçent Doktor, 5 adet Doktor Öğretim Üyesi ve doktora ders aşamasında bulunan 1 adet Araştırma Görevlisi yer almaktadır. Bölümümüz bünyesinde Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji Anabilim Dalları aktif durumdadır.

Bölümümüz içerisinde internet ulaşımı ve gerekli görsel araçlarla donatılmış olan sınıf ve laboratuvarlar bulunmaktadır. Lisans eğitimine yönelik 2 adet, araştırmalara yönelik ise 14 adet olmak üzere toplam 16 adet laboratuvar ve bitki örneklerinin saklandığı Herbaryum mevcuttur. Modern cihazların mevcut olduğu Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı'nda biyoteknoloji ve moleküler biyoloji çalışmaları sürdürülmektedir. Özellikle Osmanbey Kampüsü'nde kurulmuş olan Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı lisansüstü akademik faaliyetler için ileri araştırma olanakları sunmaktadır.