Biyoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan AKAN
http://www.hasanakan.com/
Tel: 0414 318 3461
Tel: 0414 318 3557
 Lab:   e-mail: hakan@harran.edu.tr

hasanakan1972@gmail.com 
 Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Göksal SEZEN
Tel:0414 318 3565   Lab :3565  e-mail: sezen@harran.edu.trgoksalsezen@yandex.com


 
 
Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi  Arif PARMAKSIZ
Tel: 0414 318 3464 Lab:1024
Lab:1718
e-mail: aprmksz@gmail.comaparmaksiz@harran.edu.tr 
Biyoloji Bölüm Sekreteri
Seyfettin ÇAKAR
Tel: 0414 318 3556 e-mail: sb_ci@hotmail.com ; scakar@harran.edu.tr