Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Hasan AKAN


Bölüm Başkan Yardımcıları:
Dr. Öğr. Üyesi Göksal SEZEN
Dr. Öğr. Üyesi Arif PARMAKSIZ