Bölüm BaşkanıProf. Dr. Hasan Akan
hakan@harran.edu.tr
 
Bölüm Başkan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Göksal Sezen
sezen@harran.edu.tr
 
Lisans Ders Programı ve Öğrenci Koordinatörü

Arş. Gör. Dilara Ulusal Sevimli
dilara.ulusal@harran.edu.tr
 
Erasmus Koordinatörü                     

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Çam
sedatcam@harran.edu.tr
 
Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Göksal Sezen
sezen@harran.edu.tr
 
Mevlana Koordinatörü

Doç. Dr. Hatice Aktaş
haticeaktas@harran.edu.tr
 
Bölüm Tanıtım Komitesi

Prof. Dr. Hasan Akan
hakan@harran.edu.tr

Doç. Dr. Arif Parmaksız
aparmaksiz@harran.edu.trDr. Öğr. Üyesi Şahin Toprak
stoprak@harran.edu.tr
 
Muafiyet, İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu                

Prof. Dr. Hasan Akan
hakan@harran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Çam
sedatcam@harran.edu.tr

Arş. Gör. Dilara Ulusal Sevimli
dilara.ulusal@harran.edu.tr
 
Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Hasan Akan
hakan@harran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Göksal Sezen
sezen@harran.edu.tr

Danışman Öğretim Elemanı
 
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Hasan Akan
hakan@harran.edu.tr

Prof. Dr. Abdülcenap Cevheri
ccevheri@harran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Göksal Sezen

sezen@harran.edu.tr
 
Biyoloji Ana Bilim Dalı Yeterlik Komitesi

Prof. Dr. Hasan Akan
hakan@harran.edu.tr

Prof. Dr. Çiğdem Küçük
ckucuk@harran.edu.tr

Prof. Dr. Ömer Faruk Kaya
ofkaya@harran.edu.tr

Doç. Dr. Arif Parmaksız
aparmaksiz@harran.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Çam

sedatcam@harran.edu.tr
 
Bölüm Web Sitesi Koordinatörü

Arş. Gör. Dilara Ulusal Sevimli
dilara.ulusal@harran.edu.tr