Üniversitemizine içinde bulunduğu GAP Bölgesi, bu proje kapsamında oluşan baraj gölleri ile birlikte önemli bir su ve su ürünleri potansiyeline de sahip olmuştur. Hidrobiyoloji Anabilim Dalı olarak bölgedeki sucul canlıların tespiti, biyolojik özellikleri ve bu canlıların bölge ve ülke ekonomisine katkıları noktasında çalışmalara öncelik verilmektedir. Özellikle de dünyanın sayılı, ülkemizin de en büyük baraj gölü olan Atatürk Baraj Gölü bu anlamda büyük bir potansiyel olup, göle ile bağlantısı olan akarsularla birlikte çoğu ekonomik öneme sahip olan 21 balık tür ve alttürünü barındırmaktadır. Bu nedenle, sulak alan kapsamına alınan  Atatürk Baraj Gölü çalışmalarımızda öncelikli yer tutmaktadır. Ayrıca Bölgemizdeki diğer baraj, göl ve sulak alanlarda da çalışmalar sürdürülmektedir. Bu alandaki ekonomik ve biyolojik açıdan önemli türlerin gerek sistematik gerekse biyolojik özellikleri üzerinde çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Yine bölgedeki sucul canlılardan örnekler alınarak müze oluşturulmaya çalışılmaktadır. Halen önemli sayıda örnek zooloji müzemizde mevcuttur.