Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Komisyon Üyesi
Doç. Dr. Arif Parmaksız

aparmaksiz@harran.edu.tr
 
Biyoloji Bölümü Kalite Yöneticisi
Prof. Dr. Hasan Akan
hakan@harran.edu.tr
 
Biyoloji Bölümü Kalite Komisyon Üyesi
Arş. Gör. Dilara Ulusal Sevimli
dilara.ulusal@harran.edu.tr