Bölümümüzde lisans eğitimine yönelik 2 adet, araştırmalara yönelik ise 14 adet olmak üzere toplam 16 adet laboratuvar ve bitki örneklerinin saklandığı Herbaryum mevcuttur. Araştırmalara yönelik olarak Osmanbey Kampüsü'nde kurulan Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı da bölümümüz tarafından kurulmuştur.

Biyoloji Laboratuvarı 1
Biyoloji Laboratuvarı 2
Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı
 Modern cihazların mevcut olduğu bu laboratuvarımızda Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji çalışmaları sürdürülmektedir.
Ekolojik Bilimler Araştırma Laboratuvarı
İnsektisid ve pestisidlerin biyolojik etkinlik analizleri,
Medikal öneme sahip böcekler (karasinek, sivrisinek tatarcık, kene v.s) ile çalışmalar,
Medikal Entomoloji alanında çalışmalar,
Biyoçeşitlilik ve Ekosistem çalışmaları,
Böcekler üzerinde moleküler genetik temeller kullanılarak ekolojik varyasyon incelemeleri yapılmaktadır.

Herbaryum
İyon Kanalları ve Kanser Araştırma Laboratuvarı
Kanser Biyolojisi Laboratuvarı
Kök Hücre ve Kanser Araştırma Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Moleküler Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvar
Zooloji Laboratuvarı


Laboratuvarlarımızdan Görüntüler: