Moleküler biyoloji, biyoloji biliminin son yıllarda en hızlı gelişen dallarından biri olup organizmaları moleküler düzeyde yapılarını, fonksiyonlarını ve bunların birbirleriyle ve çevreyle olan ilişkilerini inceler. Bunun sonucu olarak Moleküler Biyoloji uygulamaları tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal gibi sektörlerden adli bilimlere kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Anabilim Dalımızda Moleküler Biyoloji, Biyokimya ve Biyoteknoloji ağırlıklı çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda gerek lisans ve gerekse lisansüstü çalışmalar için tam donanımlı Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma laboratuarımız mevcuttur. Laboratuarımızda başta DNA/protein jel sistemleri, immünufloresans mikroskobu, vibrasyonlu mikrotom, PCR ve fluorimetre olmak üzere çeşitli cihazlarımız mevcuttur. Mevcut imkanlarla deneysel hayvan modellerinde oluşturulan hastalıklara karşı çeşitli maddelerin rolleri değişik parametreler ile incelenmektedir. Bu amaçla DNA, protein ve lipid oksidasyonları ve apoptozis gibi çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Projeler kapsamında ulusal ve uluslararası ortak çalışmalar yürütülmektedir.