Moleküler Biyoloji  Anabilim Dalı

 
 Adı Soyadı
Dahili Tel
Lab Tel
e-mail
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. 
Öğr. Üyesi Ebru UYAR
0414 318 1017
1235
ebruuyar@harran.edu.tr;  ebruuyar@gmail.com
0414318 3464
1024
1718
aprmksz@gmail.com; aparmaksiz@harran.edu.tr