Ünvanı, Adı ve soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru UYAR
Ana Bilim Dalı : Moleküler Biyoloji ABD
 
  Tel : 0414-318 30 00 (1017- dahili)
Fax: 0414-3183541
E-mail: ebruuyar@harran.edu.tr
 
Öğrenim Durumu:
 
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Biyoloji / Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ABD Ege Üniversitesi 2002
Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD / Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ege Üniversitesi 2005
Tezsiz Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü /
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği
Ege Üniversitesi 2005
Doktora Functional Genomics / The Graduate School of Biological Science Nara Institute of Science and Technology (NAIST), Japonya 2009
 
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
 
Ham Petrol ile Yapısındaki Aromatik Hidrokarbonların Parçalanmasında Rol Alan Mayaların İzolasyonu ve İdentifikasyonu
 
Danışman: Prof. Dr. Füsun UÇAR
 
 
Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :
 
Studies on the Genome-wide Localization of StpA and H-NS in Escherichia coli Using ChIP-chip Analysis
 
Danışman: Prof. Dr. Naotake OGASAWARA
 
 
Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Postdoc Functional Genomics  Lab./  The Graduate School of Biological Science,
Nara Institute of Science and Technology (NAIST), Japonya
2009-2010
Yrd. Doç. Dr. Biyoloji / Moleküler Biyoloji ABD 2011-
 
 
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
 
Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi Enzimoloji 2 0
     
     
     
Bahar Dönemi      
     
     
     
 
Yüksek Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi Bakteri Genetiği 2 2
Rekombinant DNA Teknolojisi 3 0
     
     
Bahar Dönemi Maya Genetiği ve Biyoteknolojisi 3 0
     
     
     
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
 
1. Endüstriyel öneme sahip ektraselüler amilaz üreticisi Bacillus sp. suşlarının izolasyonu, identifikasyonu ve amilaz enziminin kısmi karakterizasyonu. HarranÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
 
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
1.
 
Projelerde Yaptığı Görevler :
 
 1. Ham Petrol ile Yapısındaki Aromatik Hidrokarbonların Parçalanmasında Rol Alan Mayaların İzolasyonu ve İdentifikasyonu. Ege Üniversitesi, BAP 2004-FEN-027, Araştırmacı, Yüksek Lisans Tezi, 2004.
 
2.Şanlıurfa’nın doğal habitatlarından endüstriyel öneme sahip Bacillus türlerinin izolasyonu, identifikasyonu ve aktif izolatlardaki ekstrasellüler proteaz ve lipaz enzimlerinin kısmi karakterizasyonu. HÜBAK-12007, Proje Yürütücüsü, 2012-2015.
 
3.Merkezi Araştırma Laboratuvarı Bina Yapımı. Kalkınma Bakanlığı, Araştırmacı, 2012-2015.
 
İlgi Duyduğu Alanlar:
 
Mikrobiyal  Genetik, Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Fonksiyonel Genomiks, Mikrobiyoloji.
 
 
Uluslararası Dergilerde Hakemlik:
1.
 
Ulusal Dergilerde Hakemlik:
1.
 
İdari Görevler :
-
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
 
Ödüller :
 
 1. International Soroptimist, Nara, Japonya (2006)
 2. Kawamoto Bursu, Japonya, (Nisan 2007-Mart 2008)
 3. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü (2014)
 
 
ESERLER
 
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
 1. Uyar E, Kurokawa K, Yoshimura M, Ishikawa S, Ogasawara N, Oshima T. Differential binding profiles of StpA in wild-type and hns mutant cells: a comparative analysis of cooperative partners by ChIP-chip analysis. Journal of Bacteriology, 191:2388–2391, 2009.
 
 1. Ueda T, Takahashi H, Uyar E, Ishikawa S, Ogasawara N, Oshima T. Functions of the Hha and YdgT proteins in transcriptional silencing by the nucleoid proteins, H-NS and StpA, in Escherichia coli. DNA Research, 20(3): 263-271, 2013.
 
 1. Uyar E, Yalcın HT, Ucar F. Isolation, Conventional Identification and Pre-screening of the Yeasts Degrading Crude Oil and Its Aromatic Hydrocarbons from Turkey. Journal of Pure and Applied Microbiology, 8(4):2693-2700, 2014.
 
 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 
1.Uyar E, Yalçın HT. Microbial biosurfactants. Turkish Journal of Scientific Reviews 6(2):93-102, 2013.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 
 1. Uyar E, Oshima T, Ogasawara N. Distribution of StpA across the E. coli genome and its functional relationship with H-NS. The 2nd Annual Meeting of the Society of Genome Microbiology, 6-8/3/2008, Osaka-JAPONYA.
 
 1. Uyar E, Oshima T, Ogasawara N. Distribution of StpA across the E. coli genome and its functional relationship with H-NS.   XX. International Congress of Genetics (ICG), 11-19/07/2008, Berlin-ALMANYA.
 
 1. Chumsakul O, Uyar E, Ishikawa S, Oshima T, Ogasawara N.  Search of nucleoid proteins in Bacillus subtilis: comparative analysis using ChAP(ChIP)-chip analysis between in B. subtilis and E. coli. The 32nd Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan, 9-12/12/2009, Yokohama-JAPONYA.
 
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1.
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
 1. Uyar E, Öztürk T, Uçar F. Ham petrol ve yapısındaki aromatik hidrokarbonların degradasyonunda rol alan mayaların izolasyon ve identifikasyonu. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27/06/2008, Trabzon-TÜRKİYE.
 
 1. Öztürk Yalçın T, Uçar F, Uyar E.  Peynirlerde bozulmaya neden olan mayaların konvansiyonel testler ve ITS-PCR ile karakterizasyonu. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27/06/2008, Trabzon-TÜRKİYE.
 
 1. Uyar E, Öztürk T, Uçar F. Petrol hidrokarbonlarının degredasyonunda rol alan mayaların izolasyon ve identifikasyonu ile aromatik hidrokarbonları parçalayan etkin izolatların belirlenmesi. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 20-23/10/2008, Girne-KIBRIS.
 
 1. Uyar Z, Koz Ö, Uyar E, Nalbantsoy A. Hedysarum aucheri ekstraktlarının sitotoksik ve antimokrobiyal aktiviteleri. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 24-26/9/2014, Ankara-TÜRKİYE.
 
 1. Uyar Z, Arslan Ü, Tumbul F, Koz Ö, Uyar E. Hedysarum pycnostachyum (Fabaceae)ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi ve bu bitkilerden elde edilen iki terpenik glikozid bileşiğinin izolasyonu ve karakterizasyonu. 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 24-26/9/2014, Ankara-TÜRKİYE.