Bölümümüz, 1992 yılında Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak Şanlıurfa merkezindeki Yenişehir Kampüsü’nde kurulmuştur. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitimine başlamıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Harran Üniversitesi, Osmanbey Merkez Kampusü’ndeki yeni binasına taşınmıştır.

Bölümümüz geniş, içerisinde internet ulaşımı ve gerekli görsel araçlarla (Tepegöz ve Datashow gibi) donatılmış sınıf ve laboratuvarlara sahiptir. Bölümümüzde lisans eğitimine yönelik 2, araştırmalara yönelik 14 olmak üzere toplam 16 adet laboratuar mevcuttur. Özellikle lisansüstü araştırmalara yönelik olarak Osmanbey Kampüs’ünde kurulan Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı akademik faaliyetler için ileri araştırma olanakları sunmaktadır. Ayrıca bölümümüz bünyesinde kurulan modern cihazlarla donatılmış Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarında biyoteknoloji ve moleküler biyoloji çalışmaları sürdürülmektedir.

Halen bölümün akademik kadrosunda 5 Profesör, 1 Doçent, 6 Yrd. Doç,  bulunmaktadır.