Ünvanı, Adı ve soyadı: Yrd.Doç.Dr. Şahin Toprak
Ana Bilim Dalı : Biyoloji
 
 
969281_10151613532892299_935006321_n Tel : 0 414 318 3465
Fax:
E-mail: stoprak@harran.edu.tr
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Biyoloji Dicle Üniversitesi 1991
Y. Lisans Biyoloji Dicle Üniversitesi 1994
Doktora Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 2003
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
Diyarbakır İli’nde Doğal OlarakYayılış gösteren Trifolium l. (Üçgül) Cinsi Üzerine Morfolojik ve Sistematik Bir Araştırma, Yrd.Doç.Dr. Selçuk ERTEKİN
 
Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :
Şanlıurfa İli sınırları İçinde Bulunan Tatarcık (Phlebotomidae:Diptera) ve Şark Çıbanı Vektörlerinin Biyo-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar, Doç.Dr. Nurdan ÖZER
 
Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
?   1994-1998
Ar. Gör. Harran Üniversitesi 1998-2003
Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi 2003-2005
Dr. Ar. Gör. Harran Üniversitesi 2005-
Ydr. Doç. Dr. Harran Üniversitesi  
Doç. Dr.    
Prof. Dr.    
 
Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:
Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi Entomoloji 2 2
Ekoloji 2  
Evrim 2  
     
Bahar Dönemi Parazitoloji 2 2
Çevre Biyolojisi 2  
     
     
 
Yüksek Lisans:
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Güz Dönemi İleri Çevre Biyolojisi 2  
Yaban Hayatı Ekolojisi 3  
  3  
     
Bahar Dönemi Vektör ekolojisi 2 2
Protozooloji 3  
Tıbbi Ekoloji 3  
     
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
 
1-Esra SAVAŞÇI., DİYARBAKIR İL SINIRLARI İÇİNDE ŞARK ÇIBANI VEKTÖRÜ TATARCIK (DİPTERA:PHLEBOTOMİDAE) FAUNASI (Devam ediyor)
2-
3-
 
 
 
.
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. GAP Çevre Etki Değerlendirmesi, Dicle Havzası Çevre Bakanlığı, 1992.
2. TOPRAK, Ş., ÖZER, N.,. Şanlıurfa il sınırları içinde bulunan Tatarcık türleri ve Vektör potansiyeli üzerine araştırmalar. Harran üniversitesi, 2003. Proje No: 177
3. Malaria and cutaneous leishmaniasis control trial using pyrehroid impregnated bednets in southeast anatolia (Şanlıurfa) Turkey 1999-2001 Aventis Enviromental Science and Hacettepe Üniversity D-63.
4. West nile virus distribution in Southeastern of Turkey.    Hacettepe University Research Project. Project No: 0 201 601 002

5. Diyarbakır Yöresinde Bulunan Tatarcık (Diptera:Phlebotomidae) Türlerinin Tespiti ve Şark Çıbanı Vektörlerinin  Biyo-Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. TUBİTAK PROJESİ, No: 113Z011, 2013

 
 
.
İlgi Duyduğu Alanlar:
Ekoloji, Biyoçeşitlilik, Yaban Hayatı, Evrim, Vektör ekolojisi,
 
-
 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.TOPRAK, Ş., ÖZER, N. 2005,  Sand fly species of Sanlıurfa province in Turkey, Medical and Veterinary Entomology , 19, 107-110.
 
2.TOPRAK, Ş., ÖZER, N., 2007 Distribution of Sand Fly (Diptera: Psychodidae) Species and Efficiency of Capturing Methods in Sanlıurfa Province, Turkey, J. of Med. Entomology, Jan 2007 : Vol. 44, Issue 1, pg(s) 23-28 doi: 10.1603/0022-2585-44.1.23
 
3.4.    Toprak Z.Fuat.,TOPRAK Şahin, Hamidi N 2012, GLOBAL  CLIMATE CHANGE AND CLIMATIC IDENTITY , Le Journal de I’Eau et de I’Environnement (LJEE), Temmuz 2012.
 
 1. 5.    Toprak Z.Fuat., Hamidi N., TOPRAK Şahin, Şen Zekai, 2013, CLIMATIC IDENTITY ASSESSMENT OF THE CLİMATİC CHANGE              Int. J. of Global Warming (IJGW) , Vol:5, issue 1,
 
5. 
 
 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Karacal F., TOPRAK Ş., İnce S., 2006, Şanlıurfa İlinde İnsan ve Hayvanlarda Tüketime Sunulan Kuyu Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Belirlenmesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 85-88
 
2.F. Yıldız Zeyrek, G. Gürses, N. Uluca, N. Yentür Doni, Ş. Toprak, Y. Yeşilova, G. Çulha, 2015
Is the agent of Cutaneous Leishmaniasis in Sanliurfa changing? First cases of Leishmania major, Turkish Journal of Parasitology - Volume: 38, Issue: 4, December 2014


 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 1. Alten, B., Çağlar, S.S., Şimşek, F.M., kaynaş, S., TOPRAK, Ş., Akıner, M., 2000. A new Project on Malaria and cutaneous leishmaniasis control trial using pyrehroid impregnated bednets in southeast anatolia region, Turkey,  Proceedings of the 13 th European SOVE Meeting, Society for Vector Ecology, Antalya-Belek 2000.
 2. Oğuzoğlu, I., TOPRAK, Ş., Özer, N., Entomopathogenic nematodes versus Musca dommestica, Ades aegypti and Phlebotomus papatasi, Proceedings of the 13 th European SOVE meeting, Society for Vector Ecology, Antalya-Belek 2000.
 3. Özer, N., Alten,B., Çağlar, S., TOPRAK, Ş., Ünlü, I., Kaynaş, S., Erkmen, İ., Ustaçelebi Ş., Ergünay, K., Arbovirus Studies in Turkey, 14.th European Conferance of the Society of Vector Ecology, September 3-6, 2003 Bellinizona, Switzerland.
 4. Özer N. ,Engınay K. ,Çağlar S.S. ,Alten B. ,Şimşek F.M. ,Kaynaş S. ,Toprak Ş. ,Ustacelebı Ş. ,West Nile and Tick-Borne virus in Şanlıurfa, Turkey ,15th European SOVE Meeting, Proceeding page 129, April 10-14,2006,Serres, Greece. ,Poster ,13/04/2006 .
 5.  
 
1.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
1.            TOPRAK, Ş., Özer, N. 2002. Şark çıbanının endemik olduğu Şanlıurfa İli’nde bulunan tatarcıklar ve Phlebotomus papatasi üzerine çalışmalar. 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, 2002.
 
2.            TOPRAK, Ş., Özer N., Şanlıurfa il sınırları içinde bulunan Tatarcık türleri ve Vektör potansiyeli üzerine araştırmalar. Şubat 2003, 1. HUBAK Sempozyumu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa
3.TOPRAK, Ş. Özer, N. Şark Çıbanı Vektörü Olan Phlebototmus papatasi’ (Diptera:Phlebotomidae) nin Sokma Aktivitesi Üzerine Bir Araştırma. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004 Çukurova Üniversitesi ADANA.
 1. TOPRAK, Ş. Özer, N.,  KARAÇALI, F., Şark Çıbanı Vektörü Tatarcıkların (Diptera: Phlebotomidae) Tuzak Tercihleri ve Tuzak Etkinliği, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, AYDIN
 
 
 
 
 
 1. TOPRAK, Ş. Özer, N., Şanlıurfa’ da Doğal Olarak yayılış Gösteren Şark Çıbanı Vektörü Olan Tatarcık (Diptera:Phlebotomidae) Faunası Üzerine Bir Araştırma, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, AYDIN
 
 
 1. KARAÇALI, F., TOPRAK, Ş., İNCE, S., Şanlıurfa Bölgesi Kuyu Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Belirlenmesi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, AYDIN
 
 
 1. TOPRAK, Ş., GÜRLER, Ş., YÜKSEL, M.F., Şanlıurfa’ da Ceylanların (Gazella subgutturosa) Doğaya Yeniden Salıverilmesi Projesi, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, AYDIN
 
 
 
8.            TOPRAK, Ş., GÜRLER, Ş., “ Şanlıurfa Payamlı Bölgesinde Doğaya Salınan Ceylanlar Üzerine Ekolojik Gözlemler”, IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 18-21 Eylül 2006, Diyarbakır.
 
 
9.            TEMAMOĞULLARI, F., TOPRAK Ş., “ Şanlıurfa Bölgesi Kuyu Ularında Çinko ve Selenyum Düzeyleri” 2. Ukusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-8 Eylül 2007, SAMSUN
 
10.          TEMAMOĞULLARI, F., TOPRAK Ş., “ Köpek Kan ve Kıl Örneklerinde Farklı Mikro element Düzeyleri” 2. Ukusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 6-8 Eylül 2007, SAMSUN
 
11.          Şark Çıbanı Vektörü Phlebotomus papatasi’ nin hayat döngüsü ve Fekonditesi Üzerine Bir Araştırma, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008 Trabzon
 
12.          TOPRAK,Ş., GAP’ la Beraber Değişen Ekolojik Koşulların Hilvan'daki Ekosistem Üzerine Etkileri, GAP Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2008, Hilvan
 
13.          TOPRAK Ş., Çevresel Sorunların Çözümünde Bütünsel Yaklaşım, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 14–16 Ekim 2010, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 
14- Toprak Z.F., TOPRAK Ş., Hamidi N., GLOBAL  CLIMATE CHANGE AND CLIMATIC IDENTITY 4 th International Conference-Water Resources and Sustainable Devolopmant, 21-24 February 2011, BLIDA, Algeria
 
15- TOPRAK Ş., ŞANLIURFA’DA EKOLOJİK ŞARTLARIN TATARCIKLARIN ÜREME FAALİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,21-25 Haziran 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
 
16 - TOPRAK Ş., Palalıoğlu M, ŞANLIURFA’DA VEKTÖR MÜCADELESİ VE ŞARK ÇIBANININ DURURMU, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi,21-25 Haziran 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli
 
17-TOPRAK Ş., Çevresel Sorunların Çözümünde Bütünsel Yaklaşım, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, 14–16 Ekim 2010, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. (Davetli Konuşmacı)
 
 
18-Toprak Ş., Atatürk Barajı ve Zebra Midye (Dreissena polymorpha, Pallas, 1971) nin Etkileri, II. Su Yapıları Sempozyumu, 16-18 Eylül 2011 Diyarbakır
 
19-Toprak Ş., Su Yapılarının Ekosistem Açısından Analizi (GAP ve Atatürk Barajı), II. Su Yapıları Sempozyumu, 16-18 Eylül 2011Diyarbakır.
 
20-Toprak Ş., BARAJ SİSTEMLERİNİN BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOLOJİK YAPIYA ETKİLERİ, II. Su Yapıları Sempozyumu, 16-18 Eylül 2011 Diyarbakır (Davetli
 
 
21- YAZICI,E., YİĞİT N., GÜL N., TOPRAK Ş., Diflobenzuron’nun Akuatik Ekosistemlerdeki Reziduel Etkinliği, 1-4 Kasım 2012, III. Ulusal Biyosidal Kongresi, Şanlıurfa
 
22- TOPRAK Ş., GÜLLÜOĞLU A., Şark Çıbanı Vektörü Tatarcıkların (Diptera:Phlebotomidae) Tuzak Etkinliği ve Mücadele Metotları, 1-4 Kasım 2012, III. Ulusal Biyosidal Kongresi, Şanlıurfa
 
23- Toprak Ş., Şanlıurfa’ da Belediye-Üniversite İşbirliğinde Vektör Mücadelesi, EĞİTMEN, Sağlık Bakanlağı Sıtma ve Şark Çıbanı Çalıştayı, 26_27 Kasım 2012, Ankara (Davetli Konuşmacı)
 
24- Toprak Ş. Su Sistemlerinin Ekosistem Üzerine Etkisi, Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu, 6-7 Aralık 2012 Rixos Otel Ankara (Davetli Konuşmacı).
 
 1. GAP’ın Ekosistem ve Biyoçeşitlilik Açısından Analizi (GAP VE Atatürk Barajı), GAP Biyoçeşitlilik Kongresi Mayıs 2013 Şanlıurfa
 
 1. GAP Bölgesinde Değişen Ekolojik Koşullar ve Vektör Canlıların Biyoçeşitliliğine Etkisi, GAP Biyoçeşitlilik Kongresi Mayıs 2013 Şanlıurfa
27.          GAP Ekosisteminde Vektör-Parazit İlişkisi ve Evrimsel Açıdan Analizi, 1. KLİMUD Günleri Sempozyumu, Haziran 2013, Şanlıurfa
 
27.Şanlıurfa Kamplarında Sanitasyon, Hastalık , Vektör Kontrolü ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele,  (Çağrılı Konuşmacı) AFET ve AFET Eğitimi Sempozyumu,  Mayıs 2013, Antalya
28.Biyosidal ürünlerin çevre sağlığı üzerine etkileri, Uluslar arası katılımlı Biyosidal Kongresi, Mart 2014 Antalya
29.Yerele yönetimlerde haşere mücadelesi ve çevre sağlığı, Afet ve Afet Eğitimi Kongresi, Kasım 2014 Antalya