Hayvan sistematiği ve davranış

Zooloji anabilim dalında yürütülen araştırma konularından birisi böcek sistematiğidir. Bölümümüzde özellikle Orthopteroid böcekler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda öncelikle yöre faunasının belirlenmesi, yörenin biyoçeşitlilik açısından incelenmesi ve GAP bölgesinde tarımsal zarar potansiyeli olabilecek taksonların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Faunistik çalışmaların yanı sıra Orthoptera türleri üzerinde biyoakustik çalışmalar yapılmaktadır. Türlerin ses kayıtları alınmakta ve bu kayıtların taksonomide ve davranış çalışmalarında değerlendirilmesi çalışılmaktadır. Diğer taraftan, model organizma olarak Orthoptera türleri kullanılarak (Poecilimon, Isophya, Platycleis gibi) eşleşme davranışları, eşeysel seçilim, sperm transferi, eşleşme rekabeti gibi davranışsal ekolojik paramatreleri irdeleyen çalışmalar da yürütülmektedir.
Ayrıca bölümün Zooloji laboratuarında yöre faunasına ilişkin çok sayıda teşhisli müze materyali mevcut olup, diğer araştırıcıların yapacakları çalışmalara açıktır.

Diğer çalışmalar

Zooloji Anabilim Dalında yürütülen araştırma konularından birisi deneysel kanser ( Ehrlich Asites Tumour ) üzerinde kemoterapinin DNA üzerinde etkileri ile ilgili çalışmalardır. Ayrıca kanser tedavisinde kullanılan kemoterapik maddeler piliç embriyosunda hızlı bölünen hücreler üzerinde etkileri araştırılmaktadır. GAP bölgesinde yetişen ve tıbbi amaçla kullanılan bitkilerin ( Teucrium polium, Camelia sinensis, Hypericum perforatum, Nigella sativa, Urtica dioica, Cyperus rotundus ) ekstraktlarını elde edip değişik hastalık durumlarındaki etkilerini, antioksidan özelliklerini ve toksisitelerini inceleyen çalışmalar yürütülmektedir.