I. Yarıyıl
DERSİN KODU DERSİN ADI SAAT/HAFTA  
KREDİ
 
ECTS
TEO. UYG.
990111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
I
2 0 2 2
9901112 Türk Dili I 2 0 2 2
9901110 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2 2
0813106 Klimatoloji I 3 0 3 3
0813107 Kartografya I 2 0 2 3
0813108 Genel Jeoloji 2 0 2 3
0813111 Genel Ekonomik Coğrafya I 2 0 2 3
0813112 Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 3 3
0813113 Jeomorfoloji I 2 0 2 5
0813114 Coğrafya’ya Giriş 3 0 3 4
  TOPLAM 24 2 25 30

II. Yarıyıl
DERSİ N  KODU  
DERSİN ADI
SAAT/HAFTA  
KREDİ
 
ECTS
TEO. UYG
.
9901201 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
II
2 0 2 2
09901203 Türk Dili II 2 0 2 2
9901202 Yabancı Dil II ( İngilizce) 2 0 2 2
0813206 Klimatoloji II 3 0 3 4
0813207 Kartografya II 2 0 2 3
0813208 İstatistiğe Giriş 2 0 2 3
0813210 Matematik Coğrafya 2 0 2 2
0813211 Genel Ekonomik Coğrafya II 2 0 2 3
0813213 Jeomorfoloji II 2 0 2 5
0813214 Nüfus Coğrafyası 2 0 2 4
  TOPLAM 23 0 23 30


III.Yarıyıl
DERSİN KODU  
DERSİN ADI
SAAT/HAFT A  
KREDİ
 
ECTS
TEO
.
UYG
.
0813301 Karst Jeomorfolojisi 2 0 2 4
0813302 Seç. Ders Hava Kütleleri ve Cepheler 2 0 2 4
0813303 Karasal Hidrografya 2 0 2 3
0813304 Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Coğrafyası
2 0 2 3
0813305 Yerleşme Coğrafyası 3 0 3 3
0813306 Toprak Coğrafyası 2 0 2 2
0813307 Enerji Coğrafyası 2 0 2 4
0813308 Coğrafya’da Araştırma Yöntemleri 3 0 3 4
0813309 Seç. DersCoğrafya’da Bilgisayar Kullanımı 2 0 2 3
  TOPLAM 20 0 20 30


IV. Yarıyıl
DERSİN KODU  
DERSİN ADI
SAAT/HAFTA KREDİ ECTS
TEO. UYG.
0813401 Kıyı Jeomorfolojisi 2 0 2 4
0813402 Oseanografya 2 0 2 4
0813403 Vejetasyon Coğrafyası 2 0 2 3
0813404 Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası 2 0 2 3
0813405 Türkiye’de Kırsal Yerleşmeler
Coğrafyası
2 0 2 3
0813406 Türkiye’de Şehir Yerleşmeleri
Coğrafyası
2 0 2 3
0813407 Tarım Coğrafyası 2 0 2 3
0813408 Mineraller ve Kayaçlar 2 0 2 3
0813309 CBS I (Coğrafi Bilgi Sistemleri I) 3 0 3 4
  TOPLAM 19 0 19 30


V. Yarıyıl
 
DERSİN KODU
 
DERSİN ADI
SAAT/HAFTA  
KREDİ
 
ECTS
TEO. UYG.
0813501 Yapısal Jeomorfoloji 2 0 2 3
0813502 Klimatik Analiz 3 0 3 3
0813503 Türkiye Vejetasyon Coğrafyası 2 0 2 3
0813504 Akdeniz Bölgesi Coğrafyası 2 0 2 3
0813505 Turizm Coğrafyası 2 0 2 3
0813506 Sanayi Coğrafyası 2 0 2 3
0813507 Türkiye Tarım Coğrafyası 2 0 2 3
0813508 Fiziki Coğrafya Semineri 0 4 2 3
0813509 CBS II (Coğrafi Bilgi Sistemleri II) 3 0 3 4
  TOPLAM 18 4 20 28
  SEÇMELİ DERSLER  
0813510 Hava Fotoğrafları 2 0 2 3
0813511 Alüvyal Jeomorfoloji I 2 0 2 3
0813512 İstatistiksel Coğrafya I 2 0 2 3
0813513 Balkan Ülkeleri Coğrafyası 2 0 2 3
0813514 Siyasi Coğrafya I 2 0 2 3
0813515 Harita Okuma ve Değerlendirme 2 0 2 3
0813516 Uygulamalı Kırsal Yerleşme
Araştırmaları
0 2 1 3
OSD011 Çevre Sorunları ve Yönetimi * 2 0 0 2

* Bu ders ortak seçmeli ders kapsamındadır.

VI. Yarıyıl
 
DERSİN KODU
 
DERSİN ADI
SAAT/HAFT
A
 
KRED İ
 
ECT S
TEO. UYG
.
0813601 Klimatik Jeomorfoloji 2 0 2 3
0813602 Araziden Yararlanma 2 0 2 4
0813603 Coğrafya’da Metodoloji 2 0 2 3
0813604 İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası 2 0 2 3
0816505 Türkiye Turizm Coğrafyası 2 0 2 3
0813606 Türkiye Sanayi Coğrafyası 2 0 2 4
0813607 Ortadoğu Coğrafyası 2 0 2 4
0813608 Beşeri Coğrafya Semineri 0 4 2 4
  TOPLAM 14 4 16 28
  SEÇMELİ DERSLER  
0813609 Jeomorfolojik Haritalama 2 0 2 3
0813611 Alüvyal Jeomorfoloji II 2 0 2 3
0813612 İstatistiksel Coğrafya II 2 0 2 3
0813613 Kafkas Ülkeleri Coğrafyası 2 0 2 3
0813614 Siyasi Coğrafya II 2 0 2 3
0813615 Bilgisayarda Kartografya
Uygulamaları
0 2 1 3
0813616 Uygulamalı Şehir Araştırmaları 0 2 1 3
OSD036 Eşitsiz Gelişim ve Bölgesel Kalkınma*  2 0 0 2

* Bu ders ortak seçmeli ders kapsamındadır.

VII. Yarıyıl
 
DERSİN KODU
 
DERSİN ADI
SAAT/HAFT A  
KRED İ
 
ECTS
TEO. UY G.
0813701 Türkiye’nin Yapısal
Jeomorfolojisi
2 0 2 4
0813702 Doğal Afetler Coğrafyası 2 0 2 4
0813703 Avrupa Birliği 2 0 2 4
0813704 Ege ve Marmara Bölgeleri
Coğrafyası
2 0 2 4
0813705 Türkiye’nin Ekonomik
Coğrafyası
2 0 2 4
0813706 Lisans Bitirme Tezi I 0 4 2 4
  TOPLAM 10 4 12 24
  SEÇMELİ DERSLER  
0813707 Amerika Kıtası Coğrafyası 2 0 2 3
0813708 Türkiye'de Ekonomik Sorunlar 2 0 2 3
0813709 Türkiye İklimi 2 0 2 3
0813710 Toprak Erozyonu ve Korunması 2 0 2 3
0813711 Çevre Sorunları 2 0 2 3
0813712 Tarihi Coğrafya 2 0 2 3
0813713 Coğrafi Bilgi Sistemleri-I (CBS-I) 0 2 1 3
0813714 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 3
0813715 Kütle Hareketleri 2 0 2 3
0813716 Uzakdoğu Ülkeleri Coğrafyası 2 0 2 3
0813717 Asya Kıtası Coğrafyası 2 0 2 3


VIII. Yarıyıl
 
DERSİN KODU
 
DERSİN ADI
SAAT/HAFT A  
KRED İ
 
ECT S
TEO
.
UYG.
0813801 Türkiye Paleocoğrafyası 2 0 2 4
0813802 Doğal Afet Analizleri 2 0 2 4
0813803 Ulaşım Coğrafyası 2 0 2 4
0813804 Karadeniz Bölgesi Coğrafyası 2 0 2 4
0813805 Lisans Bitirme Tezi II 0 4 2 4
0813806 Türkiye Nüfus Coğrafyası 2 0 2 4
  TOPLAM 10 4 12 24
  SEÇMELİ DERSLER  
0813807 Okyanusya Kıtası Coğrafyası 2 0 2 3
0813808 Afrika Kıtası Coğrafyası 2 0 2 3
0813809 Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi 2 0 2 3
0813810 Avrupa Kıtası Coğrafyası 2 0 2 3
0813811 Bölgesel Kalkınma 2 0 2 3
0813812 Uygulamalı Hidrografya 0 2 1 3
0813813 CBS Uygulamaları II 0 2 1 3
0813814 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 3
0813815 Türkiye’de Toprak Kaynakları 2 0 2 2
0813816 Orta Asya Türk Ülkeleri
Coğrafyası
2 0 2 3
0813817 Türkiye'de Şehirleşme Hareketleri 2 0 2 3

BOLOGNA

       

      
  
 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET, BİLGİ TALEBİ)

MEZUN PORTALI

 

BAĞLANTILAR