Bölümümüz, 1992 yılında kurulan Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde teşkilat olarak kurulmuştur. 1994 yılında akademik personel almaya başlayan bölümümüz, 1995-1996 eğitim öğretim yılında yüksek lisans öğrencisi, 2005-2006 öğretim yılında örgün lisans öğrencisi, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ikili lisans öğrencisi ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da doktora öğrencisi almaya başlamıştır.
 
Bölümümüzde 1 adet Prof., 3 adet  Doç. Dr., 4 adet Dr. Öğr. Üyesi, biri doktora tez ve biri de yüksek lisans tez aşamasında olmak üzere 2 Araştırma Görevlisi ve 2 misafir öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüz bünyesinde Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Türkiye Coğrafyası ve Fiziki Coğrafya olmak üzere 4 anabilim dalı aktif durumdadır.
 
Bölümümüzde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 300 örgün ve 250 de ikili öğretimde olmak üzere toplam 550 lisans öğrencisi, 71 yüksek lisans öğrencisi ve 12’si de doktora öğrencisi olmak üzere toplam 633 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüz doktora öğrencilerinden YÖK 100/2000 projesinde  4'ü Göç Çalışmaları ve 5'i de Siyasi Coğrafya programı kapsamındadır.   
 
Ayrıca, bölümümüz bünyesinde 2007 yılından beri 20 kullanıcılı bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Laboratuarı ve 2018 yılında kullanıma başlanan Alüvyal Jeomorfoloji 
 Laboratuarı bulunmaktadır.

BOLOGNA

  

DUYURULAR

İlgili Makama Veri İsteği Formu


2018-2019 Güz Dönemi Vize Sınav Programı için tıklayın


Doç. Dr. Sedat BENEK'in ŞURKAV dergisinin 31. sayısında yer alan " FIRAT'IN GİZEMLİ VADİSİ: TAKORAN" adlı makalesini okumak için tıklayın

.