Uluslararası Genç Ekonomistler Kongresi 2022' ye Katılan Öğrencimiz Deniz BOZDAĞ  En İyi Çalışma Puan Sıralamasında 3. Sırada Yer Almıştır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Zerife YILDIRIM danışmanlığında 4.Sınıf öğrencimiz Deniz BOZDAĞ, "Türkiye'de E-Ticaret Üzerinden Perakende Mal ve Hizmet Alım Sıklığının İBBS-1'e Göre Karşılaştırılması: Hanehalkı İçin Multinomial Logit Model Analizi" adlı çalışmayla Uluslararası Genç Ekonomistler Kongresine katılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışından ekonomistlerin konuk olarak katılım gösterdiği kongrede, alanında çok başarılı hocalarımızın yer aldığı hakem ve jüri heyetleri oluşturulmuş çalışmalar titizlikle değerlendirilmiştir.  Lisans düzeyinde sadece bir ödülün verildiği organizasyonda öğrencimiz Deniz BOZDAĞ'ın yapmış olduğu çalışma; bilimsellik, özgünlük, akademik yazım, tam metin çalışması ve sunum olarak tüm kategorilerin birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanan sonuçta 3. sırada yer almıştır. Öğrencimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.  

EĞİTİM 2022-I